Ancestors til Johannes Severin Simonsen

 

 

Generasjon No. 1

     1.  Johannes Severin Simonsen, Født 28 jul 1883 på Ripnes,Knaplundsøy Saltsrømmen ved Bodø; døde 11 jun 1961 på Molde Aldershjem.  Han var sønnen til 2. Skredder Ivar Severin Simonsen og 3. Inger Anna Johannesdatter.  Gift (1) Thea Helene Nilsdatter.  She was Født 03 jul 1883 på Røsberg Kleive Molde (Bolsøy Kommune), og døde 1924 på Kringsjå Molde (Tidligere Bolsøy Kommune).  Hun var datteren til Nils Kittilsen og Maria Pedersdatter.

 

Opplysninger om Johannes Severin Simonsen:

Johannes was Født på Ripnes ved Saltstraumen ved Bodø.

He was Gift på Kristansund 1907, og they removed north to Saltstrømmen.

Men Thea hadde hjemlensel og de reiste sammen sørover til Molde

Kom til Molde 1913 som steinarbeider, hadde tidligere vært "rallar" på Sulitihjelmabanen.

15 april 1914 fik han skjøte på Kringsjå bnr. 16 av Olav Bø. 1 mai 1929 overtok

Olav Stranda skjøtet. Johannes flytta med children til et hus i Tømmerveien 2 i Moldelia.

Huset var dengang eigd av banket. Flytta senere inn i "Samdalhuset" i Banhaugveien.

. Senere flytta han ned til Hans Thiis Møllersgt. 10. Han arbeidde

mange år som arbeidsformann ved lageret til Molde kommune ("Bryggeritomta"

eller "Tomta" i daglig tale.) Mens han bodde ute på Røysan hos Lovise og

Halfred Årø fikk hann kolbrann i ene foten og måtte fjerne den. Johannes

klarte seg bra med en fot. Bodde de siste årene av sitt liv på Molde Aldersheim.

Kilder: Bolsøy Boka , Omar Øverland og Johanne Aarø.

 

Litt mere om Johannes Severin Simonsen:

Burial: 16 jun 1961, Øvre kirkegård i Molde

 

Opplysninger om Thea Helene Nilsdatter:

Thea måtte som 14 år gammel reise til Kristansund og

ta seg arbeid som tjeneste jente. hun gifta seg i 1924 og

bodde 12 år alt ialt i Kristiansund. Like etterpå hun var

Gift tok hun et kurs i damesøm. Noe som kom godt med,

med den store barneflokken hun satte til verden.

Hun døde 1924 på childbirth.

 

Kilder:

Johanne Aarø.

 

Anna og Karsten

 
Children til Johannes Simonsen og Thea Nilsdatter er:                                                                           

     i.   Anna Simonsdatter, Født 20 feb 1910; Gift med Karsten Hjelseth.

 

Opplysninger om Anna Simonsdatter:

Anna Gift med presser Karsten Hjelset. Hun arbeidde som syerske

det meste på Høvding Konfeksjonsfabrikk, Molde.

Barn :

        1) Liv Gift med Finn Rye.Barn :

            a) Arnfinn

            b) Terje Wilfred

            c) Karstein.

Kilder:

Johanne Arø og Omar Øverland.

      

Træff 1926

Klubbens første skirenn ble arrangert 14. februar 1926 og dagen kunne en lese denne premielisten i Romsdals Budstikke.

Hopprenn

Kl. 1,  over 18 år

   1. Karsen Hjelset  1. Olaf Furset 1. Ole Olsen

 

Romsdals Budstikke skriver i februar 1930:

"Træff" sender følgende løpere til Sularennet 23. februar - Karsten Hjelseth, Kasper Grünewald, Ole Olsen.

Premieliste fra M.O.I.'s utvidede distriktsrenn 15. og 16. mars 1930 viser at:

Karsten Hjelseth fikk 2. premie i kombinert.

Ole Olsen fikk 3. premie i hopp kl. 17 - 20 år.

1935             

 Trass i den dårlige deltakelsen i den første 30 km arrangerte Træff dette rennet på nytt 10. februar 1935, for det var meningen at det skulle bli årvisst. 8 mann startet, men arrangørene mistet ikke motet, interessen ville nok komme i Romsdal også. Arne Mittet, M.O.I. vant rennet med hele 8 min. til neste mann.

Den 14. april 1935 holdtes en lagkonkurranse på ski mellom MFK og Træff. Der deltok ca 90 løpere hvorav de 15 beste skulle telle. Træff vant med en samlet tid på 11,45,23 mot M.F.K.s 11,59,40. Beste tid hadde Kåre Elgenes, Træff, med 40,12.

Ved klubbrennet dette året i Skolmelia, deltok damene for første gang i utforrenn. Nr. 1 Helga Skogly, 2. Astrid Gjendem, 3. Anna Simonsen

 

1936               

 

I 30 km 8. mars startet 20 løpere. De tre første plassene i kl. A gikk til Træff med Kåre Elgenes som vinner.

Den 16. februar 1936 hadde klubbrennet følgende resultat:

 

        1. Svanhild Elgenes

        2. Anna Simonsen

        3. Astrid Gjendem

        4. Peggy Tollås

 

 

 

 

 

                 ii.   Ivar Simonsen, Født 11 nov 1908.

 

Opplysninger om Ivar Simonsen:

Ivar var kontorist i skipsekspedisjonsfirmaet Ibsen i Molde.

Selv om han var forlova med Peggy Tollås 25 år forblei han ugift.

 

Kilder:

Bjarne Bakken og Omar Øverland.

 

   Ivar

 
TRÆFF: Skigruppa kommer til

I. Simonsen, Træffs skientusiast nr. 1, og flerårig tillitsmann i klubb og krets.

Alt tidlig fra klubbens historie hører vi om de første skirenn som ble arrangert.  Ski-sport har jo fra sin tidligste ungdom hatt sine ivrige dyrkere i og omkring Molde, mye naturligvis på grunn av den vidunderligste natur og det mest ideelle ski-terreng. Intet skulle derfor da være rimeligere enn at denne gren av sport også ble tatt opp av Træff, kanskje først tenkt for å støtte trangen til samlinger for sine egne medlemmer i den lange vintertiden, men senere også som konkurransesport.

Klubbens første skirenn ble holdt 14. februar 1926. Siden ble det arrangert renn hvert år helt til 1939. De var til å begynne med arrangert som åpne renn, og det var fritt for alle i by og omegn å delta uansett hvilken klubb man ellers måtte tilhøre. Det var jo den gang som nå vanskelig å skaffe penger i kassa til den daglige drift av klubben, og derfor måtte noe gjøres.

Nesten alle Træffs skirenn har vært avviklet i Moldedalen, og Molde Skytterlag har alltid stilt seg meget velvillig med hensyn til leie av Skytterhuset. - Bare to renn, kretsrennet 30 km i 1935 og kretshopprennet i 1938, ble arrangert ved Skihytta.

 

Kilder:

http://home.no.net/traeffan/

 

Motstandsbevegelse under krigen:

 

Rekruttert til XU

 

Fotokunsten kom først til nytte ved fotografering av den norske jageren ”Sleipner” ved Storkaia og tyske fly som gjorde ”Rosenes by” til ”paradise lost” i ukene som kom. Far var kontorsjef i  Arvid Nustads skipsekspedisjon. Informasjonsmessig satt han i smørøyet. Og som mann på rett sted til rett tid, ble han nær sagt selvsagt trukket inn i etterretningens militære fløy XU, av enten William Dall, Kristiansund, eller en annen høyt plassert organisator, E. Kaurin Barth, som også hadde Molde-kontakter. Selv holder jeg en knapp på sistnevnte.

 

Ved en anledning syklet Sverre Gjendem og Bastian Nakken til fjellet Julaksla i Fræna og tok bilder av Julneset fort ovenfra. Sammen med en annen venn syklet han til Hustad og tok bilder av tyskeleiren på Stemmet fra Stemshesten. På grunnlag av disse kunne man i London bestemme bl.a. antall soldater. 

 

Dette var for blåbær å rekne mot estlender-affæren på Åndalsnes hvor XU fikk tak i detaljerte tegninger over tyske fort og Hitlers strategi ved engelsk invasjon. Ingvald Raknem, senere engelskprofessor, ble arrestert mens han brente mikrofilm. Like farlig var det sikkert da XU-Molde-kameratene Anders Gjendem og Ivar Simonsen nesten ble tatt av Gestapo ved koffertbytte under razzia da Åndalsnesbåten la til kaia i Molde.

 

 

Sannhetsgehalten

 

Å berette edruelig om hendinger så langt tilbake i tid er en vanskelig sak; folk faller fra, og noen vil pynte på fasaden. Enda verre blir det i tilfelle en spesiell versjon av historien kanoniseres. Største problemet blir å solde sannhetsgehalten, altså å dobbeltkontrollere foreliggende kjeldeopplysninger.

 

Sunnmøringer som Bjarne Rabben og Ragnar Ulstein har synt uomtvistelig talent og faglig dyktighet i omgang med levninger og beretninger. Disse historikerne tilhører etter mitt syn den kategorien som nyter størst beundring for sine historiske arbeider og strever ikke med omdømmet på samme måte som Kjell Fjørtoft og Egil Ulateig.

 

Under krigen var det viktig hvem som seiret på ulike frontavsnitt; og det var straffbart å lytte på London. Ved en tilfeldighet ble fars navn innblandet i distribusjon av ”v-post”, v for victory. Han var ikke en gang med, for det medførte unødvendig risiko, og utbyttet var usikkert.

 

Personlig sikkerhet var totalt avhengig av taushet i alle ledd. Ganske riktig førte løsmunnethet til KZ-opphold på Vollan i Trondheim med pryl av hirden og et tøffere halvår på Falstad” i Ekne, Nord-Trøndelag, der 170 henrettelser er sikre, mens det antas 25% flere, blant andre polakker, serbere og russere. Etter dette ble far resolutt motstandsmann.

 

XU-troikaen anført av lektor Niels de Séve, Molde høgre ålmennskule, nestkommanderende Sverre Gjendem med kontaktnettet i fylket, og tredjemannen Sivert Eikrem som tok på seg å organisere Milorg i Molde, ble aldri avslørt. I motsetning til mange som ble fanget ved hjelp av Henry Oliver Rinnans ”negative spill”.

 

”Sonderabteilung Lola”, kalt ”Rinnanbanden”,  var et nett av norske Gestapo-agenter som gav seg ut for å være motstandsfolk og villige hjelpere. På slutten av krigen fant det sted en viss omorganisering slik at Leif Lunder ved Mjølkesentralen erstattet Sivert Eikrem som ofret seg helt med opprettelsen av en politistyrke å sette inn ved kapitulasjonen som nærmet seg.

 

Far insisterte på at gradert XU-materiell skulle tilfalle militær myndighet i Oslo, mens det fotografiske negativarkivet skulle tas vare på i heimefrontsavdelingen ved Romsdalsmuseet. Lund-rapporten viser at XU-kumpanene, (Norges svar på engelske SIS), ble stående under taushetsplikt like til 1988. Far, til sin død først på 1980-tallet, og likeledes mor naturligvis mindre påaktet, var tause som østers om engasjementet under krigen. Ble ikke disse kvinnene tiet i hjel?

 

Kilder:

Per Gjendem, Molde

http://home.no.net/pgjendem/artikler/pg_Frigjering.htm

 

XU. Den største hemmelige etterretningsorganisasjonen i det okkuperte Norge, med kontakt til den norske utefronten i Stockholm (Mi II) og London (FO II) via kurer, post eller radio. XU gjorde en stor innsats når det gjaldt å kartlegge Festung Norwegen. Opprinnelsen til navnet vites ikke sikkert, men det står trolig for "X for Ukjent".

 

Det første initiativ til XU ble tatt allerede våren 1940, da ingeniør Arvid Storsveen foreslo for Den norske legasjonen i Stockholm at man skulle opprette en hemmelig etterretningsorganisasjon bak tyskernes linjer. Først i juli fikk han i stand en avtale og begynte å rekruttere folk, først og fremst blant realiststudentene ved Universitetet i Oslo.

 

Kilder:

http://www.norgeslexi.com/krigslex/x-y-z/x-z.html

 

                iii.   Marie Simonsdatter, Født 25 aug 1911; Gift med Olav Marius Bolghaug; Født 1904 på Bolga; døde 1969 på Molde.

 

Opplysninger om Marie Simonsdatter:

Marie ("Maja") Gift med gårdbruker Olav Bolghaug fra Bolga på Frei v/ Kr.sund.

De flytta senere til Molde hvor Olav arbeidet i mange år ved

Brunvoll Motorfabrikk.

Barn :

        1) Kjell Torbjørn g.med Gerd, Barn :

           a) Hege Kristin.

     Marie og Olav

 
           b) Torgeir

        2) Odd Roar, ugift.

        3) Roy Olav Gift med Solveig, Barn;

           a) Roger                      .

           b)) Marianne.

           c) Svein

        4) Kurt Magne Gift med Randi Bergseth, Barn :                     

           a) Ronny

           b) Er

           c) Eirik

Kilder:Kurt Bolghaug, Johanne Årø og Omar Øverland.

 

                iv.   Lovise Simonsdatter, Født 1913; Gift med Halleman Årøe.

 

Opplysninger om Lovise Simonsdatter:

Lovise Gift med Halfred ("Hallemann") Årø, de var 4 meninger.

Han arbeidde som fryseriarbeidet ved kjølelageret i Molde.

                      Lovise og Halfred

 
Barn :

       1) Unni g.m. Ulf, Barn :

           a) Heidi har to Barn.

           b) Jon Arne har tre Barn.

       2) Halvard er Gift med Randi Riksfjord, Barn;

           a) Halvard Gift 1999 med ei fra Bodø.

           b) Anders.

           c) Magnus.

       3) Tore har fire Barn :

           a) Rita.

           b) Mette.                                                                                   

           c) Mathilde.

           d) Torine.

Kilder:Johanne Aarø og Omar Øverland.

 

                 v.   Nils Simonsen, Født 1915.

 

Opplysninger om Nils Simonsen:

Nils døde som liten i 1919 av difteri på sjukehuset.

Kilder Johanne Aarø.

 

                vi.   Gudrun Simonsdatter, Født 07 mar 1916; Gift med Hans Kristian Lange.

 

Opplysninger om Gudrun Simonsdatter:

Gudrun blei Gift med Hans Kr. Lange,

Han hadde rørlegger forretning i Molde.

Barn :

        1) Tove har children:

             a) Kristi.

             b) Siri.

        2) Hans Kristian har children:

             a) Tanja.

Gudrun

 
             b) Marita.

             c) Hans Kristian.

        3) Jan Terje er Gift med ei fra Alvdal, Barn :

             a) Heidi er dyrelege.

             b) Hans Erik.

        4) Bente har children:                                                                  

             a) Erik.

             b) Frode

Kilder: Johanne Arø.

 

               vii.   Johanne Simonsdatter, Født 1917; Gift med Bernard Årøe.

 

Opplysninger om Johanne Simonsdatter:

Johanne blei Gift med Bernard Årø, bror til "Hallemann”,

 

Bernhard var bla. skytebas ved Molde kommune.Bernhard og

Johanne er firemeninger, Barn :

       1) Anne Sofie g. 1 gang med Oddbjørn Hagen.

        Barn :

               a) Thorbjørn er Gift med Torunn Heggem, Barn :

Johanne og Bernhard

 
                    i) Tine Født 1988.

                   ii) Torild Født 1993.

                  iii) Truls Født 1996

               b) Merete er samboer med Terje Gautvik, Barn :

                   i) Tonje Født i 1997.

        2) John Bernhard g. 1 gang med Else Nerland.            

             Barn :

             a) Jonny

             b) Rikard gifta seg 1999 i Paris med Linda Simonsen, Barn :

 

                    i) William Født 1993.

                   ii) Andrea Født 1995.

                  iii) Martin Født 1998.

            John Gift 2. gang i Egersund med Anne Marie Leidland, Barn :

              aa) Elisabeth Født 1982.

              bb) Kristian Født 1984.

Kilder: Bjarne Bakken, Johanne Aarø og Omar Øverland.

 

              viii.   Ella Simonsdatter, Født 18 jun 1918; Gift med Carlos Bolghaug; døde 2000 på Moss.

 

Opplysninger om Ella Simonsdatter:

Ella blei Gift med Carlos Bolghaug fra Bolga, Carlos og før nevnte Olav Bolghaug

var brødre. Carlos drev et lite bruk i Bolga som han solgte. Tok med seg hele familien

og drog til Australia. Kom tilbake til Norge etter et par år og slo seg ned i Moss.

Skal her ta med et lite utrag fra Romsdals Budstikke i august 2000. Hedvig Wist skriver

fra sin barndom i 1931: "Vi hadde på trettitallet en pen, ung hushjelp som hette

          Turid

 
Ella Simonsen. Hun var med og spilte teater i amatørrevyene på Banken. Ella fortalte

at skredder Sagen stod for sminkingen.

Barn :

        1) Turid døde i 8 årsalderen av meslinger. Jeg kan huske at vi såg utover

             sjøen i Bolga. Ei ferge gikk ute på fjorden, der kommer Stabil sa Turid.

             Jeg protesterte for det måtte da være stabåt.Men Turid holdt på sitt.

        2) Helge Født 21/1 1945 han jobber på et delelager i ei bilforretning, han

             er Gift med Sandra Voll.

            Barn :

                      a) Anita f. 1964 har 2 Barn Helen f. 1987 og Benjamin f. 3/8 1994.

                      b) Roger f. 1968.

                      c) Mona f. 18/4 1969 og hun er g.m. Joao Pinto fra Madeira,

                           sammen har de children:

                           i) Mattias f. 3/5 1995.

                          ii) Daniel f. 28/10 1996.

                         iii) Fillip f. september 1998.

        3) Sissel Født 8/12 1948, hun jobber på Trio Wing og er Gift med

             Jan Østerdal sammen har de datteren:

                      a) Evy Janne f. 14/1 1979

        4) Jorunn f. 10/12 1951, Gift med Torbjørn Nilsen og de har

             følgende Barn :

                    a) Lene Kristine f. 15/8 1974.

                    b) Tanje f 8/5 1976.

                    c) Bodil f. 25/1  1983.                                                               

        5) Titti f. 10/12 1941 arbeider hos riksantikvaren, hun er Gift med

             Marchel Borlett, og de har sammen Sønnen:

                     a) Remy Marchell f. 25/5 1988.

        6) Karl Gustav er Født 18/12 1959 i Australia. Han er Gift med

             Anne Lise Johansen og sammen har de sønnen:

                      a) Espen Født 7/9 1988.

Carlos er bror til Olav Bolghaug Gift med søstera til Ella, Maja.

 Kilder: Ella Bolghaug , Omar Øverland og Hedvig Wist.

 

 

 

 

 

 

 

Erindringer fra mitt liv og min barndom på Kringsjå.

- Ella Bolghaug.

 

Jeg er Født på Kringsjå - et lite småbruk langt oppe i lia i Molde – Se bildet på permen.

Nå er det ingenting igjen av bruket. Huset er revet og det er blitt et byggefelt der nå .

 

Hver sommer kom det mye besøk fra Kristiansund. Mamma hadde to søstre som kom med familien sin. De hadde ofte med seg både venner og bekjente. Vi kunne være opp til tretti personer - ja ofte enda flere.

 

- Hvor de lå hen alle sammen? På flatsenger utover loftsgulvet. De største ungene lå i høyet på låven - der var det mange ungdommer også som lå

Jeg kan huske at høyt  oppunder taket på låven var det et duehus.

En gang hadde en fetter av oss klatret opp der hen. Han hette Karl, men vi kalte ham Kallemann. Så hadde Lovise klatret etter, og det gikk ikke bedre enn at hun dyttet ham utfor. Han ble så forskrekket at han ropte: Lovæse, det var jo høyt fra taket og ned i høystålet (som vi sa). Men han landet mykt og godt opp i nyslått og tørt høy, så det var ingen fare med han. Det var nok ikke stort med søvn de fikk de som skulle sove der om nettene - det var leven og sjau natten gjennom. Jeg husker hvor de lo når de kom inn til  frokost om morgenen.

Men så hendte det noe tragisk da jeg  var 6 år.

Mamma døde.

Vi var ni Barn – den eldste var storebror Ivar. Han var seksten år. Så var det Anna og Maja som var fjorten og tretten år.

        Kringsjå

 
Det var Maja som tok seg av oss. Lovise var elleve år, så hun ble jo regnet som voksen av oss. Gudrun var åtte år, Johanne sju, jeg var seks år, Tordis var fem og Nils var tre år.

 

Nils skrek ofte etter mamma den første tiden. Han ville aldri legge seg om kvelden. Da brukte Anna å synge for ham. Det syntes Tordis og jeg også var koselig – vi lå på samme rommet. Vi lå i samme seng også – det var ikke noe som het egne rom den gang. Vi var så mange at vi måtte nok dele både rom og seng.

Anna sang: ”Å jeg strever så med mine små du”, ”Tre søte småbarn”, ”Sov dukke Lise” osv. Så fant Ivar på at han skulle kjøpe sjokolade hver lørdagskveld hvis Nils ville legge seg, - så da la  han seg ned. Men Ivar syntes visst ikke det var riktig at bare Nils skulle få, så han kjøpte til Tordis og meg også -  ååå som det smakte.

Vi var heldig som hadde sånne snille  storesøsken. Men vi hadde respekt for dem også – deres ord var lov.

Vi hadde stor frukthage og bærbusker av alle slag. Vi hadde noen få som vi fikk lov å plukke av og de andre rørte vi ikke. Det var å stjele, og det var stygt så det gjorde vi aldri.

André unger som kom til gårds syntes det var rart at vi aldri plukket plommer og bær og spiste. - Men vi syntes ikke det gjorde noe. Vi fikk nok å spise likevel så vi  behøvde ikke å stjele dem.

 

Pappa sørget for at vi fikk nok av vitaminer. Han må ha vært en tålmodig mann, først opp om morgenen for å lage frokost og smøre skolemat - var så vidt kommet i gang da tre røster hørtes ”Pappa, Kan vi få en brødskalk med egg på”? og brødskalk med egg kom fluksens. Og som det smakte!

Den gang jeg var liten, hadde alle jenter og damer langt hår. Da  pappa hadde fått høre om tran, sa han at alle som ville begynne å ta tran skulle få lov å klippe håret sitt. Men jeg greidde aldri å svelge tranen. Derfor gikk jeg med langt hår i to små fletter i flere år etter de andre. Etterhvert  ble Maja så lei av det lange håret mitt som hun måtte flette hver dag at hun tok meg med til frisørdamen. Da var jeg blitt ti år. Etter klippen ble håret plutselig mørkt, noe jeg syntes var dumt. Jeg ville heller være lys.

 

Vi hadde en god barndom oppe på Kringsjå. Når jeg tenker etter så var det ikke alle Barn på den tiden som hadde det så godt som oss - enda vi hadde bare storesøsken som tok vare på oss. Men så hadde vi en snill far da.

Og moro som vi hadde det i julen. Jeg syntes at det var ingen som hadde så  fin jul som vi hadde.

Og hver 1. juledag hadde vi ordentlig juleselskap med kaker, frukt og nøtter med tyttebær syltetøy og pisket krem til. - Jeg har aldri spist det senere, men jeg husker at alle sammen syntes det var veldig godt. 

Så gikk vi rundt juletreet og sang alle de kjente julesangene. Etterpå lekte vi - vi både  raska over isen,  gikk over sjø og land, og - så gikk vi rundt en enebærbusk. Det var tante Marie og onkel Bjarne med sine tre som var hos oss 1. juledag.  2. juledag var vi hos dem, og da var det samme programmet. Arnljot fikk sine dasker på rompa fordi han ertet oss som var mindre. Anjot, sa Åse (det var søsteren hans) hun greidde ikke å si navnet hans ordentlig. (Vi sa Aljot, det var så vanskelig og si det navnet riktig). Ja, svarte han Åse.  Ekkel at, sa hun strengt. Det fikk da være måte på å oppføre seg når en var i selskap. - Det var jo bare hos oss de var, og der var de hver dag likevel. De kom hver ettermiddag.  Om kvelden kom tante Marie og hentet dem. Hun så nok  etter at  alt gikk som det skulle og så hjalp hun nok Maja og Anna litt når det trengtes med klesvask, kakebaking og slikt.

Det hendte noe rart hvert år.

 

Dukkene våre ble borte noen dager før jul – og vi gråt og lette. Men julaftens morgen satt de på  sengekanten med ny silkekjole, og det hendte at hadde de fått nye sko også.  Det var ikke måte på så fine de var blitt.

Det var Anna og Maja, som ved siden av alt julestrevet, så seg tid til å fiffe opp dukkene våre også.

Så julaften morgen var det to glade jenter som våknet. Tante Lovise kom hver jul og ble til julen var over.

Vi var så  glad i tante Lovise. Hun tok seg mye av oss da vi var små.

Hun hadde en stor skinnmuffe som de brukte den gang. Og når vi var ute og gikk tur om vinteren, fikk vi låne den etter tur - og så godt det var å varme fingrene sine inni den muffen.

Tordis og jeg hadde en morsom lek som vi lekte hver vår og sommer. Jeg har aldri  sett noen andre som har lekt slik. Vi lekte med steiner. Vi hadde flere familier som gikk på besøk til hverandre og som dro på tur om søndagene med niste og brus eller saft og vann.

Det var nesten som vi levde opp igjen våre egne liv i leken.

Vi prøvde å få andre Barn med på leken, men det var ingen som forsto seg på denne form for lek. Vi syntes de var dumme som ikke kunne leke engang.

                   Johanne og Ella

 
Så vi puslet for oss selv mesteparten av dagen, og når høsten og gråværet kom, tok vi frem glansbilder og lekte på samme måte.

Så var det en dag vi fant på at vi skulle lage oss en tremann. Vi gikk ut i vedskjulet og fant oss et passelig emne,  men vi måtte kløyve det i to . Nå hadde ikke vi lov til å røre øksa. Den var forresten så stor og tung også. Men Ivar hadde en liten øks som var mer passe for oss. Men den var veldig skarp så jeg var veldig forsiktig.

Tordis syntes det gikk for smått og at jeg var klønete og klossete, så hun ville overta selv. Så la hun trestykket sitt inn i hånden og tok øksa og hogde til.

Øksa gled og traff fingeren hennes – hun  hadde arret resten av livet.

Vi hylte og skrek begge to. Jeg, fordi jeg var redd for alt blodet som kom. ”Ho blør, ho dør” hylte jeg av mine lungers kraft.  

Ivar trøstet oss begge to med at dette skulle gå bra – såret  var jo så fint, sa han.  Ja, det var nå i hvert fall det fineste sår han hadde sett, trøstet han. Tordis følte seg nesten som en helt. Hun hadde jo så fint sår.  Men noen tremann ble det ikke på oss.

Tante Lovise var veldig snill mot oss. Hun sørget mye for klærne våre slik at vi hadde klær til alle anledninger. Hun både sydde og strikket til oss - vi fikk til jul og gebursdag. Hun glemte oss aldri.

Jeg kan huske hun strikket en nydelig hvit strikkekjole. Den var todelt. Skjørtet så ut som det var plissert. Jeg var vel i elleve - tolv-års alderen, og jeg syntes den var så pen med rød stripe rundt hals og ermer. Da bodde vi nede i Lia.

Vi flyttet fra Kringsjå da jeg var ti år. Pappa syntes det ble for stritt å drive med småbruk og å være på arbeide ved siden av. Så han solgte Kringsjå og så ble vi liabone som vi sa. Vi leide hus og bodde  i lia i fem år.  Vi flyttet deretter til Hans Thiis Møllersgate i byen – her også leide vi hus. 

Om sommeren gikk vi på museet og danset i Leikarringen. Jeg har mange gode minner fra denne tiden.

Det var et tjern der med en liten jolle.  Vi lånte jollen og rodde ofte ut på tjernet.

Det gikk bra helt til en  liten jente som het Marit falt ut av båten. Da ble det slutt på den leken.  Det er rart at det ikke hadde hendt tidligere - med en flokk viltre unger i en liten pram.  Enkelte ville jo spreke seg og sto på skrevs over båten og gynget så båtripen var helt ned i vannflaten somme ganger. Slike unger skulle jo aldri fått vært i en sånn liten båt. De fleste av oss kunne svømme, så vi hadde nok berget oss  i land - men det kunne nå ha gått galt likevel.

Et år etter at mamma døde,  var det så vidt vi ikke mistet pappa også.  Han fikk lungebetennelse og det var bare så vidt han sto det over. Det var ikke så gode medisiner den gang som det er i dag. Tordis og Nils var ikke begynt på skolen enda, så de bodde hos tante Marie mens det stod på. Vi var der også mens det var på det verste. Jeg kan huske tante fulgte oss hjem om kvelden - og da stilte vi rundt sengen hans allesammen. Legen sa han hadde gjort sitt. Nå kom det an på hvor sterk han var selv, for nå var det enten eller - de kalte det for krise. Skal tro hvordan det hadde gått med alle oss ungene hvis han hadde dødd.

Vi var nok heldige som fikk beholde ham i live - for en bedre far kunne vi ikke hatt. Når han was Født på arbeidet, stormet vi nedover bakkene alle sammen.

Johanne var som regel først og sikret seg hånden hans, mens hun fortalte at hun hadde nå slett ikke fått noe mat den dagen, og så krøp hun opp i fanget hans da han satte seg ned for å spise. Hun var så sped og tynn, men hun var glad i mat, og spiste kanskje dobbelt så mye som jeg -  som var bestandig større og kraftigere enn henne enda jeg var et år yngre og jeg var temmelig kresen i matveien.

Hver vår var vi med pappa og tok opp torv til brensel om vinteren. Du verden som vi koste oss når de kom opp med påsmurt mat og melk eller saft og vann.    Det var omtrent som vi var på søndagstur og det var det ofte vi var.

 

Pappa tok oss ofte med på søndagstur. Da var tante Lovise,  tante Marie og onkel Bjarne med også – og Bjarne hadde med seg mandolin eller ukulele. Han var så flink til å spille og synge, onkel Bjarne. Vi hadde det alltid så moro på disse turene. 

 

Ellers brukte vi ofte å leie en lastebil med trebenker på lasteplanet. Det hadde nok ikke vært lovlig i dag, men farten var ikke så stor den gang, så det skjedde aldri no uhell.

 

Ja, vi fikk jammen være med på litt av hvert - vi var liketil på perlefiske.  De som fant perler fikk satt perlen i smykker og ringer. Jeg kan huske at Lovise hadde en stor perle i en ring – perlen hadde hun funnet selv. Det var sjelden vi fant noen, men det var jo spennende likevel. 

Johannes og Thea

 
 


Slik gikk barndommen min. Vi hadde det godt, tross at vi var morløse. Men vi hadde stor familie som tok seg av oss - onkler og tanter gjorde hva de kunne for at vi skulle ha det bra. I grunnen var alle snille mot oss. Jeg hadde jo storesøsken av de sjeldne må jeg si.  De var vant til å hjelpe til - og vi ble jo store etter hvert.

Jeg hadde veldig lyst til å gå på skole, men det var det håpløst å snakke om. Vi var så mange, og skole kostet penger. Den gang betalte man både skolepenger og bøker.

 

Det var ingen selvfølge at man fikk skolen gratis. Derfor ble det til at jeg tok meg en huspost for en liten betaling (15 – 20 kroner i måneden). Det var ikke rare betalingen og det var heller ingen 8 timers dag – fra kl 7 om morgenen til sent på kveld

 

Jeg var i Bergen en tid. Men jeg følte med så hjemløs så jeg reiste hjem etter et halvannet år eller vel så det.

Jeg skulle stelle huset for pappa – nå var det min tur

 

Men så spurte Maia om jeg ikke ville hjelpe henne en par ukers tid, for hun skulle på fødehjemmet. De ukene ble til 19 år. Det var ikke noe å reise hjem til.

 

Pappa hadde en hytte på langvatnet. Her bodde de hele sommeren og langt utover høsten.

Krigen brøt  ut og jeg møtte Carlos - jeg hadde ikke lyst til å reise fra Bolga. 

Jeg hadde bestemt meg for at han skulle jeg ha å dele livet sammen med.

Men han var så tilbakeholden.  Jeg måtte nok hjelpe til litt selv, for jeg skjønte at det var dette han ville selv også. 

 

Vi fikk  det godt sammen i nesten 60 år.

Selv om han var en hissigpropp så greide jeg å takle det. Han var nok blitt dyktig bortskjemt av sine storesøsken. Han var morløs han som jeg -   fire år var han den gang med mange eldre søstre og en bror som Gift Maja.  

Vi ble altså Gift med hver vår bror. Ja sånn kan det gå.

- To uker ble til nitten år.

Men så ble det så lite arbeid å få for Carlos.   Vi hadde hørt om Australia – de trengte folk.

  bestemte vi oss for å prøve dette – og reiste.

Men vi syntes ikke det var noe for oss. Vi har det nok mye bedre i Norge tenkte vi, og  reiste hjem igjen.

Tre år senere hadde vi vårt eget hus i Moss. Her trivdes vi og vi har aldri angret på at vi slo oss ned her – så jeg kan si at her har vi slått rot.

 

 

 

 

         Tordis

 
 

 


     ix. Tordis Simonsen, Født 18 jul 1919 på Kringsjå Molde; døde 1979 på Molde.  Hun var datteren til 6. Johannes Severin Simonsen og 7. Thea Helene Nilsdatter.Hun var Gift med Olav Øverland, Født 21 okt 1917 på Molde; døde 1985 på Molde.  Han var sønnen til 4. Johannes Øverland Larsen og 5. Anna Bergliot Hoel. 

 

Opplysninger om Tordis Simonsen:

Tordis var ei tid sammen med søstra Ella i Bergen som tjenestejenter.

De hadde en hybel ved siden av ei latrine. Tordis var liten av vekst,

hun gikk under mine armer, selv er jeg 170 cm. Hun var glad i å lese.

Barn :

       1) Omar Øverland Gift med Henny Marie Merringdal.

 

Omar Øverland:

Etter en middelmådig realskole eksamen drog Omar ut til sjøs som

byssegutt og senere som 2. kokk. Havna senere på sildefisket på

Harøysundet. I ei frihelg i Molde var han så heldig at han traff Henny

Merringdal hans nuværende kone. Arbeidet ca. 1 år i et pølsemakeri.

Henny skaffa han arbeid ved Høvding Konfeksjonsfabrikk, hvor han

jobba som tilskjærer, presser og de siste årene der som arbeidsleder.

Etter konkurs tok han  AMO-kurs i bygning og maskinteknisk tegning.

Under den skolegangen fikk han hjerneblødning, sendt til Trondheim

for operasjon med heldig utfall. Fikk seg jobb på Bergmoprodukter i

Molde. Jobber der med data for å digitalisere logoer o.l. for gravering

med laser, utforming av brosjyrer og lignende. Etter mange år på denne arb.plassen trivest han godt der. Stadig nye utfordringer og oppgaver.

Interesser: Lokalhistorie, slekt og tegning ved hjelp av data og

botanikk. En interesse jeg har hatt sammen med Henny er knivlaging,

   Omar

 
vi har deltatt sammen på flere utstillinger bl.a. i Elverum uten å nå de riktig

store høyder. Har fått et godkjent stempel for gull, platina og sølvvarer .

Ansvarsmerke reg. nr. 1367.

Kilder:

Omar.

 T. 20279. Funn fra heller på Julbøen, gnr. 132, bnr.], Aukra s. og p., Molde k., Møre og Romsdal.     

a) Stk. av grovkornet leirkar, glattet utvendig, st. tverrmål 5,4 cm.

b) Beinfragment (hvorav 3 fragm. av storfe, 2 fragm. av sau/geit).

c) 5 albueskjell. Bestemt av Rolf W. Lie Zool.Mus. Bergen.

    F. på lokaliteten "Storsteinan" under en heller, ca. 300 m ØSØ for våningshuset på gården og

    ca. 0,45 m dypt i svart kullholdig jord. H.o.h. 50 m.

    Innlevert som gave av finneren Omar Øverland, Gamlev. 15, 6400 Molde

Kilder:

Universitetet i Trondheim Vitenskapsmuseet,

Arkeologisk avdeling, tilvekst 1981 side 19.

 

 

Henny Marie Meringdal:

Henny er Født på Hoemsetra ved Eikesdalsvatnet av foreldrene

Argit Trandal og Otto Merringdal. Hun flytta ut i Olsvika ved Ålesund når hun

skulle begynne på skolen. Etter skolen jobba hun først på en kafe i

Ålesund (Veslestua) (Hun er flink til og lage sildekaker). Arbeidde ei stund

på Vatne ved en konfeksjonsfabr. Reiste etterpå til Molde og begynte på

Høvding Konfeksjonsfabr. som syerske. Etter mange år der slutta hun  og

fikk seg arbeid på kjøkkenet på Bolsøy Alderheim. For tida arbeider hun ved

Bergmo Eldresenter. Henny er rasende flink med sine hender, hun kan ta

Henny

 
2 pinner, et nøste og strikke en "Arran-genser" kun etter hodet uten mønster

frem for seg.

Kilder: Omar Øverland

 

Litt mere om Omar Øverland og Henny Meringdal:

Gift: 13 apr 1963, Borgund kirke ved Ålesund                                                   

 

        Barn :

                a) André f. 30 oktober 1963

                    Notat om ANDRÉ ØVERLAND:

                    Etter skolen arbeidet André ei stund på Høvding Konfeksjonsfabrikk i Molde.  

 Reiste til Stavanger og hyra seg på skoleskipet Gann i 3 måneder.

Fikk hyre på Cocordia Star som lettmatros og en del i maskina i 13 måneder.

                    Fikk hyre på  Nyhammer hvor arbeidet i maskina i ca. 6 måneder.

                    Havna i flyvåpenet i 15 måneder. Arbeidet etterpå i halvt et halvt å

 

                    på Felleskjøpet i Molde som sjåfør. Så blei det Glamox i 12 år .

                    Jobba etterpå ei stund som sjauer på kaie ei tid . I det siste

André

 
                    har han vært sjåfør for Kvalheim Vaskeri i Molde. Etter et kurs i Kristiansund,

                    har han nå fått sertifikat på buss og stor bil.

                    Kilder André og Omar Øverland.

 

                b) Jo f. 26 november 1965 g. m. Kjersti Nordbø f. 2 april 1967.

                    Jo er utdannet seg til elktroingeniør igjennom NKI.Under skolegangen om kveldene jobba ha som vikar hos              

                   Hewlet Packard. Etter endt utdannelse var han stasjonert i flyvåpenet i Bodø. Etterpå blei det et tre måneders arbeid på    

                    Glamox i Molde før han  fikk seg fast arbeid ved Hewlet Packard i Oslo.

                    Arbeidet der ca. 12 år. Nå har han fått seg arbeid hos datafirmaet Adcom i Molde i 1999. Har bygd seg hus i   

                    Nordbyen, Molde.

                    Kilder:Jo og Omar Øverland.

                    Barn :

                            i) William Sander f. 11 februar 1995.

                            ii) Kristine Margrethe f. 27 juni 1997.

                 c) Kai f. 14 april 1968

  Jo

 
                     Kai er interessert i , friluftsliv, tegning og maling, foto, data,

                     film. filosofi og samfunn.

                     I 1985-87 gikk han på Molde videregående skole, fra 1988-89

                     arbeidet han som produksjonsmedarbeider på Glamox i Molde.

                     Fra 1989 til 93 tok han ingeniørhøskole med fagene, miljø og planlegging.

                     Årene 1993 til tok han faget , Institut for by- og regionsplanlegging ved

                     Norges Tekniske Høgskole, Samtidig tok han grunnfag i sosiologi og

                     eksamen philisoficum, og fikk graden Candidatus Magistrii.

                     Etterpå var han vikarlærer i Naturfag/matematikk ved Bergmo

                     ungdomskole i Molde i et år.

                     Etter det tok han grunnfag i geografi på NTNU, underviste ei stund

   Kai

 
                     etterpå som lærerassistent ved Berg grunnskole i Trondheim.

                     For tiden arbeider han som miljø og arealplanlegger i Bjerkreim

                     kommune som ligger i Rogaland.

                     Kilder: Kai Øverland.

                 d) Eva f. 14 februar 1972.

                     Etter gymnaset i Molde som blåruss gikk hun på Møre og Romsdal distrikthøgskole som

                     høgskolekanditat i sammfunsøkonomi  i et år,. Etterpå reiste hun til Stavanger og ved    Rogaland

                     Høgskolesenter studerte hun samfunfagi. Året etterpå blei det økonomisk/administrative

                     fag i en 2 års periode ved Høgskolen i Stavanger. I 1995 reiste Eva til Høgskolen i Volda hvor

                     hun ble etter en toårsperiode  høgskolekandidat i informasjon. Neste mål i 1998 var Universitetet

                     i Bergen hvor hun for tiden (1999) er i ferd med å ta en hovedfagstudium i mediavitenskap.

                     Noe hun ble ferdig med i desember år 2000, Emnet var "Politisk reklame i radio og fjernsyn.

                     Hun var godt fornøyd med resultatet som ga henne karakteren, laud.

                     Hun var i flere år, i feriene, kjøkkenassistent ved Bolsøy Aldersheim. Et år var hun husvert på

                     en studentbolig i Stavanger. I to måneder var Eva praksisstudent ved informasjonsavdelinga

                     Ved Norges forskningsråd. Ved  Odda kommune var hun i et ca. halvt års tid, prosjektleder for

                     Kommunikasjon og informasjon for omstillingsprosessen i Odda.

                     Ei stund i 1998 var hun sesong-/sommerhjelp ved kundeservice hos Foto Knutsen AS i Bergen..

                     I Bergen kommune var hun fra mai-99 og ut året funksjonsassistent for sosionom.

                     Eva er glad i å synge å har vært tilslutta et studentkor. Som ung deltok hun i leikaringen på

Eva og Espen

 
                     Romsdalsmuseet. Ellers var hun lenge medlem av turnforeninga: "Molde Fjære".

                     Engasjert i natur og ungdom og er nå aktiv i amnesty internationale.

                    Kilder: Eva og Omar Øverland.

       2) Bengt f. 1 april 1952 g. 1 g. m. Edel Ulvund, 2 g.m. Sylvi Otterlei

    

 

                 x.   Nils Simonsen, Født 1920; Gift med Kora Norhaug.

 

Bengt

 
Opplysninger om Nils Simonsen:

Nils bli Gift med Kora Nordhaug fra Hovdenakken.

Nils var murer og plaga av astma.

Barn :

        1) Ivar overtok huset etter sin onkel Ivar Simonsen,

            som han solgte og har nå bygd et stort nytt hus

            like bak.

        2) Anne Gift med Svein fra Fosnavåg, Barn :

             a) Kristian Født 1984.

      Nils

 
             b) Ida Født 1988.

Kilder: Omar Øverland og Johanne Aarø.

 

Søskenbarn på besøk hos bestefar i

Hans Thiis Møllersgt 10.

Foran fra venstre: John B. Årø, Bente Lange, Anne

Sofie Årø (litt bak), Bestefar med Bengt Øverland på fanget, Tore Årø, Omar Øverland (litt bak),

Halvard Årø, Roy Bolghaug.

Bakerst fra venstre: Hans Kr. Lange, Tove Lange,

Anne Sofie Årø, Kjell Bolghaug med broren Kurt,

Liv Hjelset, Odd Roar Bolghaug, Jan Terje Lange.

Bildet er tatt ca. 1953.

 

 

 


                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generasjon No. 2

 

 

     2.  Skredder Ivar Severin Simonsen, Født 14 jul 1845 på Namsos; døde 1923 på St. Paul i Minnesota, U.S.A..  Han var sønnen til 4. Simon Nielsen og 5. Mette Jonasdatter.  Gift 3. Inger Anna Johannesdatter.

     3.  Inger Anna Johannesdatter, Født 1850 på Espenes i Skjerstad Nordland; døde 1904 på Gamnes, Ytter Ripnes ved Saltstraumen.  Hun var datteren til 6. Johan Johannesen og 7. Anne Dorthea Jacobsdatter.

 

Opplysninger om Skredder Ivar Severin Simonsen:

Ivar Reiste nordover til Saltstraumen og livnærte seg som handelsbetjent, nevnt i 1875.

Senere kom han til å drive som skredder.

Anna og Ivar tok en gang mellom 1877 og 1879 opp et plassbruk i Ytter-Ripnes.

I 1906 ble plassen fradelt som  gnr. 77, bnr. 8 Gamnes.  Året etter fikk han skjøte på eiendommen.

Våningshuset skal opprinnelig ha stått på Espenes i Skjerstad, heimgården til kona til Ivar.

I 1920 overdrog han skjøtet til sønnen Oskar. Samme året ble han med sønnen Jørgen til

Amerika hvor han døde etter kort tid.

 

Kilder:

Bodin Bygdebok II 6A side 312-314.

 

Digitalarkivet: 1900-telling for 1843 Bodin. [56889/14]

 

HusholdNo  Fornavn  Etternavn   Kjønn Bosatt  Familiestilling   Sivilstand              Yrke                           Fødselsår        Fødested

 

3733  1        Iver        Simonsen     m      Hf  g  Husmand,                        jordbrugende fv. skrædder.        1845      Namsos herred

3734            Anna      Johansen      k      Hm  g  Husmandskone                                                                  1850      Skjærstad sogn

3735           Johan     Simonsen     m      Sulithjelma  S                    ug     Minerer ved Bergverksindustri  1877

3736           Petter     Simonsen     m      Sulithjelma  S                    ug     Minerer ved Bergverksindustri  1881

3737         Sigvardt   Simonsen     m                                                 ug     Fisker                                         1879

3738       Johannes   Simonsen     m                                                 ug     Fisker                                         1883 

3739          Ingvald   Simonsen      m                                                 ug     børn.                                           1888

3740           Jørgen   Simonsen      m                                                 ug     børn.                                           1890 

3741           Ane        Simonsen      k                                                  ug     børn.                                           1892

 

 

Ivar Simonsen - Norway/Bodin - Ankom Ellis Island - 1920 - 74 år gammel.

 

Kilder:

Searching the Ellis Island Database på One Step (Short Form)

 

                                  

 

Utsyn over "sentrum" i Ripnes. Litt til venstre for midten av bildet ser vi kaia og fiskemottaket, bak butikkbygningen med bolig. Lars Høiskar fra Ytter-Tuv startet i midten av 1950-åra en forretnings-virksomhet mye på linje med fortidas næringsdrift på handelsstedene. Men målestokken var liten, og etter noen år ble den kombinerte virksomheten innstilt. Handelen ble overtatt av andre, men flyttet fra Ripnes. Ellers ser vi bak fiskemottaket stua til Hans Jensso', i forgrunnen huset til Janny og Per Sletten og lengst til venstre fjøsen til Bernart Persso'. Rett til høyre for butikken har vi huset til Alise og Harald Mikkelborg, nede ved sjøen Simonsen-naustet og lengre til høyre huset til Oliva og Oskar Simonsen. (Foto: Haakon H. Vatne).

 

Opplysninger om Inger Anna Johannesdatter:

Inger Anna nevnes som tjenende ugift budeie

Født 1850 i Skjærstad ifølge folketellingen 1875.

 

Historiene om ulykker i Saltstraumen 1900 - 1970

1909

En av de gamle gubbene som drev fiske i Saltstraumen, het Jakob Andersen. Han kjente straumen godt og visste at det ikke var å leke seg med småbåten i "kjelan og oppkastan". Vinterstid gikk Jakob heime. Familien hans var ikkke stor. To døtre og to sønner hadde han og kona hatt. Den ene sønnen var omkommet i en drukningsulykke noen år tidligere.

Den eldste dattera hans var Gift med Leonhart Stenersen fra Ripnes. Leonhart og broren hans Joakim var av de som fisket i Værøy vinterstid.

Vinteren 1909 var da også Leonhart og Joakim på fiske. Den 24.mars var en klar og fin solskinnsdag. Det var kommet beskjed fra Værøy at Leonhart og Joakim hadde sendt to sekker mel, som var adressert til Straum ( på innløpet til Saltstraumen), der det var dampskipsanløp. Nå bodde disse to familiene på "innersia", slik at de to kvinnene Anna Leonhart og Anna Joakim, som de til daglig ble kalt av naboene, måtte ta en av straumbåtene og ro ut gjennom Saltstraumen og til Straum for å hente melsekkene.

Det var så at det passet med "straumen og sjyan" som de sa. Når de reiste utover på "utbæran", kunne de følge straumen innover med det samme den vendte inn. De hadde lastet båten med melsekkene, og så rodde de over Straumen og fikk Jakob Andersen med seg for å ro inn gjennom Straumen. Straumen lå så stille at de rodde rett inn langs "Storråsta". Plutselig kom det et "oppkast" som veltet båten rundt. Anna Leonhart ble berget i land, men livet stod ikke til å redde. De to andre forsvant i Straumen, og de blei aldri funnet. Det var hele 11 Barn som bli uten mor den dagen, den yngste bare 8 måneder.

 

1922

Det var i februar at ulykka hendte. sm vanlig var mannfolkene på fiske i Værøy og Røst, og det var bare kvinner og Barn som var heime. Ragnvald Pedersen fra Tuv, som var 14 år, var ute og fisket sammen tre av kameratene sine. De var i to båter og lå og fisket på "yttersia" av Straumen. Straumen bar ut, men så ville de ikke vente til det blei "liggan" for å ro inn gjennom straumen. Så prøvde de å leie båtene, en av gangen, langs land gjennom straumen. Tre av guttene gikk på land og holdt i fanglina, mens den fjerde, Ragnvald, var i båten for å holde den ut fra land så den ikke skulle bli knust. Da de var komme et stykke "innigjenna", gikk fanglina plutselig av, og båten skar ut i straumskavlene og blei tatt av den sterke straumen. Ragnvald, som var i båten, omkom, mens de tre kameratene hans stod hjelpeløse på land og så på at han forsvant. Han blei aldri funnet.

1923

Johan Martinus Johnsen, eller Martinus på Hellvika som han blei kalt av naboene, var en gammel gubbe på 83 år. Han var en gammel straumroer og kjente straumen godt. Selv syntes han at han kjente den så godt at han kunne legge inn årene og sitte og småsove og bare la båten reke med straumen når han ".

Den kvelden ulykka hendte, hadde ei kvart favn ved i båten og litt fisk. Han skulle flytte til ei datter som var Gift og bodde på andre sida av Straumen. Det var ingen som så hvordan ulykka skjedde, men det er blitt fortalt at da de fant båten, var den kvelvet over veden, og oppå veden lå det noen fisker. Johan blei aldri funnet. Den gamle straumroeren hadde funnet sin grav i Straumen som han kjente så godt. Han etterlot seg kone og voksne Barn.

 

1925

Andor Hansen, en ungdom fra Beiarn, var høsten 1925 på besøk på Tuv sammen med mora si. de bodde hos familien Danielsen som de var i slekt med. Familien Danielsen hadde også en sønn, einar, som bare var 4 år eldre enn Andor. Den 22. september var det godt vær, og einar og andor skulle ut for å dra kokefisk til middag. Det var "innbæran", og straumen "bar" mye. De to rodde så de kom for nært "Storråsta", som er det farligste stedet i Straumen. Straumen tok båten ned på noen få sekunder, og de to ungdommene blei aldri funnet.

 

1934

Det var nå ni år siden det sist hadde skjedd ei ulykke i Saltstraumen. Denne kvelden, 20.september, var det nydelig vær. Sola var gått ned, men månen sendte sitt trolske skjær over Straumen og båtene som "lå roen". I en av de mange båtene som lå roen ved "Holmråsta" ved Storholmen, var brødrene Konrad og Berteus Edvardsen fra Godøy eller Gøya som vi sier. Det var mye fisk denne kvelden, og de hadde fisket godt, så båten var tungt lastet. så skulle de ro over til ripnes, og for at det skulle gå fort, satte de rett over "storråsta". folket som stod på land, hørte plutselig nødrop fra Straumen, og de gikk straks i båtene. De rodde så langt utpå som de kunne på grunn av den sterke straumen, men det eneste de så, var båtkvelvet.

Konrad var ugift, mens Berteus etterlot seg kone og to mindreårige Barn. de to brødrene som Straumen så brutalt rev bort, blei heller aldri funnet.

 

1938

Edvard Olsen fra seivåg var en gammel straumfarer som kjente Straumen ut og inn. Han hadde mange ganger seilt med "listerbåt" gjennom Straumen og inn til Rognan for å hente ved. Denne ettermiddagen i juni da ulykka hendte, var han ute og rodde i Straumen. Straumen bar lite, men båten blei sannsynligvis kastet rundt et "oppkast" i Straumen. Edvard var enkemann. Det var ingen øyenvitner til ulykka.

 

1945

Midt på sommeren, eller nærmere bestemt 25. juli, var det igjen ei ulykke i Saltstraumen. Borte ved "Straumlandet", der ulykka skjedde, "bar" straumen ganske mye.Det var ingen som var ute og rodde, for det var lite fisk. Jakob Dinesen fra ripnes hadde vært på Straum på besøk hos Sigurd Johansen fra Sørøysund fra finnmark. sigurd skulle være med Jakob tilbake til Ripnes. Da de kom og skulle i båten for å ro inn gjennom Straumen, trådte de feil i båten, og dermed gikk den rundt. Jakob kunne ikke svømme. Han gikk under med en gang. Sigurd derimot var en dyktig svømmer, men i den sterke straumen blei han snart så utmatta at han ikke klarte å nå land, og også han gikk under og forsvant. på land stod foreldrene til sigurd, men de hadde ikke en sjanse til å berge sønnen, fordi de hadde ingen båt. Ingan av de to omkomne var Gift. Ingen blei funnet.

 

1948

Også denne gangen var det i juli at saltstraumen krevde offeret sitt. Denne gangen blei det den 27 år gamle Jens Hasselberg fra Gillesvåg som omkom. Han var ute og fisket på "innersia" av Straumen, og han var alene i båten. Som vanlig satt han på baktofta da han fisket, og han la fisken i bakskotten. På den måten fikk han altfor stor last bak, og det skulle ikke store "straumkjelen" til for å trekke båten ned i djupet. Jens, liksom andre før han som har druknet i Straumen, blei ikke funnet.

 

1949

I påskehelga krevde Saltstraumen atter et nytt offer. Skjærtorsdag formiddag skulle Dagbart Nyheim og søstera hans Signe Skålbones fra Tuv sammen med evangelist Nelly Moen fra Nittedal reise til kirka. De skulle ro over saltstraumen fra tuv til Ripnes. Straumen gikk ganske sterk, og da de var kommet et stykke utpå, blei båten tatt av en "bakevje" og ført bort i en stor straumhvirvel som trakk dem under. Signe Skålbones gikk ned med båten og omkom.

Filk i Ripnes så at båten kom roende, men plutselig forsvant den. De skjønte at det var skjedd ei ulykke og drog ut i to motorbåter for om mulig å kunne hjelpe. De fant Dagbart Nyheim som klamret seg til ei åre og Nelly Moen som lå og fløt i sjøen, men Signe skålbones så de ikke noe til. Dagbart var i ganske god vigør, men Nelly Moen var tilsynelatende livløs. Johan stenersen, en av redningsmennene, gikk straks igang med livredningsforsøk på henne, og det lyktes han å få henne tilbake til besvissthet. Båten fløt senere opp igjen, men Signe skålbones blei aldri funnet. Hun var 43 år og etterlot seg ett Barn.

 

1964

Fredag 29. mai seint på kvelden druknet den 9 år gamle Odd Egil Johnsen fra Seivåg i Saltstraumen. Guttens farfar, den 73 år gamle Just Johnsen, var også nær ved å drukne da han prøvde å redde Odd Egil, men han blei berget i siste liten.

Ulykka skjedde etter at faren ti Odd egil og en annen mann var rodd ut med ei seinot. På land stod Odd Egil sammen med søsknene sine, mora og bestefaren for å holde i den ene "armen" på landnota. Herunder blei strauemne sterkere, taket glapp og seksåringen blei dratt ut etter foten. Det samme var tilfelle med mora, men hun kom seg straks i land igjen. Man tror at gutten fulgte med nota som også gikk tapt i straumsettinga. Han blei ikke funnet.

 

Kilder:

http://it-student.hivolda.no/prosjekt/v01/108-Saltstraumen/tilleggsstoff/historier.htm#Tilleggsstoff

 

    

Barn til Ivar Simonsen og Inger Johannesdatter er:

                  i.   Johan Sandberg Simonsen, Født 1877.

 

Opplysninger om Johan Sandberg Simonsen:

Johan Sandberg Simonsen f. 21 juni 1877 i Kappstøa  d. 1956. He was Gift på 1910 med

Inga Karoline Carlsen Barset f. 1874 d. d. 1949, hun was Født på Vallersund

i Nord - Trøndelag.

Reiste til Amerika og bosette seg i Denever, Colorado

Barn :

1. Håkon Ingvald Simonsen f. 1912, g. 1935 m. Glady Owstan fra Denever.

    Barn :

    a) Roxanna Simonsen Født 1939.

    b) Jolie Simonsen Født i 1946.

2. Ida Marietta Simonsen f. 1916, g. 1945 m. Willis Fred Resley

    fra Englewood i Colorado.

    Barn :

    a) Karen Resley.

 

Kilder:

Ætteliste fra U.S.A.

 

                 ii.   Sigvart Andreas Simonsen, Født 1879.

 

Opplysninger om Sigvart Andreas Simonsen:

Sigvart døde ugift.

 

Kilder:

Bodin Bygdebok II 6A side 312.

 

                iii.   Peter Irgersen Simonsen, Født 1881.

 

Opplysninger om Peter Irgersen Simonsen:

Peter f. 1881 d. 1957  Gift med Tillie Graddoek f. 1891 d. 1974.

De bosette seg i Minnesota.

Kart over Saltstrømmen fra 1580

 
Barn :

1.  Melford Simonsen f. 1918 g.m. Ruth Norby.

     Barn :

     a) Michel Simonsen g.m. Barbara Wik fra San Rafael i California.

     b) Lerri Simonsen g.m. Craig Schweer fra Montevideo i Minnesota.

         Barn :

         i) Graham Schweer

     c) Steve Simonsen.

     d) Mark Simonsen.

2.  Alice Simonsen f. 1921 g.m. Edmund Eid fra St. Paul i Minnesota.

     Barn :

     a) Linda Sue Eid g.m. Brian Schliep f. i St. Paul i Minnesota

         Barn :

         i) Gina Lynn Schliep

        ii) Jennifer Jo Schliep

 

Kilder:

Ætteliste fra U.S.A.

 

     1         iv.   Johannes Severin Simonsen, Født 28 jul 1883 på Ripnes,Knaplundsøy Saltsrømmen ved Bodø; døde 11 jun 1961 på Molde Aldershjem; Gift med Thea Helene Nilsdatter.

                 v.   Oskar Aleksander Simonsen, Født 1885.

Opplysninger om Oskar Aleksander Simonsen:

Oskar f. 1885 g. 1914 m. Oliva Margrethe Dorthea Kristiansen f. 1/8 1892.

Han tok over bruket i 1920. Han skulle visst være litt av en sliter. Han spavendte

hele jordstykket sitt i Ytter-Ripnes. Dette arbeidet dreiv han på med om høsten -

og i måneskinn. All steinen han rydda bort, kjørte Oskar på steinslede ned i fjæra

og la det i mur. Men mer enn 10-12 mål dyrkamark kunne det ikke bli, så også

Oskar var avhengi av det havet kunne gi av fisk.

Bruket ble 7. sept. 1963 til datteren Alise og hennes mann. Samme året

ble det slutt med drifta.

 

Barn :

1. Karl Andras Simonsen Født 1917 død 1938.

 

2. Ingrid Anna Simonsen f. 1919 g. 1942 m. Adolph Hansen Dalen.

 

3. Signe Simonsen f. 1922, g. 1953 m. Karl Garshol ved Ulsteinvik på S.Møre.

Barn :

Ingvald og Oskar

 
a) Karin Olga f. 1. sept. 1954 Gift og skilt.

    Barn :

    1) May-Lis f. 1977 Gift i Spania med Alberto.

    2) Kristian  f. 1980

b) Inger Anne f. 12 juli 1957 Gift og skilt.

    Barn :

    1) Evy Ann f. 1981

    2) Ingeborg f. 26. januar 1987.

    3) Karl Ivar f. 12. mai 1988

c) Olav Arne f. 21. januar 1961 g.m. Else Kosberg f. på Åndalsnes datter til

    Kjell Kosberg, arkitekt i Molde.

    Barn :

    1) Oskar Aleksander f. 10. januar 1991

    2) Kathrine f. 8. november 1993.

 

4. Alise Marie Simonsen f. 1924, g. 1944 m. Harald Martin Mikkelborg.

Barn :

a) Kjellrun f. 10. okt. 1944 g.m. Eilert Edvinsen bosatt på Gaunes på Tverrlandet.

b) Eva Torill f. 2. des. 1954 g.m. Kjell Mikkelborg bosatt i brn.6 i Børelva.

 

5. Ivar Kristian Simonsen Født 1926 og døde ugift 1994 i Oslo.

 

Kilder:

Ætteliste fra U.S.A. og Signe Garshol og

Bodin Bygdebok II 6A side 224, 313-314.

 

                vi.   Ingvald Adelsten Simonsen, Født 1887.

 

Opplysninger om Ingvald Adelsten Simonsen:

Ingvald f.1887 g.1909 med Kristine Storjord.

Deres Barn : Kristine f. 1909, Sigvart f. 1911, Kristian f. 1914,

Karl f. 1917, Ivar f. 1923.

 

Kilder:

Signe Gardshol, Ulsteinvik.

 

               vii.   Jørgen Meier Simonsen, Født 1890.

 

Opplysninger om Jørgen Meier Simonsen:

Jørgen drog til Amerika Og Gift med Selma Oline Hanson f. 1903.

Jørgen kom en tur tilbake til Norge. Han arbeidet et par år i Molde som

Rørlegger ved Bolsønes Verft. Han fikk overtalt sin far Ivar om å bli med

tilbake til Amerika.

Året 1963 var Jørgen en tur til sitt fødested og kom med følgende replikk

om den forlengst avdøde faren: "Ingen må finn’ på åta me seg et gammelt

mensk’ ti Amerika"!

 

Barn :

1. Gordon Lian Simonsen f. 1928.

2. Betty Simonsen f. 1936 g.m. Frank Steffenson.

 

Kilder:

Ætteliste fra U.S.A. og Johanne Årø.

Bodin Bygdebok II 6A side 313.

 

 

              viii.   Anne Johanna Simonsen, Født 07 nov 1892.

 

Opplysninger om Anne Johanna Simonsen:

Anna Johanna Simonsen f. 7/11 1892 d. 11/7 1975. Hun gifta seg 1. gang

med Alfred Olse som døde i 1918. Gift 2. g.m. Jens Jensen d. 1951.

Anna tjente i mange år som jordmor og Bodde på Erstad i Fauske.

Barn :

1. Osvald Erikstad Født 1917 død 1971.

2. Ivar Erikstad Født 10/9 1918.

3. Hans Arnold Erikstad Født 1926.

4. Alfred Johan Erikstad Født 1927.

    Barn :

    a) Kirsten Erikstad.

 

Kilder:

Ætteliste fra U.S.A.

 

 

Ripnes 11.11 1918

 
 


Kjære sønn Peter.

 

Det har gått lang tid siden jeg hørte fra deg sist. Brev mellom Europa og Amerika bruker         

så lang tid nåtildags. Vi håper at det verste snart er over og at denne fryktelige krigen snart

err slutt. Det ville ha vært fint om så hendte, for det har vært et forferdelig blodbad. Vi

har ikke direkte blitt involvert i krigen, men vi har svært høye priser og er bareistand til

å skaffe oss lite og stakkarslig mat. Avlingene har vært gode dette året, både når det

gjelder poteter og høy, men alt er rasjonert, både for de som har og de som ikke har.

 

Jeg har ingen gode nyheter fra gamlelandet. Annes ektemann er død, og hun sitter alene

igjen med to små Barn, og hun eier ikke huset som hun bor i. Utsiktene er heller svært

vanskelig for henne. Hun hadde en snill ektemann, som ble respektert av alle. Han døde

den 27. Oktober av spanskesyken midt under en fryktelig epedemi. Mange har dødd rundt

oss. Jeg var hos Anne under begravelsen, og ble der noen dager for å hjelpe henne som

best jeg kunne. Desverre var det ikke så mye jeg kunne hjelpe til med.

 

Det siste brevet fra Jørgen var datert den 8. Juni. Han forteller at han snart må reise til

Frankrike. Siden har jeg ikke hørt noe fra ham. Omtrent på samme tid hørte jeg fra

Johan. Han har alltid vært en trofast brevskriver, men nå har jeg ikke hørt noe fra ham

på lenge. Fra noen skriver her, og til vi får svar, går det omtrent 5 måneder.

 

Jeg skulle hilse fra Ingvald. Han kom å besøkte Anne da jeg var der. Oskar har vært på

nøytralitetsvakt i to måneder, men nå er han arbeidsledig og er ventenes hjem.

 

Dette får være nok for denne gang, De beste hilsner til deg, din kone og dine Barn fra din

far

 Ivar Simonsen

 

Jeg ser frem til å høre fra deg.

Dette brevet fikk jeg fra Alice Eid. Det har vært oversatt til  engelsk , og er bevart av Peter

og senere av Alice. Nå har jeg igje fått det oversatt til norsk.

Jeg synes det er et artig klenodium å ha.

Halvard Aarø.

p.s.

Legg merke til dateringen av brevet.

Omar.

 
 

 


Gamle Namsos

 
Generasjon No. 3

 

     4.  Simon Nielsen, Født 25 okt 1814 på Lille-Brønstadeje, Biri ved Gjøvik; døde 02 aug 1877 på Namsos.  Han var sønnen til 8. Niels Syversen og 9. Berthe Nilsdatter.  Gift 5. Mette Jonasdatter 12 jul 1842 på 1865 i Namsos.

     5.  Mette Jonasdatter, Født 1816 på Ranum sogn, Overhalla ved Namsos; døde 1883 på Namsos.  Hun var datteren til 10. Jonas Olsen og 11. Ingeborg Johansdatter.

 

Opplysninger om Simon Nielsen:

Simon blei døpt 30. oktober 1814 i Biri kirke, som faddere hadde han;

Nils og Anne Lille-Brønstadeje, Erik Gullord, Ingeborg Brønstad

og Ole Pedersen Brøndstadeje.

Faren, Niels er nevnt som husmann, og de var bosatt på Lille-Brønstadeie.

 

Simon drog fra Biri til Overhalla i N.-Trøndelag. I Namsos ble han fargermester,

2 bilder fra Namsos ca. 1890

 
i 1852 blei han kaldt forpakter, i 1865 Landarbeider og

 Vægter,

han er også nevnt som fløtmann og med delvis fattig understøttelse i 1875.

Ved giftermålet bodde han på Todum og Mette på Omlen,

senere bosatte de seg i Namsos i kvartal VI hus nr. 101.

Bror til Simon, Johan Nilsen f. 1814 på Biri Gift med Oline Bergitte og deres Barn

Petter, Nils Edvard, Anna og Josephine bodde i det samme huset.

På den tiden Simon var vekter i Namsos brukte de å synge hvor

mye klokken var og  om hvorledes været var. Simon fikk en trist skjebne, han ble

sinnsforvirra og tok sitt eget liv i 1877. Som selvmorder måtte en ha Amtets tillatelse

til jordfestinga, den ble gitt og han ble gravlagt 10 aug. 1877.

Simon hadde visst nok en datter, Karen Anna før He was Gift på 1839

med "Pigen" Elen Olsdatter Katmarken. Karen Anna gifta seg 15. jan. 1865 med

Christan Rafael Fisknes i Sparboe f. 1834, de fikk ei datter Oline Emilie f. 30/1  1867.

 

                                                   1865 telling for 1703 Ladestedet Namsos.

 

 Listenr      Side   Gårdsnr                6the Kvartal Ladestedet Namsos         .

     

45 45 94    101              

Personr. Fornavn        Etternavn       Familiestatus        Yrke              Sivilstand             Alder      Kjønn             Fødested

 

599 1 Andreas      Thynes           Husfader         Snedker                    g                  51           m            Værdalens Prgj.

600 2 Sofie         Gabrielsd.   hans Kone                            g                  41           k             Levanger

601 3 Berendthine            Thyne          hans Datter                             ug                  21           k             Levanger

602 4 Anthon          Thyne          hans Søn                            ug                  16           m           Namsos

603 5 Sophie Caspara   Thynes        hans datter                             ug                  10            k            Namsos

604 6 Hanna           Thynes        hans batter                               ug                   4             k                Namsos

605 7 Laura            Thyne          hans batter                              ug                   2             k                Namsos

606 8 Johan            Niels.           Husfader  Dagarbeider           g                 53              m          Birids Prgj.

607 9 Oline Bergithe      Niels            hans Kone                                         g                  41             k            Beitstadens Prgj.

608 10   Petter        Niels.           hans Søn                             ug                 12              m         Namsos

609 11   Nils Edevard    Niels            hans Søn                                ug                 12             m          Namsos

610 12   Anna        Niels.           hans batter                               ug                   7             k               Namsos

611 13 Josephine         Nils.             hans batter                               ug                   4             k           Namsos

612 14   Simon           Niels.           Husfader     Vægter og Dagarbeider   g                  52            m           Birids Prgj.

613 15   Marthe          Jonasd         hans Kone                                 g                 50             k                Overhaldens Prgj.

614 16   Johs.         Simons         hans Søn                              ug                 26            m              Overhaldens Prgj,

615 17   Joh.          Simons         hans Søn                              ug                 21            m              Overhaldens Prgj,

616 18   Sofie         Simons.        hans batter                               ug                 14             k               Overhaldens Prgj

617 19   Ove           Simons         hans Søn                              ug                   1            m              Overhaldens Prgj

61820    Hendriette        Hagerug        Kone                                  g                 27             k              Otterøens Prgj.

619 21   Frederikke        Hagerup        hendes dtr.                                        ug                   6             k              Namsos

 

Kilder: Jørgen R. Jenssen og Ørvar Helgesen og Folketellingen 1865, og kirkeboka for Biri 1813-27,

døpte i Biri og Snertingdal 1814-27 og 1801 manntallet for Namsos.

©Gjøvik og Toten Slektshistorielag - Døpte i Biri og Snertingdal 1814-27

Løpenr: 25

Kirke: Biri kirke

Barnet Født: 25.10.1814

Barnet døpt: 30.10.1814

Barnets fornavn: Simon

Barnets etternavn: Nielsen

Farens fornavn: Niels

Farens etternavn: Syversen

Farens stand, stilling: Husmand

Morens fornavn: Berte

Morens etternavn: Nielsdatter

Morens stand, stilling: Husmandskone

Foreldrenes bosted: Lille-Brønstadeje

Faddere: Niels og Anne Lille-Brønstadeje, Erik Gullord, Ingeborg Brønstad og Ole Pedersen Brønstadeje.

 

 

 

Litt mere om Simon Nielsen:

Burial: 10 aug 1877, Namsos

Litt mere om Simon Nielsen og Mette Jonasdatter:

Gift: 12 jul 1842, 1865 i Namsos

    

Barn til Simon Nielsen og Mette Jonasdatter er:

     2           i.   Skredder Ivar Severin Simonsen, Født 14 jul 1845 på Namsos; døde 1923 på St. Paul i Minnesota, U.S.A; Gift med Inger Anna Johannesdatter.

                 ii.   Johannes Bernhard Simonsen, Født 17 nov 1839.

 

Opplysninger om Johannes Bernhard Simonsen:

Johannes Bernhard ble  los og druknet. Nevnt 26 år gl. ugift i 1865.

Kilder: Ørvar Helgesen.

 

                iii.   Johan Simonsen, Født 1844.

 

Opplysninger om Johan Simonsen:

Johan er nevnt 21 år gammel og ugift i 1865.

Kilder: Ørjar Helgesen.

 

                iv.   Sophie Mathilde Simonsdatter, Født 30 sep 1851.

 

Opplysninger om Sophie Mathilde Simonsdatter:

Sophie Mathilde f 30. september 1851 i Namsos, døpt 2. mars 1852

0g hun døde i 1875. Nevnt som ugift sypige det året hun døde, n. 1865.

Kilder : Ørvar Helgesen.

 

                 v.   Ove Martinius Simonsen, Født 06 apr 1854.

 

Opplysninger om Ove Martinius Simonsen:

Ove f. 6. april 1855, drukna i nov. 1874 ved Sannerø, n. i 1865.

Kilder: Ørvar Helgesen.

 

                vi.   Necoline Margrete Simonsdatter, Født 11 apr 1843.

 

Opplysninger om Necoline Margrete Simonsdatter:

Nicoline Margrete gifta seg1865 med Johan Cedevarf Johnsen ( 1843- 1939)

De pakka snippeska og drog som mange andre før dem til Amerika

Barn :

1. Marie K. Johnson f. 1867, hun kom til U.S.A. i 1892 og Gift

    Albert Hanson f. 1865 d. 1923. Marie døde i 1939.

    Barn :

    a) Arthur M. Hanson f. 1894, d. 1956, g. m. Gilma Gibertson.

        Barn :

        i) Eugene Albert Hanson f. 1925 g. 1925 m. Ruth Samuelson.

           Barn :

           Sharon Hanson f. 1953, Kielt Allon Hansen f. 1955, Susan Marie Hanson f. 1958,

           Kevin Gene Hanson f. 1961 og Shelly Lynn Hanson f. 1962.

        ii) Leslie Myron Hansen f.1926 g. 1951 med Lulu Brian.

            Barn : Priscilla Ann Brian f. 1953, Dean Leddie Brian f. 1955

            og Anette Lynn Brian Født 1959.

        iii) Ruth Arlene Hanson f. 1930, g. 1956 m. James Brittian.

             Barn : Pamela Ann Brittia f. 1957, Patricia Lee Brittan f 1958,

             Peggy Sue Brittian f. 1960 og Pala Kay Brittan f. 1961

        iv) Helen Adrey Hanson f. 1937, g. 1956 m. Donald Meyer.

             Barn : Michael Dean Meyer f. 1959, Bruce Arthur Meyer f. 1961

             og Melissa Jane Meyer Født 1965.

          v) Arthur Hansen jr., Gift med Ruth Ann Jones.

    b) Mabel Kristina Hanson f. 1898 d. 1951, g.m. Eivind Svor i 1920.

    c) William Conrad Hanson f. 1895 d. 1964, g. 1925 m. Agnes Holm (1903-1968).

    d) Harold Gerhard Hanson f. 1901, g. 1935 m. Anna Olson (1910-1975)

    e) Roy Sigurd Hanson f. 1905 d. 1943,Gift 1929 med Florence Thomas.

     f) Clarence Melford Hanson f. 1908, g. 1935 m. M.Kirkeby f. 1910.

2. Sigvart Johnsen f. 1868, han kom til U.S.A i 1888 som 20 åring.

    Her gifta han seg 1897 med ei H. Jacobsen f. 1871.

    Barn :

    a) Sophie Johnson f. 1892 d. 1969.

    b) George Johnson f. 1894 d. 1918.

    c) Simon Johnson f. 1897 g.m. Dorothy Brovson f. 1898.

    d) Alma Johnson g. 1g. m. Debrt Quillon, 2g. m. en Metcalf.

        Barn :

        i) Patricia Quillon.

       ii) Linda Quillon.

    e) Ella Johnson Gift med Morlan Shuman.

     f) Inga Anette Johnson f. 1910 g. 1932 med James G. Johnson.

        Barn :

        i) James Johnson jr. f. 26/2 1952, Gift.

       ii) Simon Johnson , Gift.

      iii) Judith Johnson, Gift.

3. Anna Cornella Johnsen f. 1870 d. 1931 kom til Amerika i 1888, der gifta

    hun seg med en Pete Johnson i 1892, han døde i 1925.

    Barn :

    a) Margaret Gift Oltman Otto, de fikk følgende Barn : Delos Otto,

        Evangeline Otto, Berdella Otto, Ronald Otto, Omar Otto, Rudolph Otto,

        Kenneth Otto, Iona Otto.

    b) Cris Johnson Født 1894 og døde i 1942.

4. Jennie Johnson gifta Gift en Iver Olson.

5. John Odin Johnson Født 1878 og døde 1938, han ble g. 1905 med ei

    Lily Gilmman f. 1884 d. 1971. Sammen hadde de følgende

    Barn :

    a) Melvin Clifford Johnson f. 1906, g.m. Clara Amanda Olson f. 1908

    b) Stine Josephine Johnson f, 13/3 1908, Gift med en Charles B. Mc. Roe.

    c) Myrtle Irene Johnson f. 24/7 1911, g.m. Eric Arthur Brock f. 1898 d. 1955.

    d) Luther Gordon Duane Johnson f. 28/5 1909, g.m. Eunice Olson f. 30/8 1914.

    e) Hazel Louise Johnson f. 26/6 1913, Gift James Hay f. 20/3 1911.

     f) Oscar James Johnson Født 23. februar 1916.

    g) Laura Johanna Johnson f, 25/7 1918, g.m. Donald Raymond Harwet f. 1918.

    h) Harry Elmer Johnson f. 1920, g.m. Viola Ringdahl f. 10/6 1919.

     i) George Roy Johnson f. 13/11 1922, g.m. Harriet Olson f. 1/5 1924.

     j) Lillian Johnson f. 26/11 1924, g.m. Norman Austring f. 20/6 1923.

    k) Raymond Curtis Johnson f. 21/7 1927, g.m. Barbara Armburst f. 15/8 1923.

6. Martin Salomon Johnson f. 1881 d. 1948, kom til Amerika i 1892.

    Ble i  1930 Gift med Edna DeMarcy hun døde 4 år etter giftermålet.

7. Louise Johnson f. 1884, Gift 1908 med John A. Iversen.

    Barn :

    a) Alice Marie Iversen Født 1921, Gift 1946 med Maylord A. Thompson.

    Barn :

    i) John Maylrd Thompson f. 1947, g. 1967 med Pauline Barber.

       Deres Barn : John Maylord Thompson II f. 1970 og Meggan Marie f. 1974.

 

   ii) Roger Nils Thompson Født 1950, g. 1973 med Diana Bruhl.

       Deres Barn : Angela Renee Thompson Født 1976.

  iii) Mark Iver Thompson Født 1955.

Kilder:  Ætteliste fra U.S.A. (ukjent opphav)

 

    

   

 

               vii.   Andreas Cornelius Simonsen, Født 20 feb 1849.

 

Opplysninger om Andreas Cornelius Simonsen:

Andreas ble Født 20. feb. 1849 i Namsos og døpt 15. april s.å.

Kilder: Ørvar Helgesen.

 

 

     6.  Johan Johannesen, Født 05 des 1815 på Kvarv i Skjerstad; døde 07 des 1896 på Espenes i Skjerstad Nordland.  Han var sønnen til 12. Johannes Hansen og 13. Inger Johannesdatter.  Gift 7. Anne Dorthea Jacobsdatter 22 okt 1849.

     7.  Anne Dorthea Jacobsdatter, Født 10 mar 1824 på Espenes i Skjerstad Nordland; døde 25 feb 1899 på Espenes i Skjerstad Nordland.  Hun var datteren til 14. Jacob Andersen og 15. Inger Jakobsdatter.

 

Opplysninger om Johan Johannesen:

Johan (51 år) er nvnt i 1865 som selveiende gårdbruker på gården

Espenes, Nedre Misvær, Skerstad i Nordland. På gården hadde han:

1 hest, 5 store kveg (kyr) og 12 sauer. Kune få 1/2 tønne rug, 1 1/2 tønne

bugg og 1 1/2 tønne potet.

Foreldrene hans, Inger og Johannes er nevnt som; føderådskone og

føderådsmand, 78 og 94 år gamle.

 

Kilder:

1865 tellingen for Skjærstad.

 

Digitalarkivet: 1875-telling for 1842 Skjerstad. [15593/8]

Rettar til dataene: RHD

Post 66 av 526/3688 totalt i databasen   Kretsnr Herred Bostedsnr Bostedsnavn Gårdsnr

66  1  Skjerstad  66  Espenæs  85 

  Persnr. Hushold Fornavn Etternavn Kjønn Familiestilling Sivilstand Yrke Fødselsår Fødestad Bostatus Hester Kyr Sauer Rug Bygg Poteter

475  1  1  Johan  Johannesen  m  hf  g  Gaardbrug og Selveier  1815  Skjerstad  b  1  5  11  1/2  1 1/2  1 1/2 

476  2     Anne Dortea  Jacobsdatter  k  Kone  g     1824  Skjerstad  b                   

477  3     Jacob Martinus  Johansen  m  s  ug  Fisker og Hjelper Faderen  1859  Skjerstad  b                   

478  4     Johnæte Pernile  Johansdatter  k  d  ug  Hjelper Moderen  1855  Skjerstad  b                   

479  5     Kristine Maria  Johansdatter  k  d  ug  Hjelper Moderen  1861  Skjerstad  b                   

480  6     Hendrikka  Hansdatter  k  Tyende  ug  forsørges af J Johannes.  1805  Bodø L Sogn  b                   

  Persnr. Hushold Fornavn Etternavn Kjønn Familiestilling Sivilstand Yrke Fødselsår Fødestad Bostatus Hester Kyr Sauer Rug Bygg Poteter

 

 

Litt mere om Johan Johannesen og Anne Jacobsdatter:

Gift: 22 okt 1849

    

Barn til Johan Johannesen og Anne Jacobsdatter er:

     3           i.   Inger Anna Johannesdatter, Født 1850 på Espenes i Skjerstad Nordland; døde 1904 på Gamnes, Ytter Ripnes ved Saltstraumen; Gift med Skredder Ivar Severin Simonsen.

                 ii.   Jacob Martinus Johannesen, Født 25 jan 1852 på Espenes i Skjerstad Nordland; døde 29 jun 1921 på Espenes i SkjerstadNordland; Gift med Hanna Birgitte Hansdatter; Født 1852 på Misvær; døde 1924 på Espenes i Skjerstad Nordland.

                iii.   Peder Johan Johannesen, Født 11 apr 1854 på Espenes i Skjerstad Nordland; døde 12 des 1855 på Espenes i Skjerstad Nordland.

                iv.   Jonette Pernille Johannesdatter, Født 11 jan 1857 på Espenes i Skjerstad Nordland; døde 29 nov 1892 på Oldereid i Skjerstad; Gift med Peder Christian Tanke Johannesen 22 jul 1880; Født 29 apr 1847 på Klette; døde 02 jul 1924 på Oldereid i Skjerstad.

 

Litt mere om Peder Johannesen og Jonette Johannesdatter:

Gift: 22 jul 1880

 

                 v.   Christine Marie Johannesdatter, Født 12 jun 1861 på Espenes i Skjerstad Nordland; Gift med Albert Johan Fredrik Johansen; Født 27 jan 1855 på Vesterli Skjerstad.

 

 

Generasjon No. 4

 

     8.  Niels Syversen, Født 24 des 1780 på Biri ved Gjøvik; døde 02 aug 1844 på Namsos.  Han var sønnen til 16. Syver Nielsen og 17. Ingeborg Mikkelsdatter.  Gift 9. Berthe Nilsdatter.

     9.  Berthe Nilsdatter, Født 1789 på Nordre Bergseie, Biri ved Gjøvik; døde 14 mar 1866 på Namsos.  Hun var datteren til 18. Nils Christoffersen og 19. Anne Nilsdatter.

 

Opplysninger om Niels Syversen:

Niels Syversen Sigtadstuen Honne døpt 24.12. 1780 i Biri.

Døpt: 24.12.1780

Fornavn: NILS

Far navn: SYVER NILSEN

Bosted: OUSTAD

Mor navn: INGEBORG MIKKELSDATTER

Merknader:  

1. fadder: KNUT SKUMSRUD

2. fadder: ANNE SKUMSRUD

3. fadder: EILERT HONNEEIE

4. fadder: ANNE HONNEEIE

5. fadder: LARS SYVERSEN SKUMSRUD

 

I 1801 nevnt 20 år gammel

på husmannsplass under gården Paradis i Biri, da ugift. Kalt dragon ved

giftermålet. Var bosatt på husmannsplassen Lille Brønstadeie i 1814 og her

nevnt som husmand under dåpen til Simon. Niels døde 2. august 1844, og ble begravet 11. august

som inderst 66 år gammel, oppholdsted Kattmarken, Namsos.

I 1846 etter hans død er han nevnt som Niels Guldvigen.

Kom opp til Beistaden før 20. juni 1821,tok seg arbeid på  Åsnes Glassverk

(nå Namdalseid). Ved første barns dåp nordenfjells i 1821 kalles han

"Nybygger Niels Sivertsen Bergeplassen", i 1824 nevnes han som husmann

under Berre i Bangdalen, i 1827 "Niels Sivertsen Buvarp, inderst ", og i

1829 "Niels Sivertsen Overgaardspladsen, husmann".

Den 12. desember 1833 flytta de til Overhalden (nå Namsos), der han trolig

arbeidet i en av glasshyttene.

Kilder: Ørvar Helgesen og Inger M. Hanssen.

 

      Vil her ta med litt av hva L. Smidtnielsen skriver om Aasnes glasverk i

      sin bok om glasverkene i Trøndelag, som det står " en historisk teknisk

      undersøkelse foretat med bidrag av den tekniske høiskolens fond". Boka er

      utgitt i 1921.

 

      FØRST OPPLYSNINGER OM HOLMEN GLASVERK

 

      Fra ca 1740 årene begynte anlegg og drift av glasverk i Norge, det første

      glasverket i Namdalseid har ligget på "Purkholmen" ved gården Overgaard.

      "Glaverk og pottemageri skulde, saavidt kan forstaaes, være anlagt omkring

      1812 av den i sin tid navngjetne mand Hans Andersen Barlien.".

      Etter tradisjonen er det fortalt at J.C. Vogelsang, innflytter fra Slesvig

      omkring 1800 har hatt stor innflydelse over glasverket på Holmen. En eldre

      kvinne opplyste til Smidtnielsen at "hendes bestefar var på Purkholmen som

      "buteljemaker", benevnelsen på de glaspustere som blaaste flasker."

 

      I 1833 viser " Holmens Glasverks Inventarie" "For verkets levninger at

      huse og materialer samt inventar Kredit 63 Spd. 1 ort 12 skill.". Konto

      Glassvarer debiteres pr. 31te januar 1833 efter journal 53 med 756 spd. 4

      ort og 15 skill. Dette synes å være slutten på Holmen glasverk. Det må ha

      vært et arbeidsforhold tilstede med Aasnes glasverk, idet C.G. Vogelsang

      sees notert i mellomregnskap.

      (I 1831 utsteder Hans Barlien fæsteseddel til ungkarl Ingebrigt Nilsen

      Kaldal på Purkholmen med Sætervolden /: Mælen. )

      "Det er etter min befaring i distriktet, at jeg har faaet nærmere beskjed

      om dette verk. Verkstedtomten kan paavises og er ikke anderledes

      ryddiggjort end, at der kan være spørsmaal om senere at undersøke selve

      tomten hvad den muligens kan inneholde". Dette er da i 1921.

 

      AASNES GLASVERK

      Namdalseid er anlagt i 1813.

      Verket dannet et samlet kompleks på garden Aasnes sin grunn, på sletten på

      venstre side av Aargaardselva nær utløpet i Lyngensfjorden.

      Etter Adressekalenderen for 1860 angis Aasnes glasverk å være anlagt i

      1813. Det beskjeftiget da ca 40 personer. Verdien av produksjonen var

      10.000 spd. Eieren var C.G. Vogelsang.

      Gårdene Aargaard og Aasnes var opprinnelig en eiendom. I 1789 var

      oberstløytnant Bull eneeier av Aargaard , han selger da gården til Sivert

      Olsen Mikkelgaard fra Overhalla. Denne selger i 1792 til sine 2 sønner

      1. Jonas Sivertsen, Aargaard

      2. Ole Sivertsen, Aasnes.

 

      I 1812 selger Jonas Aargaard til Hans Barlien, denne selger så i 1836 til

      J. C. Vogelsang. I 1813 solgte Ole Sivertsen sin del Aasnes til J.C.

      Vogelsang ( Ole Sivertsen solgte sin del til Johan Christian Vogelsang i

      Trondheim og Willian Schilliaas på Seierstad. )

      Tørris Aagård selger sin bordsag på Aargaard til Vogelsang og Schilliaas i

      1814. I 1820 utsteder W. Schilliås skjøte til J: C. Vogelsang på sin part

      i Aasnes for 5000 spd mot pantobligasjon. ( Vogelsang låner i 1821, 5000

      spd. av P.W. Wessel).

      I 1821 ble tinglyst en obligasjon fra Johan Christian Vogelsang til firma

      i Bordeaux på 2577 frc. 72 ctm. nestetter 5000 spd til Schilliaas. i min

      eiendel ½ part i Aasnes glasverk med tilligende andel i Aargaard.

      "Her indskytes den bemerkning at J. C. Vogelsang (Født i Slesvig 1762)

      døde 1821 paa sin eiendom Gløshaugen i Trondhjem.. Avdødes brorsønn var

      førnevnte Christian Gotfried Vogelsang , Født på Aals 1773."

      I 1822 var det auksjon etter J.C. Vogelsang der brorsønnen Chr. Gotfr.

      Vogelsang med 6020 R.dlr. var høystbydende. Branntaksten for Aasnes

      glasverk er da 9674 spd.

      Aargaard ble i 1842 på odelstaktst tatt tilbake av Hans Barliens sønn

      Anders, som i 1845 solgte til Henrik Foosnes.

"Fra et par gamle arbeidere, i 70-80 aars alderen, som endnu lever i ret

      god vigør, og som i sin tid arbeidet ved glasverket har jeg i sine

      hovedtrekk faat tilveie det væsentlige av nedenstaaende oplysninger. De er

      notert som de er gitt mig; men det maa huskes paa at det er ca. 40 år

      siden verket blev nedlagt."

      Snidtnielsen har ikke funnet mye av arkivsaker. ( Det finnes endel i Hoes

      arkiv i Statsarkivet i Trondheim, f. eks regskap 1825 til 52. brev og div.)

Smeltehytten var oppført av reisverk av tømmer og med triangulert

      tverrsnitt (1:2,1:3) på ribber i 2-4 alns raster, og var dekket med

      simpelt bordpanel. Inn og utgangene var dekket med flatere tak.

      Grunnflaten på hytten var 70-80 aln gange 20 aln og høyden på toppen var

      16/18 aln. De øvrige bygninger var delvis oppført av tømmer som laftverk,

      og av reisverk med bordpanel.

Ved begynnelsen ble det laget tafelglas (vindusglass) . Ellers var

      fabrikasjonen av flasker stor, dessuten leveransen av glas. medisin-

      husholdnings- apoteker- og diverse annet glas. Fra 1840 årene var det stor

      levering av glasskavl til fiskeriene.

Smelteovnene har det vært forskjellige størrelser på alt etter behov.

      (Glasovnene) Størrelsen oppgis til ca. 6-7 aln lengde utvendig, 4-5- aln

      bredde, nermest firkantet, høyden 4-5- aln. Etter midten av ovnene var ved

      bunnen fyrgangen med tverrsnitt på 1 ½ gange 1 ½ aln, over fyrgangen med

      direkt oppløp av varmen var det rom med plass til smeltepottene. ca. 2 aln

      høyt under taket. Med hull for uttak på sidene. Alle åpninger var dekket

      med ildfaste plater. Fyrgang og hvelv var dekket med ildfast masse.

Fyrgangen gikk tves gjennom glasovnen med innlegg på begge ender av ovnen,

      beregnet for 3 vedskielengder a 5/4 lengde, veden var kløvd som "spikved".

      Fyrbøteren kaldtes " skjørar", "skjører".

Fra begynnelsen ble det brukt granved, forbruket pr. år var ca. 4000

      favner, ved kjøp ble det betalt 4 kr. pr. favn.

I omtrent et par alns høyde over gulvet gikk rundt glasovnene en trebro på

      vilken glaspusterne holdt seg under sitt arbeide med ovnens smeltepotter,

      4 stk. Mellom tømmingen av pottene, gikk 24 timer til en smelting. Det var

      4 mann på hver side av ovnen. For hvert døgn etter en smelting insattes en

      ny fylling. Dette gav halv produksjon pr. måned.

Til en smeltepotte hørte to mann , og når glasmassen var ferdig i god

      stand,kunne disse to på en dag forme og gjøre ferdig 100 ølflasker. Disse

      måtte så stå 1 døgn i avkjølningsovnen. Arbeidslønn etter akkord var 1

      spd. (4 kr.) pr. 100 flasker. Av 4 tomms glaskavl kunne det lages 100 pr.

      dag, der var omtrent samme betaling for dette. Av glassbøyer 12 toms kunne

      det arbeides 50 pr. dag. Da tjente arbeiderne ½ spd. (2 kr. ) pr. dag.

Under smeltingen avsatte det seg endel skum og lake ovenpå massen "

      saltlake" denne måtte skummes av med svært solide øser av jern.

      Almindelig dagløn for vanlig arbeide var ca 2 ort. ( 1,60 kr.)

Hytten arbeidde selv alt ildfast materiale som behøvdes - av pibleier og

      sand- det sloes i treformer, låg lenge og tørket, og brendtes i særskilt

      ovn - ikke sterkt.

Verket lagde også sine egne smeltepotter (digler) av pibleire og kvitsand.

      De var sylinderiske, av størrelse ca 65 cm. i tverrmål og 57 ca høge,,

      veggtykkelsen var ca. 2 ½ cm, litt tykkere mot bunnen. De ble slått på

      treform, og sto meget lenge til tørk, ble deretter brent i særskilt ovn

      -tempelovnen- med oppfyring etter hvert til de kunne tåle temperaturen i

      glasovnen.

Verkets råstoff was Født på flere steder: Hollandsk pibeleire, brun sand fra

      Bergenskanten,noe leire ble tatt fra "Lone" ved Brattlien, sand fra en

      grusbanke i elven, Kvitsand fra Vega, tangaske fra Vega, (Verket hadde

      egen gård der), det kom tangaske også fra andre steder, den betaltes da

      med 2 ort opp til ½ spd. pr våg.

Fra ca. 1870 gikk verket over til å fyre med torv.Hyttens torvforbruk var

      ca. 4 millioner torvstikk pr. år. 2 mann stakk ca. 6000 stk. pr dag og

      tjente da ca. kr. 5.-

Angående torvgasverket er dette en kortfattet beskrivelse. Glasovnen var

      en regenereret fyret ovn. Torvgasovnen var utvendig ca 8 aln lang, 6 aln

      bred, og 4 aln høy. Den var senket helt ned i grunnen. Fyringen foregikk

      ovenfra gjennon 4 klokker i ovnens øvre etasje og gassen ble ført gjennom

      fire bunnkanaler av 12 tomms størrelse til en større jernpanne

      (gasveksleren) som sto i nerheten av smelteovnen.

Produksjonstiden ble etter innførslen av torvbruk halvert til 12 timers

      skift på grunn av den hurtigere smeltingen.

"Vogelsang ledet vistnok selv i mange aar glasverket, og fraflyttet dette

      i 1860, og som det formenes tok han da med sig efter forlydende en formue

      paa 60.000-65.000 spd.."

Ved Vogelsangs død var det visselig meningen at verket skulle gå over til

      datteren, fru Johan Berg, uten at dette sees ordnet ved særeie. I en tid

      omkring 1860 fungerte som verksbestyrer Jonas Angel Nannestad.

      Fra 1862 ansattes som teknisk bestyrer ingeniør Bertram Stabell, utdannet

      i Carlsrue og Zurich. Da han døde i 1887 reiste fru Berg til Aasnes og med

      hjelp av hyttemester ledet hun verket, samt en betydelig

      handelsvirksomhet.

"Det bør tillike anmerkes , at der for verkets faste arbeidere var opført

      arbeiderboliger, med fri brensel. Enkelte arbeidere fik sig ogsaa

      bygselpladse og opførte på disse sine egne huse. Bemerkelsesværdig tør der

      være at der i nærheten av smeltehytten fandtes bad for arbeiderne."

Medisinglass og kavl var enten stemplet "Aasnes" eller A.V. ,ølflasker var

      vanligvis ikke stemplet .

Smidt-Nielsen har fått fatt i oppskriften på en "sats" til fremstilling av

      400 ølflasker:

      2 skjepper sand,

      1-2- skjepper soda,

      2 skjepper kalk,

      samt "skjerver", avfaldsglass, uten nærmere mål på disse.

Driftstermin for glasverket var vanligvis 8-9 måneder. Resten av året

      utførtes vanlige reperasjoner på verket. Verket beskjeftiget på det meste

      ca. 100 mann.

I 1880 gikk kjøpman Berg i Trondheim konkurs og Aasnesset fulgte da med i

      dragsuget av dette.

      Status i boet viste:

      Gaarden Aasnesset med glasverk og øvrige bygninger, uthugstrettigheter,

      gaardene Kalnes, Sjøaasen paa Namdalseid, Hestvigen på Vikna, kr. 80.

Beholdning av råvarer og fabrikata kr. 16.000.-

      Indbo, besetning, gaardsredskap mm. 12.000.- til sammen: kr. 108.000.-

Skiftetakst i novenber samme år:

      Aasnes med nødvendig huse kr. 12.000.-

Åsnes Glassverk

 
      Glashytten med tilhørende huse kr. 24.000.-

      Hovedbygning 10.000.-

Det lyktes ikke å få solgt Aasnes til noen som var interessert i å drive

      glasverket videre. Ved realisasjon i 1883 ble Aasnes gaard med glasverk og

      bygninger solgt for kr. 14.000.- "vistnok selv i de dage et meget rimelig

      beløp".

 

 

Digitalarkivet: 1801-telling for 0525 Birie. [60622/28]

Rettar til dataene: Digitalarkivet

Post 9 av 106/2619 totalt i databasen   Amt Prestegjeld Sokn Gard

9  Christians  Birie  Birie  Paradiis 

  Førenamn Mellomnamn Etternamn Hushaldstatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn

337  Carl     Skanfredt_hennig  Huusbonde  36  Begge i første ægteskab  Chirurgus ved det oplandske dragon regimendt og gaardbruger  M 

338  Maria  Fredrika     Hans kone  32  Begge i første ægteskab     K 

339  Berent  Fridrik     Deres børn  6  Ugift     M 

340  Casper  August     Deres børn  4        M 

341  Ole     Knudsen  Tienestefolk  19  Ugift     M 

342  Anne  Dorthea  Brun  Tienestefolk  22        K 

343  Anne     Ellertsdtr  Tienestefolk  23        K 

344  Lisbeth     Mikelsdtr  Tienestefolk  23        K 

345  Lars     Clemetsen     85  Enkemand efter 1 ægteskab  Indlægdslem  M 

346  Christian     Wildhelm  Mand  56  Begge i andet ægteskab  Jordløs huusmand  M 

347  Cattrine     Joensdtr  Hans kone  63  Begge i andet ægteskab     K 

348  Kari     Eriksdtr     45  Ugift  Inderste og gaaer i dagleye  K 

349  Syver     Nielssen  Mand  68  Begge i første ægteskab  Huusmand med jord  M 

350  Ingeborg     Mikkalsdtr  Hans kone  61  Begge i første ægteskab     K 

351  Niels     Syversen  Deres søn  20  Ugift     M 

352  Beret     Joensdtr     65  Enke efter andet ægteskab  Inderst og nyder almisse af sognet  K 

353  Anne     Larsdtr  Kone  60  Enke efter første ægteskab  Huuskone med jord  K 

354  Chlemet     Knudsen  Hendes søn  23  Ugift     M 

Åsnes Glasssverk

 
 

 

 


 

Opplysninger om Berthe Nilsdatter:

Berthe Nilsdatter nevnes slik i manntallet for ladestedet Namsos i 1865:

Berthe Nilsdatter, fattiglem, enke, 78 år gammel Født på Hedemarken. Bor hos

sønnen Nils i hus nr. 35 i annet kvartal. Hun døde 14 mars 1866, begravet

19. mars som Berthe Nilsdatter Toddum, 78 år gammel, enke, fattiglem.

 

Kilder:

Ørvar Helgesen.

 

Digitalarkivet: 1865-telling for 1703 Namsos. [20345/54]

Rettar til dataene: Digitalarkivet

Post 1 av 1 utvalde i databasen   Personnummer Fornavn Etternavn Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested

233 6  Berthe  Nilsd.  Fatiglem  e  78  k  Hedemarken 

  Personnummer Fornavn Etternavn Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested

    

Barn til Niels Syversen og Berthe Nilsdatter er:

     4           i.   Simon Nielsen, Født 25 okt 1814 på Lille-Brønstadeje, Biri ved Gjøvik; døde 02 aug 1877 på Namsos; Gift med Mette Jonasdatter 12 jul 1842 på 1865 i Namsos.

                 ii.   Johan Nielsen, Født 29 feb 1812; Gift med Oline Brgitte Olsdatter 21 sep 1825; Født på Beistaden, Nord Trøndelag; døde 1900 på Namsos.

 

Opplysninger om Johan Nielsen:

Johan ble Født 29. februar i Biri prestegjeld. Han var byvekter og fergemann i

Namsos, Da han gifta seg bodde han på Todum i Vemundvik. Han gifta seg

29, sept 1851 i Namsos med Oline Bergitte Olsdtr. f. 2 nov. 1825 i Beistaden og døpt

27. nov. 1825. Konfirm. 27. aug 1843 i Namsos. Hun døde ca. 1900 i Namsos.

I 1865 bodde de i Namsos i gård nr. 101 i 6. kvartal. Han kalles da dagarbeider.

I 1875 kalles han glassværksarbeider. Nevnt inderst på Anfindsvik i 1851.

Skuter ved Namsos ca. 1890

 
( oline Bergitte var "uegte". Faren var Ole Andersen Fladskog fra Mosvika og moren

var Johanne Catrine Einarsdtr. som var skreppehandlerske på Strekninga Steinkjær-

Namsos. Hun hadde 5 Barn med 5 forskjellige fedre. Johanne C. skal til sist ha

blitt Gift med snekker Petter Lie fra Trondhjem og reiste på handel med han.

Tradisjonen sier at hun var lita og mørk som en tater og ryøkte krittpipe. Det

fortelles at når hun besøkte sin gifte datter pleide hun å sitte ved grua og røyke

pipe. Da en av sønnedøtrene ble oppkaldt etter henne skulle hun sagt: "Trøste mæ,

di må da itj kall opp et lite uskyldig bonn ætte mæ som hi gjort så my gæli i livet."

Ole Andersen Fladskogs forfedre er kjendte og også noen opplysninger omkring

Johanne C. Einarsdtr. Spesielt interesserte kan henvende seg til Ørvar Helgesen.)

Oline Bergitte bodde 1900 som enke i Namsos hos sin datter Josefine Ristad.

Barn :

1. Julius Beier Nielsen f. 20. juli 1851, sjømann, havnebetjent i U.S.A.Senere blei han

    dampskibs og kaiarbeider i Trdheim, gifta seg 1884 i Hammerfest med Lorentse Hansen

    f. 1859 i Hammerfest datter til Hans Olsen fra Dyrøy og Paline Jørgensdtr. H.fest.

    Barn :

    a) Harald Kristian Nielsen f. 14/4 1888 i Hammerfest.

    b) Herlot Nielsen f. 1889 i Hammerfest.

    c)  Lovise Jensine Nielsen f. 20/9 1891 i Hammerfest.

    d) Johan Bertinus Nielsen f. 10/2 1896 i Trondheim i Bakklandet sogn.

    c) Borghild Pauline Nielsen f. 11/9 1897 i Trondheim i Bakkl.sogn.

    e) Anna Henriette Nielsen f. 19/4 1889 i Trondheim i Bakkl.sogn

2. Petter Andreas Nilsen f. 14. jan. 1854, nevnt 1865, han var typograf og arbidde so

    sådan først i Mosjøen, senere i Trondheim. Han ble g.m. Karen Anna Eriksdtr. Strand

    f. 13/1 1855 på Inderøya, hun var meget musikalsk.

    Barn :

Bodvar

 
     a) Inger Bergitte Nielsen f. 17/5 1879 på Hospitalsløkkan i Trondheim.

     b) Petra Kristine Nielsen f. 28/1 1883 i Mosjøen.

     c) Elise Johanne Nielsen f. 3/5 1886 i Mosjøen døde av bronkitt 25/6 s. år.

     d) Martin Berg Nielsen f. 6/2 1887 i Mosjøen.

     e) Bjarne Strand Nielsen f. 9/6 1887 i Mosjøen.

     f) Thoralf Nielsen

     g) Thora Beate Nielsen f. 12/11 1895 i Domsognet.

     h) Sigrun Antonie f. 27/11 1898 i Trondheim, Domsognet, døde 3 mnd. gammel.

3. Nils Bodvar Nielsen f. 21. sept 1856, dpt. 12. mai 1857, nevnt 1865. Han ble bok-

     bindermester i Aktietrykkeriet i Trondheim, ble g.m. Marie Erikke Berg f. 25/6 1853.

     Hun døde 11/1 1933. Nils er nevnt som bokbinderdreng i Namsos i 1875.

     Barn :

      a) Magda Bergliot Nielsen f. 13/3 1879 i Tromsø. (foreldrene ikke Gift da).Hun ble g.m.

           Edvard Øien f. 12/6 på Fannerem. Døde 12/7 på Eggesbønes, Sunnmøre.

           Han drev sko- og skinnforretning i Trondheim, var senere handelsreisende.

Nils Bodvar

 
           Barn :

           i) Astri Øien f. 1909, døde 8 mndr. gammel.

          ii) Borghild Aagot Øien f. 9/4 1904, død 14/10 1993. Hun Gift bakermester

              Reidar Helgesen f. 28/4 1907, død 30/7 1971.

[Brev til bror, laurdag 16. oktober 1993]

Borghild Aagot Helgesen, fødd Øien, er død, 89 år gamal. Ho døydde torsdag 14. oktober og skal gravleggjast fredag 22. frå Ilen kirke i Trondheim.

Som dotter av Edvard Øien (som ligg gravlagd på Flusund, 1947) og niese av Oline Eggesbø (fødd Øien) var ho bestefar John Eggesbøs kusine, og han var hennar einaste fetter. Ho tok det tungt då bestefar døydde i 1991 (eg varskudde sonen Ørvar).

Ho var enkje etter den fyrste bakar Helgesen i Trondheim; det er no sonen Reidar som driv Helgesens Bakerier, Trondheims gamle brødmatfabrikant. Eldste sonen hennar, den alt nemnde Ørvar, er slektsforskaren i familien, og det var gjennom honom at eg kom i kontakt med slekta vår i Trondheim. For nokre år sidan byrja Ørvar jakta på eit bilete av vår tipptippoldemor, eit bilete som eg klarde å spore opp.

Syttande mai 1993 inviterte Ørvar meg på feiring av dagen på Bakeriet Home Hotel, der eg møtte so å seie heile Trondheims-slekta vår. Etterpå vart eg med Ørvar og kona Kari heim, saman med eit barnebarn fraa Mo i Rana (femmenning av våre Født, ho er vel ca. 10-12 år, vil eg tippe). Før dagen var slutt, tok

Ørvar meg med til mor si, og ho var svært glad for å møte barnebarnet til fetteren på Sunnøre.

Trondheim, laurdag 16.10.1993

Ørvar

 
Jardar                                            Kilder:  http://home.nvg.org/~jardar/skrive/borghild.html

              Barn :

                 I) Ørvar Helgesen f. 26/4 1929. Konditormester og drev Hallset Bakeri i Tr.heim.

                     Gift med Kari Furuvik f. 7/12 1929. Takket være Ørvar  er mange Birislekter

                     kommet meg (Omar) i hende. Han er en ivrig slektsgransker.

                     Sammen har de children: Nina Elisabeth f. 21/7 1956 og Reidar Johan f. 28/1 1960.

                 II) Rita Helgesen f. 23/2 1931.

                III) Anne-Mari Helgesen f. 22/1 1932.

                IV) Erik Helgesen f. 29/7 1936.

                 V) Reidar Helgesen f. 12/5 1943

                VI) Astrid Helgesen f. 31/1 1949

      b) Petra Augusta Josefine Nielsen f. 1884.

      c) Nelly Johanne Nielsen f. 22/11 1893. Død 5/2 1964.

      d) Marie Othilie Nielsen f. 24/7 1896. Død 16/10 1968.

4. Anne Margrete Nielsen f. 10. juni 1859, dpt. 20. okt s.å., nevnt i 1865.

5.  Josefine Bergitte Nielsen f. 28, sept. 1862, dpt. s.å., nevnt 1865

Kilder: Ørvar Helgesen, Sverdrups vei 24, 7018 Trondheim.

Telefon 73 52 42 64

 

Litt mere om Johan Nielsen og Oline Olsdatter:

Gift: 21 sep 1825

 

                iii.   Niels Nielsen, Født 20 jun 1821 på Beistaden; Gift med Gjertine Lovise Eliasdatter 12 apr 1852; Født 29 mar 1831 på Sævig sogn.

 

Opplysninger om Niels Nielsen:

Niels Nielsen, f. 20. juni i Beistaden prestegjeld, faddere var:  husmann

Niels Chrisoffersen Bergepladsen og kone Karen Børresdtr, ungkarl

Benjamin Altsen og pigen Jonette Nelsdtr. Bergepladsen. Niels var bosatt

i Namsos og gifta seg 12. april 1852 med Gjertine Lovise Eliasdtr.

f. 29. mars 1831 i Sævik sogn. I 1875 kalles Niels sagmester. Nevnt 1865

som som Gift sagdreng, 45 år gammel i hus nr. 35 i Namsos ladesteds

2. kvartal. Gjertrine lever 1900 hos sønnen Nils Ludvig Nilsen i Namsos.

Ved giftermålet oppgies hun å være fra Bjørum og at faren var Elias

Guttormsen Guldviken f. 1804 i Overhalden, g.m. Andrea Johannesdtr.

f. 1795 i Overhalden. Begge er nevnt i folketellinga 1865 i Namsos som:

Tømmermand 61 år gammel Elias Guttormsen Guldvigen og hustru

Andre Johannesdtr. hustru 70 år gammel. Nils og Gjertine kalles

gårdbrukere på Hovig i Fosnes prestegjeld i 1855.

Gjertine Lovise ble til daglig kallt bare med Lovise.

Barn :

1. Anne Bergitte Nielsdtr. f. 20. mai 1851 i Namsos, døde 1878 ugift og barnløs.

Namsos ca. 1890

 
    Nevnt ugift i 1875. Ved dåpen 21. sept 1851 er foreldrene ikke Gift. Nevnt 1865.

2. Nicoline Elise Nielsdtr. f. 1853, d. 8. juni 1853, 1/2 år gl. Da n. Lillebjørum.

 

3. Elias Nicolai Nielsen f. 5. juli 1855 i Fosnæs prestegjeld. Reiste til sjøs og

    kom bort. Var trolig i Kina i 1875. Nevnes i 1865.

4. Olav Nielsen døde ung.

5. Niels Ludvig Nielsen f. 22. jan. 1862 i Namsos og ble Gift 26. oktober 1883 med

    Anna Margrete Alexandersdtr. f. 30. okt. 1860 i Namsos, døde i 1932. Niels var

    sagbruksarbeider fra tidlig ungdom og til han var over 70 år. Æresmedlem i

    Namsos sangforenin der han sang tenor. ( Anna Margretes foreldre var

    Alexander Albriktsen og hustru Christna Olsdatter.)

    Niels og Anna M. A. Barn : Lovise Kristine f. 6. jan. 1884 Namsos, d. 12. jan. 1940.

    Anna Margrete f. 1885, Bergljot Karoline f. 3. juli 1886 i Namsos, d. 19. juli 1963.

    Ludvig Andreas f. 9. juni 1889 Namsos, d. 25. mai 1956.

6. Olav Nielsen d.y. f. 14. oktober 1870 i Namsos,

    han døde 13. februar 1944 i Two Harbour i U.S.A.

Kilder: Ørvar Helgesen.

 

Litt mere om Niels Nielsen og Gjertine Eliasdatter:

Gift: 12 apr 1852

 

                iv.   Thonetta Nielsdatter, Født 28 apr 1824 på Aas sogn i Beistaden prestegjeld; døde 03 jul 1890; Gift med Karl Andreas Johan Vold 21 jun 1845 på Namsos; Født 12 mai 1816 på Trondheim; døde 16 sep 1908 på Namsos.

 

Opplysninger om Thonetta Nielsdatter:

Thonetta Nielsen, Født 28.4.1824 i Aas sogn i Beistaden pr. gjeld.(døpt Thornetta 16.5.1824 foreldre husmand Niels Sivertsen under Berre og Berite Nilsdtr. Faddere var: Ole Paulsen Berre, Peder Evensen Berre, Ole Berntsen Holt,Guri Berntsdtr.Berre,Marit Olsdtr. ;Ane Berre.)Død 3.7.1890. Hun var Gift med  Karl Andreas Johan Vold,Født 12.5.1816 i Trondhjem.De er bosatt i Namsos i 1875 og han kalles da vedsager av yrke. De ble viet i Namsos 21.6.1845 og hans far er skipper John Olsen Vold. Hun oppgies å ha bosted Guldvigen og være 22 år. Han 30. Tonetta ble konfirmert i Namsos i 18,9,15 1/2 år gl. ,og kalles da Berre.Foreldrene kalles Nils Sivertsen Berreplass og Berit Nilsdtr. Karl n. tømmermand i 1863. Nevnt vægter i 1865 og bor da i hus nr. 110 i 2. kvartal i Namsos ladested. Karl bor 1900 hos sin datter Julie Hansen i Mejersgt. 38 i Namsos. Han dør 16.9.1908 i Namsos. (Fotografi av Tonetta og Karl finnes. )

                              Kilder: Ørvar Helgesen:

 

 

Litt mere om Karl Vold og Thonetta Nielsdatter:

Gift: 21 jun 1845, Namsos

 

                 v.   Ole Andras Nielsen, Født 24 sep 1827.

 

Opplysninger om Ole Andras Nielsen:

Ole Andreas ble Født 20. juni på Buvarp i Bestaden. Han døde

2. februar av førkjølelse på husmannsplassen,

Overgaardspladsen i Beistaden.

Kilder: Ørvar Helgesen.

 

                vi.   Nicoline Nielsdatter, Født 11 jan 1829 på Aas sogn i Beistaden prestegjeld; Gift med Ole Jensen Sundstrøm 11 okt 1857 på Overhalla; Født 1823 på Hallens sogn i Sunde prestegjeld, Sverige.

 

Opplysninger om Nicoline Nielsdatter:

Nicoline ble Født på husmansplassen Overgaardspladsen i Beistaden.

11. oktober 1857 ble hun Gift med Ole jensen Sundstrøm, Født 1823 i

Hallens sogn i Sunde prestegjeld i Sverige. Han blei kalt "Jamt-Ola".

I folketellingen 1875 bor de i Namsos, og han nevnes som graver og

sildefisker. Hans far er ved giftermålet nevnt som Jens Larson.

Ole er enkemann Og husmann fra Skage og hun "pige" fra Tøddum.

I 1864 kalles han husmann Ole Jensen Riisvig. I 1859 husm. Ole Jensen

Huun. 4. mai 1856 bortfestet Johan M. Sellæg en husmansplass under

Hunn br. nr. 2 til Jensen og kone Nicoline Nilsdatter på deres levetid

mot årlig avgift på 10 spdlr. og 7 ukers arbeidsplikt.

Det påståes av Rolf Boye Olsen at de hadde flere Barn som alle dro til U.S.A.

Kilder: Ørvar Helgesen.

 

Litt mere om Ole Sundstrøm og Nicoline Nielsdatter:

Gift: 11 okt 1857, Overhalla

 

               vii.   Anne Marie Nielsdatter, Født 1818.

 

Opplysninger om Anne Marie Nielsdatter:

Anne døde sannsynligvis som Barn.

 

              viii.   Bernt Nielsen, Født 28 apr 1817.

 

Opplysninger om Bernt Nielsen:

Bernt ble ikke gammel, han døde allerede 2. mai 1817.

Kilder: Gjøvik og Toten Slektshistorielag.

 

     10.  Jonas Olsen, Født 1776 på Askildsaunet. Skage sogn, Overhallen; døde på Omlen, ved Namsos.  Han var sønnen til 20. Ola.  Gift 11. Ingeborg Johansdatter 1816.

     11.  Ingeborg Johansdatter, Født 1788 på Omlen, Skage sogn, Overhallen.; døde på før 1825 Omlen.  Hun var datteren til 22. Johan Pedersen og 23. Karen Jacobsdatter.

 

Opplysninger om Jonas Olsen:

Kan ikke finne far til Jonas på Askildsaunet, men ifølge 1801 tellingen

finner vi Ham på Qvatningen 24 år,ugift, losjerende "Master craftsman".

 

Kilder:

F.t. 1801 og Overhalla Bygdebok s. 87.

 

Digitalarkivet: 1801-telling for 1744 Overhallen. [44743/42]

Rettar til dataene: Digitalarkivet

Post 152 av 170/3394 totalt i databasen   Amt Prestegjeld Sokn Gard

152  Nordre Tronhiem  Overhallen  Schage  Qvatningen 

  Førenamn Mellomnamn Etternamn Hushaldstatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn

3038  Erich     Augustinussen  Huusbonde  53  Begge i første ægteskab  Bonde og gaardbruger  M 

3039  Malena     Jacobsdtr  Hans kone  55  Begge i første ægteskab     K 

3040  Johanna     Erichsdtr  Deres datter  18  Ugivt     K 

3041  Ane  Maria  Benjaminsdtr  Deres datters døttre  7  Ugivt  Fosterbørn  K 

3042  Malena     Benjaminsdtr  Deres datters døttre  5  Ugivt  Fosterbørn  K 

3043  Iver     Pedersen  T. dreng  32  Ugivt     M 

3044  Erich     Olsen  Mand  40  I første ægteskab  Huusmand med jord  M 

3045  Maren     Nielsdtr  Hans kone  39  I 2det ægteskab     K 

3046  Elias     Erichsen  Deres børn  6        M 

3047  Ole     Erichsen  Deres børn  1        M 

3048  Kiel     Jonassen  Husbonde  47  Begge i første ægteskab  Bonde og gaardbruger  M 

3049  Helena     Johnsdtr  Hans kone  35  Begge i første ægteskab     K 

3050  Isaach     Olsen  T. drenger  18  Ugivt     M 

3051  Petter     Andriassen  T. drenger - fosterbarn  10  Ugivt     M 

3052  Jonas     Olsen  Logerende  24  Ugivt  National soldat, og driver skrædder-haandværk  M 

3053  Bergitha     Nielsdtr  Foster datter  8  Ugivt     K 

3054  Karen     Johnsdtr  Tjeneste pige  23  Ugivt     K 

3055  Magnille     Nielsdtr  Husbondens m.  77  Enke efter første ægteskab  Har kaar af gaarden  K 

3056  Claus     Andersen     88  Enkemand efter første ægteskab  Har kaar af gaarden  M 

3057  Elen     Micaelsdtr  I tjeneste  68  Enke efter første ægteskab     K 

3058  Niels     Jonassen  Huusbonde  68  Begge i første ægteskab  Bonde og gaardbruger  M 

3059  Margrethe     Christophersdtr  Hans kone  60  Begge i første ægteskab     K 

3060  Seriana     Pedersdtr     31  Enke efter første ægteskab  Har kaar af gaarden  K 

3061  Niels     Jonassen  Huusbondens sønne børn  11        M 

3062  Rebekka     Jonasdtr  Huusbondens sønne børn  9        K 

3063  Magdalene     Jonasdtr  Huusbondens sønne børn  3        K 

  Førenamn Mellomnamn Etternamn Hushaldstatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn

 

 

Litt mere om Jonas Olsen og Ingeborg Johansdatter:

Gift: 1816

    

Barn til Jonas Olsen og Ingeborg Johansdatter er:

     5           i.   Mette Jonasdatter, Født 1816 på Ranum sogn, Overhalla ved Namsos; døde 1883 på Namsos; Gift med Simon Nielsen 12 jul 1842 på 1865 i Namsos.

                 ii.   Peder Jonasen, Født 1812.

 

 

     12.  Johannes Hansen, Født 1775 på Vestvatn i Skjerstad Nordland; døde 1868 på Kvarv i Skjerstad Nordland.  Han var sønnen til 24. Hans Jørgensen og 25. Anna Olsdatter.  Gift 13. Inger Johannesdatter 08 okt 1801.

     13.  Inger Johannesdatter, Født 1780 på Kvarv i Skjerstad; døde 1840 på Kvarv i Skjerstad.  Hun var datteren til 26. Johannes Jacobsen og 27. Rachel Olsdatter.

 

Opplysninger om Johannes Hansen:

Skifte etter Johannes Hanssen, Kaarmand, Kvarv i Skjerstad

Film: HF 1980, Protokoll: 31, Løpenr: 5, Side 109. Skiftet åpnet: 1015?1869. I nternt skiftenr: 15964.

Formue: 303?1?21. Gjeld: 25?3?1.

 

Arvinger:

Hans Johannessen , Støbseth i Skjerstad. Son til avdøde. Død.

 

Christian Hansen, Støbseth i Skjerstad . SønneSon til av døde. Myndig.

 

J oha n Hansen, Støbseth i Skjersta d. Sø nneSon til av døde. Myndig

.

Peder Hansen, Støbseth i Skjerstad, 9 år SønneSon til avdød e. Verge: Hans Pedersen, Støbseth.

 

Inger Hansdatter, Støbseth i Skjersfad. Sønned atter av avdøde. Myndig .

 

Maren Hansd atter, Hoset i Skjerstad. Søn ned atter av avdød e. Myndig.

 

Berith Hansdatter, Hoset i Skjerstad. SønneDatter til avdøde. Umyndig.

 

J oha nna Hansdatter, Hoset i Skjerstad, 1 5 år SønneDatter til avdøde. Umyndig.

 

Ole Johannesen,Aaselid i Bodø. Sø n n av avdøde. Myndig.

 

J ohan Johannesen , Espeæs i Skjerstad. Son til avdøde.

 

J ø rgen Johann esen, Hoset i Skjersta d. Son til avdøde.

 

J oha n Johannesen , Espenæs i Skjerstad. Son til avdøde.

 

J ø rgen J ohannesen, H oset i Skjerstad. Son til avdøde.

 

Nils Johannesen, Kvarv i Skjerstad. Son til avdøde.

 

J oh nne Johannesdatter, Hoset i Skjerstad . Datter til avdød e. Enke.

 

Anne Johannesdatter, Marvold i Bodø. Datter til avdøde.

 

Malene Johanne J ohannesd atter, Rangseth i Bodø .  atter av avdød e. Død.

 

Inger Jacobsdatter, Hoset i Skjerstad. datterDatter til avdød e. Myndig. Datte  av Malena Johanna.

 

Kirsten Jo ann esdatter, Mohus i Skjerstad. Datter til avdød e. Dø d.

 

Berith Hansdatter, Mohus i Skjerstad. DatterDatter til avdød e. Gift. EktefeIle: Jacob 0Isen. Datter til Kirsten.

 

Jacob Olsen, Mohus i skjerstad- Gift Ektefelle: Berith Hansdatter.

 

Johanna Hansdatter, i Skjerstad. DatterDatter til avdøde. Myndig. Datter til Kirsten.

 

Ingeborg Johannesdatter, Kletteng i Skjerstad. Datter til avdøde. Myndig.

 

 

Digitalarkivet: 1801-telling for 1842 Schjerstads. [23455/86]

Rettar til dataene: Digitalarkivet

Post 17 av 126/2419 totalt i databasen   Amt Prestegjeld Sokn Gard

17  Nordlands  Schjerstads  Schjerstads  Vest Vatnet Øvre 

  Førenamn Etternamn Hushaldstatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn

421  Hans  Jørgensen  Huusbonde  64  Bægge i 1ste ægteskab  Bonde og gaard beboer  M 

422  Ane  Olsdtr  Hans kone  52  Bægge i 1ste ægteskab     K 

423  Johannes  Hansen  Søn, alle deres børn  28  Ugift     M 

424  Peder  Hansen  Alle deres børn  25  Ugift     M 

425  Christen  Hansen  Alle deres børn  11  Ugift     M 

426  Margreth  Hansdtr  Alle deres børn  29  Ugift     K 

427  Dorith  Hansdtr  Alle deres børn  15  Ugift     K 

428  Mallene  Hansdtr  Alle deres børn  7  Ugift     K 

429  Johannes  Peersen  Huusbonde  47  Bægge i første ægteskab  Bonde og gaard beboer  M 

430  Marith  Olsdtr  Hans kone  43  Bægge i første ægteskab     K 

431  Anders  Johansen  Søn, ders børn  21        M 

432  Peer  Johansen  Deres børn  15        M 

433  Johannes  Johansen  Deres børn  9        M 

434  Ole  Johansen  Deres børn  6        M 

435  Maren  Johansdtr  Deres børn  18        K 

436  Caren  Johansdtr  Deres børn  4        K 

437  Johanne  Johannesdtr  Deres børn  2        K 

438  Ole  Ingmundsen  Hendes forældre  85  Bægge i 1ste ægteskab  Holdsfolk  M 

439  Maren  Olsdtr  Hendes forældre  81  Bægge i 1ste ægteskab  Holdsfolk  K 

  Førenamn Etternamn Hushaldstatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn

 

 

 

Litt mere om Johannes Hansen og Inger Johannesdatter:

Gift: 08 okt 1801

    

Barn til Johannes Hansen og Inger Johannesdatter er:

                  i.   Hans Johannesen, Født 1805.

                 ii.   Anne Johannesdatter, Født 1807.

                iii.   Ole Johannesen, Født 1809.

     6         iv.   Johan Johannesen, Født 05 des 1815 på Kvarv i Skjerstad; døde 07 des 1896 på Espenes i Skjerstad Nordland; Gift med Anne Dorthea Jacobsdatter 22 okt 1849.

                 v.   Johanne Johannesdatter

                vi.   Malena Johannesdatter, Født 31 mar 1811.

               vii.   Kirsten Dorthea Johannesdatter, Født 27 nov 1813.

              viii.   Jørgen Johannesen, Født 27 nov 1817.

                ix.   Beret Jacobia Johannesdatter, Født 16 jan 1820.

                 x.   Nils Christian Johannesen, Født 14 jan 1821.

                xi.   Ingeborg Kristina Johannesdatter, Født 05 jul 1825.

 

 

     14.  Jacob Andersen, Født 1788 på Espenes i Skjerstad Nordland; døde 20 mai 1853 på Espenes i Skjerstad Nordland.  Han var sønnen til 28. Anders Povelsen og 29. Ane Jacobsdatter.  Gift 15. Inger Jakobsdatter 26 jul 1821.

     15.  Inger Jakobsdatter, Født 1788 på Kletteng i Skjerstad Nordland; døde 18 apr 1867 på Espenes i Skjerstad Nordland.  Hun var datteren til 30. Jacob Christophersen og 31. Inger Jacobsdatter.

 

Litt mere om Jacob Andersen og Inger Jakobsdatter:

Gift: 26 jul 1821

    

Barn til Jacob Andersen og Inger Jakobsdatter er:

                  i.   Inger Birgithe Jacobsdatter, Født 22 okt 1822 på Espenes i Skjerstad Nordland; døde 31 aug 1827 på Espenes i Skjerstad Nordland.

     7          ii.   Anne Dorthea Jacobsdatter, Født 10 mar 1824 på Espenes i Skjerstad Nordland; døde 25 feb 1899 på Espenes i Skjerstad Nordland; Gift med Johan Johannesen 22 okt 1849.

                iii.   Hans Jacobsen, Født 28 jan 1826 på Espenes i Skjerstad Nordland; døde 29 jan 1826 på Espenes i Skjerstad Nordland.

                iv.   Jacob Andreas Jacobsen, Født 14 apr 1827 på Espenes i Skjerstad Nordland; døde 17 sep 1833 på Espenes i Skjerstad Nordland.

                 v.   Peder Jacobsen, Født 07 apr 1829 på Espenes i Skjerstad Nordland; døde 14 apr 1829 på Espenes i Skjerstad Nordland.

 

 

GENERASJON NO. 5

 

     16.  Syver Nielsen, Født 1737 på Austad Biri ved Gjøvik; døde på Biri ved Gjøvik.  Han var sønnen til 32. Niels Larsen Sigstad og 33. Agnete Olsdatter.  Han gifta seg med 17. Ingeborg Mikkelsdatter 01 jun 1773 på Biri ved Gjøvik.

     17.  Ingeborg Mikkelsdatter, Født 1740; døde på Biri ved Gjøvik.  Hun var datteren til 34. Mikkel Jensen og 35. Anne Trondsdatter.

 

Opplysninger om Syver Nielsen:

I følge folketellinga for 1801 var Syver husmann med jord på en plass

under gården Paradiis. Han gifta seg med Ingeborg, kun et Barn

Niels 20 år er nevnt.Syver ble døpt 27. oktober 1737.

Ifølge ekstraskattenn for Biri 1765-69 . Står det følgende om gård no. 86 Paradiis:

Bruges af obriste von Zeppelin, som selv indgiver Mandtall over sine

Domestiqver til Regimentet.

 

Digitalarkivet: 1801-telling for 0525 Birie. [7078/3]

 

  Amt Prestegjeld Sokn Gard

9  Christians  Birie  Birie  Paradiis 

  Førenamn Mellomnamn Etternamn Hushaldstatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn

337  Carl     Skanfredt_hennig  Huusbonde  36  Begge i første ægteskab  Chirurgus ved det oplandske dragon regimendt og gaardbruger  M 

338  Maria  Fredrika     Hans kone  32  Begge i første ægteskab     K 

339  Berent  Fridrik     Deres børn  6  Ugift     M 

340  Casper  August     Deres børn  4        M 

341  Ole     Knudsen  Tienestefolk  19  Ugift     M 

342  Anne  Dorthea  Brun  Tienestefolk  22        K 

343  Anne     Ellertsdtr  Tienestefolk  23        K 

344  Lisbeth     Mikelsdtr  Tienestefolk  23        K 

345  Lars     Clemetsen     85  Enkemand efter 1 ægteskab  Indlægdslem  M 

346  Christian     Wildhelm  Mand  56  Begge i andet ægteskab  Jordløs huusmand  M 

347  Cattrine     Joensdtr  Hans kone  63  Begge i andet ægteskab     K 

348  Kari     Eriksdtr     45  Ugift  Inderste og gaaer i dagleye  K 

349  Syver     Nielssen  Mand  68  Begge i første ægteskab  Huusmand med jord  M 

350  Ingeborg     Mikkalsdtr  Hans kone  61  Begge i første ægteskab     K 

351  Niels     Syversen  Deres søn  20  Ugift     M 

352  Beret     Joensdtr     65  Enke efter andet ægteskab  Inderst og nyder almisse af sognet  K 

353  Anne     Larsdtr  Kone  60  Enke efter første ægteskab  Huuskone med jord  K 

354  Chlemet     Knudsen  Hendes søn  23  Ugift     M 

  Førenamn Mellomnamn Etternamn Hushaldstatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn

 

Kilder:

Biri kirkebok 1730-54, 1801 manntallet og ekstraskatten for Biri 1765-69.

 

Vielser 

Biri  -   Snertingdal i 1773

7   januar

enkemann   Nils   Mikkelsen   Skulhuseie   og   enke  Kjersti   Hansdtr.

18   februar

Peder   Amundsen   og   Inger   Jonsdtr.

8   mars

enkemann   Jørgen   Otto   Grue   og   enke   Mari   Paulsdtr.   Hoff

1   juni

Syver   Nilsen   og   Ingeborg   Mikkelsdtr.

22   august

Erling   Larsen   Marheng   og  Berte   Nilsdtr.  Drogset

6  oktober

Nils   Bisgaard   og   Kjerstine  Pedersdtr.

17   oktober

Gulbrand   Hansen   Grøterud   og   Marta   Pedersdtr.

12   november

enkemann   Ole   Jonsen   Lundseie   og   Anne   Johansdtr.

15   desember

Arne   Halvorsen   og   Sønøv   Jonsdtr.   Bratberg

Eilert   Larsen   og   Mari   Olsdtr.

 

Kilder:

http://home.tiscali.no/pau.brit/bir3.htm

 

 

 

Opplysninger om Ingeborg Mikkelsdatter:

Ingeborg ble døpt 1. oktober 1741 i Ringsaker kirke,

nevnt 61 år gammel i 1801.

 

Kilder: Ørvar Helgesen.

 

Viede i Biri 1730-1789

Kirke: Biri

Forlovet dato:           13.02.1773

Vielsesdag:              01.06.1773

Brudgom fornavn:    Syver

Brudgom etternavn: Nilsen

Brudgom stand:       Ungkarl

Brud fornavn:           Ingeborg

Brud etternavn:        Mikkelsdtr.

Frolover 1:               Hans Larsen Kulsveen

Forlover 2:               Jacob Larsen Sigstadeie

 

Kilder:

Gjøvik og Toten Slektshistorielag

 

Litt mere om Syver Nielsen og Ingeborg Mikkelsdatter:

Gift: 01 jun 1773, Biri ved Gjøvik

    

Barn til Syver Nielsen og Ingeborg Mikkelsdatter er:

     8           i.   Niels Syversen, Født 24 des 1780 på Biri ved Gjøvik; døde 02 aug 1844 på Namsos; Gift med Berthe Nilsdatter.

 

 

     18.  Nils Christoffersen, Født 1744 på Fjelstad.  Han var sønnen til 36. Christoffer Nilsen og 37. Marte Arnesdatter.  Han gifta seg med 19. Anne Nilsdatter 10 mai 1776 på Ringsaker kirke.

     19.  Anne Nilsdatter, Født 1747; døde på Nordre Berg.  Hun var datteren til 38. Nils Madsen og 39. Anne Olsdatter.

 

Opplysninger om Nils Christoffersen:

Digitalarkivet: 1801-telling for 0412 Ringsager. [12123/121]

 

Post 100 av 441/6861 totalt i databasen   Amt Prestegjeld Sokn Gard

100  Hedemarkens  Ringsager  Ringsager  Berg 

  Førenamn  Etternamn  Hushaldstatus  Alder     Sivilstand          Yrke                         Kjønn

 

1622  Ansteen  Larsen  Huusbonde  63  Begge i 1ste ægteskab  Bonde og gaardbruger  M  

1623  Kirstie  Haagensdtr  Hans kone  62  Begge i 1ste ægteskab     K 

1624  Christian  Ansteensen  Deres søn  32  Ugift  Corporal  M 

1625  Joen  Tollevsen  Tienestefolk  50  I 1ste ægteskab     M 

1626  Henrich  Larsen  Tienestefolk  33  Ugift     M 

1627  Marthe  Pedersdtr  Tienestefolk  24        K 

1628  Marie  Nielsdtr  Tienestefolk  24        K 

1629  Inger  Larsdtr  Tienestefolk  23        K 

1630  Marthe  Jensdtr  Tienestefolk  17        K 

1631  Marthe  Nielsdtr  Tienestefolk  15        K 

1632  Berith  Gundersdatr     72  Enke efter 1ste ægteskab  Fattig lægd  K 

1633  Ole  Larsen     9     Fattig lægd  M 

1634  Christen  Andersen  Mand  36  Begge i 1ste ægteskab  Huusmand med jord  M 

1635  Berthe  Olsdtr  Hans kone  36  Begge i 1ste ægteskab     K 

1636  Marthe  Larsdtr  Kone  49  Enke efter 1ste ægteskab  Jordløs  K 

1637  Lars  Pedersen  Hendes børn  16  Ugift  Skomager dreng  M 

1638  Pernille  Pedersdtr  Hendes børn  9        K 

1639  Kirstie  Pedersdtr  Hendes børn  6        K 

1640  Jens  Erichsen  Mand  50  Begge i 2det ægteskab  Huusmand med jord  M 

1641  Karie  Larsdtr  Hans kone  50  Begge i 1ste ægteskab     K 

1642  Lars  Larsen  Hendes børn  18  Ugift  Skoemager dreng  M 

1643  Ole  Larsen  Hendes børn  1        M 

1644  Pernille  Larsdtr  Hendes børn  9        K 

1645  Ingebor  Jensdtr  Hans børn  16  Ugift     K 

1646  Else  Jensdtr  Hans børn  12        K 

1647  Elie  Jensdtr  Hans børn  9        K 

1648  Joen  Madsen  Mand  32  Begge i 1ste ægteskab  Huusmand med jord  M 

1649  Berthe  Jensdtr  Hans kone  33  Begge i 1ste ægteskab     K 

1650  Ragnild  Joensdtr  Deres børn  6        K 

1651  Marthe  Joensdtr  Deres børn  3        K 

1652  Christian  Michelsen  Mand  49  Begge i 1ste ægteskab  Huusmand med jord  M 

1653  Marthe  Josephsdtr  Hans kone  39  Begge i 1ste ægteskab     K 

1654  Clare  Christiansdtr  Deres børn  8        K 

1655  Michel  Christiansen  Deres børn  3        M 

1656  Christopher  Andersen  Mand  61  Begge i 1ste ægteskab  Jordløs huusmand og nyder almisse  M 

1657  Johanne  Olsdtr  Hans kone  60  Begge i 1ste ægteskab     K 

1658  Anne  Christophersdtr  Deres datter  11  Ugift     K 

1659  Niels  Thronsen  Mand  27  Den 1ste i 1ste og den sidste i 2det ægteskab  Huusmand med jord  M 

1660  Anne  Jensdtr  Hans kone  29  Den 1ste i 1ste og den sidste i 2det ægteskab     K 

1661  Johannes  Haagensen  Hendes søn  6        M 

1662  Kirstie  Nielsdtr  Deres datter  2        K 

1663  Even  Christophersen  Mand  53  Begge i 1ste ægteskab  Huusmand med jord  M 

1664  Anne  Haagensdtr  Hans kone  42  Begge i 1ste ægteskab     K 

1665  Haagen  Evensen  Deres børn  15        M 

1666  Mons  Evensen  Deres børn  12        M 

1667  Jens  Evensen  Deres børn  10        M 

1668  Marthe  Evensdtr  Deres børn  7        K 

1669  Ahles  Evensdtr  Deres børn  4        K 

1670  Haagen  Rasmusen  Mand  82  Begge i 1ste ægteskab  Huusmand med jord  M 

1671  Ahles  Jensdtr  Hans kone  76  Begge i 1ste ægteskab     K 

1672  Niels  Christophersen  Mand  59  Begge i 1ste ægteskab  Huusmand med jord  M 

1673  Anne  Nielsdtr  Hans kone  54  Begge i 1ste ægteskab     K 

1674  Berthe  Nielsdtr  Deres datter  12  Ugift     K 

1675  Lars  Larsen  Mand  34  Begge i 1ste ægteskab  Huusmand med jord  M 

1676  Marie  Rasmusdtr  Hans kone  44  Begge i 1ste ægteskab     K 

1677  Lars  Larsen  Deres børn  8        M 

1678  Rasmus  Larsen  Deres børn  5        M 

1679  Gunild  Larsdtr  Deres børn  1        K 

1680  Arne  Christophersen  Mand  48  Begge i 1ste ægteskab  Huusmand med jord  M 

1681  Anne  Nielsdtr  Hans kone  54  Begge i 1ste ægteskab     K 

1682  Karie  Arnesdtr  Deres børn  14  Ugift     K 

1683  Marie  Arnesdtr  Deres børn  10        K 

1684  Christopher  Nielsen     24     Inderst og skrædder dreng  M 

1685  Haagen  Jensen     26     Sadelmager dreng  M 

1686  Ole  Baardsen  Mand  70  Begge i 1ste ægteskab  Huusmand med jord  M 

1687  Ragnild  Christensdtr  Hans kone  58  Begge i 1ste ægteskab     K 

1688  Carl  Olsen  Deres søn  15  Ugift     M 

1689  Jens  Haagensen  Mand  53  Den 1ste i 2det og den sidste i 1ste ægteskab  Huusmand med jord  M 

1690  Ingebor  Halvorsdatr  Hans kone  57  Den 1ste i 2det og den sidste i 1ste ægteskab     K 

1691  Erich  Jensen  Deres børn  16  Ugift  Skrædder dreng  M 

1692  Lars  Jensen  Deres børn  9        M 

1693  Anders  Christensen  Mand  36  Begge i 1ste ægteskab  Jordløs huusmand  M 

1694  Inger  Gundersdtr  Hans kone  35  Begge i 1ste ægteskab     K 

1695  Gunder  Andersen  Deres børn  12  Ugift  Nyder hielp af sognet  M 

1696  Christian  Andersen  Deres børn  2     Nyder hielp af sognet  M 

1697  Anne  Andersdtr  Deres børn  7     Nyder hielp af sognet  K 

 

Kilder:

http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe

 

Opplysninger om Anne Nilsdatter:

I 1801 er anne nevnt som 54 år gammel, nevnt som enke

på Nordre Berg den 6. januar 1833.

Kilder: Ørvar Helgesen.

 

Litt mere om Nils Christoffersen og Anne Nilsdatter:

Gift: 10 mai 1776, Ringsaker kirke

    

Barn til Nils Christoffersen og Anne Nilsdatter er:

     9           i.   Berthe Nilsdatter, Født 1789 på Nordre Bergseie, Biri ved Gjøvik; døde 14 mar 1866 på Namsos; Gift med Niels Syversen.

 

 

     20.  Ola

    

Barn til Ola er:

     10         i.   Jonas Olsen, Født 1776 på Askildsaunet. Skage sogn, Overhallen; døde på Omlen, ved Namsos; Gift med Ingeborg Johansdatter 1816.

 

 

     22.  Johan Pedersen, Født 1756 på Omlen , Overhallen.; døde 1844 på Omlen ,Schage sogn i Overhalden..  Han var sønnen til 44. Peder Johnsen og 45. Magnhild Eriksdatter.  Han gifta seg med 23. Karen Jacobsdatter 1786.

     23.  Karen Jacobsdatter, Født 1753 på Nordal; døde 1832 på Omlen , Overhallen..  Hun var datteren til 46. Jacob Olssen Dravlan.

 

Opplysninger om Johan Pedersen:

Digitalarkivet: 1801-telling for 1744 Overhallen. [7575/73]

 

     Amt                    Prestegjeld Sokn  Gard

    Nordre Tronhiem                 Overhallen   Schage   Omblen

 

           Førenamn  Etternamn   Hushaldstatus  Alder Sivilstand                                 Yrke                Kjønn

 

2949 Johan      Pedersen    Huusbonde 46      Begge i første ægteskab     Bonde og gaardbruger       M

2950 Karen      Jacobsdtr   Hans kone   48      Begge i første ægteskab                                         K

2951 Lorentz    Johansen    Deres børn 15      Ugivt                                                                              M

2952 Petter     Johansen     Deres børn 6   Ugivt                                                                              M

2953 Ingeborg     Johansdtr    Deres børn 13      Ugivt                                                                              K

2954 Peder     Johnsen                 Huusbondens f.   86      Enkemand efter første ægteskab  Har kaar af gaarden       M

2955 Nicolaj   Pedersen     Huusbonde 32      Begge i første ægteskab        Bonde og gaardbruger       M

2956 Elen   Pedersdtr    Hans kone   27      Begge i første ægteskab                                         K

2957 Maria     Jensdtr                   Inderste                     66    Enke efter første ægteskab    Nærer sig ved haandarbejde        K

    

 

 

Litt mere om Johan Pedersen og Karen Jacobsdatter:

Gift: 1786

    

Barn til Johan Pedersen og Karen Jacobsdatter er:

     11         i.   Ingeborg Johansdatter, Født 1788 på Omlen, Skage sogn, Overhallen.; døde på før 1825 Omlen; Gift med Jonas Olsen 1816.

                 ii.   Lorentz Johansen, Født 1786.

                iii.   Petter Johansen, Født 1795.

 

 

     24.  Hans Jørgensen, Født 1740 på Brenne i Saltdal Nordland; døde 1804 på Vestvatn i Skjerstad Nordland.  Han var sønnen til 48. Jørgen Hansen og 49. Dordie Hansdatter.  Han gifta seg med 25. Anna Olsdatter 26 jul 1768.

     25.  Anna Olsdatter, Født 1748 på Vestvatn i Skjerstad Nordland; døde 1840 på Vestvatn i Skjerstad Nordland.  Hun var datteren til 50. Ole Larsen og 51. Anne Olsdatter.

 

Opplysninger om Hans Jørgensen:

Skifte etter Hans Jørgensen, Gaardmand, Vestvatn Øvre i Skjerstad

Film: HF1970, Protokoll: 16, Side 165,5. Skiftet åpnet: 7/5-1804. Internt skiftenr: 15235.

Ektefelle: Anne Olsdatter.

Formue: 312-2-15. Gjeld: 230-0-13.

Arvinger:

 

Anne Olsdatter, Vestvatn Øvre i Skjerstad. Hustru av avdøde. Gift. Ektefelle: Hans Jørgensen. Verge: Jacob Rasmussen, Westvatnet.

 

Jørgen Hansen, Støbseth i Skjerstad. Son til avdøde. Gift.

 

Johannes Hansen, Qvarv i Skjerstad. Son til avdøde. Myndig.

 

Hans Hansen, , Tjener, Westvatn i Skjerstad, 23 år Son til avdøde. Verge: Jens Jørgensen, Misvær.

 

Peder Hansen, Westvatn i Skjerstad. Son til avdøde. Myndig.

 

Christen Hansen, , Tjener, Westvatn i Skjerstad, 16 år Son til avdøde. Verge: Jens Jørgensen, Misvæhr.

 

Anders Hansen, Støbseth i Skjerstad, 14 år Son til avdøde. Verge: Jens Jørgensen, Misvæhr.

 

Margrethe Hansdatter, Westvatn i Skjerstad, 36 år Datter til avdøde. Verge: Knud Jørgensen, Misvæhr.

 

Anne Hansdatter, , Tjener, Misvæhr i Skjerstad, 29 år Datter til avdøde. Verge: Knud Jørgensen, Misvæhr.

 

Inger Hansdatter, Westvatn i Skjerstad, 36 år Datter til avdøde. Verge: Knud Jørgensen, Misvæhr.

 

Dorothea Hansdatter, , Tjener, Westvatn i Skjerstad, 20 år Datter til avdøde.

 

Mallena Hansdatter, Westvatn i Skjerstad, 12 år Datter til avdøde. Verge: Knud Jørgensen.

 

 

Litt mere om Hans Jørgensen og Anna Olsdatter:

Gift: 26 jul 1768

    

Barn til Hans Jørgensen og Anna Olsdatter er:

                  i.   Ole Hansen, Født 1768.

                 ii.   Margrethe Hansdatter, Født 1769.

                iii.   Jørgen Hansen, Født 1770.

                iv.   Johannes Hansen, Født 1772.

                 v.   Anna Hansdatter, Født 1773.

     12       vi.   Johannes Hansen, Født 1775 på Vestvatn i Skjerstad Nordland; døde 1868 på Kvarv i Skjerstad Nordland; Gift med Inger Johannesdatter 08 okt 1801.

               vii.   Peder Hansen, Født 1777.

              viii.   Inger Hansdatter, Født 1779.

                ix.   Berith Hansdatter, Født 1782.

                 x.   Hans Hansen, Født 1783.

                xi.   Dorthea Hansdatter, Født 1785.

               xii.   Christen Hansen, Født 1789.

              xiii.   Anders Hansen, Født 1791.

              xiv.   Mallena Hansen, Født 1793.

 

 

     26.  Johannes Jacobsen, Født 1730 på Kvarv i Skjerstad Nordland; døde 1791 på Kvarv i Skjerstad.  Han var sønnen til 52. Jacob Joensen og 53. Kirsten Nielsdatter.  Han gifta seg med 27. Rachel Olsdatter 27 okt 1774.

     27.  Rachel Olsdatter, Født 1753 på Støvset i Skjerstad Nordland; døde 1827 på Kvarv i Skjerstad.  Hun var datteren til 54. Ole Stenersen og 55. Karen Jonsdatter.

 

Opplysninger om Rachel Olsdatter:

Som en ser nedenfor så gifta Rachel seg på nytt med en Ole Hansen,

han var død før fplketellingen i 1801.

 

Digitalarkivet: 1801-telling for 1842 Schjerstads. [3666/12]

Rettar til dataene: Digitalarkivet

Post 7 av 126/2419 totalt i databasen   Amt Prestegjeld Sokn Gard

7  Nordlands  Schjerstads  Schjerstads  Qvarf 

 

    Førenamn Etternamn Hushaldstatus Alder               Sivilstand          Yrke Kjønn

99  Jon  Jacobsen  Hosbonde  42  Hans 1ste hendes 2det ægteskab  Bonde og gaard beboer  M 

100  Caren  Hansdtr  Hans kone  60  Hans 1ste hendes 2det ægteskab     K 

101  Jørgen  Johansen  Tjener  15  Ugift     M 

102  Petronelle  Jacobsdtr  Tjener  22  Ugift     K 

103  Peer  Danielsen  Foster Barn  3        M 

104  Jacob  Nielsen  Denne hosb. far  72  Ugift     M 

105  Inger  Gabrielsdtr  Denne hs. moer  75  Enke efter 2dt ægteskab     K 

106  Rachel  Olsdtr  Enke efter Ole Hansen  50  Enke efter 2det ægteskab  Jord beboerske sidder paa sin mands byxel  K 

107  Ole  Johansen  Søn  19  Ugift     M 

108  Johannes  Johansen  Søn  15  Ugift     M 

109  Inger  Johannesdtr     21  Ugift     K 

110  Ingeborg  Isaacsdtr  Foster Barn  9        K 

 

Kilder:

http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe

 

 

Litt mere om Johannes Jacobsen og Rachel Olsdatter:

Gift: 27 okt 1774

    

Barn til Johannes Jacobsen og Rachel Olsdatter er:

                  i.   Jens Johannesen, Født 1775.

                 ii.   Malena Johannesdatter, Født 1777.

                iii.   Anne Johannesdatter, Født 1779.

     13       iv.   Inger Johannesdatter, Født 1780 på Kvarv i Skjerstad; døde 1840 på Kvarv i Skjerstad; Gift med Johannes Hansen 08 okt 1801.

                 v.   Ole Johannesen, Født 1782.

                vi.   Johannes Johannesen, Født 1786.

 

 

     28.  Anders Povelsen, Født 1753 på Misvær i Skjerstad Nordland; døde 22 mai 1839 på Espenes i Skjerstad Nordland.  Han var sønnen til 56. Povel Andersen og 57. Ingeborg Svendsdatter.  Han gifta seg med 29. Ane Jacobsdatter 03 sep 1783.

     29.  Ane Jacobsdatter, Født 1753 på Espenes i Skjerstad Nordland; døde 1793 på Espenes i Skjerstad Nordland.  Hun var datteren til 58. Jacob Hansen og 59. Dordi Christophersdatter.

 

Opplysninger om Anders Povelsen:

Anders ble Gift på nytt i følge nedstående skifte:

 

Skifte etter Inger Andersdatter, Espenes i Skjerstad

Film: HF1969, Protokoll: 14, Side 438,5. Skiftet åpnet: 22/8-1797. Internt skiftenr: 3706.

Ektefelle: Anders Povelsen.

Formue: 142-5-12.  Gjeld: 79-2-2.

 

Arvinger:

 

Anders Povelsen, Espenes i Skjerstad. Ektemann av avdøde. Gift. Enkemaren. Ektefelle: Inger Andersdatter.

 

Ole Andersen, Hoseth i Skjerstad. Bror av avdøde. Gift.

 

Kirsten Andersdatter, Hoseth i Skjerstad. Søster av avdøde. Gift.

 

Anders Olsen, Hoseth i Skjerstad. Svoger av avdøde. Gift. Ektefelle: Kirsten Andersdatter.

 

Lisbeth Andersdatter, Qvigstad i Skjerstad, 37 år Øster av avdøde. Verge: file Andersen, Hoset.

 

Peder Andersen, . SteSon til avdøde. Enkemannens Son til 1 . ekteskap. Ikke arving, men har innestående (morsarv) i boet.

 

Jacob Andersen, . SteSon til avdøde. Enkemannens Son til 1. ekteskap. Ikke arving, men har innestående (morsarv) i boet.

 

Hans Andersen, . SteSon til avdøde. Enkemannens Øren av 1. ekteskap. Ikke arving, men har innestående (morsarv) i boet.

 

Mallena Andersdatter, . SteDatter til avdøde. Enkemannens Datter til 1. tilkap. ikke arving, men har innestående (morsarv) i boet.

 

Ingebor Andersdatter, . SteDatter til avdøde. Enkemannens Datter til 1. ekteskap. Ikke arving, men har innestående (morsarv) .i boet.

 

 

Digitalarkivet: 1801-telling for 1842 Schjerstads. [3673/19]

 

     Amt    Prestegjeld  Sokn          Gard

          Nordlands      Schjerstads        Schjerstads     Espeness

 

         Førenamn    Etternamn   Hushaldstatus  Alder Sivilstand    Yrke   Kjønn

 

111    Anders   Povelsen     Hosbonde    50      Manden i 4de qvinden i 1ste ægteskab    Bonde og gaard beboer   M

112    Inger      Herdahlsdtr     Hans kone   48      Manden i 4de qvinden i 1ste ægteskab         K

113    Mallene Andersdtr    Datter. alle mandens børn af 1ste ægteskab     17      Ugift      K

114    Peer   Andersen         Alle mandens børn af 1ste ægteskab   15      Ugift      M

115    Hans Andersen         Alle mandens børn af 1ste ægteskab   9   Ugift      M

116    Ingeborg     Andersdaatter     Alle mandens børn af 1ste ægteskab   8   Ugift      K

117    Petter     Jonsen                    Huusbonde  39    Begge i første ægteskab Bonde og gaard beboer    M

118    Doreth    Johannisdtr      Hans kone   39      Begge i første ægteskab      K

119    Mallene Pærsdaatter     Daatteren    11      Ugift      K

120    Johanne Peersdtr      Daatteren    10      Ugift      K

121    Johannes Peersen      Deres børn 11      Ugift      M

122    Hans Peersen                 Deres børn     7   Ugift      M

123    Ingeborg     Peersdtr      Deres børn 4   Ugift      K

124    Ane    Peersdaatter     Deres børn 2   Ugift      K

125    Ane    Jonsdaatter Tjener     33      Ugift      K

126    Berith     Johannesdtr     Konens søster   50      Ugift      K

127    Steiner    Olsen                      Huusbonde     38      Begge i første ægteskab Bonde og gaard beboer   M

128    Ane    Peersdaatter     Hans kone   38      Begge i første ægteskab      K

129    Joen   Steinersen    Søn    10      Ugift      M

130    Ole    Steinersen    Deres børn 6   Ugift      M

131    Peer   Steinersen    Deres børn 2   Ugift      M

132    Sara Steinersdtr   Deres børn 8   Ugift      K

133    Ingebor Steinersdtr   Deres børn 7   Ugift      K

134    Ole    Steinersen    Huusbondens forældre    77      Begge i første ægteskab      M

135    Caren     Jonsdaatter Huusbondens forældre    76      Begge i første ægteskab      K

136    Povel      Christensen      Huusbonde 29      Bægge i første ægteskab Bonde og gaard beboer    M

137    Ane    Olsdtr                     Hans kone 30      Bægge i første ægteskab      K

138    Ane    Povelsdtr     Daatter   6   Ugift      K

139    Ingbor    Povelsdtr     Deres børn 4   Ugift      K

140    Christian     Povelsen      Deres børn 2   Ugift      M

141    Peer   Hansen                   Tjeneste dr.     12      Ugift      M

142    Helge     Peersen Hosbondens foster forældre 62      Begge i første ægteskab Bonde og halverende jorden      M

143    Ane    Jacobsdtr    Hosbondens foster forældre 79      Begge i første ægteskab      K

    

 

 

 

Opplysninger om Ane Jacobsdatter:

Skifte etter Ane Jacobsdatter, Espenes i Skjerstad

Film: HF1968, Protokoll: , Side 458. Skiftet åpnet: 20/5-1794. Internt skiftenr: 3310.

Ektefelle: Anders Povelsen.

Formue: 154-4-14. Gjeld: 3411.

 

Arvinger:

 

Anders Povelsen, Espenes i Skjerstad. Ektemann av avdøde.

Gift. Enkemann. Ektefelle: Ane Jacobsdatter.

 

Per Andersen, Espenes i Skjerstad, 7 år Son til avdøde.

 

Jacob Andersen, Espenes i Skjerstad, 5 år Son til avdøde.

 

Hans Andersen, Espenes i Skjerstad, 3 år Son til avdøde.

 

Malena Andersdatter, Espenes i Skjerstad, 9 år Datter til avdøde.

 

Ingebor Andersdatter, Espenes i Skjerstad, 1 år Datter til avdøde. 1/2 år gammel.

 

 

Litt mere om Anders Povelsen og Ane Jacobsdatter:

Gift: 03 sep 1783

    

Barn til Anders Povelsen og Ane Jacobsdatter er:

                  i.   Mallena Andersdatter, Født 1784.

                 ii.   Peder Andersen, Født 1786; døde 1802.

     14       iii.   Jacob Andersen, Født 1788 på Espenes i Skjerstad Nordland; døde 20 mai 1853 på Espenes i Skjerstad Nordland; Gift med Inger Jakobsdatter 26 jul 1821.

                iv.   Hans Andersen, Født 1791.

                 v.   Ingeborg Andersdatter, Født 1793.

 

 

     30.  Jacob Christophersen, Født 1750 på Kletteng i Skjerstad Nordland; døde 1826 på Kletteng i Skjerstad Nordland.  Han var sønnen til 60. Christopher Johannesen og 61. Anna Jacobsdatter.  Han gifta seg med 31. Inger Jacobsdatter 24 okt 1781.

     31.  Inger Jacobsdatter, Født 1751 på Høgset i Skjerstad Nordland; døde 1820 på Kletteng i Skjerstad Nordland.  Hun var datteren til 62. Jacob Olsen og 63. Beret Olsdatter.

 

Opplysninger om Jacob Christophersen:

Digitalarkivet: 1801-telling for 1842 Schjerstads. [3677/23]

 

     Amt                  Prestegjeld       Sokn                    Gard

21      Nordlands   Schjerstads Schjerstads Klæteng

 

           Førenamn  Etternamn   Hushaldstatus  Alder Sivilstand                             Yrke               Kjønn

 

527      Jacob   Christophersen     Husbonde    56      Bægge i første ægteskab Bonde og gaard beboer    M

528      Inger   Jacobsdtr    Hans kone   49      Bægge i første ægteskab      K

529      Anders Jacobsen     Søn, deres børn     20      Ugift      M

530      Ole Jacobsen     Deres børn 16      Ugift      M

531      Christopher Jacobsen   Deres børn 6   Ugift      M

532      Berith   Jacobsdtr    Deres børn, tvillinger      16      Ugift      K

533      Ane Jacobsdtr    Deres børn, tvillinger      16      Ugift      K

534      Inger    Jacobsdtr    Deres børn 12      Ugift      K

 

 

 

Litt mere om Jacob Christophersen og Inger Jacobsdatter:

Gift: 24 okt 1781

    

Barn til Jacob Christophersen og Inger Jacobsdatter er:

                  i.   Anders Jakobsen, Født 1782.

                 ii.   Ane Maria Jakobsdatter, Født 1783.

                iii.   Berith Jakobsdatter, Født 1783.

 

Opplysninger om Berith Jakobsdatter:

Skifte etter Bereth Jacobsdatter, Kårkone, Schar i Skjerstad

Film: hf1973, Protokoll: l 9, Løpenr: 109, Side 146. Skiftet åpnet: 24/8?1812. Internt skiftenr: 8811.

Formue: 21?4?2. Gjeld: 19?3?13.

Arvinger:

 

Peder Olsen, Karbøl i Skjerstad. Son til avdøde.

 

Jacob Olsen, Høgseth i Skjerstad. Son til avdøde.

 

Marith Olsdatter, Schar i Skjerstad. Datter til avdøde. Gift. Ektefelle: Ole Christoffersen.

 

Ole Christoffersen Schar i Skjerstad. SvigerSon til avdøde. Gift. Ektefelle: Marith Olsdatter.

 

Ingeborg Olsdatter, Kosmoe i Skjerstad. Datter til avdøde. Gift. Ektefelle: Ols Jacobsen.

 

Ole Jacobsen, Kosmoe i Skjerstad. SvigerSon til avdøde. Gift. Ektefelle: Ingeborg Olsdatter.

 

Mallena Olsdatter, Schar i Skjerstad, 24 år Datter til avdøde. Verge: Jacob Olsen,Høgseth.

 

 

                iv.   Ole Jakobsen, Født 1786.

     15        v.   Inger Jakobsdatter, Født 1788 på Kletteng i Skjerstad Nordland; døde 18 apr 1867 på Espenes i Skjerstad Nordland; Gift med Jacob Andersen 26 jul 1821.

                vi.   Ingebor Jakobsdatter, Født 1790.

               vii.   Christopher Jakobsen, Født 1795.

 

 

GENERASJON NO. 6

 

     32.  Niels Larsen Sigstad, Født 1707 på Sigstad; døde 1768 på Glassfabrikken.  Han var sønnen til 64. Lars Syversen og 65. Guri Andersdatter.  Han gifta seg med 33. Agnete Olsdatter 1732.

     33.  Agnete Olsdatter, Født på Feiring, Biriststrand; døde 1746 på i arresten på Melby.  Hun var datteren til 66. Ole Pedersen og 67. Siri Haaversdatter.

 

Opplysninger om Niels Larsen Sigstad:

Nils blei forlova 13. desember 1731 og Gift 17. januar 1732 med

sin tremenning Agnete Olsdatter, kongelig ekteskapsbevilling

blei gitt 26. oktober 1731.

Sigrid Hovelsdatter Feiring og hennes Barn ga 20. juli 1731

skjøte på Sør-Myre til Nils. Det er ingenting som tyda på at Agnete og Nils

led noen okonomisk nød på Sør-Myre før det tragiske barnedrapet.

I utgangspunktet  hadde de godt med midler. Nils opptrådde dessuten som en

ansvarlig og skikkelig mann og var ikke inneblandet i krangler eller

rettssaker. Dette bedømt ut fra man kan lese i justisprotokollene.

Men lenge etter at Agnete var død, brente alle bygningene ned på Sør-Myre.

Ifølge kirkeboka blei han begravet ved Biri kirke 8. mars 1768 , 61 år gammel,

Han bodde da på Biri Glassverk.  Verket lå ved Mjøsa på et område under

gården Svene.Hovedproduksjonen omfattet i alle år, vindusglass, flasker og

apotekerglassprodukter. Den ble helt nedlagt i 1880.

Niels er nevnt som 22 år i 1729 og 61 år i 1768. . 1749 gifta Nils seg på nytt med

Berte Larsdatter Huskelhus søndre f. 1725.

Nils var bruker på Myre og med 1. kona, Agnete hadde han 6 Barn.

Med kone nr. 2 hadde Nils, 3 Barn : Christoffer f. 1740, Marte f. 1754 og Boel f. 1756.

 

Kilder: Ørvar Helgesen og Aschehougs Konversasjonsleksikon og Terje Tandsether

og Steinar Eik i artikkelen " Barnedrapet på Myhre i 1746". Kirkeboka for Biri 1754-89.

 

EKSTRASKATT FOR BIRI GLASFABRIQU 1769

BIRI GLASSVERK

 

 Biri Glassverk ble satt i drift i 1765 (samtidig med Hadeland Glassverk), og nedlagt i 1880. Opprinnelig var glassverket en del av Svennes, men ble i 1928 solgt til landbrukskandidat Jon Flaa. Hovedproduksjonen ved glassverket var flasker og vindusglass. Dette var den simpleste form for produksjon som et glassverk kunne ha.

Dette ekstraskattemanntallet er først tatt opp i 1769, men det kan skyldes at produksjonen ikke var skikkelig i gang ved glassverket i 1766 og 1767 da det ble tatt opp ekstraskatt for resten av Biri. Da jeg jobbet med denne avskriften følte jeg et behov for å vite litt mer om hva de ulike arbeidsoppgavene bestod i. Jeg har fått laget en liten ordliste som følger.

De titlene som ikke er nevnt her, er jeg usikker på hva som lå bak.

 

FRA LØNNINGSLISTER I 1783 - utdrag fra hyttehundert (= reglement og tariff)

FASTE LØNNINGER:

 

Forvalteren, 300 rd. pr. hytteår – 50 rd. til enke madam sal. Calmejers

 

Forvalteren var leder av bedriften, og den øverste ved verket. Han hadde alt ansvar overfor kompaniets direksjon og besørget alle verkets regnskaper ført og sendte utførlige regnskapsekstrakter hver mnd. til direksjonen. Dette var oppgaver over produksjon, beholdning av produkter og materialer. Han mottok alle pengeanvisninger til verket, utbetalte lønninger og ordner verkets ved- og askeleveranser. Han hadde etter hyttemesterens oppgave å sørge for verkets forsyning med rå-materialer (skaffes fra kompaniets magasiner). Forvalteren presiderte i hytteretten på verket, han representerte og håndhevet kompaniets juristdiksjon, og han var mellom-mann mellom arbeidere og direksjon.

 

Hyttemesteren, 28-32 rd. pr. hyttemnd.

 

Hyttemesteren sto for den daglige driften av verket. Han var hyttemester for både fensterglassproduksjonen og buteljevirksomheten. Han hadde ansvaret for og forsto komposisjonen av gemenget (glassblandingen) og at den hadde høy kvalitet. Som hyttemester hadde han rett og plikt til å påse at det daglige arbeidet i hytta gikk sin gang uten forstyrrelser og avbrytelser – det skulle herske flid, orden og edruelighet under arbeidet. Hyttemesteren tjenestegjorde selv som forblåser, helst som verker ved fensterglassblåsing, og satt fast i hytteretten.

 

Sortermesteren, 27-30 rd. pr. hyttemnd.

 

Sortermesteren skulle påse at det fensterglasset som ble produsert var av god kvalitet, og etter forskrevne mål. Han skulle også påse ordentelig innbinding og pakking av alle tavlene. Sortermesteren skulle stemple kistene, slik at kjøperen kunne være forsikret om at glasset var sortert. Han skulle også påse at all transport av glass ble forsvarlig foretatt. Som oftest ble han satt inn som tredjeperson i hytteretten dersom den krevde en tredjeperson.

 

Skoleholderen, 50-80 rd. pr. hytteår

 

Skoleholderen – rektor. Han ble lønnet av skoleklassen. Dette var avhengig av antall gifte arbeidere ved verket.

 

 

DE EGENTLIGE FENSTERGLASSARBEIDERNE:

 

Anfanger/anfenger, 14 sk. for hver ferdig kiste / ingen vartepenger.

Han tok det nødvendige av massen på glasspusterpipen, blåste et lite pust i glasset og overlot det til forblåseren.

 

Blåser/forblåser, 18-24 rd. pr. hyttemnd. / vartepenger 8 rd. pr. hyttemnd.

Han blåste massen ut og dannet denne til en sylinder.

 

Verker, 18-24 rd. pr. hyttemnd. / vartepenger 8 rd. pr. hyttemnd.

Han dannet sylinderen til rett form og diameter.

 

Strekker, 18-24 rd. pr. hyttemnd. / vartepenger 8 rd. pr. hyttemnd.

Han varmet opp sylinderen på nytt i strekkerovnen, og derpå med et lite rør dyppet i vann, åpnet denne, hvorpå han ved hjelp av en jernkrapp omdannet sylinderen til en flat skive. En pleger satte det så på høykant i kjøleovnen ved hjelp av en jerngaffel. Kjøletiden var 3 x 24 timer for både fensterglass og buteljer.

 

ØVRIGE ARBEIDERE:

 

Avkoplergutt (avkloppergutt) (fensterglassblåsing), 3 rd. pr. hyttemnd. / ingen vartepenger

Hjalp forblåseren. Han slo av glasset som satt igjen på pipen og renset den til nytt bruk. Han sørget også for at glasspusterpiper og annen redskap ble brakt til smeden for reparasjon, og hentet derfra.

 

Læregutt (fensterglassblåsing), 3 rd. pr. hyttemnd. / ingen vartepenger

 

Buteljemaker, 17-20 rd. pr. hyttemnd. / vartepenger 8 rd. pr. hyttemnd.

 

Glasspusteren som blåste en kule av gemengen for så å anbringe den i en form som anga buteljens fasong og størrelse. Han løste så buteljen fra glasspipen etter at puntegutten hadde festet buteljen til en puntejernstang. Buteljemakeren (glasspusteren) dannet åpning i buteljen og la ringen om halsen på buteljen.

 

Puntegutten/anhefter, 3 rd. pr. hyttemnd. / ingen vartepenger

Han festet buteljen til en püntejernstang og leverte denne til svennen (buteljemakeren).

 

Apotekerglasspuster, 17-20 rd. pr. hyttemnd. / ingen vartepenger

Han tok det nødvendige av den ferdige glassmassen på glasspusterpipen og dannet ved hjelp av meget enkle former de sorter apotekerglass som skulle lages.

 

Smeden, 12 rd. pr. hyttemnd. / vartepenger 4 rd. pr. hyttemnd. (måtte holde jern og kull selv)

På Biri var denne alltid norsk. Han reparerte og holdt i forsvarlig stand alt nødvendig verktøy til glassarbeidet i smeltehytta, spesielt glasspusterpipene. Ble det laget nytt verktøy etter modell, fikk han betalt særskilt etter overenskomst og akkord. Alt smedarbeid som skulle utføres ved verkets bygninger, enten det gjaldt nye ting eller reparasjonsarbeid, skulle han ha særskilt betaling etter avtale, både for anvendte materialer og arbeide.

 

Fürer/Skjører, 10 rd. pr. hyttemnd. / vartepenger 4 rd. pr. hyttemnd.

Sørget for at ovnene hadde riktig temperatur, og la inn forvarmet ved. Dette ble gjort natt og dag så lenge ovnen brant.

 

Pleger, 6 rd. pr. hyttemnd. / ingen vartepenger

Brakte buteljene til kjøleovnen.

 

Vedtørker, 5 rd. pr. hyttemnd. / ingen vartepenger

Sørget for varm ved når skjøreren la denne i ovnen (forvarmet ved). Han hadde generelt ansvaret for veden.

 

For personopplysninger om glassverksfolk, se Biri Kirkebok 1730 - 1879, Utdrag av kirkebøker for Biri v/ W. Lassen, xeroxkopi fra Riksarkivet

 

(«de kondisjonerte»)

 

Kilder: Biri og Snertingdal Bygdebok, bind I, s. 389-404. Mariendals Boktrykkeri, Gjøvik 1951.

Jens W. Berg, Jevnaker - tidligere direktør ved Hadeland Glassverk.

Arne Brorson, Jevnaker - tidligere kontorsjef ved Hadeland Glassverk.

 

Liste over de som befant seg på

Biri Glasfabrique i 1769.

 

Mæster og Forblæser Bernt Kaufeldt med

hustrue Dorothea Ellisabeth, fra 1te Janu

 

arii til ultimo Decembris, er av

 

Værker Christian Blom med hustrue,

Anne Catharina og Søn Henrich, i do: tiid, er av

 

Strækker Henrich Gundlach med hustrue,

Margarethe og 3 de døttre Navnlig Dorothea,

 

Marich og Fich, i do: tiid, er av

Anfænger Christian Gundlach, ugift, i do: tiid,

 

Bundtglasmager Johan Resch med hustrue

Ulrica Elleonora, og 1 tienestepige ved

Navn Guri Jacobsdotter i do: tiid, er av

 

Do Johan Kreutzer med hustrue,

Kierstine Joensdotter i do: tiid, er av

 

Holdglasmager Daniel Bruun med hustrue,

Engebor Hansdotter, fra 1te Januarii til

 

Ultimo Septembris da de begge her fra

 

hytten til Lænsmanden

 

Amund Nøss under Arrest blev avsendt,

er i 9 Maaneder av

 

Do Johannes Bruun ugift, fra 1te Januarii

til Ultimo Decembris, er av

 

Do Johan Wilhelm, ugift i do: tiid

 

Do Hans Kaufeldt, med hustrue,

Maren Jensdotter i do: tiid

 

Skiører Henric Coch med hustrue,

Anne Hinken i do: tiid

 

Do Henrich Hagen med hustrue,

Maria Hans dotter i do: tiid

 

Plæger Henning Christensen med hustrue

Anne Olsdotter fra 1te Januarii til Ultimo Decembris, er av

 

Ditto Lars Klæmmetsen med hustrue

Marit Amundsdotter, fra 1te Januarii til Ultimo Junii, da hand her fra hytten

 

blev Demiteret, er 6 Maaneder, av.

 

Ditto Christopher Nielsen ugift, i Stæden

 

for den Demiterede Lars Klemmetsen

 

fra 1te Julii til ultimo Decembr. er 6 md:

 

Veedtørker Joen Olsen med hustrue,

Gurii Larsdotter fra 1te Januarii til

 

Ultimo Junii da de her fra hytten

blev Demiteret, er 7 Maaneder, av.

 

Ditto Hans Halvorsen, med hustrue,

Kari Hansdotter ved Navn Ole

ankommen her til hytten primio

Augustii, er fra saadan tiid til

Ultimo Decembris, 5 Maaneder av

 

Ditto Thomas Christensen for sig selv

fra 1te Januar til ultimo Decembr

hans hustrue fra 1te Januarii

til Ultimo Junii da hun ved døden

avgik, er 6 Maaneder, av.

 

Bundtdreng Amund Larsen ugift

fra 1te Januarii til Ultimo Junii

da hand her fra hytten blev avskeediget

er i 6 Maaneder, av

 

Do Halvor Christensen ugift, fra 1te

Januarii til Ultimo Decembris

 

Smed Iver Olsen for sig selv. 1 aar, av

hans hustrue fra den tiid hun her ved hytten

ankom. primio Junii til Ultimo Decem

bris i 7 Maaneder av

 

Mig selv med kone Maria Ellisabeht og Moder

Grethe Sal. Henrich Calmeyers, Samt

Kones Søster Hellene Dajon, een

haand Skriver Johannes Beyer, 1 Tieneste

pige Birthe Pedersdotter, og 1 gaards

karl Navnlig Lars Johansen, for et aar.

 

Litt mere om Niels Larsen Sigstad:

Burial: 08 mar 1768, Biri kirke

 

Opplysninger om Agnete Olsdatter:

BARNEDRAPET PÅ MYRE

 

En lørdag like før jul i 1746 har sersjant Iver Johansen Bratli tatt turen fra Feiring, der han bor, til en av nabogardene. Der ligger gardkona Agnete Olsdatter, til sengs med et dødt Barn ved siden av seg. Gutten er den tre år gamle Lars , Agnete og Nils Myhres yngste Barn.

 

Idet Iver kommer inn til henne, retter han fram handa for å hilse på henne, men hun vegrer seg:  Hun er ikke lenger verdig å to noen i handa etter den gjemingen hun har begått, svarer hun. Da Iver går nærmere innpå

henne, sier Agnete at alt går henne imot og at hun er kjed av denne verden. Ettersom hun nå skal dø, ville

hun ikke at dette barnet skal gå og "pipe" etter henne.

Det har blitt så fattigslig på Myhre, fortsetter Agnete. Året før hadde de hatt både korn og andre varer å selge, men i år har de ingenting. Selv er hun vanhelset og syk, slik at children hennes blir gående klesløse.

Iver spør henne så om hvordan det har gått for seg at barnet er dødt. Agnete svarer at hun om morgenen hadde båret barnet med seg ut i fehuset. Der hadde hun tatt hårbåndet sitt og strypt gutten. Iver kan da med egne øyne se at det døde barnet har tydelige røde merker over halsen. Han tar barnet fra henne og legger det på bordet i sengekammeret. Agnete gråter og ber Iver huske det som hun tidliger har fortalt: at hun samme uke hadde hatt sinne å kvele gutten, men at han hadde skreket så forferdelig at hun ikke hadde fått seg til å gjennomføre forsettet sitt.

Agnete tilføyer at hun i lengre tid har vært plaget med angst. Nå er det kanskje best hun tar sitt eget liv.

Etter dette blir Agnete Myhre liggende til sengs i to dager. Mandag blir hun brakt til lensmannsgarden Melby i Biri. Der holdes hun i arrestforvaring til hun dør 12 dager senere.

 

Den 20. januar 1747 blir det holdt ekstrating i tingstua på Melby med følgende oppnevnte lagrettesmenn: Jørgen Hegge, Peder Kjenset, Svend Beinrud, Ole Klundby, Jens Knutsen, Lars Skjønsby, Ole Skarset og Ole Hegge. Retter blir ledet av fogden, seigneur Peter Dorff, som legger fram stevnemål utferdiget den 28. des. 1746, der kvinnen Agnete Olsdatter blir innstevnet, for angivelig å ha drept sitt tre år gamle Barn.

Foruten innIkalte v itner, er også Agnetes mane, Nils Larsen Myhre, til stede, i tilfelle han kan forklare noe som kan gi opplysninger i saken. Oppnevnt forsvarer for Agnete er auditør og prokurator Raa.

Lensmannen Lars Nilsen Melby står fram og erklærer at stevningen er lest for kvinnen Agnete Olsdatter, samt for vitnene sersjant Iver Bratli, Ole og Even Myhre, Marit Myhre, Peder Hellerud og husmann Ole Pedersen.

Deretter opplyser lensmannen at Agnete Olsdatter i mellomtiden er død i arresten etter 12 dagers utstått svakhet, da hun hele tiden hadde holdt senga.

Avdødes mann, Nils Larsen Myhre, blir så kalt fram for å forklare om "hvorledes han Hustru hadde været beskaffen av Sind og Forstand da hun på dette sit Barn det angivne Mord havde begået". Nils Larsen forklarer at helt siden tidlig på høsten hadde Agnete vært så underlig av seg og at hun ikke hadde hatt noen lyst til å arbeide. Hun satt undertiden bare og stirret i gulvet fordypet i tanker og bekymringer, beklagende mistviilende om sit Levnedtsmidler skjønt sagde Nils Larsen at kværken hun eller hans Børn leed nogen Nøed for livets ophold for Dagen forud hun ombragte sit Barn som skiede da han var borte laae hun syg ved Sengen. "Videre forteller Nils at han en gang i høst hadde tilkjennegitt sin kones tilstand for sognepresten. Presten ba dem da komme, noe som skjedde i forbindelse med nattverd noe senere. Men i denne situasjonen viste Agnete seg mer frimodig og lysere til sinns, og sognepresten snak ket derfor ikke

med henne om problemene hennes. Men kort tid etter var hun like tungsindig som før.

Vitne nr. 1 er sersjant Iver Bratli. Han forteller hvordan han kom til Myhre denne lørdagen og fant Agnete liggende til sengs med det døde barnet,  slik som allerede er beskrevet.

Ivers beretning blir deretter bekreftet av vitne nr. 2, den 42 år gamle Ole Myhre og av vitne ur. 3, den 34 år gamle Even Myhre. Den sistnevnte forklarer i tillegg at Agnete tidligere hadde betrodd seg til ham om hva

hun hadde tanker om å gjøre. Da hadde Even sagt til henne at hun skulle be Gud bevare seg mot slike tanker. Til det hadde hun svart: Jeg har gjort det. Jeg har bedt sent og tidlig, men kan ikke slippe disse tankene. Nå må de gjøre med meg hva de vil. Samtidig hadde Agnete berettet at hun hele høsten vel hadde merket at hun var langt annerledes enn hun

pleide. Hun hadde klaget over at hun var tungsindig og ikke greide å to seg til noe å gjøre. Even forteller videre at Agnete hadde ligget syk i to dager "førend hun gjorde Uløkken". Vitne nr. 4, 42 år gamle Mari(t) Myhre, forklarer at Agnete om høsten hadde vært meget tungsindig og langt annerledes enn hun vanligvis pleide å være, idet hun til stadighet klaget seg for livsoppholdet. Vitnet mener for sin del at Agnete ingenting manglet for livets opphold og at hennes ektemann, Nils Larsen, dessuten var

meget god mot henne. Også vitne nr. 5, den 70 år gamle Ole Pedersen Myrstuen, bekrefter at Agnete idelig klaget over sin fattigdom og over at hennes Barn gikk nakne. Vitnet hevder at Agnetes familie ikke hadde manglet verken

mat eller klær.

Vitne nr. 6 og 7, Peder Hellerud og Halvor Ekerstuen, har ingenting å anføre som kan kaste lys over saken. Fogden forlanger deretter saken utsatt slik at opplysninger om Agnete Olsdatters sinn og forstand kan innhentes hos stedets prester. Dessuten må dødsfallet innberettes for stiftsbefalingsmann von Rappe før saken deretter blir sluttet eller prosedert til doms.

Den 2. mars 1747 blir retten salt på nytt på Melby med følgende lagrettesmenn: Ole Hegge, Peder Kjenset, Gudbrand Alset, Jakob Storsletten, Nils Beinerud, Jørgen Hegge, Ole Skarset og Iver Kjenset.

Fogden legger fram attester fra stedets prester, sognepresten Hr. Stenholdt og kapelanen Hr. Brock, om at

Agnete Olsdatter ikke hadde hatt sin fulle forstand.Rettens grunnlag blir etter dette at Agnete Olsdatter "haver omkommet sit Barn i Mistviil om Guds Forsyn , noe som ikke bestrides av forsvareren, auditør Raa. Retten sier videre at hun har drept "sit Barn 3 aar gammel der ikke kunne give hende nogen slags anledning til had eller Vrede. " Retten mener å kunne dokumentere at Agnete har vært "udi den aller største Sindsconfesion og urolighed" ettersom det ikke er begripelig at en mor ved sin fulle samling og fornuft kan begå en slik handling. Agnetes uttalelser til vitnene og hennes opptreden etter at barnet døde, viser med tilstrekkelig klarhet at hun handlet i villelse og at hun i fortvilelsen som fulgte, ville ta sitt eget liv.

Retten finner ikke å kunne kreve at avdødes boslodd (hennes del av det felles bo) skal tilfalle Kongen. Rettsprotokollen slutter med:

" hendes Legeme bør udi Kirkens jord begraves. "

For å belyse forholdene omkring det tragiske barnedrapet ytterligere, er det nødvendig å se nærmere på rettsvitnene og på Agnete Olsdatters bakgrunn og livsløp. Først noen opplysninger om de seks vitnene:

1. Sersjant Iver Bratli: Iver Johansen Bratli ble Gift 18/6 1744 med Magnhild Evensdtr. Stuve fra Biri. Magnhilds bror Peder var Gift med Anne Gundersdtr. Feiring, som var Agnetes halvsøster. Anne og Peder Feiring døde i henholdsvis 1743 og 1744, og Iver Bratli ble gardbruker i Neristugua, Feiring til de foreldreløse kunne to over garden.

2. Ole Mytere, 42 år.: Ole Nilsen Myhre var gardbruker på Nord-Myhre. Sammen med kona si hadde han flere Barn, men i 1750 årene ble han to ganger brakt for retten for å ha besvangret en av tjenestejentene sine. Ole Nilsen Myhre døde 9/12 1775, 71 år. En smittsom sykdom herjet på Nord-Myhre, og Ole ble begravet sammen med fem barnebarna. 3. Even Mytere, 34 år. Even Hansen Kjenset fikk i 1738 skjøte på halve Sør?Myhre (6sØ Myrvold) av Agnetes mann, Nils Larsen Myhre. Even var forøvrig Gift med Marit GunderscItr. Feiring, en annen av Agnetes halvsøstre. Marit hadde tidligere vært Gift med Amund Pedersen Fjell og hadde også da bodd på Sør-Myhre.

Even og Marit ble senere gardbrukerfolk i Oppistugua, Feiring. Even Hansen Feiring døde 21/9 1785, 75 år gammel.

4. Mari(t) Myhre, 42 år: Dette er Agnete Olsdatters halvsøster, Gift med foregående vitne. 5. Husmann Ole Pedersen Myrstuen, 70 år:

Opplysninger om ham er foreløpig ikke kjent, men trolig var han husmann i Syndre Myrstugua, husværeunder Sør-Myhre.6 Peder Hellerud:

Peder Larsen Hellerud var gardbruker på Hellerud, like sør for Myhre?gardene. Peder var Agnetes søskenbarn, idet han var sønn til Lars Pedersen Bratberg Semb. Peder var trolig 47 år gammel da han møtte i retten. Han døde 68 år gammel den 8/4 1768.

7 Halvor Ekrestuen: Den eneste Halvor eller Hovel som dette kan være, er Hovel Ekern som brakte et Barn til dåpen i 1741. Denne mannen har trolig vært husmann i Ekerstugua under Nord-Ekern. Hovel Johannessen Ekern døde 79 år gammel den 6/2 1769. Han var 57 år i 1747. Om Agnete Olsdatter Myhre kan det sies at hun så absolutt tilhørte Biris beste slekter, i den forstand at hun hadde en sosial tilhørighet der penger og anseelse var en viktig, om ikke den eneste målestokk. Agnetes foreldre bodde på garden Feiring på Biristrand, men de hadde begge giftet seg inn på garden. Det gikk slik for seg: Den 4/12 1706 ble det holdt skifte etter Gunder Nilsen Feiring. Gunders enke var Sigrid Hovelsdatter f. Skumsrud i Biri. Gunder og Sigrid hadde tre små døtre i 1706: Anne, i sitt 6. år og tvillingene Berte og Marte (Berit og Marit), som var 3 år. (Se forøvrig vitne nr. 1 og 4.) Enken Sigrid Hovelsdtr. Feiring ble senere Gift med Ole Pedersen Bratberg f. 1673, ? som dermed ble eier av halve Feiring og hele Sør-Myhre. Sigrid og Ole Feiring ble Agnetes foreldre. Noe av dette Ole Feiring prøvde å forandre på etter at han fikk hånd om eien dommen på Biristrand, var å prøve å bli kvitt to leilendinger på Sør-Myhre (N?Tvhrvold) i1707/08. Dette forsøket syntes ikke å ha førtfram. Den 24/1 1727 ble Ole Feiring innstevnet av fogden fordi han på tinget året før ville tvinge fogden "for fulde at antage den alducerede Zynt og derhos brugt imod ham mange ublue og usømelige Ord. " Matrikkelen fra 1723 forteller at Sør-Myhre føder 12 fe, 2 hester og 14 sauer, og at det er skog til gardens eget behov Garden har sæter. Jorda er myrle ndt. Skyld: 1 hud. På Feiring er det to brukere, hvorav Ole Pedersen er den ene. Til samalen fødes 24 fe, 4 hester og 20 sauer. Det sås 5 tønner korn. Det er skog til garden, og en safer kan gi 2 lass høy Ole Pedersen Feiring, eller Myhre, var med andre ord en velholden mane. Ole Pedesen Feiring, eller Myhre, døde 57 år gammel i 1731 og ble begravet 8/6 1731. Før han døde hadde Ole gjort den disposisjon at Nils Larsen Sigstad skulle gi ham 250 rdl. for hans odelsgård Myhre 1 hud, på den betingelse at Nils ektet hans datter Agnete. Nils Larsen Sigstad ble trolovet 13/12 1731 og Gift 17/1 1732 med sitt <mestsøskendebarn" Agnete Olsdtr. Feiring, eller Myhre. Det vil med andre ord si at de var tremenninger og måtte ha kongelig ekteskapsbevilling, noe de forøvrig fikk 26/10 1731. Nils Larsen Sigstad var Født 1707 som søØ av Lars Syversen og Gur i Andersdtr. Sigstad. Agnete var 2-3 år yngre enn Nils. Sigrid Hovelsdtr. Feiring og hennes Barn ga 20/7 1731 skjøte på Sør-Myhre til Nils. Sigrid døde forøvrig 73 år gammel i 1742. Det er ingenting som tyder på at Agnete og Nils led noen økonomisk nød på Sør-Myhre. I utgangspunktet hadde de godt med midler. Nils opptrådte dessuten som en ansvarlig og skikkelig mann og ble ikke innblandet i lerangler og rettssaker. Dette bedømt ut fra det en kan lese i justisprotokollene. 1 1738 solgte Nils Larsen halve garden sin (6sØ Myrvold) til svogeren Even Hansen Kjenset, et bruk som 14 år senere ble solgt til Svend Jakobsen. Men det er ingen grunn til åbetvile at Agnete og Nils hadde en strevsom tid de første årene etter at de slo seg ned her ca. 1731, for nødsårene rammet Mjøsbygdene på en katastrofelignende måte de første fire årene av 1740?tallet. Lange og strenge vintre ble avløst av våte og kjølige somre. Dersom avlingen tegnet bra en sommer, kunne insektskadene likevel bli betydelige. Men disse fire harde årene rammet mange andre familier hardere enn Nils Larsens familie. 1 1744 korn det en klimaendring, og det ble bedre for alle. MØ Agnete hadde mistet et Barn i 1742, og en skal dessuten ikke se bort fra at nødsårene hadde påført henne en psykisk knekk som til slutt tok alt livsmot. Agnete og Nils Myhre fikk seks Barn i løpet av 12 år: 1. Guri døpt 22/6 1732. Hun var 4 år ved skiftet i 1747. 2. Ole døpt 2/2 1735. Han var 12 år i 1747 Det er mulig at han en tid var på Frideil luiid i Biri. 3. Syver døpt 27/10 1737 Feilaktig oppgitt å vane 12 år i 1747 Han kom trolig til slektninger på Skumsrud i Biri og var der roen år. 4. Sigrid døpt 3/12 17 37 Hun var 6 år i 1747 5. Ole Født 1740. Barnet Ole Nilsen Myhre a døde 2 år gammel i 1742. 6. Lars døpt 2/4 1744. Da han døde var han 2'/2 år gammel, ikke 3' som oppgitt i rettsreferatene.

Den 19/6 1747 ble det holdt skifte etter avdøde Agnete Olsdtr. Myhre mellom enkemannen Nils Larsen og de fire gjenlevende Barn. Brutto formue: 161 rdl. 3 ort og 6 sh. Netto formue: 61 rdl. 2 ort og 10 sh. Den 15/11 1749 ble det holdt besiktigelse av hel Sør-Myhre, det vil si begge bruk. Nils Larsen Myhre var forøvrig Gift på nytt uren at dette er .ført inn i kirkeboks for Biri. Den n nye kona hans het Berit Larsdatter og var fra Sør?Huskelhus på Biristrand. Nils og Berit fikk tre Barn : 1. Kristoffer døpt 12/4 1750. 2. Marte døpt 15/8 1754. 3. Boel døpt 27/4 1756. Hun er ikke nevnt senere i kildene. Trolig døde hun som liten. Nils Larsen Myhre og hans nye familie ble boende på Sør-Myhre, men inre tyder på at children fra første ekteskap vokste opp hos verger soen var pekt ut blant slektninger i Biri. Antagelig ble Nils Larsen Myhres økonomi betydelig vanskeligere etter skiftet i 1747. Den 14/4 1752 måtte han 1Øe på 200 rdl. hos Mons Moen. Senere samme år brente alle husbygningene for begge brukerne på Sør?Myhre Dette førte til at oppsitterne, Svend Jakobsen og Nils Larsen, stod fram på tinget 21/7 1752 og forlangte avhørt to vitner om den store ulykken som var overgått dem idet husbygningene deres fjorten dager tidligere hadde brent sammen med alt de ellers eide, slik at de nå var henfalne i den største nød og fattigdom. Vitnene var Nils' svigerfar, Lars Huskelhus og tidligere svoger, Even Feiring. Hvor lå bvgningene som brant i 1752. En har lite belegg i faktisk dokumentasjon. Det er likevel grunn til å tro at utviklingen har vært denne: Det gamle tunet på Sør-Myhre lå på Myrvold. Hele garden het faktisk Myrvold til et godt stykke ut på 1700?tallet. Landskapsformasjonene sannsynliggjør at tunet lå på samme sted som tunet på det nåværende småbruket Myrvold. Her oppe lå den dyrkede og solvendte jorda. Det var altså her gardens leilendinger bodde da Ola Feiring kjøpte garden, og det var ganske sikkert her Nils Larsen og hans familie bodde mens Agnete Olsdtr. levde. Da tunet skulle bygges opp igjen etter brannen, så nok brukerne for seg nye dyrkingsmuligheter lenger ned mot Mjøsa. Tunet ble derfor lagt ned i samme høyde som nabogarden Myhre, som ligger litt lenger nord. Disse to gardene ble nå relatert til hverandre slik at Myhre ble Nord-Myhre og Murvold ble til Sør-Myhre Det er rimelig åtro at bygningene ble plassert med bedre avstand til hverandre for å stå bedre vernet mot brann. Det kom forøvrig godt med, da også det nye tunet ble rammet av brann. Det skjedde i 1810, men bare en av de to daværende br ukerne mistet sine hus. Svart, kullholdig jord ovenfor og nordenfor låven på det bruket som i dag går under navnet Kveine Myhre, skulle være en god dokumentasjon om denne siste brannen. Få år etter den første brannen, nemlig den 21 /7 1757, solgte Nils Larsen Sigstad, som han igjen skrev seg for, den andre halvdelen av garden til en mane ved navn Lars Evensen. Salgssummen var hele 550 rdl. Ifølge kirkeboka endte Nils Larsen, ektemann, sine dager den 31/31768, 61 år gammel. Han bodde da på Biri Glassverk.  Da Agnete Olsdatter døde i arrestforvaring i lensmannsgarden på Melby like før jul i 1746, og det er mye som tyder på at det skjedde for egen hånd, var denne hendelsen også en betydelig påkjenning for lensmannsfamilien på Melby, bygdas 'mest framtredende slekt. Både Nils Larsen og Agnete Olsdatter var nemlig i nær slekt med lensmann Lars Nilsen Melby, ja, Agnete var sogar lensmannens kjødelige kusine. En får ved avslutningen av rettsaken inntrykk av at fogden og lagrettesmennene utviste stort ansvar for Agnete Myhres gjenlevende familie, blant annet ved at hun ble begravet i kirkens jord og ved at man unnlot å inndra hennes boslodd til fordel for Statskassen. Denne mildbeten blir i rettsprotokollen begrunnet med en utstrakt forståelse for Agnetes svkdom og store personlige problemer. Det er mulig at også sosiale hensyn talte for denne løsningen.

 

Kilder:

"Barnedrapet på Myre". forfattet av Steinar Eik

 

Skifte 20   juli 1747

etter

Agnete   Olsdtr.  Myre

døde   i   arrest    Melby  14  januar .

ektefelle:

Nils   Larsen

Barn :

Ole  12  år , Siver  12  år ,  Guri  14  år ,  Siri  6  år .

Skjøte     garden  innkjøpt  20  juli  1734  for  250  rdl .,

1  hud  med  bygsel .

Enkemannen   har  solgt   den  ene  halvdelen  til  Even  Hansen .

Agnete   var  i  arrest     grunn  av

"  avdødes   udi   Raseri   begangen   drap    sitt  Barn "

Dom  av  2  mars  1747 .

 

Kilder:

http://home.tiscali.no/pau.brit/skift5.htm

 

 

 

Litt mere om Niels Sigstad og Agnete Olsdatter:

Gift: 1732

    

Barn til Niels Sigstad og Agnete Olsdatter er:

     16         i.   Syver Nielsen, Født 1737 på Austad Biri ved Gjøvik; døde på Biri ved Gjøvik; Gift med Ingeborg Mikkelsdatter 01 jun 1773 på Biri ved Gjøvik.

                 ii.   Guri Nielsdatter, Født 1732.

 

Opplysninger om Guri Nielsdatter:

Guri blei døpt 22. juni 1732, Biri kirke, Biri

Kilder: Biri Kirkebok 1730-54.

 

                iii.   Ole Nielsen, Født 1735.

 

Opplysninger om Ole Nielsen:

Ole døpt 2. februar i Biri Kirke.

Kilder: Biri Kirkebok 1730-54.

 

                iv.   Siri Nielsdatter, Født 1740.

 

Opplysninger om Siri Nielsdatter:

Siri blei døpt 11. desember 1740 i Biri Kirke.

Kilder: Biri Kirkebok 1730-54.

 

                 v.   Lars Nielsen, Født 1744.

 

Opplysninger om Lars Nielsen:

Lars blei døpt i Biri Kirke 26. mars 1744,

og det var han som blei drept av mora.

Kilder: VST nr.1 1998 - Terje Sigstad og Biri Kirkebok 1730-54.

 

                vi.   Ole Nielsen, Født 1741.

 

Opplysninger om Ole Nielsen:

Ole d.y. f.1741 på Myre, Biristrand og døde 10. feb. 1743 på Myre.

Hans mor var Beret Larsdatter Huskelhus.

Kilder: Biri Kirkebok 1730-54.

 

               vii.   Christoffer Nielsen

 

Opplysninger om Christoffer Nielsen:

Christoffer blei 12. april 1750 i Biri Kirke, her blei han konfirmert

i 1766. Han var da bosatt på Semb.

Kilder: Biri Kirkebok 1730-54 og 1754-89.

 

              viii.   Marthe Nielsdatter

 

Opplysninger om Marthe Nielsdatter:

Døpt i Biri Kirke 23. mai 1754, datter til Beret

Huskelhus.

Kilder: Biri Kirkebok !730-54.

 

                ix.   Boel Nielsdatter

 

Opplysninger om Boel Nielsdatter:

Datter til Beret og Niels døpt 22. april 1756 i Biri Kirke,

og konfirmert samme sted i 1772 og da bosatt på Honne.

Kilder: Biri Kirkebok 1754-89.

 

 

     34.  Mikkel Jensen, døde på Strandbakke.  Han var sønnen til 68. Jens.  Han gifta seg med 35. Anne Trondsdatter.

     35.  Anne Trondsdatter, døde på Strandbakke.  Hun var datteren til 70. Trond.

    

Barn til Mikkel Jensen og Anne Trondsdatter er:

     17         i.   Ingeborg Mikkelsdatter, Født 1740; døde på Biri ved Gjøvik; Gift med Syver Nielsen 01 jun 1773 på Biri ved Gjøvik.

 

 

     36.  Christoffer Nilsen, Født på Hjelmstad Ringsaker; døde på Hjelmstad Ringsaker.  Han var sønnen til 72. Nils Torbjørnsen og 73. Margrete Elisabeth Pedersdatter.  Han gifta seg med 37. Marte Arnesdatter 06 jul 1744.

     37.  Marte Arnesdatter, Født på Øvre Kjos, Ringsaker; døde på Hjelmstad Ringsaker.  Hun var datteren til 74. Arne.

 

Litt mere om Christoffer Nilsen og Marte Arnesdatter:

Gift: 06 jul 1744

    

Barn til Christoffer Nilsen og Marte Arnesdatter er:

     18         i.   Nils Christoffersen, Født 1744 på Fjelstad; Gift med Anne Nilsdatter 10 mai 1776 på Ringsaker kirke.

 

 

     38.  Nils Madsen, Født 1700 på Ulven i Ring; døde 1773 på Ulven i Ring.  Han var sønnen til 76. Mads Nielsen og 77. Berthe Olsdatter.  Han gifta seg med 39. Anne Olsdatter 1739.

     39.  Anne Olsdatter, Født 1710 på By i Ring.

 

Litt mere om Nils Madsen og Anne Olsdatter:

Gift: 1739

    

Barn til Nils Madsen og Anne Olsdatter er:

     19         i.   Anne Nilsdatter, Født 1747; døde på Nordre Berg; Gift med Nils Christoffersen 10 mai 1776 på Ringsaker kirke.

 

 

     44.  Peder Johnsen, Født 1724 på Omlen, ved Namsos; døde 1807 på Omlen Schage sogn.  Han var sønnen til 88. John Pedersen og 89. Siri Arntsdatter.  Han gifta seg med 45. Magnhild Eriksdatter 1750.

     45.  Magnhild Eriksdatter, Født 1726 på Berg ved Namsos, Overhalla.; døde 1799 på Omlen ved Namsos.  Hun var datteren til 90. Eric Christensen og 91. Beret Nilsdatter.

 

Opplysninger om Peder Johnsen:

Peder Omlen må ha vært en svært driftig kar, noe som

bl.a. flere gårdhandlinger tyder på.

Den 30/11 1765 fikk han auksjonsskjøte på gården

Guldviken. Senere kjøpte han den betydligere gård Sandnes i Nærøy,

som det i 1806 verserte en odelsak om, påstevnt av Peders sønn

Johan Pedersen Omlen, mot en Johannes Caspersen, som hadde

kjøpt Sandnes i 1802.

 

Kilder:

Overhalla Bygdebok I s. 85.

 

Digitalarkivet: 1801-telling for 1744 Overhallen. [8065/18]

 

         Amt                 Prestegjeld              Sokn                   Gard

 Nordre Tronhiem    Overhallen             Schage               Omblen 

  Førenamn        Etternamn        Hushaldstatus    Alder   Sivilstand                            Yrke                             Kjønn

 

2949  Johan        Pedersen         Huusbonde          46  Begge i første ægteskab    Bonde og gaardbruger        M 

2950  Karen        Jacobsdtr         Hans kone           48  Begge i første ægteskab                                                 K 

2951  Lorentz     Johansen         Deres børn           15  Ugivt                                                                               M 

2952  Petter        Johansen         Deres børn             6  Ugivt                                                                               M 

2953  Ingeborg   Johansdtr         Deres børn           13  Ugivt                                                                               K 

2954  Peder        Johnsen           Huusbondens f.   86  Enkemand efter første ægteskab  Har kaar af gaarden  M 

2955  Nicolaj      Pedersen          Huusbonde          32  Begge i første ægteskab     Bonde og gaardbruger       M 

2956  Elen          Pedersdtr         Hans kone            27  Begge i første ægteskab                                                K 

2957  Maria        Jensdtr             Inderste          66  Enke efter første ægteskab  Nærer sig ved haandarbejde  K 

 

 

 

Opplysninger om Magnhild Eriksdatter:

15. mai 1800 ble det holdt skifte etter Magnhild.

Det var under skifte endel disputt om gården Sandnes i

Nærøy prestegjeld som hans far Peder hadde solgt til

sønnen Ole, og om "Stervbogården" Omlen, som Peder

hadde solgt til sine to andre sønner, Johan og Nikolai.

Kilder: Overhalla Bygdebok s. 86.

 

Litt mere om Peder Johnsen og Magnhild Eriksdatter:

Gift: 1750

    

Barn til Peder Johnsen og Magnhild Eriksdatter er:

     22         i.   Johan Pedersen, Født 1756 på Omlen , Overhallen.; døde 1844 på Omlen ,Schage sogn i Overhalden; Gift med Karen Jacobsdatter 1786.

                 ii.   Ole Pedersen

 

Opplysninger om Ole Pedersen:

I følge skifte 1800 bor ole på gården Sandnes i Nærøy pr. gj.

 

                iii.   Nikolai Pedersen

 

Opplysninger om Nikolai Pedersen:

Ifølge skifte 1800 er Nikolai ugift og bor hjemme.

 

                iv.   Anne Pedersdatter

 

Opplysninger om Anne Pedersdatter:

Ifølge skft. 1800 er Anne g.m. gårdbruker Christen Olsen Renbjør.

 

                 v.   Serianne Pedersdatter

 

Opplysninger om Serianne Pedersdatter:

Ifølge skft. 1800 er Serianne enke etter Jonas Nilsen Qvatningen.

 

 

     46.  Jacob Olssen Dravlan, Født 1701 på Snåsa; døde 1763.  Han var sønnen til 92. Ole Artnsen Dravlan og 93. Malena Andfinnsdatter Støvra.

 

Opplysninger om Jacob Olssen Dravlan:

Hvis Jacob er far til Karen må han ha vært 52 år gammel

da hun ble Født, men ikke umulig. "Det kjem an på kor

gammel kjerringa e". I 1742 bøksla jacob gården av en

Hans Hagerup.

Kilder: Overhalla Bygdebok I s. 57.

    

Barn til Jacob Olssen Dravlan er:

     23         i.   Karen Jacobsdatter, Født 1753 på Nordal; døde 1832 på Omlen , Overhallen; Gift med Johan Pedersen 1786.

 

     48.  Jørgen Hansen, Født 1710 på Brenne i Saltdal Nordland; døde 1767 på Brekke i Skjerstad Nordland.  Han var sønnen til 96. Hans Jørgensen og 97. Berit Mogendatter.  Han gifta seg med 49. Dordie Hansdatter 22 okt 1739.

     49.  Dordie Hansdatter, Født 1718 på Saksenvik i Saltdal Nordland; døde 1786 på Brekke i Skjerstad Nordland.  Hun var datteren til 98. Hans Mogensen og 99. Mali Olsdatter.

 

Opplysninger om Jørgen Hansen:

Skifte etter Jørgen Hansen, Danemann, Brekke i Skjerstad

Film: HF1963, Protokoll: 7, Side 387. Skiftet åpnet: 30/11-1767. Internt skiftenr: 12215.

Ektefelle: Dordie Hansdatter.

     Arvinger:

Dordie Hansdatter, Brekke i Skjerstad.

Hustru av avdøde. Gift. Enke. Ektefelle: Jørgen Hansen.

Hans Jørgensen, , Gårdbruker, Øvre Vestvatn i Skjerstad.

Son til avdøde. Gift.

Ole Jørgensen, Brekke i Skjerstad, 26 år

Son til avdøde.

Johannes Jørgensen, Brekke i Skjerstad, 25 år

Son til avdøde.

Knut Jørgensen, Brekke i Skjerstad, 14 år

Son til avdøde. Tjener hos lenmann Jochum Schjelderup.

Jens Jørgensen, Brekke i Skjerstad, 10 år

Son til avdøde.

Marlne Jørgensdatter, Brekke i Skjerstad, 12 år

Datter til avdøde.

     © DIS Salten Slektshistorielag 1997   Side 1

 

 

Litt mere om Jørgen Hansen og Dordie Hansdatter:

Gift: 22 okt 1739

    

Barn til Jørgen Hansen og Dordie Hansdatter er:

     24         i.   Hans Jørgensen, Født 1740 på Brenne i Saltdal Nordland; døde 1804 på Vestvatn i Skjerstad Nordland; Gift med Anna Olsdatter 26 jul 1768.

                 ii.   Ole Jørgensen, Født 1742.

                iii.   Jens Jørgensen, Født 1745.

                iv.   Knud Jørgensen, Født 1747.

                 v.   Berethe Jørgensdatter, Født 1750.

                vi.   Malena Jørgensdatter, Født 1751.

               vii.   Knud Jørgensen, Født 1753.

              viii.   Anna Jørgensdatter, Født 1756.

                ix.   Jens Jørgensen, Født 1759.

 

 

     50.  Ole Larsen, Født 1709 på Laksåbakk; døde 1764 på Vestvatn i Skjerstad Nordland.  Han var sønnen til 100. Lars Olsen og 101. Synnefve Olsdatter.  Han gifta seg med 51. Anne Olsdatter 22 okt 1738.

     51.  Anne Olsdatter, døde på Vestvatn i Skjerstad Nordland.  Hun var datteren til 102. Ole Danielsen.

 

Opplysninger om Ole Larsen:

Skifte etter Ole Larsen, Danemann, Vestvatne i Skjerstad

Film: HF1962, Protokoll: 6, Side 577. Skiftet åpnet: 26/7-1764. Internt skiftenr: 11684.

Ektefelle: Anne Olsdatter. Død 8 dager etter påske nestleden år.

Arvinger:

 

Anne Olsdatter, Vestvatne i Skjerstad.

Hustru av avdøde. Gift. Enke. Ektefelle: Ole Larsen.

Ole Olsen, Vestvatne i Skjerstad.

Son til avdøde. Myndig.

Hans Olsen, Vestvatne i Skjerstad, 12 år

Son til avdøde. 12 1/2 år gammel

Johannes Olsen, Vestvatne i Skjerstad, 10 år

Son til avdøde.

Berithe Olsdatter, Vestvatne i Skjerstad, 19 år

Datter til avdøde.

Anne Olsdatter, Vestvatne i Skjerstad, 17 år

Datter til avdøde.

Lars Danielsen, Lakså i Skjerstad.

Halvbror av avdøde. Formynder ikke arving.

Hans Danielsen, Lakså i Skjerstad.

Halvbror av avdøde. Død. Formynder ikke arving.

 

Kilder:    © DIS Salten Slektshistorielag 2000

 

 

Litt mere om Ole Larsen og Anne Olsdatter:

Gift: 22 okt 1738

    

Barn til Ole Larsen og Anne Olsdatter er:

                  i.   Lisbeth Olsdatter, Født 1740.

                 ii.   Ole Olsen, Født 1741.

     25       iii.   Anna Olsdatter, Født 1748 på Vestvatn i Skjerstad Nordland; døde 1840 på Vestvatn i Skjerstad Nordland; Gift med Hans Jørgensen 26 jul 1768.

                iv.   Birte Olsdatter, Født 1748.

                 v.   Joen Olsen, Født 1750.

                vi.   Hans Olsdatter, Født 1751.

               vii.   Johannes Olsdatter, Født 1754.

 

 

     52.  Jacob Joensen, Født 25 jan 1673/74 på Kletteng i Skjerstad Nordland; døde 1751 på Kvarv i Skjerstad Nordland.  Han var sønnen til 104. Joen Jacobsen og 105. Inger Jørgensdatter.  Han gifta seg med 53. Kirsten Nielsdatter 1714.

     53.  Kirsten Nielsdatter, Født 1692 på Kvarv i Skjerstad; døde 1765 på Kvarv i Skjerstad Nordland.  Hun var datteren til 106. Niels Olufsen og 107. Berith Jonsdatter.

 

Opplysninger om Jacob Joensen:

Skifte etter Jacob Joensen, Kvarv i Skjerstad

Film: HF1961, Protokoll: 5, Side 354. Skiftet åpnet 22/7-1752. Internt skiftenr: 5303.

Ektefelle: Kirsten Nielsdatter. Han har vært Gift en gang tidligere, og der er Barn i begge ekteskapene.

Men hvem som er fra I. og 2. ekteskap går ikke klart fram av utdraget.

Formue: 74-5-12. Gjeld: 66-0-0.

 

Arvinger:

Kirsten Nilsdatter, Kvarv i Skjerstad.

Hustru av avdøde Gift. Enke. Ektefelle: Jacob Joensen.

 

Ole Jacobsen, Karbol i Skjerstad.

Sonn av avdøde .

 

Jens Jacobsen, Espenes i Skjerstad.

Son til avdøde.

 

Johannes Jacobsen, Kvarv i Skjerstad.

Son til avdøde.

 

Dorthe Jacobsdatter, Kvarv i Skjerstad.

Datter til avdøde.

 

Inger Jacobsdatter, Kvarv i Skjerstad.

Datter til avdøde.

 

Berith Jacobsdatter, Kvarv i Skjerstad.

Datter til avdøde.

 

 

Litt mere om Jacob Joensen og Kirsten Nielsdatter:

Gift: 1714

    

Barn til Jacob Joensen og Kirsten Nielsdatter er:

                  i.   Jens Jacobsen, Født 1714.

                 ii.   Anne Jacobsdatter, Født 1722.

                iii.   Niels Jacobsen, Født 1726.

                iv.   Birthe Jacobsdatter, Født 1728.

     26        v.   Johannes Jacobsen, Født 1730 på Kvarv i Skjerstad Nordland; døde 1791 på Kvarv i Skjerstad; Gift med Rachel Olsdatter 27 okt 1774.

 

 

     54.  Ole Stenersen, Født 1728 på Støvset i Skjerstad Nordland; døde 1813 på Espenes i Skjerstad Nordland.  Han var sønnen til 108. Steener Olsen og 109. Rachel Jørgensdatter.  Han gifta seg med 55. Karen Jonsdatter 02 nov 1752.

     55.  Karen Jonsdatter, Født 1729 på Skar i Skjerstad Nordland; døde 1822 på Espenes i Skjerstad Nordland.  Hun var datteren til 110. Jon Jonsen og 111. Ingeborg Hansdatter.

 

Opplysninger om Ole Stenersen:

Digitalarkivet: 1801-telling for 1842 Schjerstads. [3689/35]

 

                    Amt                   Prestegjeld Sokn                  Gard

     Nordlands   Schjerstads Schjerstads Espeness

 

            Førenamn Etternamn   Hushaldstatus  Alder                 Sivilstand                          Yrke                                                Kjønn

 

111    Anders    Povelsen      Hosbonde    50      Manden i 4de qvinden i 1ste ægteskab    Bonde og gaard beboer                M

112    Inger Herdahlsdtr     Hans kone   48      Manden i 4de qvinden i 1ste ægteskab                                                       K

113    Mallene Andersdtr    Datter. alle mandens børn af 1ste ægteskab     17      Ugift                                                    K

114    Peer   Andersen     Alle mandens børn af 1ste ægteskab   15      Ugift                                                                    M

115    Hans Andersen     Alle mandens børn af 1ste ægteskab   9   Ugift                                                                    M

116    Ingeborg     Andersdaatter Alle mandens børn af 1ste ægteskab   8   Ugift                                                                    K

117    Petter     Jonsen                    Huusbonde     39      Begge i første ægteskab Bonde og gaard beboer                                 M

118    Doreth    Johannisdtr      Hans kone   39      Begge i første ægteskab                                                                    K

119    Mallene Pærsdaatter     Daatteren    11      Ugift                                                                                                    K

120    Johanne Peersdtr                Daatteren    10      Ugift                                                                                                    K

121    Johannes Peersen      Deres børn 11      Ugift                                                                                                    M

122    Hans Peersen                 Deres børn     7   Ugift                                                                                                    M

123    Ingeborg     Peersdtr                  Deres børn    4   Ugift                                                                                                    K

124    Ane    Peersdaatter     Deres børn 2   Ugift                                                                                                    K

125    Ane    Jonsdaatter Tjener                     33    Ugift                                                                                                    K

126    Berith     Johannesdtr     Konens søster   50      Ugift                                                                                                    K

127    Steiner    Olsen                        Huusbonde   38      Begge i første ægteskab Bonde og gaard beboer                                 M

128    Ane    Peersdaatter     Hans kone   38      Begge i første ægteskab                                                                    K

129    Joen   Steinersen    Søn                    10    Ugift                                                                                                    M

130    Ole    Steinersen   Deres børn 6   Ugift                                                                                                               M

131    Peer   Steinersen    Deres børn 2   Ugift                                                                                                    M

132    Sara Steinersdtr   Deres børn 8   Ugift                                                                                                    K

133    Ingebor Steinersdtr   Deres børn 7   Ugift                                                                                                    K

134    Ole    Steinersen    Huusbondens forældre    77      Begge i første ægteskab                                                    M

135    Caren     Jonsdaatter Huusbondens forældre    76      Begge i første ægteskab                                                    K

136    Povel      Christensen      Huusbonde 29      Bægge i første ægteskab Bonde og gaard beboer                                  M

137    Ane    Olsdtr                      Hans kone     30      Bægge i første ægteskab                                                                    K

138    Ane    Povelsdtr     Daatter                    6     Ugift                                                                                                    K

139    Ingbor    Povelsdtr     Deres børn 4   Ugift                                                                                                    K

140    Christian     Povelsen      Deres børn 2   Ugift                                                                                                    M

141    Peer   Hansen                   Tjeneste dr.     12      Ugift                                                                                                    M

142    Helge     Peersen                 Hosbondens foster forældre     62      Begge i første ægteskab      Bonde og halverende jorden                   M

143    Ane    Jacobsdtr    Hosbondens foster forældre 79      Begge i første ægteskab                                                    K

    

 

 

 

Litt mere om Ole Stenersen og Karen Jonsdatter:

Gift: 02 nov 1752

    

Barn til Ole Stenersen og Karen Jonsdatter er:

                  i.   Ingeborg Olsdatter, Født 1753.

     27        ii.   Rachel Olsdatter, Født 1753 på Støvset i Skjerstad Nordland; døde 1827 på Kvarv i Skjerstad; Gift med Johannes Jacobsen 27 okt 1774.

                iii.   Kiersten Olsdatter, Født 1755.

                iv.   Karen Olsdatter, Født 1757.

                 v.   Kiersten Olsdatter, Født 1759.

                vi.   Berthe Olsdatter, Født 1762.

               vii.   Steener Olsen, Født 1764.

              viii.   Joen Olsen, Født 1767.

                ix.   Andrea Olsdatter, Født 1771.

                 x.   Ole Olsen, Født 1772.

 

 

     56.  Povel Andersen  He met 57. Ingeborg Svendsdatter.

     57.  Ingeborg Svendsdatter, Født på Misvær; døde på Misvær.  Hun var datteren til 114. Svend Hansen og 115. Birgithe Johannesdatter.

    

Barn til Povel Andersen og Ingeborg Svendsdatter er:

     28         i.   Anders Povelsen, Født 1753 på Misvær i Skjerstad Nordland; døde 22 mai 1839 på Espenes i Skjerstad Nordland; Gift med Ane Jacobsdatter 03 sep 1783.

 

 

     58.  Jacob Hansen, Født 1712 på Sand i Skjerstad Nordland; døde 1800 på Espenes i Skjerstad Nordland.  Han var sønnen til 116. Hans Joensen og 117. Birgithe Joensdatter.  Han gifta seg med 59. Dordi Christophersdatter 22 okt 1738.

     59.  Dordi Christophersdatter, Født 1717 på Espenes i Skjerstad Nordland; døde 1797 på Espenes i Skjerstad Nordland.  Hun var datteren til 118. Christopher Johannesen og 119. Dorthea Rasmusdatter.

 

Opplysninger om Jacob Hansen:

Skifte etter Jacob Hansen, holdsmann, Espenes i Skjerstad

Film: HF1969, Protokoll: 15, Side 183,5. Skiftet åpnet: 25/9 1800. Internt skiftenr: 4012.

Arvinger.

 

Jahn Jacobsen, , 63 år Son til avdøde.

 

Hans Jacobsen, . Son til avdøde. Død. 1 sønn.

 

Hans Hansen, , 28 år SønneSon til avdøde.

 

Berith Jacobsdatter, Schar i Skjerstad. Datter til avdøde. Gift. Ektefelle: Jens Zachariasen.

 

Jens Zachariasen, Schar i Skjerstad. SvigerSon til avdøde. Gift. Ektefelle: Berith Jacobsdatter.

 

Ane Jacobsdatter, Espenes i Skjerstad. Datter til avdøde. Død. Gift. Ektefelle: Anders Povelsen.

 

Anders Povelsen, Espenes i Skjerstad. SvigerSon til avdøde. Gift. Enkemann. Ektefelle: Ane Jacobsdatter.

 

Peder Andersen, Espenes i Skjerstad, 14 år DatterSon til avdøde. Verge: faren Anders Povelsen.

 

Jacob Andersen, Espenes i Skjerstad, 12 år DatterSon til avdøde. Verge: faren Anders Povlsen.

 

Hans Andersen, Espenes i Skjerstad, 8 år DatterSon til avdøde. Verge: faren Anders Povlsen.

 

Malene Andersdatter, Espenes i Skjerstad, 16 år DatterDatter til avdøde. Verge: faren Anders Povisen.

 

Ingebor Andersdatter, Espenes i Skjerstad, 6 år DatterDatter til avdøde. Verge: faren Anders Povlsen.

 

 

Opplysninger om Dordi Christophersdatter:

Skifte etter Helge Christophersen, Klette i Skjerstad

Film: HF1963, Protokoll: 7, Side 361. Skiftet åpnet: 18/7-1768. Internt skiftenr: 12203.

Ektefelle: Malena Joensdatter. Har oppgitt gården til Jens Hansen for 12 år siden.

 

Arvinger:

Malena Joensdatter, Klette i Skjerstad.

Hustru av avdøde Gift. Enke. Ektefelle: Helge Christophersen.

 

Peder Christophersen, Enge i Skjerstad.

Son til avdøde. Gift.

 

Dordi Christophersdatter, Espenes i Skjerstad.

Datter til avdøde. Gift. Ektefelle: Jacob Hansen.

 

Jacob Hansen, Espenes i Skjerstad.

SvigerSon til avdøde. Gift. Ektefelle: Dordi Christophersdatter.

 

Malena Christophersdatter, Klette i Skjerstad.

Datter til avdøde. Gift. Ektefelle Ole Olsen.

 

Ole Olsen, Klette i Skjerstad.

SvigerSon til avdrade. Gift. Ektefelle: Malena Christophersdatter.

 

 

Litt mere om Jacob Hansen og Dordi Christophersdatter:

Gift: 22 okt 1738

    

Barn til Jacob Hansen og Dordi Christophersdatter er:

                  i.   Birte Jacobsdatter, Født 1742.

                 ii.   Hans Jacobsen, Født 1744.

                iii.   Malena Jacobsdatter, Født 1746.

                iv.   Peder Jacobsen, Født 1749.

                 v.   Christopher Jacobsen, Født 1751.

     29       vi.   Ane Jacobsdatter, Født 1753 på Espenes i Skjerstad Nordland; døde 1793 på Espenes i Skjerstad Nordland; Gift med Anders Povelsen 03 sep 1783.

 

 

     60.  Christopher Johannesen, Født 1705 på Karbøl i Skjerstad Nordland; døde 1779 på Kletteng i Skjerstad Nordland.  Han var sønnen til 120. Johannes Bendichtsen og 121. Elisabeth Christophersdatter.  Han gifta seg med 61. Anna Jacobsdatter 27 okt 1739.

     61.  Anna Jacobsdatter, døde 1788 på Kletteng i Skjerstad Nordland.

 

Opplysninger om Christopher Johannesen:

Skifte etter Christopher Johansen, Kletteng i Skjerstad

Film: HF1965w Protokoll: 10A, Side 240. Skiftet åpnet: 19/7?1779. Internt skiftenr: 2046.

Ektefelle: Ane Jacobsdatter.

Formue: 222?5?6. Gjeld: 35?3?4.

Arvinger:

 

Ane Jacobsdatter, Kletteng i Skjerstad. Hustru av avdøde. Ektefelle: Christopher Johansen.

 

Per Christoffersen, Kletteng i Skjerstad. Son til avdøde. Myndig.

 

Jacob Christophersen, Kletteng i Skjerstad. Son til avdøde. Myndig.

 

Karen Christophersdatter, Kletteng i Skjerstad, 26 år Datter til avdøde.

 

Lisbeth Christophersdatter, Kletteng i Skjerstad, 24 år Datter til avdøde.

 

Sara Christophersdatter, Kletteng i Skjerstad, 22 år Datter til avdøde.

 

Skifte etter Anna Jacobsdatter, Kletteng i Skjerstad

Film: HF1967, Protokoll: w Side 586w5. Skiftet åpnet: 17/5?1789. Internt skiftenr: 14723.

Ektefelle: Christopher. Formue: 68?1?14. Gjeld: 49?5?15.

Arvinger:

Peder Christophersen, . Son til avdøde.

 

Jacob Christoffersen, Son til avdøde.

 

Karen Christophersdatter, . Datter til avdøde. Verge: broren Jacob.

 

Elisabeth Christophersdatter, . Datter til avdøde. Verge: broren Jacob.

 

Sara Christophersdatter, . Datter til avdøde. Verge: broren Jacob.

 

 

Opplysninger om Anna Jacobsdatter:

Skifte etter Anna Jacobsdatter, Kletteng i Skjerstad

Film: HF1967, Protokoll: w Side 586w5. Skiftet åpnet: 17/5?1789. Internt skiftenr: 14723.

Ektefelle: Christopher. Formue: 68?1?14. Gjeld: 49?5?15.

Arvinger:

Peder Christophersen, . Son til avdøde.

 

Jacob Christoffersen, Son til avdøde.

 

Karen Christophersdatter, . Datter til avdøde. Verge: broren Jacob.

 

Elisabeth Christophersdatter, . Datter til avdøde. Verge: broren Jacob.

 

Sara Christophersdatter, . Datter til avdøde. Verge: broren Jacob.

 

 

Litt mere om Christopher Johannesen og Anna Jacobsdatter:

Gift: 27 okt 1739

    

Barn til Christopher Johannesen og Anna Jacobsdatter er:

                  i.   Peder Christophersen, Født 1742.

                 ii.   Anders Christophersen, Født 1747.

     30       iii.   Jacob Christophersen, Født 1750 på Kletteng i Skjerstad Nordland; døde 1826 på Kletteng i Skjerstad Nordland; Gift med Inger Jacobsdatter 24 okt 1781.

                iv.   Karen Christophersdatter, Født 1753.

                 v.   Lisbeth Christophersdatter, Født 1756; Gift med Lars Danielsen; Født på Laksåbakk i Skjerstad; døde 1778.

 

Opplysninger om Lisbeth Christophersdatter:

Skifte etter Lisbeth Christophersdatter, Karbøl i Skjerstad

Film: HF1958, Protokoll: 2, Side 133. Skiftet åpnet: 12/5?1723. Internt skiftenr: 11789.

Ektefelle: Johannes Bendixen.

Formue: 76?1?8. Gjeld: 19?7?8.

Arvinger:

 

Johannes Bendixen, Karbøl i Skjerstad. Ektemann av avdøde. Gift. Enkemann. Ektefelle: Lisbeth Christophersdatte.

 

Christopher Johannesen, Karbøl i Skjerstad. Son til avdøde.

 

Peder Johannesen, Karbøl i Skjerstad. Son til avdøde.

 

Annichen Johannesdatter, Karbøl i Skjerstad. Datter til avdøde.

 

Birthe Johannesdatter, Karbøl i Skjerstad. Datter til avdøde.

 

Karen Johannesdatter, Karbøl i Skjerstad. Datter til avdøde.

 

 

Opplysninger om Lars Danielsen:

Skifte etter Lars Danielsen, Laksåbakk i Skjerstad

Film: HF1965, Protokoll: 10A, Side 731. Skiftet åpnet: 7/7-1778. Internt skiftenr: 2017.

Ektefelle: Lisbeth Christophersdtr. Formue: 177-0-9. Gjeld: 89-0-2.

Arvinger:

 

 Lisbeth Christophersdatter, Laksåbakk i Skjerstad. Hustru av avdøde. Gift. Enke. Ektefelle: Lars Danielsen.

 

Hans Danielsen, Laksåbakk i Skjerstad. Bror av avdøde.

 

Karen Danielsdatter, Kosmo i Skjerstad. Søster av avdøde. Gift. Ektefelle: Hans Christophersen

.

Hans Christophersen, Kosmo i Skjerstad. Svoger av avdøde. Gift. Ektefelle: Karen Danielsdatter.

 

Ole Larsen, Vestvatn i Skjerstad. Halvbror av avdøde. Død. Gift.

 

Ole Olsen, Hestekker i Skjerstad. BrorSon til avdøde. Son til avd. Ole Larsen.

 

Hans Olsen, . BrorSon til avdøde. Myndig. Son til avd. Ole Larsen.

 

Johannes Olsen, . BrorSon til avdøde. Myndig. Son til avd. Ole Larsen.

 

Berthe Olsedatter, Stolpe i Skjerstad. BrorDatter til avdøde. Gift. Ektefelle: Gabriel Christensen. Datter til avd. Ole Larsen.

 

Gabriel Christensen, Stolpe i Skjerstad. Gift. Ektefelle: Berthe Olsdatter.

 

Ane Olsdatter, Vestvatn i Skjerstad. BrorDatter til avdøde. Gift. Ektefelle: Hans Jørgensen. Datter til avd. Ole Larsen.

 

Hans Jørgensen, Vestvatn i Skjerstad. Gift. Ektefelle: Ane Olsdatter

.

Christopher Larsen, Hemmingsjord i Senja. Halvbror av avdøde.

 

Sophie Larsdatter, Ljønes i Skjerstad. Halvsøster av avdøde. Gift. Enke. Ektefelle: Jens Olsen.

 

Jens Olsen, Ljønes i Skjerstad. Svoger av avdøde. Død. Gift. Ektefelle: Sophie Larsdatter.

 

Ane Larsdatter, Oddan i Bodø. Halvsøster av avdøde. Død. Gift. Ektefelle: Christen.

 

Per Christensen, , tjener, Jensvold i Bodø. SøsterSon til avdøde. Son til avd. Ane Larsdatter.

 

Lars Christensen, , tjener, Kjelling i Gildeskål. SøsterSon til avdøde. Son til avd. Ane Larsdatter.

 

Hans Christensen, Oddan i Bodø. SøsterSon til avdøde. Son til avd. Ane Larsdatter.

 

Lisbeth Christensdatter, Oddan i Bodø. SøsterDatter til avdøde. Gift. Ektefelle: Petter "Skredder". Datter til avd. Ane Larsdatter.

 

Petter "Skredder", Oddan i Bodø. Gift. Ektefelle: Lisbeth Christensdatter.

 

Marith Larsdatter, Løding i Bodø. Halvsøster av avdøde. Gift. Enke. Ektefelle: Hans Jensen.

 

Hans Jensen, Løding i Bodø. Svoger av avdøde. Død. Gift. Ektefelle: Marith Larsdatter.

 

Lisbeth Larsdatter, Kjøllefjord i Finnmark. Halvsøster av avdøde.

 

 

                vi.   Sara Christophersdatter, Født 1759.

 

     62.  Jacob Olsen, Født 1717 på Høgset i Skjerstad Nordland; døde 1794 på Høgset i Skjerstad Nordland.  Han var sønnen til 124. Ole Johannesen og 125. Dorthe Olsdatter.  Han gifta seg med 63. Beret Olsdatter 14 okt 1745.

     63.  Beret Olsdatter, Født 1722 på Misvær; døde 1808 på Høgset i Skjerstad Nordland.  Hun var datteren til 126. Ole Nielsen og 127. Inger Parelsdatter.

 

Litt mere om Jacob Olsen og Beret Olsdatter:

Gift: 14 okt 1745

    

Barn til Jacob Olsen og Beret Olsdatter er:

                  i.   Ole Jacobsen, Født 1746.

 

Opplysninger om Ole Jacobsen:

Skifte etter Ole Jacobsen, Kvandahl i Skjerstad

Film: HF1967, Protokoll: w Side 11 9w5. Skiftet åpnet: 6/9?1785. Internt skiftenr: 14367.

Ektefelle: Marthe Steenersdatter.

Formue: 227?3?14. Gjeld: 78?4?5.

Arvinger.

 

Marthe Stenersdatter, Kvandahl i Skjerstad. Hustru av avdøde. Enke. Ektefelle: Ole Jacobsen. Verge: Jacob Olsen Lund.

 

Jacob Olsen, Høgseth i Skjerstad. Far av avdøde.

 

 

                 ii.   Dordie Jacobsdatter, Født 1748.

     31       iii.   Inger Jacobsdatter, Født 1751 på Høgset i Skjerstad Nordland; døde 1820 på Kletteng i Skjerstad Nordland; Gift med Jacob Christophersen 24 okt 1781.

                iv.   Jacob Jacobsen, Født 1753.

                 v.   Lispeth Jacobsdatter, Født 1755.

                vi.   Johannes Jacobsen, Født 1757.

               vii.   Lispeth Jacobsdatter, Født 1760.

              viii.   Marith Jacobsdatter, Født 1762.

                ix.   Berith Jacobsdatter, Født 1764.

                 x.   Peder Jacobsen, Født 1769.

 

 

GENERASJON NO. 7

 

     64.  Lars Syversen, Født 1666 på Sigstad; døde 1751 på Sigstad.  Han var sønnen til 128. Syver Lauritzen og 129. Marthe Lauritzdatter.  Han gifta seg med 65. Guri Andersdatter.

     65.  Guri Andersdatter, Født 1666 på Skøyen; døde 1729 på Sigstad.  Hun var datteren til 130. Anders Olsen Skøyen og 131. Boel Gulbrandsdatter.

 

Opplysninger om Lars Syversen:

På høsttinget i Biri 3.november 1690 ble Jens Skøyen skiftet ut som

lagretteman da han var stefar til LARS SIGSTAD som var part i saken.

Ekteskaptillatelse av 23 feb 1689, da de er beslekta i 3. ledd.

(Utrag fra Norske Kongebrev Del IV, Rune Alander, Vestoppland

Slektshistoriske Tidsskrift nr. 4/97 s.278.

84 år gammel dør Lars og blir gravlagt 21. feb 1751, Biri Kirke.

Kilder: Vestoppland Slektshistorielags Tidskrift nr. 1 1998 fra et skriv

"Opplysninger om Sigstad" av Terje Tandsether og Biri Kirkebok 1730-54.

 

Litt mere om Lars Syversen:

Burial: 21 feb 1750/51, Biri kirke.

 

Opplysninger om Guri Andersdatter:

I følge bygdeboka var Lars Syversen Sigstad og hans kone Guri Andersdatter tremenninger og måtte derfor ha kongelig bevilling for å kunne gifte seg. Det samme får vi bekreftet i artikkelen "Utdrag fra norske kongebrev" i forrige tidsskrift: Ekteskapstillatelse datert 23.2.1689 for Laurits Sivertsen Sigstad og Guri Andersdatter fra Biri. De er beslektet i tredje ledd. Det er sikkert flere enn meg som har lurt på hvordan slektskapet var, eller hvor Guri was Født på.

Det ble holdt skifte etter Guri på Sigstad 29.6.1729, men da kirkeboka for Biri først begynner i februar 1730 får vi ikke vite hvor gammel hun var da hun døde. Ved å kikke litt i skifteprotokollene finner jeg et skifte på Skøyen i Redalen den 30.10.1677 etter avdøde Anders Olsen Skøyen. Han var Gift, konas navn er ikke nevnt, og han etterlot ei datter Guri som var 9 år (f. 1668). Tidsmessig passer dette bra og hun er den eneste Guri Andersdtr. jeg har funnet, men det er selvsagt ikke noe bevis for at det er den rette. Hvis vi ser på navna til Lars og Guri Sigstad sine Barn så het eldste sønn Anders etter morfar, andre sønn heter Nils og tredje sønn Syver etter farfaren. Dette stemmer ikke med vanlig navneskikk, nemlig at eldste sønn skulle bli kalt opp etter farfar. Eldste datter het Marte etter farmora, den andre het Agnete (som da skulle ha navn etter mormora), den tredje het Boel og den yngste Berte.

Det er et notat i tingboka som jeg mener gir svar på hvor Guri was Født på. På høsttinget i Biri 3.11.1690 ble Jens Skøyen skiftet ut som lagrettemann da han var stefar til Lars Sigstad, som var en av partene i saken. Siden Jens var stefar til Lars må han ha vært Gift med mor til Lars, det høres jo greit ut. Men begynner vi å forske på det så er det ikke så enkelt likevel. Foreldrene til Lars var Syver Larsen Sigstad som det var skifte etter i 1684, og hans første kone Marte Larsdtr. fra Melby som døde ca. 1680. Jens Skøyen kan derfor ikke ha vært Gift med mor til Lars i 1690. Som enkemann giftet Syver Larsen seg igjen med Maren Nilsdtr. Rustad fra Toten, som da var stemor til Lars. Da Maren ble enke, giftet hun seg igjen etter noen år med Ole Olsen fra Løten, og de hadde children Berte f 1689, Syver f. 1691 og Ole f. 1693. Jens Skøyen var derfor heller ikke Gift med stemor til Lars i 1690. Men en slags forbindelse må det jo være mellom Jens Skøyen og Lars Sigstad.

På høsttinget i Biri 16.11.1709 ble det tinglyst en bygselseddel datert 9.9.1678 fra Anna Aagaard(?) til Jens Mortensen på Skøyen, og min teori er at Han gifta seg enken etter Anders Olsen som døde 1677. Av andre Kilder går det fram at kona til Anders var Boel Gulbrandsdtr. Mæhlum fra Ringsaker. Som før nevnt het den tredje dattera til Lars og Guri nettopp Boel, og selv om det ikke er et sjeldent navn så er det heller ikke blant de mest brukte. Dermed er Jens Skøyen stefar til Lars Sigstads kone. Noen annen forklaring kan det ikke være.

Jens var fra garden Ringsaker lille på Ringsaker og f. 1644. Han ble bgr. fra Drogset 17.1.1734. Jens var Gift første gang med Karen Pedersdtr. som det var skifte etter på Kolberg i Vardal 24.10.1678, og i dette ekteskapet var det ei datter Klara f. 1674 som Gift Peder Andersen Drogset. Andre kona må altså ha vært enken Boel Gulbrandsdtr. Skoyen, og etter hennes død giftet Jens seg for tredje gang (før 1706) med Marte Knutsdtr. Jesnes øvre fra Furnes. Vi kjenner ikke flere Barn enn dattera Klara.

 

Kilder:

Terje Tandsether

 

Skifte 29  juni

etter

Guri  Andersdtr.  Sigstad

ektefelle:

Lars  Siversen

Barn :

Anders  25 år , Nils 22 år , Siver  15  år ,

Marte  Gift  med  Ole  Etnestad ,

agnete  Gift  med  Ole  Aandhus  av  Fåberg ,

Boel  Gift  med  Ole  Svennes ,

Berte  lever  med  Mons  Olsen  Skumsrud .

 

Kilder:

http://home.tiscali.no/pau.brit/skift3.htm

    

Barn til Lars Syversen og Guri Andersdatter er:

     32         i.   Niels Larsen Sigstad, Født 1707 på Sigstad; døde 1768 på Glassfabrikken; Gift med Agnete Olsdatter 1732.

                 ii.   Marte Larsdatter

 

Opplysninger om Marte Larsdatter:

Marte Larsdtr Etnestad ble g. m. Ole Nilsen Etnestad i Redalen (1679-1763),

de hadde children Anne f. 1715 g .m. Jon Arnesen Segard, Nils f. 1717 g. m.

Eli Hansdtr. Ekern fra Snertingdal, Guri f, 1720 g.m. Ole Larsen Skunberg,

Lars f. 1723 g.m. berte Olsdtr. Skavdalen, Kari f. 1726 d. 1742,

Boel f. 1729 d.1755, vanfør og skrøpelig og tilslutt Jens f. 1733 g. 1736 med

Marit Jonsdatter Markeng, og han ble bruker på Markeng søndre.

Kilder: Terje Tandsether.

 

                iii.   Agnete Larsdatter

 

Opplysninger om Agnete Larsdatter:

Agnete Gift med Ole Amundsen Båberg (1692-!737) .Han Fikk

bygselseddel på Båberg av generalmajor Brochenhus i 1718. Det

kjennes bare et Barn etter dem, Maria døpt 1. november 1737.

Kilder: Terje Tandsether.

 

                iv.   Boel Larsdatter, Født 1701.

 

Opplysninger om Boel Larsdatter:

Boel ble g. m. Ole Olsen Sigstad (1693-1787). Først var de bosatt på

Svennes, men fikk auksjonsskjøte på Nes i Lan 1739 og var brukere der

til 1742. Senere flytta til Fagstad i Fåberg, 6 Barn er kjent,

Maria f. 1730 som ble g. m. sitt søskenbarn Nils Larsen Hummer på Melby.

Ole f. 1725 ble g.m. Synnøv Iversdtr. Trås