Slekt - pafn32 - Generated by Personal Ancestral File

Selected Families and Individuals

Notes


Knut Larsen

Knut kjøpte nørdre Tune i 1771, og i 1809 solgte han halve Aslaksgård.
Knut gikk unde kallenavnet " Kuven ", han skulle visst nok være litt av en vriompeis.

Kilder:
Aal Bygdesoge.


Lars Eiriksen

Lars var trulova med Gro Ivarsdtr. Holto og de fikk sønnen Eirik som
Lars senere lyste i "kull og kjønn". Lars var lensmann i åra 1740-44
da han døde bare 43 år gammel. Boet var svært rikt, hele 2279 rd.
Kilder: Aal Bygdesoge.


Sissel Torsteinsdatter

Sissel gifta seg opp igjen Ola Torsen nørdre Helling. Fikk sønnen Lars
med han. Det var skifte etter dem i 1773. Sissel var død før.
boet var 3317 riksdaler.
Kilder: Aal Bygdesoge.


Lars Ivarsen

Nørdre Kvinnegarden grn. 96, brn. 1, skyld mark 5.16, Ål.

Dette er den vestre Kvinnegarden, og han vert kalla Nordigarden til dagleg. Den bundne namneforma segjer at det ikkje er nokon svært gamal gard, truleg er han frå tidleg millomalder.
Innmarka går frå Kvinda i sør til utmarka mot nord. Mot aust går den til myljo Kvinnegarden og mot vest til det frådelte bruket Kvinnegardgjordet. Det er omlag 33 da. dyrka jord. Jorda er mold og morene, noko myrlend nede ved elva. Ein del av gjordet er noka brattlend. Namn på stykke: Urdine, Ospelunden, Kjellaren, Kaldemyre, Utluåkeren, Grummune, Slettemoåkeren, Rova, Gofaeikra, Klønane, Bakkeåkeren.
Tunet har vore på same staden alltid.
Husa er stugu som er gamal, og det er uvisst kven som har bygt ho. Ho er vølt 1931. So er det stolphus som er svært gamalt. Tømmeret i det skal vera hogt i bakkane opp for garden vert det fortalt. I stolphuset er det ein inntømra kornnu som tek 12 td. korn. Uthusa er bygde 1965-66.
Skogen: Det er ein rem i Tverrlien, ein rem som heiter Åsremmen er ved Kriklebuhaugen, og "Nedpå Myro" er det noko skog, i alt er det omlag
1 000 da. bjørkeskog.
Stølar: Langstølen er på Vallo som vart rudd i 1600-åra. (Sjå Vallo.) Det er omlag 48 km. bilveg frå garden til stølen som er i bruk.
Heimstølar var Guristølen og Gunnarstølen som båe er attlagde. Det vart slutt å slå dei omkr. 1950.

Kilder:
Ål bygdesoge bd. IV side 196.


Gunnar Knutsen

Gunnar lånte bort endel penger 324 rd. til øvre Sausgård og 600 rd. til
søre Foss, mot pant i disse gårdene.
Det var skifte etter Gunnar og Gro samme dag, 17 juni 1751.
Kilder: Folk og Fortid i Hol.