Maren Olianna Jonsdatter

 

Generasjon nr. 1

 

     1.  Maren Olianna Jonsdatter, født 12 des 1871 i Hoem ved Eikesdalsvatnet; døde 01 nov 1969 i Meringdal i Eresfjorden.  Hun var datteren til 2. Jon Aslaksen og 3. Guri Pedersdatter.  Hun gifta seg med (1) Petter Pederson Meringdal 1893.  Han var født 12 jan 1870 i Meringdal i Eresfjorden, og døde 14 mai 1934 i Meringdal i Eresfjorden.  Han var sønnen til Peder Pedersen og Marit Jonsdatter.

 

Notater om Maren Olianna Jonsdatter:

Maren hadde et brunt og et blått øye. Maren meinte

det var syndig av jentene å plystre. Hun var svært huslig

av seg, flink å lage mat og en kløpper med håndarbeid.

Eller hadde hun ei god helse.

 

Kilder:

Henny Øverland.

 


Vadmålsstampa i Meringdalen

Av Bjørn Austigard

I årsskrift 1978 gjorde eg greie for korleis ei vadmålsstampe verka,

og kvar det har vore slike stamper her i Romsdal.

Artikkelen bygde stort sett på innkomne svar på ei spørjeliste,

og 26 stamper vart omtala der. Ingen av desse er intakte, og det merkelege

er at det finst svært lite delar att av dei og. På Reistadbakken

står eit hus, på Nord-Heggdal er ei stampebrye og på Hånde

ei vadmålspresse. På dei fleste stadene er likevel murane bevarte

slik at ein veit kvar dei har stått.

Etter at årsskriftet for i fjor var sendt ut, fekk eg opplyst at det

har vore stampe i Meringdalen «der inn» i Eresfjorden. I sommar besøkte

eg garden, og Joakim Meringdal viste meg kvar ho hadde

stått. Oppmuringa for vassrenna var enno synleg på nordsida av

elva, og det vart opplyst at stampehuset stod like ovanfor der vegen

no kryssar elva. Meringdal mintest at ein av novsteinane stod

der.

 

Kven som bygde stampa, finst det ingen opplysninger om. Men ho

var i bruk til siste hundreårsskiftet, og den siste som stampa der var

Maren Jonsdtr (f. på Hoem 1871) som vart gift med Petter Pedersen

Meringdal i 1893. Ho stampa både til seg sjølv og andre,

opplyste Joakim Meringdal, som er son hennar.

Matrikkelforarbeidet frå 1860-åra («Herredsbeskrivelsen») er ei

mogleg kjelde for å tidfeste ei stampe, men der står berre at det var

«Vandfald til Sag og Kvern» i Meringdalen. Dette utelet likevel

ikkje at det var stampe der, for den slags innretningar var ikkje

skattepliktige.

Detaljane om Meringdalsstampa er få, men vi veit at ho hadde

eit lite overvasshjul - berre 2½ alen i diameter - og at det høgst

rimeleg var berre to bryer. Som kjent var det to kolvar i kvar brye,

og tre av dei fire kolvane vart nytta til andre ting etter at stampa

vart riven. Meringdal minnest at to av dei tenestegjorde som slipesteinskrekkje

(-stativ), og den tredje som støtte under ein ås på løa.

Denne siste er framleis bevart, og blir omtala i samband med bildetekstene.

 

Kilder:

Bjørn Austigard

 

 


 

Notater om Petter Pederson Meringdal:

Petter fikk skjøte på heimegarden 18. juni 1901

for 1600 kroner + kår til et 5 årig verdi av

600 kroner.

 

Kilder:

G. og Æ. for Nesset bind VIII side 21.

 

Litt til om Petter Meringdal og Maren Jonsdatter:

Gift: 1893

 

Generasjon nr. 2

 

     2.  Jon Aslaksen, født 01 des 1836 i Meringdal i Eresfjorden; døde 20 mar 1931 i Hoemsetra ved Eikesdalsvatnet.  Han var sønnen til 4. Aslak Jonsen og 5. Marit Torsteinsdatter.  Han gifta seg med 3. Guri Pedersdatter 1874 i Sira kirke i Eresfjorden.

     3.  Guri Pedersdatter, født 05 jun 1853 i Kylling i Romsdalen; døde 03 des 1940 i Hoemsetra ved Eikesdalsvatnet.  Hun var datteren til 6. Peder Hansen og 7. Oline Eriksdatter.

 

Notater om Jon Aslaksen:

Omkring 1870-71 rodde Jo, som han vanligvis blei kallt,

oppover vatnet en gammel stall i fra Meringdalen, der far

hans kom ifra. Han satte opp stallen på Hoemsetra til

bustadhus. Guri, kona hans, måtte opp flere ganger om natta

for å holde liv i glørne. Jo var en kjent og vidgjeten

reinsdyrsjeger. Inne i Langdalen hadde han ei steinabu

som base. Den skal visstnok være inntakt den dag idag.

Det går mange jakthistorier om han Jo, og han hadde

også krutt i kjæften.

 

Kilder:

Ragnhilds Ætt av Odd Merringdal side 40-41 og "Dei gamle fortel", også av Odd Meringdal, side 26-27.

 

Hoemseter

     Br.nr 3

 

Skyld 0,66 mark.

 

Dette bruket vart frådelt br.nr. 2 ved skylddeling 10/6 1871 med skyld 1 ort 17 sk. Parsellen hadde før vore seter for dei to Hoem-bruka. Krøtera vart leidde etter ein stig til sommarbeite der inne.

1 1875 var sånaden 1/4 t. bygg og 2 t. poteter. Dei fora 2 kyr, 2 ungdyr og 18 vinterfora sauer.

 

Jon Aslakson Hoem, f. I/12 1836 d. 20/3 1931, fekk skøyte på eigedomen frå Sira kyrkje 16/11 1873 for 130 spd. Han var den fyrste som slo seg ned her og tok til å dyrke opp jord. Han flytta ein stall frå Meringdalen og sette opp til stove. Det er den same som står på bruket i dag, men er seinare påbygd. Den fyrste tida dei budde der, hadde dei krøtera i kjellaren. Seinare vart det bygd løe. Jon vart gift 1874 med Guri Pedersdotter Kylling, f. 5/6 1853 d. 3/12 1940. Ho var fødd på husmannsplassen Kyllingkleiva oppe i Romsdalen og kom fyrste gongen over fjellet for å vitje syster si på grannegarden, br.nr. 6. Dei hadde frå før eit barn i lag:

1. Maren Olianna, f. 12/12 1871. Gift 1893 med Petter Pederson Meringdal, f. 1870.

Ved skylddeling 16/7 1877 vart parsellen Setra, br.nr. 6, med skyld 10 sk. fråskild til Elling Jørgenson Stokke.

Folketeljingsåret 1891 budde Jon, Guri, Maren Olianna og kårmannen Aslak Jonson (f. 1796) her. Han hadde vore enkjemann sidan 1856.

Som vi har nemnt i innleiingskapitlet, har jakt og fiske vore ei viktig attåtnæring for folket på Hoem. Jon var kjend som ein dyktig jeger og laksefiskar. "Han John var fjellmann ennå meir enn både far hans og farfar hans hadde vore. Det er ingen som har tal på alle dei reinane han skaut den tida han dreiv som jaktmann. Eller all den fisken han fekk tak i ved ljostring og med garn. Han gjekk i far sin sine fotefar. Garden skjøtte han ikkje som han skulle. Det var kona, ho Guri, som styrde med garden. Guri hadde teke seg tenest hjå Elisabet og Elling då dei flytte til Hoem. Ho var berre 17 år då ho kom over fjellet.

Guri vart gift med John Hoem i berre ung alder ute på Øverås der dei heldt brudlaupet sitt. Dei levde godt saman ho Guri og han John. Guri styrde med sitt og John dreiv med jakt og fiske året rundt. Aldri hadde han frose, og aldri hadde han svolte medan han var i fjellet, sa han, sjølv om han ofte hadde vore mest stivfrosen og til jamnan hadde for lite mat med seg i fjellet.

Det var mange som ville ha Jon med seg i fjellet, og det hadde han ikkje noko imot. Elmer Pederson Hoem skriv dette i hytteboka i Pe-stua på Hoemseter hausten 1969:

"Det er så mange minner fra guttedagene som dukker opp når en sitter i stillheten her på Hoem. Jeg tenker på folket som har bodd her og livberget seg under karrige forhold. Det var ikke å to ferga eller ringe til butikken etter varer. Nei, det ble helst å dra til fjells, eller på vatnet når det ble lite med maten. Våre nærmeste naboer, Guri og Jon, de var begge gode fortellere, og mang en gang som guttunge lyttet jeg til det som ble fortalt med spente sanser. Mye av det jeg hørte, sitter ennå godt fast i minnet. Jeg vil gjengi noe som Guri fortalte, og som kan kaste litt lys over den hverdag som de hadde her oppe ved vatnet.

Og så lar jeg Guri fortelle: "Det var på høsten en dag, da kom Guttorm roende oppover til Jo. (Guttorm var fra Grytosen i Eresfjord, han var plassmann og hadde nok ikke så mye å fø kone og barn med.) Guttorm kom for å få med seg Jo opp på fjellet for å se om de kunne få tak i litt kjøtt, da det var blitt smått om mat. Det var heller ikke rare greiene med oss. Det fantes hverken brød eller mel i huset, og Guttorm hadde ikke med seg noe til niste han heller. Men bygget tok til å bli skjært (modent), og jeg tok sigden og gikk opp på bøen og skar 4-5 kornband. Disse skjeiet jeg ut. (1 gamle dager hadde de noe som lignet på et sverd. Det var laget av tre med mange hakk i egga. Dette ble brukt til å s1å kornet ut av aksa når det ikke var helt tørt.) Så tørket jeg kornet i ei gryte og kommanderte karene til å ro ut til Hoemselva der det var kvern, for å male. Jo og Guttorm tok med logarambod og fór i vei.

Det led langt på kveld da de kom tilbake, men de hadde fått malt bygget og fått 3-4 fine fisker på loging. Da karene la seg, begynte jeg å bake flatbrød. Jeg hadde litt rømme stående og tok så og kinna den så de skulle ha litt smør også. Videre ble fisken kokt, og da klokka var blitt fem om morgenen, var jeg ferdig til å vekke karene som skulle til fjells. .

Jeg rodde dem over vatnet til Vikesetra, og så drog de til Kjøtåbotten. Det var avtalt at når de var på nedtur, skulle de skyte et skpdd, og så skulle jeg komme roende over for å hente dem. Da det led mot kvelden andre dagen, smalt det borte i Vikelia, og jeg var snar å to båten for å ro over. Jaktturen hadde resultert i to riktig fine bukker, så nå var matnøda vekk for ei lang stund både her og i Grytosen." Så langt Guri. Dette gjev eit lite innblikk i forholda slik dei var på ein Vassgard i 1870-åra.

Etter at Jon døydde, flytta Guri utover til dottera og versonen i Meringdal.

" Otto Petterson Meringdal, f. 10/7 1913 d. 19/10 1987, fekk skøyte på bruket av mormora 10/10 1934 for 2000 kroner + kår til Guri. Han hadde butt hjå besteforeldra på Hoemsetra i oppvekståra. Han var gift 1940 med Argitt (Gitta) Edvardsdotter Trandal frå Hjørundfjord, f. 16/10 1911 d. 18/6 1980. Dei hadde to døtrer:

1.  Gerd Jorunn, f. 6/ 1 1941. Gift 1. gong med Rolf Dahl frå Sørum. Gift 2. gong 1986 med Tom Otto Husvik, f. 16/10 1948 i Oslo.

 Født i 1. ekteskap: a) Randi, f. 12/81959. b) Marit, f. 27/8 1961. c) Anne, f. 7/9 1969. Gerd bur på

Hønefoss.

2.  Henny, f. 22/4 1944. Gift 1963 med Omar Olavson Øverland, f. 21/6 1942 i Molde. Født: a) Andre, f. 30/10 1963. b) Jo; f. 26/11 1965. c) Kai, f. 14/4 1968. d) Eva, f. 14/2 1972. Bur i Molde.

 

Dei fora 4 mjølkekyr og 10-12 vinterfora sauer. Av mjølka laga dei ost og smør. Argitt og Otto dreiv bruket til i 1952, då dei flytta til Olsvika ved Ålesund. Det hadde etter kvart vorte vanskeleg å halde skulen i gang på Vassgardane. Bruket pakta dei bort til Anna og Frantz Karijord. Utanom bruket laga Otto tynneband som han selde til Kortgard Tynnefabrikk. Dei selde 6g ein god del nøtter. Otto hadde ymse arbeid dei år6 dei budde på Sunnmøre. 1 1971 flytta dei til Molde.

Vegen som Eikesdalingene hadde venta på så lenge, blei dødsstøyten til gardsdrif og busetjing på Hoemsetra.

 

Kilder:

Gard og ættesoge for Nesset bind VII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notater om Guri Pedersdatter:

Omkring 1870 kom Guri over fjellet fra Romsdalen til

Eikesdalen, først for å se til søstera Elisabeth, men

besøket fikk følger hun blei gift med Jon Aslaksen Hoem.

Det var Guri som måtte ta slitet med å holde orden på

gården på Hoemsetra. Jo var mest optatt med jakt og fiske.

 

Kilder:

Ragnhilds ætt side 40-41, G. og Æ. For Nesset bd, VII s. 344-345.

 

Litt til om Jon Aslaksen og Guri Pedersdatter:

Gift: 1874, Sira kirke i Eresfjorden

    

Barn of Jon Aslaksen og Guri Pedersdatter er:

     1          i.   Maren Olianna Jonsdatter, født 12 des 1871 i Hoem ved Eikesdalsvatnet; døde 01 nov 1969 i Meringdal i Eresfjorden; blei gift med Petter Pederson Meringdal 1893.

 

 

Generasjon nr. 3

 

     4.  Aslak Jonsen, født 1796 i Merringdal ved Eikesdalsvatnet Romsdal; døde 07 jun 1893 i Hoem ved Eikesdalsvatnet Romsdal.  Han var sønnen til 8. Jon Aslaksen og 9. Søgni Pedersdatter.  Han gifta seg med 5. Marit Torsteinsdatter 1835.

     5.  Marit Torsteinsdatter, født 1802 i Finnset i Eikesdal Romsdal; døde 10 jun 1856 i Hoem ved Eikesdalsvatnet Romsdal.  Hun var datteren til 10. Torstein Knutsen og 11. Ane Olsdatter.

 

Notater om Aslak Jonsen:

Aslak var brorsønn til Gjetrud Aslaksdatter som var gift

med forrige bruker på Hoem, Knut Aslaksen. Han bøksla 1 pd. og

Aslak var en svært flink rosemaler. Han var spesielt flink

til å skrive navn og årstall. Det finnes enda mange ting som

Aslak har malt og laga blandt annet: ei kiste laga til Søgni

Trondsdatter 1834, ei til Ildrie Joensdatter 1820.

Malerskrinet hans finnes på Hoemsetra ilag med andre

ting han har laget. Selv har jeg i besittelse et gjengebor for

tre merket: AJSM 1837. Boret har vært ibruk av Otto Merringdal

helt til like før Otto døde.

 

Kilder:

Eikesdalsvatnet

 
Aslak er nevnt i Nils Ellingsgårds bok: "Norsk Rosemaling"

Oslo 1981. Albumblad Frå Eikesdale av Bjørn Austigard. Omar Øverland.

 

På andre sida av Eikesdalsvatnet, eit lite stykke ut (nord) for Blikskora er det ein  mineralforekomst, og denne har hatt ein viss praktisk nytte. Her er det nemleg raude klumpar (krystallar) i fjellet. I førre hundreåret vart desse tekne ut og bruka som fargestoff i måling. Ein av dei som vi veit gjorde det, var rosemålaren Aslak Jonsen Hoem. Han var fødd i Meringdalen i 1796 og kom til Hoem som gardbrukar i 1834. Rosemålinga var noko han dreiv med "på si'", men han må ha vore temmeleg produktiv, så mange kister som det enno finst att etter han. Raudfargen frå Blik-skora bruka han m.a. til å måle rankar inni kistelokka. Otto Meringdal (f. 1913), som er barnebarnsbarn til målaren, fortalde meg at ein gong han og bestefaren, John Aslaksen Hoem (1836-1931), rodde mellom Hoemsetra og Meringdalen, stoppa dei ved Blik-skora og John viste barnebarnet sitt kvar far hans tok ut raudfar-gen. Staden var like over "vassmålet" eit stykke ut for Blikskora. Dei raude klumpane som vart bruka, var store som "hovudet på ein firtomspikar", fortel Otto Meringdal. Klumpane var lette å knuse og male sund. Saman med eit høveleg løysemiddel (linolje, terpentin, sikkativolje?) vart dette til ein litt bleik, rustraud farge. I ei kiste som Aslak J. Hoem måla til kona si, Marit, i 1833, er den-ne fargen bruka.

 

Kilder:

Romsdal Sogelag Årsskrift 1984 side 172.

 

Oppfinnarane frå Meringdal i Eresfjorden

 

 Han Torfinn, eller Tølløv Pederson som han vart kalla (1723-1772), var frå Derinngarden br. nr. 1. i Meringdalen. Han vart utkommandert, og var ei stund på Røros. Der fekk han sjå at dei laga streng av jern og anna metall. Då han kom heim, gjorde han seg ambod til å

strekkje streng med. Han gjorde så fin streng av stål at den kunne nyttast til karder.

I dei nærmaste bygdene her kjøpte dei av den strengen og laga karder av. Han laga og streng av messing. Det var berre jern frå Lesja-verket som kunne nyttast til stålstreng, då det var mjukt og tjukt, og derfor velegna til dette formålet. Han Tølløv var og ein framifrå børsesmed, og laga alt i hop som høyrte det arbeidet til.

Sonen til Tølløv heitte Peder Torfinnson (1751-1832), og han fekk skjøte på bruket. Han var og ein framifrå smed og gjorde mange slags arbeid som ingen i Nessetgjeldet hadde gjort maken til før.

Mellom anna gjorde han glasrammer av bly åt kyrkjer og andre hus. Han gjorde og ei maskine til å presse dei med. Elles laga han sager til skogbruk, og dei var mykje etterspurt den tida, fordi dei var gode. Alle ville ha Pe-sag, som folk kalla dei. Vidare gjorde han onglar og endåtil nåler. Alt arbeidet hans skulle vere framifrå gjort.

Aslak Meringdal var bestefar til gamle Jo Hoem som seinare vart gardmann på Hoem. Aslak (1796-1893) hadde ei maskine til å lage blyrammer og laga i sine yngre dagar blyrammer og nåler åt heile prestgjeldet.

Meringdalkarane hadde frå gammal tid ord for å vere gode opp-finnarar og arbeidskarar som kunne gjere slikt som ingen annan i Nessetgjeldet kunne den tida.

 

Kilder:

Fortalt til Ola Hola 17. nov. 1933 av etterkomarane hans Peder og Tølløv. Det var Petter frå Derutgarden, (1856-1934), og Petter frå Derinngarden, (1870-1934).

 

Hoem

G.nr 82

Gardsskylda på Hoem var 1 våg fiskeleige i 1647. 1 1661 hadde ho kome opp til 1 våg 8 merker fiskeleige, og såleis heldt ho seg til 1838. Då vart gardsskylda for heile Hoem omgjord til 1 dalar 4 ort 16 sk. Den nye matrikkelen frå 1890 sette ho til 5 mark og 12 øre.

Garden er nemnd i Aslak Bolts jordebok frå ca. 1430, og her går det klårt fram at vi har med eit heim?namn å gjere. Fyrste lekken kjem av gno. hór (høg) og siste lekken av gno. heimr (opphaldsstad). Namnet skulle då tyde den høgtliggiande garden. Gamle skriveformer av namnet er Hoeime A.B. 1430. Hoiem 1633. Hoyem 1665. Hoem 1723.

Garden ligg på vestsida av Eikesdalsvatnet mellom gardane Eikesdal i sør og Meringdal i nord. I sør går garden opp til høgfjellet med Hoemtinden (1734), Juratinden (1712) og Sjøvdøla (1719) i bakgrunnen.

Gardsdrifta på Hoem har sitt grunnlag i dei stein- og sandavsetjingane som Hoemelva har lagt att før ho rann ut i Eikesdalsvatnet. I tillegg har det her som på Hoemsetra vorte danna skredjord. Denne skredjorda kjem frå utrasingar frå fjellet ovanfor Hoem og Hoemsetra. Skredjorda er varm og god og gjev grunnlag for gode avlingar.

Skattelistene frå fyrste helvta av 1600-talet fortel at der var 2 brukarar på Hoem, og slik heldt det seg til i 1870-åra. I 1657 fora dei 1 hest, 19 kyr/ungdyr, 14 geiter og 14 sauer.

Jordeboka 1669 nemner at dei to brukarane då betalte 24 sk. i leidang, 1 1/2 t. havre i korntiend og 1 ort 12 sk. i småtiend. Dei avla 15 t. havre. Jorda var kyrkjegods. Det var 1 kvern på garden. I 1680 avla dei på heile garden 8 t. havre og skatta for 1 kvern.

Matrikkelkommisjonen 1723 samla desse opplysningane om garden: "To oppsiddere. Sira kierke ejer og bøxler. Ingen husmand. Skoug til brendefang. 1 qværn for 8 sk., intet fiskeri (på sjøen). God fegang, gaarden ligger i baglien, 9 miil fra haved, ringe jordart, uviss til korn, temmelig til eng, tungvunden, ingen lejlighed til rødning, staar i fahre for sneefaand." Dei sådde 3 t. havre, og høyavlinga var 18 lass.Buskapen var 5 kyr, 4 ungdyr, 16 småfe og ingen hest.

I 1803 sådde dei på Hoem 2 1/2 t. blandkorn og avla 18 t. årleg. Dei fora 2 hestar, 12 å 14 naut og 28 småfe. "God Boemark. Har Skov til fornødent Brændefang og en Qværn til eget Brug; men ei videre Herlighed. Ringe Jordbund."

I 1845 var sånaden 1 t. rug, 3 t. blandkorn og dei sette 2 t. poteter. Buskapen var 2 hestar, 26 kyr/ungdyr, 40 sauer, 20 geiter og 2 grisar.

I 1860-åra vart det samla inn opplysningar til ein ny matrikkel. Der finn vi desse opplysningane om Hoem: Dyrka jordvidde på heile garden var 13 1/2 må1, og ikkje noko av dette var av beste sort. På grunnlag av krøterhaldet vart nettoverdet sett til 40 spd. Det var ikkje jord til oppdyrking. Dei kunne så I t. bygg, 3 t. havre og setje 2 t. poteter. Årleg avling på båe bruka var 5 t. bygg, 20 t. havre og 24 t.

poteter. Krøterhaldet var 2 hestar, 14 kyr, 10 ungnaut og 40 sauer. Hamnegangen var god og låg lagleg til. Hjelpefor som lauv, skav og beit var det rikleg av. Det var skog både til eige bruk og til sal. Garden hadde eit vassfall (kvern), som ikkje hadde årgangsvatn, og tilgjenge til laksefiske i Eikesdalsvatnet. Eigedomen var utsett for skredfare.

Nettoinnkoma på heile garden vart sett til 108 spd. Det var då fratrekt 4 spd. "for Tungbrugthed og ubekvem Beliggenhed". Då garden leid av tørke, vart nettoinntekta seinare nedsett til vel 101 spd.

Kverna som er nemnd i kjeldene, stod visstnok på nordsida av Hoemelva. Ho vart truleg nedlagt då brukarane flytta inn på Hoemsetra. Dei nytta då kverna på Ytre Vike. I matrikkelførearbeidet er det nemnt at garden hadde "betydelige Udslaatter". Mesteparten av utmarkshøyet fekk dei frå Bufonna. Det var årbyte her mellom bruka på Hoem og Hoemsetra. Dei slo heilt opp under fjellet og drog graset på sloe ned til vatnet. Så førte dei det med båt til Hoem og bar det opp og hengde det i hesjer. Heimeslåtten var fort unnagjord, men utmarkslåtten pågjekk ofte til langt ut på hausten. Dei kraup og krafsa med ljåen alle stader frå vatnet og opp til brattlendet, der dei kunne finne eit grasstrå, har det vorte sagt.

Langt framme i Hoemdalen finn ein enno gamle dyregraver som teikn på at folk har ferdast her i uminnelege tider. Her var det rein og anna vilt å jakte på. Jakt og fiske har frå gamal tid vore ein viktig del av næringsgrunnlaget for folket kring Eikesdalsvatnet. Talrike er dei sogene som er fortalde frå fjell og fjøre her inne.

Utskifting av utmark og skog på Hoem vart halden i 1876, tinglyst 21/8 1877. Bruk nr. 1 og 2 har 2 skogteigar, bruk nr. 3 har 4, br.nr. 6 har 1 og br.nr. 10 har 5 skogteigar.

Dei heiter om Hoem at garden var utsett for skredfare. I byrjinga av 1870-åra (1875?) raste ei stor steinfonn ut oppe i Hoemhaugen. Husa rista så at koppar og kar fall i golvet og knustest. Ein stor stein kom med slik fart at han slo av eit stort almetre som stod like ved stallen. Fonnsua var så kraftig at ho tok nausta og båtane.

Mest ottast dei snøen frå Bufonna, og ei hending har ikkje vorte gløymt. Det var i januar 1929. Det hadde kome ein god del nysnø i jula og nyåret. Magnus Meringdal hadde lagt seg ute i kammerset og sett vindauga på gløtt. Brått svartna det til ute, og inn gjennom den vesle glasopninga kom snøgovet. Lufttrykket frå snøraset sprengde opp stovedøra og gangdøra og bles ut dei to gangvindaugo, som hamna langt bort på vatnet, er det fortalt.

Eigarane av Hoem i leiglendingstida.

Før brukarane kjøpte bruka sine til sjølveige i førre hundreåret, var Hoem kyrkjegods. Romsdals Jordebok frå 1661 fortel at Sira kyrkje åtte 2 pd. 8 mrk. og Rød kyrkje 1 pd. fiskelandskyld.

 

Kilder:

Gards og ættesoge for Nesset VII,

 

På Hoemsida av Eikesdalsvatnet, eit lite stykke ut (nord) for Blikskora er det ein annen mineralforekomst, og denne har hatt ein viss praktisk nytte. Her er det nemleg raude klumpar (krystallar) i fjellet. I førre hundreåret vart desse tekne ut og bruka som fargestoff i måling. Ein av dei som vi veit gjorde det, var rosemålaren Aslak Jonsen Hoem. Han var fødd i Meringdalen i 1796 og kom til Hoem som gardbrukar i 1834. Rosemålinga var noko han dreiv med " på si'", men han må ha vore temmeleg produktiv, så mange kister som det enno finst att etter han. Raudfargen frå Blikskora bruka han m.a. til å male rankar inni kistelokka. Otto Meringdal (f. 1913), som er barnebarnsbarn til målaren, fortalde meg at ein gong han og bestefaren, John Aslaksen Hoem (1836-1931), rodde mellom Hoemsetra og Meringdalen, stoppa dei ved Blikskora og John viste barnebarnet sitt kvar far hans tok ut raudfargen. Staden var like over "vassmålet" eit stykke ut for Blikskora. Dei raude klumpane som vart bruka, var store som " hovudet på ein firtomspikar", fortel Otto Meringdal. Klumpane var lette å knuse og male sund. Saman med eit høveleg løysemiddel (linolje, terpentin, sikkativolje?) vart dette til ein litt bleik, rustraud farge. I ei kiste som Aslak J. Hoem måla til kona si, Marit, i 1833, er denne fargen bruka.

For eit par år sidan viste Joakim Meringdal meg nye prover på denne målinga. Han hadde sjølv teke ut klumpane i Blikskora, knust dei og sett til eit moderne løysemiddel (lynol, aceton?). Resultatet vart ei tunn væske som likna rustvatn. Opphavleg vart det nok bruka eit meir finmale produkt som hadde ein pastaliknande konsistens.

Sjølv om det var litt " hemmelighet" omkring dette fargestoffet, var det fleire som visste av forekomsten. Såleis var John H. Øverås (f. 1891) og sonen Olav oppover til Blikskora i 1970-åra for å finne raudfargen i fjellet. John H. Øverås hadde berre høyrt om dette frå far sin, Henning Hansen Øverås (1865-1950). Han visste såleis ikkje nøyaktig kvar det var, og dei fann heller ikkje staden. Det Olav Øverås fekk vite om denne fargen, var at ham m. a. vart bruka på gravkrossane på kyrkjegarden. Det vart ikkje nærare presisert om målinga vart bruka på heile krossen eller berre til namn og årstal, men det er rimeleg å tru at det var berre til det siste. A skrive på gravkrossane var ei oppgåve som rosemålarane som oftast hadde, og når vi så veit at Aslak Jonsen Hoem var spesielt flink til dette, er det naturlig å tru at det Aslak som var storforbrukeren av raudfargeklumpene ved Blikskora.

 

Kilder:

Bjørn Austigard,"Skjerping og mineralfunn i Eikesdalen", Romsdal Sogelag Årskrift 1984.

 

 

 

 

 

 

 

Notater om Marit Torsteinsdatter:

Marit blei gift med Aslak Jonsen Meringdal f. 1796,

og de blei gårdsfolk på Hoem.

 

Litt til om Aslak Jonsen og Marit Torsteinsdatter:

Gift: 1835

    

Barna til Aslak Jonsen og Marit Torsteinsdatter er:

     2          i.   Jon Aslaksen, født 01 des 1836 i Meringdal i Eresfjorden; døde 20 mar 1931 i Hoemsetra ved Eikesdalsvatnet; blei gift med Guri Pedersdatter 1874 i Sira kirke i Eresfjorden.

                ii.   Knut Aslaksen, født 09 jan 1840.

 

Notater om Knut Aslaksen:

Odd Merringdal skriver at Knut var svært musikalsk.

Selv hadde han laga et salmodikon og ei munnharpe,

ellers hadde han kjøpt seg et positiv som han reiste

rundt med og spilte på til dans og fest. Han var ellers

stille og rolig av seg og ville helst ikke spille, men folk

lokka ham med en dram, og da kom spillet igang.

Han gikk i snekkerlære i Melhus og dreiv  ei tid som

snekker før han reiste til Amerika i 1870.

Han døde ugift der borte.

Kilder: Gards og ættesoge for Nesset VII S: 340.

 

               iii.   Torstein Aslaksen, født 07 mar 1843.

               iv.   Gjertrud Aslaksdatter, født 29 sep 1845.

                 v.   Anne Aslaksdatter, født 20 feb 1835.

 

Notater om Anne Aslaksdatter:

Anne fikk dattera Marie, født 20/9 1867, med

Peder Bendik Grefsen fra Trondheim. Mor

og datter bodde på Hoem i 1875.

Kilder: Gard og ættesoge for Nesset VII s. 340

 

 

     6.  Peder Hansen, født 28 jun 1818 i Kylling i Romsdal; døde 16 sep 1882 i Øverdalen i Romsdalen.  Han var sønnen til 12. Hans Pedersen og 13. Lisbeth Olsdatter.  Han gifta seg med 7. Oline Eriksdatter 1844 i Kors kirke.

     7.  Oline Eriksdatter, født 18 jul 1818 i Sletteteigen Sletta i Romsdalen; døde 01 sep 1898 i Hoemseter ved Eikesdalsvatnet Romsdal.  Hun var datteren til 14. Erik.

 

Notater om Peder Hansen:

Peder var den eldste sønnen til Lisbeth og Hans.

Peder døde 16. september 1882 i Øverdalen og var

således den den eneste av barna av denne huslyden

som vart att i dalen.

 

Kilder:

Ragnhilds Ætt av Odd Meringdal.

 

18. PEDER HANSEN KYLLING f. 28 jun 1818, g. 1844, OLINE f.SLETTA KYLLING, f. 18 jul 1818, d. 1 sep 1898, ERESFJORD. PEDER døde 16 sep 1882, KORS. Heimen: Kyllingkleiva var en husmannsplass som låg oppe mellom nokre berghamrar oppe i Romsdalen. Fjellet var bratt, jorda steiete, og husa var gamle da dei bodde her.

 

Kilder:

http://home.c2i.net/arnehoem/mineaner.htm

 

Notater om Oline Eriksdatter:

Straks etter at Peder hadde vandra bort, fikk Oline hjelp

av fattigvesenet i Grytten Til å komme seg til amtssjukehuset

i Molde. Det står ingen plass hva som feilte Henne, men vi

vet at synet kom helt bort til slutt. Døtrene Guri og Elisabeth

gikk over fjellet og henta mor si til Hoemssetra, av ting de

bar med seg over fjellet, var en fin rokk.

Det var hos Elisabeth og Elling hun bodde de siste årene,

fra 1895 ga fattigvesenet i Grytten 60,- kr. året for at

Elling skulle ta seg av henne.

Kilder: Ragnhilds Ætt av Odd Meringdal Side 16.

 

Litt til om Peder Hansen og Oline Eriksdatter:

Gift: 1844, Kors kirke

    

Barna til Peder Hansen og Oline Eriksdatter er:

                 i.   Elisabeth Pedersdatter, født 02 mai 1845 i Kylling i Romsdalen.

     3         ii.   Guri Pedersdatter, født 05 jun 1853 i Kylling i Romsdalen; døde 03 des 1940 i Hoemsetra ved Eikesdalsvatnet; blei gift med Jon Aslaksen 1874 i Sira kirke i Eresfjorden.

               iii.   Hans Pedersen, født 1857 i Kylling i Romsdalen.

               iv.   Knut Pedersen, født 1862 i Kylling i Romsdalen.

                 v.   Erik Pedersdatter, født 07 okt 1847 i Kylling i Romsdalen.

               vi.   Asbjørn Pedersdatter, født 25 mai 1859 i Kylling i Romsdalen.

 

 

Generasjon nr. 4

 

     8.  Jon Aslaksen, født 1759 i Derut Meringdal ved Eikesdalsvatnet; døde 05 jan 1837 i Derut Meringdal ved Eikesdalsvatnet.  Han var sønnen til 16. Aslak Pedersen og 17. Ingeborg Jonsdatter.  Han gifta seg med 9. Søgni Pedersdatter 1789.

     9.  Søgni Pedersdatter, født 1756 i Larsgården, Myklebust i Vistdalen Romsdal; døde 16 aug 1856 i Derut Meringdal ved Eikesdalsvatnet.  Hun var datteren til 18. Peder Larsson og 19. Synnøve Endresdatter.

Notater om Jon Aslaksen:

5. januar 1837 kjøpte Jon bruket og fikk skjøte på

2 pd. og 4. sept. 1792 for 145 rd. I 1799 fikk han skjøte

på leidangen for 12 rd.

Kilder: Gards og ættesoge for Næsset VIII s. 28-29.

 

Litt til om Jon Aslaksen og Søgni Pedersdatter:

Gift: 1789

    

Barna til Jon Aslaksen og Søgni Pedersdatter er:

                 i.   Ingeborg Jonsdatter, født 1789.

 

Notater om Ingeborg Jonsdatter:

Ingeborg fikk uekte datter Brit f. 19. jan. 1826 med

ungkar Erik Hågenstad fra Lesja. Med Lars Hanssen

fra Vike fikk Brit ei datter Ellen f. 8. april 1858.

Ingeborg reiste omkring som tjenestetaus det

meste av sitt liv. Hun satte seg opp et lite hus ute på

Haugen i Meringdal der hun bodde de siste åra.

Kilder: Gards og ættesoge for Nesset VIII s. 29.

 

                ii.   Synnøve Jonsdatter, født 1790.

 

Notater om Synnøve Jonsdatter:

Synnøve gifta seg 1824 med Tore Endresen

Hånde 1792.  26. juni 1821 fikk han festesetel på

livstid på "et Stykke Jord som ved navn kaldes

Osen inden for Bækken og ned i Vandet og opp

til Gjerdesgarden".

  Barn:

  1) Helga f. 22/2 1825, g.m. Trond Olsen Øverås f. 10/2 1820.

  2) Søgni f. 14/12 1827,g.m. Hans Hanssen Øverås f 26/5 1821.

  3) Synnøve f. 15/3 1830, g.m. Hans Torsteinsen Øverås f. 1822.

  4) Endre f. 9/10 1832, g.m. Anne Torsteinsdatter Frisvoll f. 1847.

Kilder: Gards og ættesoge for Næsset VIII s. 29 og 69-70.

 

               iii.   Ildri Jonsdatter, født 1791; døde 07 des 1863 i Bruk nr. 3 Vike ved Eikesdalsvatnet i Nesset, Romsdal; blei gift med Jon Toresen; født ca 1792 i Solhjell i Eresfjorden.

 

Notater om Ildri Jonsdatter:

Ildri gifta seg på Vike med enkemannen Paul Larssen

Bugge fra Olagården. Ildri hadde tidligere fått ei datter,

Guri, f. 8/11 1822 med Jon Toresen Solhjell.

  Barn:

  1) Lars f. 8/3 1829, g.m. Marit Olsdtr. Myklebostad f. 1831.

  2) Jon f. 10/3 1831. Tok over etter foreldrene.

Kilder. Gards og ættesoge for Nesset VIII s. 29 og VII s. 31.

 

               iv.   Peder Jonsen, født 1793 i Derut Meringdal ved Eikesdalsvatnet; døde 13 sep 1883 i Derut Meringdal ved Eikesdalsvatnet; blei gift med Marit Ørgersdatter 1830; født 1808 i Utbugge ved Eresfjorden; døde 09 jun 1871 i Derut Meringdal ved Eikesdalsvatnet.

 

Notater om Peder Jonsen:

18 oktober 1825 fik Peder for 150 spesidaler skjøte

av far sin + kår til Jon og Søgni. Før han gifta seg

hadde han 2 døtre: Ildri f. 9/3 1820 med Ingeborg

Hansdtr. Reitan, og Brit f. 18/8 1824 med Sollaug

Iversdtr. Sira. Brit ble g.m. Jesper Mortensen Sæter.

Med Ildrid Torsteinsdatter, Finnset f. 1797 fikk han

sønnen Jon f. 30/12 1825

Peder eller "Bjønna-Pe" var flink til å fortelle

historier; En gang gikk han i 2 døgn innover mot

Mardalen før han nådde igjen bamsen og fikk

lagt han ned. "Bjønna-Pe" hadde en stor svart

bjørnehund som måtte være med like sikkert som

børsa.Han skulle ha lagt  ned 24 bjørner, seksten av

dem skaut han med munnladningsgevær.

 Mange historier om Peder er å finne i boka

av Odd Meringdal "Dei gamle fortel".

 

Kilder:

Gards og ættesoge for Nesset bd. VIII s. 30. og bd. IX s. 638

 

Litt til om Peder Jonsen og Marit Ørgersdatter:

Gift: 1830

 

     4         v.   Aslak Jonsen, født 1796 i Merringdal ved Eikesdalsvatnet Romsdal; døde 07 jun 1893 i Hoem ved Eikesdalsvatnet Romsdal; blei gift med Marit Torsteinsdatter 1835.

               vi.   Jon Jonsen, født 1801.

 

Notater om Jon Jonsen:

Jon reiste til Trondheim for å gå i smedlære,

men han blei sjuk og døde i ung alder.

Kilder: Gards og ættesoge for Nesset VIII s, 29.

 

              vii.   Peder Jonsen, født 1805.

 

Notater om Peder Jonsen:

Peder gifta seg med Gjertrud Olsdatter Hagen.

Hn bøksla Penesaplassen under Øverås, visst nok

den eldste plassen under Øverås.

  Barn:

  1) Ola f. 24/9 1832

  2) Søgni f. 29/11 1834, g.m. Ole Pedersen Ågvik.

  3) Marit f. 27/8 1838, g.m. Jon Erikssen Sira.

  4) Peder f. 25/11 1841 og døde 4/12 1841.

  5) Synnøve F. 25/11 1841 og døde 4/12 1841.

  6) Jon f. 12/12 1842, g.m. Elen Marie Eriksdtr. Moen.

  7) Elen f. 6/1 1846, g.m. Sivert Olssen Orseth påmGjemnes.

  8) Synnøve f. 17/11 1848, døde en dag gammel.

  9) Synnøve f. 30/9 1853, døde 7/8 1853.

Kilder: Gards og ættesoge for Nesset VIII s. 29 ogVI s.406-407.

 

 

     10.  Torstein Knutsen, født 1764 i Finnset i Eikesdal Romsdal; døde 1814 i Finnset i Eikesdal Romsdal.  Han var sønnen til 20. Knut Torsteinsen og 21. Marit Arnesdatter.  Han gifta seg med 11. Ane Olsdatter 1793.

     11.  Ane Olsdatter, født 1768 i Åse i Eresfjord Romsdal; døde 1816 i Finnset i Eikesdal Romsdal.  Hun var datteren til 22. Ola Henriksen og 23. Kari Toresdatter.

 

Notater om Torstein Knutsen:

Torstein tok over etter foreldra og fikk skjøte

29 oktober 1795 for 60 riksdaler + kår til faren.

I 1804 var han lagrettsmann.

I 1808 lånte han 100 riksdaler av Erik Knutsen Sæter.

Dette lånet makta han ikke å betale tilbake før han døde.

Skiftet etter Torstein 7, mai 1814 viser at boet var konkurs.

Bruttoen var 579 rd. og nettoen hele 681 rd.

Kilder: G. og æ. for Nesset VII s. 309-310.

 

Litt til om Torstein Knutsen og Ane Olsdatter:

Gift: 1793

    

Barna til Torstein Knutsen og Ane Olsdatter er:

                 i.   Marit Torsteinsdatter, født 1793.

 

Notater om Marit Torsteinsdatter:

Marit ble gift med Tore Jonsen Slenes f. 1798.

 

                ii.   Kari Torsteinsdatter, født 1796.

 

Notater om Kari Torsteinsdatter:

Kari ble gift med enkemann Tollef Olsen Slenes f. 1781.

 

               iii.   Ildri Torsteinsdatter, født 1797.

 

Notater om Ildri Torsteinsdatter:

Ildri hadde 4 barn før hun gifta seg:

    a) Jon f. 30/12 1825, med Peder Jonsen Meringdal.

    b) Arne f. 7/4 1829, m. gift mann Knut Iversen Huseby.

    c) Marit f. 3/8 1836 m. enkemann Knut Henriksen Vike.

    d) Anne f. 21/11 1844 m. Knut Henriksen Vike.

Anne og Knut gifta seg i 1847 og var husmansfolk

på Bergset i Vistdal.

Kilder: G. og æ. for Nesset VII s. 309.

 

 

               iv.   Ola Torsteinsen, født 1800.

 

Notater om Ola Torsteinsen:

Ola blei konfirmert 1818. Flytta til Trondhjem i 1840.

I utflytningsattesten er nevnt som snekkermester.

 

     5         v.   Marit Torsteinsdatter, født 1802 i Finnset i Eikesdal Romsdal; døde 10 jun 1856 i Hoem ved Eikesdalsvatnet Romsdal; blei gift med Aslak Jonsen 1835.

               vi.   Knut Torsteinsen, født 1805.

 

Notater om Knut Torsteinsen:

Knut født 1805 døde 26/1 1820.

 

              vii.   Randi Torsteinsdatter, født 1808.

 

Notater om Randi Torsteinsdatter:

Randi fikk med Trond Jonsen Hnde Barna:

   1) Knut f. 12/4 1832

   2) Anne f. 4/11 1834 d. 18/10 1836.

Randi ble gift med Ola Arnesen Øverås f. 1796,

de hadde 2 barn ilag før de gifta seg:

   1) Torstein f. 11/6 1843 d. 30/8 1862. Sinnsjuk.

   2) Marit f. 14/4 1846, hun fikk sønnen Ola f. 3/3 1872,

       med Lars Larsen Steinsvoll.

Randi og Ola gifta seg i 1870 og slo seg ned på plassen

Trondstua under Øverås og de fikk barna;

    1) Marselius f. 23/5 1900, ble gårdbruker på Vågstranda.

    2) Magna f. 5/9 1903.

    3) Ragny f. 17/3 1906.

    4) Petra f. 21/11 1908.

    5) Otmar f. 19/2 1911.

    6) Peder f. 3/2 1914.

Huslyden flytta til Vågstranda og de var de siste

som bodde i Trond stua.

Kilder. G. og æ. for Nesset VI s. 309 og VII s. 416-417.

 

 

             viii.   Anne Torsteinsdatter, født 1810.

 

Notater om Anne Torsteinsdatter:

Anne hadde 5 barn før hun gifta seg:

    a) Knut f. 27/8 1833, med Henrik Hanssen Ernes.

    b) Marit f. 6/11 1835, med Elling Eriksen Finnset;

    c) Marit f. 4/1 1837, med Morten Sivertsen Breivik.

    d) Hans f. 11/7 1847, med Jon Olsen Hånde f. 1808.

    e) Eldri f. 23/8 1846,  med Jon Olsen Hånde.

Anne og Jon gifta seg 11 oktober 1846.

Kilder: G. og æ. for Nesset VII s. 309-310.

 

 

     12.  Hans Pedersen, født 10 feb 1797 i Lom; døde 25 jan 1874 i Kylling i Romsdal.  Han var sønnen til 24. Peder Hansen Spærstad og 25. Ragnhild Syversdatter Bruheim.  Han gifta seg med 13. Lisbeth Olsdatter 10 okt 1820 i Kors.

     13.  Lisbeth Olsdatter, født 1784 i Kylling i Romsdal; døde 22 apr 1824 i Kylling i Romsdal.  Hun var datteren til 26. Ole Jakobsen og 27. Anne Larsdatter.

 

Notater om Hans Pedersen:

Hans Pedersen var født i Sjåk, skreiv seg både for

Spærstad og Bruem, før han blei med over til

Romsdalen i 1809, da blei det Ormem, Staurset og

Brude, tilsist da han blei gift med Lisbeth Kylling tok

han navnet Kylling og senere da han slo seg ned som

plassmann i Kyllingkleiva, blei han til daglig omtala som

"Hans i Kyllingkleiven". Etter at Lisbeth døde i 1824,

trolig ved barsel, gifta han seg på nytt i 1825 med

Eli Hansdatter Monge.

Kilder: Ragnhilds Ætt av Odd Meringdal side 15.

 

Litt til om Hans Pedersen og Lisbeth Olsdatter:

Gift: 10 okt 1820, Kors

    

Barna til Hans Pedersen og Lisbeth Olsdatter er:

     6          i.   Peder Hansen, født 28 jun 1818 i Kylling i Romsdal; døde 16 sep 1882 i Øverdalen i Romsdalen; blei gift med Oline Eriksdatter 1844 i Kors kirke.

                ii.   Anne Hansdatter, født 1821.

               iii.   Marithe Hansdatter, født 1824.

 

 

     14.  Erik

    

Barn of Erik er:

     7          i.   Oline Eriksdatter, født 18 jul 1818 i Sletteteigen Sletta i Romsdalen; døde 01 sep 1898 i Hoemseter ved Eikesdalsvatnet Romsdal; blei gift med Peder Hansen 1844 i Kors kirke.

 

 

Generasjon nr. 5

 

     16.  Aslak Pedersen, født 1712 i Derin Meringdal ved Eikesdalsvatnet; døde 1790 i Derut Meringdal ved Eikesdalsvatnet.  Han var sønnen til 32. Peder Torfinnsen og 33. Gjertrud Eriksdatter.  Han gifta seg med 17. Ingeborg Jonsdatter.

     17.  Ingeborg Jonsdatter, født 1726 i Derut Meringdal ved Eikesdalsvatnet; døde 1786 i Derut Meringdal ved Eikesdalsvatnet.  Hun var datteren til 34. Jon Larsen og 35. Eldri Olsdatter.

Notater om Aslak Pedersen:

Aslak bøksla 2pd. fiskelandsskyld i Meringdal 1746.

Han var bror til Torfinn "Derinn". På høsttinget 7. nov.

1771 hadde Peder Jonsen Øverås innstevna Aslak

"for innestående arv hos ham etter faren på 40 rd."

Ved skifte etter Aslak Pedersen Meringdal 1790

var det ikke mer enn 9 rd. og 16 sk. til deling mellom barna.

I 1773 ble det delt ut korn til "fattige og nødlidende."

Av det fikk "Aslach Meringdal 2 Tønder Havre."

Kilder: Gards og ættesoge for Nesset VIII s. 28 og

Romsdals fattige og nødlidende Almue s. 39.

 

Notater om Ingeborg Jonsdatter:

På skiftesamlinga i august 1787 etter Ingeborg Jonsdatter

møtte enkemannen og de attlevende barna Gjertrud og Jon.

Boet etter henne blei satt til 130 rd. 2 ort 16 sk.

Gjelda var på 25 riksdaler.

Kilder: Gards og ættesoge for Nesset VIII s. 28.

    

Meringdal

 
Barna til Aslak Pedersen og Ingeborg Jonsdatter er:

                 i.   Ildri Aslaksdatter, født 1746.

 

Notater om Ildri Aslaksdatter:

Ildri døde ugift i 1786.

 

                ii.   Gjertrud Aslaksdatter, født 1751.

 

Notater om Gjertrud Aslaksdatter:

Gjertrud blei gift med Knut Aslaksen på Hoem,

og bosatte seg der. Det blei et barnløst ekteskap.

Kilder: Gards og ættesoge for Nesset VIII s. 28 og VII s. 340.

 

               iii.   Peder Aslaksen, født 1753.

 

Notater om Peder Aslaksen:

Peder døde ugift i 1783.

 

     8        iv.   Jon Aslaksen, født 1759 i Derut Meringdal ved Eikesdalsvatnet; døde 05 jan 1837 i Derut Meringdal ved Eikesdalsvatnet; blei gift med Søgni Pedersdatter 1789.

                 v.   Brit Aslaksdatter, født 1763.

 

Notater om Brit Aslaksdatter:

Brit døde 2 år gammel i 1765.

 

 

     18.  Peder Larsson, født 1733 i Larsgården, Myklebust i Vistdalen Romsdal; døde 14 jul 1819 i Larsgården, Myklebust i Vistdalen Romsdal.  Han var sønnen til 36. Lars Pedersen og 37. Inger Aslaksdotter.  Han gifta seg med 19. Synnøve Endresdatter.

     19.  Synnøve Endresdatter, født 1726 i Solhjell, br. nr. 1, Eresfjord i Romsdal; døde 1788 i Larsgården, Myklebust i Vistdalen Romsdal.  Hun var datteren til 38. Endre Jonsen og 39. Guri Knutsdatter.

 

Notater om Peder Larsson:

Peder Larsson f. ca.1733 d. 1819 fekk skøyte den 5/7 1762 på 1 våg 15 mrk. for 45 rd. frå Knut Anderson Lange sine arvingar Jon Olson Torhus (mora sin nye ektefelle), Aslak Larsson Myklebostad (broren), Erling Aslakson Nerland og Inger Knutsdtr. med Tore Erikson Myklebostad som verje.

I 1770 viste Peder Larsson fram på tinget om sommaren ein attest frå major Richelieu på at han hadde skote ein bjørn og seld skinnet til majoren. Den 22/10 1778 møtte han på tinget med skinnet av ein fullvaksen bjørn som han hadde skote same vår. På denne tida vart dei premierte om dei kunne syne fram skinn av bjørn eller ulv som dei hadde skote.

Kilder: Gard og Ættesoge for Nesset bind IX side 248.

 

 

Notater om Synnøve Endresdatter:

Peder Larsson gifta seg i 1764 med Synnøve Endresdtr Solhjell f. 1726 på Solhjell d. 1788 (sjå b. 8 s. 214 g.nr. 89 br.nr. 1). Ho var søster til Brit Endresdtr. Finnset som vi også høyrer om på Myklebostad. I 1764 var Marit Endresdtr. tenestejente hos Synnøve og Peder. Etter det vi kan sjå i b. 8, var ho ikkje syster til Synnøve. Peder brukte garden til i 1784, då overlet han bruket til sonen, Lars.

Kilder: G. og Æ. for Nesset bind IX side 248.

    

Barna til Peder Larsson og Synnøve Endresdatter er:

     9          i.   Søgni Pedersdatter, født 1756 i Larsgården, Myklebust i Vistdalen Romsdal; døde 16 aug 1856 i Derut Meringdal ved Eikesdalsvatnet; blei gift med Jon Aslaksen 1789.

                ii.   Lars Pedersson, født 1757.

 

Notater om Lars Pedersson:

Lars Pederson f. 1757 d. 1847 fekk skøyte frå foreldra den 24/ 1 1784 på 1 våg 1 pd. 6 mrk. med overbygsel på 12 mrk. i tillegg. Han betalte 55 rd. for dette. Den 20/10 1789 gav han kårbrev til faren som var blitt enkjemann. Peder Larsson skulle som kårmann ha rett til å ta for frå to engstykke, kalla Skjolden og Hjellen.

Lars Pederson gifta seg 3. søndag i treeining i 1790 med Anne Eriksdtr Rød f. 1768 d. 1801. Han var då skriven som ungkar og soldat. 1 1800 kom han til tinget og viste skinnet av ein bjørn han hadde skote. Lars miste kona si tidleg, Anne Eriksdtr. døydde berre 31 år gammal og vart jordfesta langfredag i 1801. Det var skifte etter henne den 1/10 1801 med ein brutto i buet på 326 rd. 1 ort 5 sk. Utgiftene var på 15 rd. 3 ort 16 sk. Lars Pederson ordna det slik at sonen Erik Larsson fekk kvittere for arv den 23/11 181 1. Han mottok 74 rd. 2 ort  11  1/2 sk. Sonen Peder d.y. kvitterte for arv den 23/6 1824. Faren var verge for han og fekk utbetalt 56 rd. 66  1/2 sk. med renter. Denne dagen fekk Erik Larsson skøyte på Larsgarden.

Lars Pederson gifta seg for andre gong den 4/5 1806 med enkja Alet Justdtr. Nerland f. 1775 i Brynhjellgarden g.nr. 105/1, enkje etter Jon Larsson Merland. Lars nådde til liks med faren ein høg alder. Han døydde den 30/10 1847 90 år gammal. Alet døydde den 2/1 1855, knapt 80 år.

Lars Pederson hadde i ekteskapet med Anne Eriksdtr. Rød barna:

1. Peder d.e. f. 1792, d. 7 veker gammal.

2. Erik f. 1793, tok over bruket.

3. Synnøve 1796 d. 1867, g. 1. g. m. Ole Olson Høvik. g. 2. g. m.  Børre Olson Hatlen (sjå b 2 s. 163)

4. Peder d.y. f. 1799 d. 1849, brukar av Heraust br.nr. 5 her.

                     Lars Pederson sine barn i ekteskapet med Alet Justdtr.

1 . Just f. 1807

2. Anne f. 1810, g. m. syskenbarnet sitt Arne Hansson Ødegård (sjå Ånnateigen, under Herned, Ødegård g.nr. 106/1 og g.nr. 105/1). Dotter deira Marit vart gift i Knutgarden, og sonen Lars og kona Anna losjerte der.

3. Brit f. 18/3 1819 d. 1870, g. i 1868 m. Børre Olson Hatlen, enkjemann etter systera Synnøve (sjå b. 2 s. 163). Med Andreas Erikson Dahle hadde ho dottera: a) Brit f. 30/12 1850, første vistdaling .

som emigrerte til Amerika i 1871.

Kilder: G. Æ. for Nesset bindIX side 249 og 250.

 

               iii.   Synnøve Pedersdatter, født 1760.

               iv.   Peder d.e. Pedersson, født 1766.

                 v.   Peder d.y. Pedersson, født 1768.

 

Notater om Peder d.y. Pedersson:

Peder døde bar 5 uker gammel. I kirkeboka står det at det var mora som låg hamm i hjel.

Hun fikk tilgjivning av kirka mot å gi 2 ort til de fattige.

Kilder: G. og Æ. for Nesset bind IX side 248.

 

               vi.   Endre Pedersson, født 1770.

 

Notater om Endre Pedersson:

 Endre f. 1770. 1 1797 var han stemna av futen fordi han som ikkje stod i krigsteneste, hadde drive ulovleg oppkjøp og sal av varer. Amund Remmem og Anders Halse i Romsdalen hadde gjeve han 100 rd. for at han skulle kjøpe 100 geiter. Han hadde kjøpt geitene for det meste på Melkild på Nordmøre og nokre få i Nesset. Dessutan hadde han på vegner av buntmakarar i Trondheim kjøpt skinnvarer av geit. kalv, bjørn, mår og oter. Han vart også skulda for å ha kjøpt heile båtladningar med korn, noko han nekta på. Han hadde berre kjøpt det kornet som ein og annan allmugesmann hadde bede han om. Han hevda at han ikkje hadde kjøpt større krøtter for sal, men berre ved kommisjon (prosentvederlag) hadde han tatt med seg 4 krøtter til Kristiansund. Dommen vart at lova mot ulovleg oppkjøp og sal ikkje kunne nyttast mot han. Men at han hadde overdrive som kommisjonær. Derfor skulle han betale 4 danske merker i prosessomkostnader. Han hadde nok tent på verksemda si for i 1803 kjøpte han Moen g.nr. 85 i Eresfjord. Men skulda vart for stor så i 1807 vart garden seld på auksjon (sjå b. 8 s. 109). I 1810 var det sak mot han igjen. Då stemna Johannes Bjerkeli han fordi han ikkje hadde levert 40 tønner sild som han skulle levere og selje på Veblungnes, og dessutan for ei reise med daglønn etter akkord på 4 rd. 2 ort. Vi får ikkje vite dommen i denne saka. Endre Pederson døydde  den 4/2 1827.

Kilder: G. Og Æ. For Nesset bind IX side 248 og 249.

 

 

 

     20.  Knut Torsteinsen, døde 1797 i Finnset i Eikesdal Romsdal.  Han gifta seg med 21. Marit Arnesdatter 1759.

     21.  Marit Arnesdatter, født 1734 i Lervoll i Eresfjord Romsdal; døde 1794 i Finnset i Eikesdal Romsdal.  Hun var datteren til 42. Arne Olsen.

 

Notater om Knut Torsteinsen:

Knut fikk skjøte av morsøster si på 2 pd.

fiskelandsskyld i Finnset.

      Barn:

       1) Ildri f. 1760, g.m. Henrik Guttormsen Vike.

       2) Marit f. 1762, g.m. Iver Aslaksen Åse.

       3) Torstein f. 1764, neste bruker.

       4) Arne f. 1767 d. 1798, ugift.

       5) Dødfødt jentebarn 1768.

       6) Anne f. 1769, gift utenbygds.

       7) Jon f 1772 d. 1793, ugift.

Da Marit døde blei det i arv etter henne: 144-3-22.

Skifte etter Knut 10. mars 1798.

 


Litt til om Knut Torsteinsen og Marit Arnesdatter:

Gift: 1759

    

Barna til Knut Torsteinsen og Marit Arnesdatter er:

                 i.   Ildri Knutsdatter, født 1760.

                ii.   Marit Knutsdatter, født 1762.

     10     iii.   Torstein Knutsen, født 1764 i Finnset i Eikesdal Romsdal; døde 1814 i Finnset i Eikesdal Romsdal; blei gift med Ane Olsdatter 1793.

               iv.   Arne Knutsen, født 1767.

                 v.   Anne Knutsdatter, født 1769.

               vi.   Jon Knutsen, født 1772.

 

 

     22.  Ola Henriksen, født 1726 i Øverås i Eresfjord Romsdal; døde i Slenes i Eresfjord Romsdal.  Han var sønnen til 44. Henrik Olsen og 45. Anne Toresdatter.  Han gifta seg med 23. Kari Toresdatter 1765.

     23.  Kari Toresdatter, født 1735 i Slenes i Eresfjord Romsdal; døde i Slenes i Eresfjord Romsdal.  Hun var datteren til 46. Tore Andersen og 47. Randi Knutsdatter.

 

Notater om Ola Henriksen:

Ola var fors gift med Anne Olsdtr f. 1720 d. 1764,

og de fikk sønnen Henrik f. 1756. Han gifta seg

på nytt med Kari Toresdatter. De bøksla  gård

nr. 8 på Øverås de fikk barna:

    1) Tore f. 1766.

    2) Anne f. 1768 g.m. Torstein Knutsen Finnset.

    3) Dødfødt jentebarn i 1771.

    4) Marit f. 1772 d. 1791.

    5) Jon f. 1776, g.m. Mektil Arnesdtr. Øverås.

De 5 første barna blei født på Slenes. Det var skifte

etter Ola 1782, til deling 20-1-4.

Kilder: G. og æ. for Nesset VI s. 340 og VIII s. 130 og 156.

 


Notater om Kari Toresdatter:

Kari ble gift med Ola Henriksen Slenes.

 

Litt til om Ola Henriksen og Kari Toresdatter:

Gift: 1765

    

Barn of Ola Henriksen og Kari Toresdatter er:

     11        i.   Ane Olsdatter, født 1768 i Åse i Eresfjord Romsdal; døde 1816 i Finnset i Eikesdal Romsdal; blei gift med Torstein Knutsen 1793.

 

 

     24.  Peder Hansen Spærstad, født 1768 i Sperstad; døde 17 mar 1805 i Bruem Spærstad.  Han var sønnen til 48. Hans.  Han gifta seg med 25. Ragnhild Syversdatter Bruheim 31 jan 1797 i Lom.

     25.  Ragnhild Syversdatter Bruheim, født 1775 i Bruheim; døde 01 mai 1840 i Ormem i Romsdalen.  Hun var datteren til 50. Syver Hansen Skamsar og 51. Marith Larsdatter.

 

Notater om Peder Hansen Spærstad:

Ho vart gift med Peder Hansen Spærstad som hadde ein plass under garden Bruheim. Kvar denne plassen låg, har det ikkje lukkast å finne ut. Mathias Myklebust ute i Herøy som og dreiv og granska dette, hadde høyrt plassen nemnt som "Nåstad", men på Bruheim hadde ein ikkje høyrt dette namnet.

Noko feitt beite var det vel ikkje der dei slo seg ned som husmannsfolk, ein kan vel heller tru at dei  som husmannsfolk flest  sleit i tunge kår.

I ekteskapet til Ragnhild og Peder H. Spærstad (Bruem) kom det 3 bom:

Kilder: Odd Meringdal

 

 

Notater om Ragnhild Syversdatter Bruheim:

Etter at Peder var død gifta Ragnhil seg på nytt den 2. mai 1810 i Kors kirke

med Elling Asbjørnsen .

Hausten 1809 kom Ragnhild Syversdtr. Bruem over fjellet frå Skjåk til Romsdalen. Ho hadde med seg to bom, Hans (11) og Brith (8).

Året etter gifta ho seg med Elling Asbjørnsen Ormem, som nett hadde kome frå Luster i Sogn og slått seg ned øvst i Romsdalen. Som haugianarfolk hadde dei møtt kvarandre i Luster, der Hans Nielsen Hauge var fleire gonger.

I ekteskapet med Elling Ormem kom det 3 født: Asbjørn (1810), Marith (1813), Gjertrud (1816).

 

Kilder:

Odd Meringdal.

 

Når det gjeld ætti til Elling Asbjørnson, er det eit heller omfattande kapittel. Foreldri var Asbjørn Jacobson Opheim (1712-1786) og andra kona Gjertrud Andersdotter Josvanger (1740-1820). Elling var yngst av elleve søsken, og eg ættar sjølv ned frå tre av dei eldre søskeni hans. Det vil føra for langt å gå i detalj om denne store ætti her, men om du har tolmot til å venta endå eit år, so reknar eg med at det bandet av bygdebokserien som omhandlar mellom anna Opheim, ikkje skal vera so langt unna (band VI).

 

Kilder:

Lars E. Øyane, p.t. Hinterzarten, Baden-Württemberg, 15.11.2004

 

Tar her med div. inlegg fra WebDebatt:

 

32788: Aner fra Skjåk

Fylke: Generelt

Stikkord: Peder Hansen Sperstad, Skjåk, Bruheim, Lom, Naatenæs

--------------------------------------------------------------------------------

Thorbjørn Meringdal, Oslo, 20.09.2005 13:28 (1)

En av mine aner fra Skjåk er: Peder Hansen Sperstad f.ca 1768 d.17.mars 1805.Han ble gift med Ragnhild Syversdatter Bruem f.1771 d.1.mai 1840 Ormheim i Romsdal.Hvem var hans forfedre? I FT-1801 finner vi dem med 3 barn på gården Naatenæs i sokn Lomb prestegjeld Lomb. Denne gården har jeg hørt kalt Nåstad også. Hvor ligger denne gården? Thorbjørn Meringdal, Oslo

--------------------------------------------------------------------------------

 

Tor Myklebust, Bergen, 22.09.2005 00:40 (2)

Først om garden Naatenæs. I FT-1801 er gardane nemnde i denne rekkefølgja: ... Bræk, Sevaldsbrenden, Aamodt, Naatenæs, Brumellom, Braaten.. Det har fått meg til å tru at namnet Naatenæs i 1801 enten må vere ei feilskriving eller ei seinare feiltolking, og at det rette namnet på garden skal vere Våteneset. Dette er gard nr. 110 i Skjåk og ligg i Bråtådalen vest for Dønfoss. I 1865 kalla Vaattanes. I 1900 kalla Vottaneset.

Når det gjeld far til Peder Hansen Sperstad er det vel nærliggande å tenkje på Hans Hansen Sperstad, 61 år i 1801 Lenke. I følge 'Ættebok for Skjåk' var Hans Hansen (f. 1742) gift 1g 1763 med Anne Olsdtr Kvåle d. 1764, gift 2g 1774 med Marit Kristensdtr d. 1776 og gift 3g 1778 med Anne Larsdtr Blaker. I følgje dette var altså Hans Hansen enkjemann i 10 år frå 1764 til 1774 og det er nettopp i denne tidsperioden at Peder Hansen må vere fødd. I følgje Familysearch er der to Peder Hansen døypte i Lom i denne tidsperioden: 8. mars 1767; far Hans Vange og 29. september 1769; far Hans Qvandesvold. Kan Peder Hansen vere fødd utanom ekteskap og kan Hans Hansen Sperstad skjule seg bak ein av desse fedrane i 1767 eller 1769?

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Thorbjørn Meringdal, Oslo, 22.09.2005 11:28 (3)

Takk for interessant innspill vedrørende gårdsnavnet. I boken Ragnhilds Ætt tror man det er en husmannsplass under gården Bruheim. 'Mathias Myklebust ute i Herøy hadde hørt plassen nevnt som 'Nåstad', men på Bruheim hadde man ikke hørt dette navnet.' Foreldrene til Ragnhild kom fra Skamsar og Harsheim som ligger nær Bruheim. Når det gjelder Peder Hansen så står det i boken, født 1768. I FT-1801 er han 41 år gammel, altså født ca 1760, og i FS står det f. 1759 og g.m. Ragnhild Sivertsdtr. De gifter seg 31.1.1797. Første barnet er født 1797. Hvis 1759 er riktig må vi vel søke etter andre foreldre enn Hans Hansen Sperstad f. 1742? Han er da bare 17 år. Er det andre kandidater? Thorbjørn Meringdal

--------------------------------------------------------------------------------

 

Lars E. Øyane (Luster kommune), 3580 Geilo, 22.09.2005 13:42 (4)

Dette er ei interessant ætt som ogso eg kjem borti i samband med bygdebokarbeidet for Luster i Sogn:

* Eg har fått opplyst at Ragnhild Syversdotter Brueim skal vera døypt i Skjåk 12.2.1775 som dotter av gardbrukar Syver Hansson på Brueim og kona Mari Larsdotter frå Harseim. Eg ser du Thorbjørn skriv at ho var fødd i 1771?

 

* Eg har ogso eit notat som seier at Ragnhild var gift første gongen med Peder OLSON, nybyggjar i almenningi under Vottanes i Skjåk, men farsnamnet hans kan sjølvsagt vera feil! Eg ser òg hjå FamilySearch at Peder Hansson og Ragnhild Syversdotter gifte seg i Skjåk (Lom) 31.1.1797. Same ekteparet er i same kjelde ogso skrivne gifte i Skjåk 17.3.1805, men her må det jo vera ei forveksling med dødsfallet hans Peder...? Er forresten 17.3.1805 dødsdatoen hans eller gravferdsdatoen hans?

 

* Elles tykkjer eg at vigselsdatoen frå 1797 høver dårleg med aldrene til borni. I 1801 vert nemnde Hans (7), Trond (5) og Brit (3). Har du Thorbjørn sjekka ut originalkjelda for vigselsdatoen? Kanskje Peder hadde vore gift før med ei onnor? Og, kor mange født fekk Peder og Ragnhild i alt? Dersom du Thorbjørn sit med opplysningar om desse borni og lagnadane deira, høyrer eg gjerne frå deg ogso om det!

 

Ragnhild vart som enkje attgift med haugianaren Elling Asbjørnson på Ormeim i Grytten (1779-1854), opphavleg frå Opheim i Hafslo i Sogn. Eg ættar forresten sjølv ned frå ei av søstrene og to av brørne hans!

 

Med venleg helsing,

 

Lars E. Øyane, loya@online.no

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Thorbjørn Meringdal, Oslo, 22.09.2005 21:43 (5)

* Opplysningen til Lars støtter jo resonnementet til Tor om at Naatenæs skal være Vottenes.Bra. Jeg kom i skade for å skrive at foreldrene var fra Skamsar og Harsheim, men det riktige er Bruheim og Harsheim som Lars skriver. Det var foreldrene til Syver Hansen som var fra Skamsar. * I FS står det Ragnhild Sivertsen Skjåk født 1771 og gift med Peder Hansen født 1759, de har tre barn Hans Pedersen f. 1797, Tron f. 1798,døde ung, og Brith f. 1800. Da stemmer det bra at de gifter seg 31.1.1797. Peder dør 17.3.1805. Høsten 1809 legg enka Ragnhild over fjellet til Romsdalen med sine to barn Hans og Brith, og der treff ho haugianeren Elling Asbjørnsen. Sjøl ætter eg etter sønnen Hans. Han dør 25 jan 1874 i Kyllingkleiva i Romsdal. G1.m Lisbeth Olsdatter Kylling i 1820 (1784-1824), g2.m Eli Hansdtr Monge 17 juli 1825 (17.8.1801-1884) Jeg tenker nå å få sjekket i Statsarkivet fødselsdatoene til familien, og vigselsdatoen til Ragnhild og Peder. Thorbjørn Meringdal

--------------------------------------------------------------------------------

 

Tor Myklebust, Bergen, 23.09.2005 01:17 (6)

Eg trur vi kan slå fast at Naatenæs i 1801 skal vere garden Vottenes. Mathias Myklebust (som var syskenbarn til far min) hadde vore i kontakt med lokalkjende i Skjåk men ingen der hadde høyrt om ein gard Naatenæs. Dermed har ein vel konkludert med at det måtte vere snakk om ein husmannsplass med eit namn som seinare hadde gått i gløymeboka. I FT-1801 ser vi at der er 3 husstandar på Naatenæs. Alle er ”Nyebygger med kiøbt plads”. Det peikar nok meir i retning av nyrydningsmenn i Bråtådalen enn husmenn på Bruheim.

Vi må skilje mellom opplysningane vi finn i FS. Nokre er henta frå kyrkjebøkene andre er basert på slektsforsking av ujamn kvalitet. Når der ein stad står at Ragnild Sivertsen er fødd i 1771 og gift med Peder Hansen i 1805, så er det henta frå eit innsendt bidrag av den tvilsame sorten.

 

Eg finn følgjande på FS som er henta frå kyrkjebøkene:

 

Ragnild Sivertsen døypt 12. februar 1775 i Lom. Foreldre: Syver Skamser og Marith.

 

Peder Hansen og Ragnild Siversdr gift 31. januar 1797 i Lom.

 

Hans Pedersen døypt 10. februar 1797 i Lom. Foreldre Peder Hansen og Ragnild Siversdr.

 

Brith Pedersen døypt 12. april 1800 i Lom. Foreldre Peder Hansen og Ragnild Syversdr

 

Som ein ser er der eit avvik i alder i 1801 i høve til fødselsåra ovanfor. Kanskje er den oppgitte alderen, 40 år, på Peder Hansen i 1801 også unøyaktig? I følgje ”Ragnhilds ætt” døydde Peder Hansen 17. mars 1805, 37 år gammal. Den alderen passar betre med mine kandidatar i 1767 og 1769. Så kanskje er ikkje Hans Hansen Sperstad heilt ute av bildet som far til Peder? Fint om du Thorbjørn kunne få stadfesta / avkrefta desse dataene i originalkjeldene. Når det gjeld Thron Pedersen finn eg ikkje han i FS med kjelde i kyrkjebøkene, berre eit innsendt bidrag med fødselsåret 1798 som kan vere ein konstruksjon med utgangspunkt i FT-1801.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Thorbjørn Meringdal, Oslo, 27.09.2005 11:40 (7)

Har nå vært i Statsarkivet og kikket i kirkebøkene. Jeg fant følgende i kirkebøkene: Siver Hansen Skamsar og Marit Larsdr Harsheim trolovet 14.2.1765, gift 12.11.1765 Hans Siversen døpt 7 april 1765 : Foreldre Siver Skamser , Skamser Lars Syversen døpt 28 mars 1771 introducerede 26 april. Foreldre Syver Hansen og Marith Larsdatter Ragnild Sivertsen døpt 12. februar 1775 i Lom. Foreldre: Syver og Marith Skamser Ole Syversen døpt 25 november 1781: Foreldre Syver Hansen Brudem og Marith Larsdr. Soldat Peder Hansen Sperstad og Ragnild Siversdr Brudem gift 31. januar 1797 i Lom. Caut: Hans Larsen Skamser og Lars Ramstad. Hans Pedersen døpt 10. februar 1797 i Lom. Foreldre Soldat Peder Hansen og Ragnild Siversdr Brudem. Brith Pedersen døpt 12. april 1800 i Lom. Foreldre Husmand Peder Hansen Brudem og Ragnild Syversdr 17 mars 1805 jordfestet Soldat Peder Hansen Spærstad 40 år Det nye er vel at Peder Hansen er oppført som soldat i 1797 og i 1805 når han begraves. I 1800 er han oppført som husmann. Har sjekket Stamruller Gudbrandsdalske kompani, men fant ham ikke. Er det andre militære kilder som kan sjekkes? Det står at han er 40 år når han dør, altså født ca 1765-66. Jeg fant ingen andre kandidater enn de to Tor nevner som fedre, med Hans som farsnavn. Så her er vi like langt. Kan han ha vært fra et annet sokn, og kommet dit som soldat? Hvilken kilde er det Lars E. Øyane viser til når han skriver Peder OLSON, nybyggjar i almenningi under Vottanes i Skjåk? Hvilket år?Tron Pedersen fant jeg ikke , verken blant døpte eller begravede. Han er kun nevnt i FT-1801. I kirkeboken står det Døpte og introducerede. Hva betyr introducerede?

--------------------------------------------------------------------------------

 

Gunnar Sigdestad, 6723 Svelgen, 27.09.2005 12:04 (8)

Ei kone vart introdusert fyrste gongen ho kom til kyrkja etter ein fødsel. Då stod presten i døra og tok imot henne og las ei bøn. Dei vart kalla 'kirkegangskoner'.

--------------------------------------------------------------------------------

 

Tor Myklebust, Bergen, 30.09.2005 23:24 (9)

Eg finn ein Peder Hansen, 34 år, på garden Wange i 1801 Lenke. Det er vel den Peder Hansen som vart døypt i 1767 (sjå innlegg 2). Då står det att å sjå om ein kan utelukka også han som vart døypt i 1769. Det hadde vore interessant å finne ut kven som var foreldre og fadderar til denne Peder og korvidt han eventuelt var fødd utanom ekteskap.

--------------------------------------------------------------------------------

 

Lars E. Øyane (Luster kommune), 3580 Geilo, 01.10.2005 20:14 (10)

Opplysningane som eg hadde om denne ætti, har lege hjå meg i mange år, og veit ikkje kvar dei opphavleg kom ifrå. Men etter no å ha studert dei ymse innleggi, trur eg me lyt konkludera med at første mannen til Ragnhild heitte Peder Hansson, sjølv om opphavet hans framleis er noko uklårt.

Elles kan det sjå ut til at det andre barnet til Peder og Ragnhild, Trond Pederson, kanskje aldri har eksistert. Kan henda var det berre ein gut dei hadde som fosterson, ein brorson eller søsterson av ein av dei...?

 

Elles vil eg gjerne ta med i manuskriptet mitt litt meir opplysningar om dei to sikre borni etter Peder Hansson og Ragnhild Syversdotter, og eg har nokre konkrete spørsmål:

 

1) Nøyaktig vigselsdato for Hans Pederson og Lisbeth Olsdotter (10.10.1820?)?

 

2) Nøyaktig fødsels- og/eller dåpsdato for Lisbeth Olsdotter?

 

3) Nøyaktig dødsdato og dødsstad for Lisbeth Olsdotter?

 

4) Eli Hansdotter Monge, var 17.8.1801 fødsels- eller dåpsdato?

 

5) Nøyaktig dødsdato og dødsstad for Eli Hansdotter?

 

6) Eg ser at Peder Hansson var husmann i Kleivi under Kylling, men stemmer det at han hadde elleve født, tre + åtte?

 

7) Nøyaktig dødsdato og dødsstad for Brit Pedersdotter?

 

8) Brit gifte seg i Grytten 10.10.1820 med Lars Jacobson som skal vera fødd på Toten kring 1792. Kva gard på Toten var han ifrå og kva var dåpsdatoen hans?

 

9) Nøyaktig dødsdato og dødsstad for Lars Jacobson?

 

10) Lars og Brit var gardbrukarar på Myklebostad i Herøy på Sunnmøre, men stemmer det at dei fekk ni født i lag?

 

Hjarteleg takk for hjelpi!

 

Med venleg helsing,

 

Lars E. Øyane

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Tor Myklebust, Bergen, 02.10.2005 14:51 (11)

7) Brit Pedersdtr døydde 29. januar 1875. Ho budde då hos ei dotter som var gift på Moltustranda i Herøy.

8) Eg har ikkje funne dåpen til Lars Jacobsen. I 1801 bur han med foreldra på garden Lille Ingeberg på Vang i Hedemark Lenke, men han skal vere fødd på garden Amundrustad på Toten. Dei måtte flytte etter at garden vart teken frå dei på odel. I tida etter skal dei ha budd ulike stadar bl.a. Thorsrud på Toten og Rogstad i Vang før dei drog til Herøy. (kjelde: artikkel av byråsjef S. Skappel, bl. a. trykt i Tidsskrift for Sunnmøre Historielag)

 

9) Lars Jacobson døydde på Myklebust i Herøy 29. desember 1873, 82 år gml.

 

10) Lars og Brit fekk 10 født: Jacob f. 5/6 1822 Ragnhild f. 3/10 1824 Birte Helene f. 17/9 1826 Elen Pauline f. 21/11 1828 Lars Severin f. 21/2 1831 Johannes Britanus f. 25/2 1833 Hans Andreas f. 31/10 1835 Peder Tobias f. 27/6 1838 Anne Martha f. 21/12 1840 Henrik Mathias f. 5/5 1844

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Lars E. Øyane (Luster kommune), 3580 Geilo, 02.10.2005 21:04 (12)

Hjarteleg takk til Tor for nyttige opplysningar om Brit og huslyden hennar. Dette var svært bra, men eg har to tilleggsspørsmål:

* Det ser ut til at Lars Jacobson sin fødsel eller dåp ikkje finst nokon stad, men kva kan me seia vart den endelege bustaden (og yrket) til Jacob Haagenson, far hans Lars?

 

* Og kva gard på Moltustranda var det Brit døydde på?

 

Med venleg helsing,

 

Lars E. Øyane

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Tor Myklebust, Bergen, 02.10.2005 23:07 (13)

På FS finn eg berre dåpen til to av borna til Jacob Haagensen og Berte Larsdtr. Agnete døypt 11/10 1795, dei bur då på Østre Toten. Hellena døypt 2/3 1800 på Nes i Hedemark. Heile familien flytta til Herøy på Sunnmøre i 1804. Dei dreiv først garden Igesund før dei flytta til Myklebust i 1811. Jacob vart soleis gardbrukar til slutt, og i tillegg dreiv han litt som skreddar og seglmakar. Han var ein av to valmenn frå Herøy då det skulle kårast utsendingar til Riksforsamlinga på Eidsvoll. Jacob døydde 24/1 1848 81 1/2 år gammal. I kyrkjeboka er det då skrive at han var fødd på Amundrusta i Toten. Kona Berte Larsdtr døydde 14/12 1839 73 år gammal.

Lars og Brit hadde to døttre som vart busette på kvart sitt bruk på garden Moldtu på Moldtustranda. Kva for ei av døttrene ho budde hos veit eg ikkje.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Lars E. Øyane (Luster kommune), 3580 Geilo, 03.10.2005 12:18 (14)

Nok ein gong hjarteleg takk til Tor for nye presiseringar! Då kjem me vel ikkje lenger på ho Brit. So vonar eg berre på fleire opplysningar om Hans Pederson og huslyden hans...

Med venleg hesing,

 

Lars E. Øyane 

 

 

Litt til om Peder Spærstad og Ragnhild Bruheim:

Gift: 31 jan 1797, Lom

    

Barna til Peder Spærstad og Ragnhild Bruheim er:

     12        i.   Hans Pedersen, født 10 feb 1797 i Lom; døde 25 jan 1874 i Kylling i Romsdal; blei gift med Lisbeth Olsdatter 10 okt 1820 i Kors.

                ii.   Trond Pedersen, født 1798.

               iii.   Brith Pedersdatter, født 12 apr 1800 i Lom; døde 29 jan 1875 i Moltustranda i Herøy på Sunmøre.

 

 

     26.  Ole Jakobsen, født 1757 i Rødstøl; døde 1827.  Han var sønnen til 52. Jakob Henriksen og 53. Synneve Joensdatter.  Han gifta seg med 27. Anne Larsdatter.

     27.  Anne Larsdatter, født 1754 i Brøste.  Hun var datteren til 54. Lars Amundsen og 55. Lisbet Povelsdatter.

    

Barna til Ole Jakobsen og Anne Larsdatter er:

                 i.   Jacob Olsen, født 1778 i Rødstøl; blei gift med Marit Jonsdatter; født 1772 i Moe.

     13      ii.   Lisbeth Olsdatter, født 1784 i Kylling i Romsdal; døde 22 apr 1824 i Kylling i Romsdal; blei gift med (1) Jakob Olsen; blei gift med (2) Hans Pedersen 10 okt 1820 i Kors.

               iii.   Synneve Olsdatter, født 1792 i Rødstøl; blei gift med Erling Iversen; født 1784 i Hole.

 

 

Generasjon nr. 6

 

     32.  Peder Torfinnsen, født 1695 i Ødegård i Vistdalen; døde 1750 i Derin Meringdal ved Eikesdalsvatnet.  Han var sønnen til 64. Torfinn Pedersen og 65. Anne Olsdatter.  Han gifta seg med 33. Gjertrud Eriksdatter.

     33.  Gjertrud Eriksdatter, født i Derin Meringdal ved Eikesdalsvatnet; døde 1734 i Derin Meringdal ved Eikesdalsvatnet.  Hun var datteren til 66. Erik Olsen og 67. Eli Gundersdatter.

 

Notater om Peder Torfinnsen:

Peder kom fra Vistdalen og i 1717 bøksla han

2 pund fiskeleie i Meringdal. Vi vet ikke om Peder

gifta seg opp igjen etter Gjertruds død. Men han

hadde ei datter etter 1, ekteskap: Gjertrud f. 1735,

gift  1760 med Knut Eriksen Utigard f. 1721.

I følge tradisjonen skulle Peder "Derinn" ha vært

en fremragende smed og kunne gjøre mange ting

som ingen andre i prestegjeldet hadde gjort maken

til før. Han laga bl.a. glassrammer av bly til kirker

og andrte bygg. Ellers var han kjent for å lage sager

for skogsdrift. "Pe-sagene" var svært etterspurte.

 

Kilder:

Gards og ættesoge for Nesset VIII s. 17-18.

 

Notater om Gjertrud Eriksdatter:

Boet etter Gjertrud i 1734 var verdsatt til 106 rd.

1 ort 10 skilling, og det var ingen gjeld.

Farbroren Knut Torfinnsen Ødegård var

formynder for de 4 barna.

Kilder: Gards og ættesoge for Nesset VIII s. 17.

    

Barna til Peder Torfinnsen og Gjertrud Eriksdatter er:

     16        i.   Aslak Pedersen, født 1712 i Derin Meringdal ved Eikesdalsvatnet; døde 1790 i Derut Meringdal ved Eikesdalsvatnet; blei gift med Ingeborg Jonsdatter.

                ii.   Torfinn Pedersen, født 1723.

 

Notater om Torfinn Pedersen:

Torfinn blei neste bruker på gården. Han gifta seg med

Gyda Eriksdatter Husby f. 1726 d. 1796.

Torfinn eller "Tølløv" som han blei kallt var ei tid

utkommandert til Røros, og der fikk han se hvorledes

det blei laga streng av metall. Hjemme igjen laga han

seg utstyr til å strekke streng. Han laga den fineste

stålstreng som det snart gikk gjeteord om. Stålet måtte

han få fra Lesja, for det var mjukt og tøyelig. Torfinn var

også kjent som en dyktig børsemaker. Det var skifte

etter ham 1. juli 1773. Boet hadde brutto 103 riksdaler

3 ort 10 skilling. Netto 84 rd. 2 ort 18 sk.

   Barn:

    1) Peder f. 1751, tok over bruket og gifta seg med

         Brønnhild Tollefsdtr. Hånde f. 1757 d. 9/4 1834.

    2) Ingeborg f. 1755 d. ugift i 1774.

    3) Gjertrud f. 1759, g.m. Hans Gundersen Reitan f. 1759.

Kilder: Gards og ættesoge for Nesst VIII s. 18.

 

               iii.   Anne Pedersdatter

               iv.   Eldri Pedersdatter

 

 

     34.  Jon Larsen, født 1680 i Sandvik på Buggestranda; døde 1762 i Derut Meringdal ved Eikesdalsvatnet.  Han var sønnen til 68. Lars Knutsen Sandvik.  Han gifta seg med 35. Eldri Olsdatter.

     35.  Eldri Olsdatter, født i Derin Meringdal ved Eikesdalsvatnet; døde 1733 i Derut Meringdal ved Eikesdalsvatnet.  Hun var datteren til 70. Ola Eriksen og 71. Anne Olsdatter.

Notater om Jon Larsen:

Jon Larsen bøksla halve gården (2pd.) i tiden 1718-40 årene.

Det er mulig han er sønnen til Lars Knutsen Sandvik f. 1642.

Lars blei utskriven som soldat i 1662, og han var i tjeneste

frem til 1665. Lars var sønn av Knut Larsen Sandvik f. 1611,

og han var sønnen til Lars Toresen nevnt i 1601 da han la

ERESFJORDEN

 
frem et brev på sommertinget da han la frem et gammelt brev

som gjaldt en merkegang og forlik om bømark på Bugge.

På sommertinget 6. juli 1748 viste Jon Larsen frem skinnet

av en voksen bjørn.

Eldri og Jon fikk disse barn ilag:

   1) Ola

   2) Erik

   3) Lars

   4) Ingeborg, husmor på garden.

   5) Peder f. 1730, g.m. Dordi Olsdtr. Øverås f. 1716

   6) Ola d.y. f. 1731, g.m. Siri Ingebriktsdtr. Lervoll f. 1715.

Kilder: Gards og ættesoge for Nesset VIII s. 28 og V s. 193.

 

Notater om Eldri Olsdatter:

I skiftet etter Eldri 20. mai 1733 er Peder Meringdal,

Gunder Knutsen Sandvik og Tore Olsen ført opp

som verger for barna. Gunder var gift med ei tante til

Jon Larsen. Nettoen på boet var 20 riksdaler.

Kilder: Gards og ættesoge for Nesset VIII s. 28.

    

Barna til Jon Larsen og Eldri Olsdatter er:

     17        i.   Ingeborg Jonsdatter, født 1726 i Derut Meringdal ved Eikesdalsvatnet; døde 1786 i Derut Meringdal ved Eikesdalsvatnet; blei gift med Aslak Pedersen.

                ii.   Ola Jonsen

               iii.   Erik Jonsen

               iv.   Lars Jonsen

 

 

     36.  Lars Pedersen, født i Larsgården, Myklebust i Vistdalen Romsdal; døde 1749 i Larsgården, Myklebust i Vistdalen Romsdal.  Han var sønnen til 72. Peder Johnsen.  Han gifta seg med 37. Inger Aslaksdotter.

     37.  Inger Aslaksdotter, født 1705 i Nerland i Vistdal, Romsdal.; døde i Sira i Eresfjorden, Romsdal..  Hun var datteren til 74. Aslak Jonson og 75. Ingeborg Ellingsdatter.

 

Notater om Lars Pedersen:

Lars Pederson f. ca. 1698 finn vi som eigar av 1 pd. 10 '/2 mrk. med råderett over bygsla i lag med systera, medan mora sat med like mykje. 1 1734 var Lisabet ført opp med like mykje, og mora var borte. Lars Pederson gifta seg med lnger Aslaksdtr. Nerland.

Erik Knutson Eikesdal gav 4/7 1744 skøyte på 1 pd. 19 '/_ mrk. med bygsel til sin kommande svigerson Knut Anderson Lange, dessutan 1 pd. 19 '/= mrk. som dottera skulle ha i arv, til saman 1 våg 15 mrk. Som vi ser her var det varierande grenser for kva som høyrde til dei einskilde bruka i Nedre Myklebostad på denne tida. Det er ingen ting som tyder på at Knut Anderson budde på bruket. Han var brukar av nabogarden Heraust. Det kan vere på grunn av dette skøytet Bård Erikson var der nokre år. (Sjå meir om denne delen under enkja til Lars).

I Lars og Inger si tid var det ikkje godt naboskap med grannane på

det bruket som vart Ryttergarden. I 1734 var det mykje krangel. Nokre

av geitene til Lars var korne inn og beitte på jorda til Mildri og Ole

Aslakson. Ole jaga geitene tilbake og Mildri skreik: "Forbanna vere du

og kona di, din tater Lars, tjuv Lars!" Lars svara: " Du har gjort verre

ting, du har mjølka Amund si ku" . Amund Endreson i Knutgarden stod

og høyrde på skjellsorda. Dommen var at Mildri måtte betale bot fordi

det var på ein søndag, og det var "helligdagsbrøde" å uroe med slikt.

Eit halvt år seinare vart Lars stemna av Ole Aslakson fordi han hadde skulda Mildri for å vere sauetjuv og å stele mjølk frå kua til Amund Endreson. Det går fram at Lars hadde handla framfust og tankelaust. Han måtte bøte med 3 rd. til Reknes Hospital.

Lars Pederson var den første med dette namnet som vi kjenner til på bruket, så det er nok han som er opphavet til namnet på Larsgarden. Han vart ikkje nokon gammal mann. Det var skifte etter han 22/5 1749. Buet hadde ein brutto på 138 rd. 3 ort 2 sk. og gjelda var ikkje så stor, så Inger Aslaksdtr. og dei 5 barna sat at med ein nettoformue på 123 rd. 1 ort 2 sk. Barna var mindreårige og Aslak Nerland var verje for dei. Inger Aslaksdtr. gifta seg opp att med Knut Knutson Sira d. 1757, og dei fekk ei dotter. Då Inger igjen vart enkje gifta hos seg for tredje gong i 1757 med Jon Olson Husby f. 1694 d. 1773.

 Inger Aslaksdtr. og Lars Pederson hadde barna: fil. Peder f. ca. 1733 , brukar frå 1762  2. Aslak, g. 1760 m. Ragnhild Pedersdtr. (sjå opphavet til Ekren og Ryttergarden), flytta til Mittet. 3. Tollef f. ca. 1741 d. 1813 (sjå Gauprør g.nr. 97 br.nr. 1 og 2). 4. Lasse d. 1755 5. Ragnhild, døydde ung.

Inger Aslaksdtr. hadde i sitt 2. ekteskap med Knut Knutson Sira dottera:

1. Ingeborg f. 1750 d. 1801, brukar av tidlegare br.nr. 2 Torhus (sjå b.8 s. 266).

Enkja, lngerAslaksdtr. vart brukar etter at Lars Pederson døydde, men frå 1750 finn vi Bård Erikson f. 1719 som brukar av 1 våg I pd.

Kilder: G. og Æ. for Nesset bind IX side 246 og 247.

    

Barna til Lars Pedersen og Inger Aslaksdotter er:

     18        i.   Peder Larsson, født 1733 i Larsgården, Myklebust i Vistdalen Romsdal; døde 14 jul 1819 i Larsgården, Myklebust i Vistdalen Romsdal; blei gift med Synnøve Endresdatter.

                ii.   Aslak Larsson, født i Larsgården, Myklebust i Vistdalen Romsdal; døde i Mittet i Romsdal; blei gift med Ragnhild Pedersdatter; døde i Mittet i Romsdal..

               iii.   Tollef Larsson, født 1741 i Larsgården, Myklebust i Vistdalen Romsdal; døde 1813 i Gauprør ved Vistdal, Romsdal; blei gift med Gunhild Jonsdatter 03 jul 1776 i Vistdal kirke; født 1738 i Husby i Eresfjord, Romsdal; døde 1804 i Gauprør ved Vistdal, Romsdal.

 

Litt til om Tollef Larsson:

Burial: 22 aug 1813, Vistdal kirke

 

Litt til om Tollef Larsson og Gunhild Jonsdatter:

Gift: 03 jul 1776, Vistdal kirke

 

               iv.   Lasse Larsson

                 v.   Ragnhild Larsson

 

 

     38.  Endre Jonsen, født 1689 i Finnnset i Eikesdal; døde 1744 i Solhjell i Eresfjord.  Han var sønnen til 76. Jon Jonsen og 77. Søgni Eriksdatter.  Han gifta seg med 39. Guri Knutsdatter.

     39.  Guri Knutsdatter, født 1693 i Solhjell i Eresfjord; døde 1750 i Solhjell i Eresfjord.  Hun var datteren til 78. Knut Bårdsen.

 

Notater om Guri Knutsdatter:

Solhjell

Gardsnr 89

Samla skyld føre 1838: 3 våger 1 pund. 1838: 4 dalar 3 ort. 1890: 9,48 mark.

Gardsnamnet vert uttala só`ljællan Professor O. Rygh meiner dette namnet kjem av gno. Solhjallar, av sól, f. og flt. av hjalls, m. som tyder høgtliggjande flate, terrasse. Namnet skulle då tyde stader med mykje sol. Dersom Eresfjorden er handlingsstaden i  "Synnøve Solbakken" (1857), høver innleiingsorda godt på Solhjellgarden:  "1 en dal kan der være et til alle sider frittliggende høyt sted, som solen

bærer stråler på, fra det den går opp til den faller. Og de som bor tettere under fjellene og sjeldnere får sol, kaller da hint sted en solbakke. Den hvorom her skal fortelles, bodde på en sådan, hvorav gården hadde sitt navn. Der la sneen seg sist om høsten, der brånet det også først om våren." I 1669 vart namnet skrive Soliel, og i 1723 Solgield.

Garden ligg mellom gardane Bjørnes i sør og Torhus i nord. I nordaust grensar Solhjell til fylkesvegen og i sørvest til høgfjellet. Garden har ikkje fiskerett i Eira.

Oldfunn er det lite av på Solhjell. Det er funne ei gravrøys på Syngjarneset. Ho er 10?11 m i tverrmål og 0,7?1,2 m høg. Det gjekk tidlegare veg forbi røysa. Det vert fortalt at gravfølgjet på veg til kyrkja stoppc ved røysa for åsyngje ein salme. Difor namnet Syngjarneset.

I skriftlege kjelder er Solhjell fyrste gongen nemnd i Aslak Bolts jordebok frå 1430?åra, men han er ikkje nemnd i tiendpengeskatten frå 1520?21. I Olav Engelbrektsons jordebok frå 1533 heiter det at Solhjell er bortbygsla for 1 1/2 øre verd. (1 øre = 1 bismarpund).

Med skattemanntalet 1597 stig Solhjell klårare inn i soga. Då var der 2 brukarar, i 1620?90 j amt over 3. I tida ca. 1690 til i 1921 var der 2 bruk. Sidan har det vore 3 bruk, men i seinare tid berre 2 brukarar.

I 1647 var Solhjell rekna for halvgard og betalte landskyld av 3 våger 1 pund fiskeleige. Garden var krongods. I 1661 hadde oberst von Hoven vorte eigar av 1 1/2 v. 1 pd. 4 mrk. og Sira kyrkje av 4 pd. 8 mrk. Von Hoven hadde rådvelde over bygsla på heile Solhjell. I 1669 ser eigedomslista slik ut: Von Hoven 2 v. og Sira kyrkje 4 pd. Obersten sin part gjekk over til versonen Georg von Schultz i 1680?åra. Frå 1760?åra åtte biskop Marius F. Bang (2 v.) og Sira kyrkje (4 pd.) Barden. Sonen Carsten G. Bang fekk skøyte på 2 våger i Solhjell av faren i 1781. I 1792 skøytte han garden til Johan L. Bull, som straks etter selde heile garden til brukarane.

Kilder: Gards- og ættesoge for Nesset bind VIII side 207 og 208.

 

    

Barna til Endre Jonsen og Guri Knutsdatter er:

                 i.   Knut Endresen, født 1720 i Solhjell i Eresfjord; døde 1793 i Bjørnes i Eresfjord; blei gift med Marit Jonsdatter; født 1721 i Finnnset i Eikesdal; døde i Solhjell i Eresfjord.

                ii.   Tørri Endresdatter, født 1722.

               iii.   Søgni Endresdatter, født 1724.

               iv.   Brit Endresdatter, født 1730.

     19       v.   Synnøve Endresdatter, født 1726 i Solhjell, br. nr. 1, Eresfjord i Romsdal; døde 1788 i Larsgården, Myklebust i Vistdalen Romsdal; blei gift med Peder Larsson.

 

 

     42.  Arne Olsen, født 1687; døde 1757 i Lervoll i Eresfjord Romsdal.

 

Notater om Arne Olsen:

Arne brukte gården etter svigerfaren, Endre Lervoll.

Han gifta seg 1. gang med Marit Endresdtr. I skiftet

etter henne 2. juli 1728 er det ført opp 2 døtre:

     1) Kari g. m. enkemann Ola Paulsen Bugge.

     2) Anne.

Arne gifta seg opp igjen med ei ukjent kone, barn:

     1) Marit f. 1734, g.m. Knut Torsteinsen Finnset.

     2) Brit, g.m. Lars Sørensen Eidsvåg.

Arne dreiv gården til omlag 1750. I et notat fra 1747

står det om han at han er en fattig og utarma og har

gått fra gården. Gården lå øde i tidsrommet 1750-66.

Den blei nå utlyst for salg.

Kilder: G. og æ. for Nesset VI s. 170-171.

 

Ljørvoll

G. nr. 74

Ljørvoll vart frå gamalt av rekna som halvgard og hadde ei skyld på 2 våger 1 pund 16 merker. Samla skyld for garden er no 7 mark 86 øre.

I daglegtale vert namnet uttala jørvollan. Gamle skriveformer av namnet er Lervoll 1610, Leruoldt 1632 og Leervold 1723. Det har vore vanskeleg både for lek og lærd å gjere seg opp ei viss meining kva dette namnet tyder. Professor Oluf Rygh meiner at fyrste lekken kan korne av elvenamnet Ljøra eller Ljø. "Men forklaringen er ganske usikker", seier han. No finst det inga elv som renn over området.

Det er såleis lite truleg at eit elvenamn er opphavet til dette gardsnamnet. Vi let spørsmålet stå ope.

Ljørvoll ligg om lag midt i Eresfjordbygda, avgrensa av Eira i vest, av Frisvoll i nord og Steinsvoll i sør. I austleg retning når eigedomen heilt til fjells. Området er tydeleg danna og forma av Eira. Sandavsetningar og graving fra elva har danna terrassar. I desse terrassane er det sandjord, til dels tørkesvak jord. Vatningsanlegget som bygda fekk i 1979, gjer god nytte for seg her. I bakken aust for husa er det leire. Denne leira har stoppa naturleg drenering av vatnet fra fjellsida. Dette er årsaken til at myrområda har vorte danna lengst aust på Ljørvoll.

Ovafor desse leirbakkane finn vi Gletthaugen, Helgereiten, Ellinghaugen, Banken, Ulvesturøra, Storbakken og Brandøyna. Dei tre fyrste er tidlegare husmannsplassar. På Ulvesturøra kan vin enno sjå restar etter ei garnal dyregrav som vert kalla Ulvestuå. Ho er nok fra den tida da menneska også måtte ty til viltet i skog og fjell for ågreie seg. På Ulvesturøra er det under pløying funne restar etter kol. Opp mot flata her gjekk ein gamal ferdselsveg. Etter at nyvegen kom, har denne vorte kalla gamlevegen til dagleg. Elles gjekk det ein gamal veg langs med Eira. Han gjekk på skrå ut over Ljørvollmoen og oppatt ved Reithaugen og forbi våningshuset på Dernedgarden på Frisvoll.

Fra gamal tid hadde Vestre og Austre Ljørvoll ei flaumkvern oppe i bekken som rann i bytet mellom dei to bruka. Dessutan hadde Ljørvoll også kvernrett i Dokkelva.

Busetnaden på Ljørvoll er truleg fra nyare tid. Garden er ikkje nemnd i tiendpengemanntalet 1520. Det kan vere mykje truleg at denne garden vart liggjande øyde etter Svartedauden (1349) og fekk fyrst oppsitjarar på ny i slutten på 1500? talet. I 1597 var der nemleg 1 brukar. I 1611 var der 2 brukarar, og såleis heldt det seg til i 1850?ara.

Dei fyrste opplysningane om gardsdrift får vi i 1657. Det året betalte dei to bruka kvegskatt for til saman 5 hestar, 25 kyr, 18 geiter og 8 sauer.

I 1723 heiter det om Ljørvoll at dei sådde 6 skjepper blandkorn. Høyavlinga var 44 lass, og dei fora 2 hestar og eit føl, 8 kyr, 10 ungnaut og 16 småfe. "1 husmand uden plads. 1 sæter 1/2 mil fra gaarden, skoug til brendefang. Ingen kværn, intet fiskeri uden af haved. Ringe fægang, ellers af samme beskaffenhed som Friisvold". Vi ser at det var jamnt over færre dyr på garden enn i 1657. Omsynet til tiend og skatt vog nok med når oppgåvene vart oppsette.

Kilder: Gards- og ættesoge for Nesset bind VI side 134, 135 og 136.

    

 

    

Barna til Arne Olsen er:

     21        i.   Marit Arnesdatter, født 1734 i Lervoll i Eresfjord Romsdal; døde 1794 i Finnset i Eikesdal Romsdal; blei gift med Knut Torsteinsen 1759.

                ii.   Brit Arnesdatter

 

 

     44.  Henrik Olsen, født i Øverås i Eresfjord Romsdal; døde 1736 i Øverås i Eresfjord Romsdal.  Han var sønnen til 88. Ola Henriksen og 89. Synnøve Olsdatter.  Han gifta seg med 45. Anne Toresdatter.

     45.  Anne Toresdatter, født i Sæter i Eikesdal Romsdal; døde 1735 i Øverås i Eresfjord Romsdal.  Hun var datteren til 90. Tore Toresen og 91. Gjertrud Bjørnsdatter.

    

Barna til Henrik Olsen og Anne Toresdatter er:

     22        i.   Ola Henriksen, født 1726 i Øverås i Eresfjord Romsdal; døde i Slenes i Eresfjord Romsdal; blei gift med Kari Toresdatter 1765.

                ii.   Tore Henriksen, født 1731.

               iii.   Jon Henriksen

               iv.   Marit Henriksdatter

                 v.   Brit Henriksdatter, født 1725.

 

 

     46.  Tore Andersen, født i Slenes Nedre i Eresfjorden, Romsdal; døde 1754 i Slenes Nedre i Eresfjorden, Romsdal.  Han var sønnen til 92. Anders Endresen.  Han gifta seg med 47. Randi Knutsdatter.

     47.  Randi Knutsdatter, født 1706 i Hånde i Eresfjorden, Romsdalen; døde 1755 i Slenes Nedre i Eresfjorden, Romsdal.  Hun var datteren til 94. Knut Nilsen.

 

Notater om Tore Andersen:

Tore tok over drifta ca. 1750. Han var lagrettsmann

i 1750. Det var skiftesamling etter han 27. juni 1755.

Netto verdi av boet: 99 riksdaler og 4 skilling.

Kilder: G. og æ. for Nesset VIII s. 156-157.

 

Notater om Randi Knutsdatter:

Randi f. 1706, blei g.m. Tore Andersen Slenes Nedre.

    

Barna til Tore Andersen og Randi Knutsdatter er:

     23        i.   Kari Toresdatter, født 1735 i Slenes i Eresfjord Romsdal; døde i Slenes i Eresfjord Romsdal; blei gift med Ola Henriksen 1765.

                ii.   Knut Toresen, født 1740.

 

Notater om Knut Toresen:

Knut ble neste bruker på gården, han var gift

1. gang med Marit Hansdtr. Sirareiten f. 1740 d. 1775.

       Barn:

         1) Tore f. 1766, g.m. Lisbet Nilsdtr. Åsbø, Stangvik.

         2) Brit f. 1769, g.m. enkemann Peder Olssen Bjørnes.

         3) Knut f. 1771, g.m. enke Anne Bersveinsdtr. Rød.

         4) Randi f. 1774, g.m. Peder Pedersen Øverås.

Knut gifta seg på nytt med Mildri Andersdtr. Rød.

       Barn:

          1) Marit f. 1779, g.m. Ola Olsen Sandnes f. 1777.

          2) Kari f. 1781, g.m. Ola Andersen Myklbostad.

          3) Anders f. 1785, han tok over gården, han gifta seg

               i 1814 med Brit Brit Knutsdtr. Myklebostad f. 1790.

               Barn:

                  a) Mildrid f 1814. g.m. Erik Eriksen Moen.

                  b) Knut f.1815, neste bruker på gården, og han

                       blei g.m. Ingeborg Tøllevsdtr. Syltebø f. 1827.

                  c) Ildri f. 1819, g.m. Jon Knutsen Frisvoll f. 1817.

                  d) Brit f. 1825, g.m. Knut Simonsen Torhus f. 1830.

                  e) Aslak f. 1829, sjømann, kom bort på sjøen, ugift.

                  f) Knut d.y. f. 1832, g.m. Sigrid Pedersdtr. Hånde.

            4) Marit d.y. f. 1788 g. m. Tore Jonsen Slenes Øvre.

            5) Aslak f. 1791 og døde 1808.

Det ser ut til at Knut var en holden mann for han lånte ut

penger flere ganger. I 1782 var han lagrettsmann.

Kilder: G.og æ. for Nesset VIII s. 157-158.

 

               iii.   Anders Toresen, født 1744.

 

Notater om Anders Toresen:

Anders forblei ugift. Han bodde i ei lita stue på

gården. De to siste åra han levde, hadde han kår

både på heimegården, Bjørnes og Pestugården

på Øverås. Det var slekta som tok seg av ham og

ga han kårbrev 31. oktober 1817. Til gjengjeld

overlot den gamle ungkaren sine midler til brorsønnen

Anders og de to søstrene hans, mot at de "saalenge

jeg lever skal være forbundne av forsørge mig i alle

de Nødtørftigheter som jeg behøver med Levnedsmidler,

Tilsyn, Pleye og Bevogtning i alle Skroblighets samt

Alderdoms Tilfelle, indtil min Dødsdag."

Kilder: G. og æ. for Nesset VIII s. 156.

 

               iv.   Tore Toresen, født 1748.

 

Notater om Tore Toresen:

Tore gifta seg med Guri Jonsdtr. Myklebostad,

og han døde på Rød i 1811.

        Barn:

                1) Tore født 1770 og døde 1/2 år gammel.

Kilder: G. og æ. for Nesset VIII s. 156.

 

 

                 v.   Endre Toresen, født 1751.

 

Notater om Endre Toresen:

Endre kom til Osen under Hånde hvor han

gifta seg med Helga Tomasdtr. Husby f.1762.

Ved skifte etter Endre og Helga i 1814 var det

til deling mellom de 3barna hele 254rd. 1 ort 6 sk.

Det er sjelden å se sånn velstand etter

husmannsfolk. Gjelda var på kun 37 riksdaler.

      Barn:

            1) Tore f. 1792 gifta seg med Synnøve

                Jonsdtr. Merringdal f. 1790. De fikk

                Bøksla til seg plassen av Trond Hånde

                og Erik Moen. Tore utrykte disse fyndord:

                " Trond Horne rik på land

                gje han Tore Osa lite grann

                så han au kan bli ein velstandsmann".

                Barn:

                   a) Helga f. 1825, g.m. Trond O.Øverås.

                   b) Søgni f. 1827, g.m. Hans H.Øverås.

                   c) Synnøve f. 1830, g.m. Hans T.Øverås.

                   d) Endre f. 1832, g.m. Anne T.Frisvoll.

              2) Tomas gifta seg 1823 med enka Marit

                   Jørgensdtr. Austigard f. 1791 på Lesja.

                   Hun var tidligere gift med Johan Henrik

                   Andersen Doset f. 1789.

                   Barn:

                       a) Anders f. 1815, g.m. Brit A. Moen.

                       b) Eli f. 1822. ( Se VII side 220)

                3) Randi f. 1801 og døde ugift i 1833-

Kilder: Gard og æ. for Nesset VIII s. 67-68.

 

 

     48.  Hans

    

Barn of Hans er:

     24        i.   Peder Hansen Spærstad, født 1768 i Sperstad; døde 17 mar 1805 i Bruem Spærstad; blei gift med Ragnhild Syversdatter Bruheim 31 jan 1797 i Lom.

 

 

     50.  Syver Hansen Skamsar, født 1739 i Skamsar; døde 1827 i Skamsar.  Han var sønnen til 100. Hans Larsen Skamsar og 101. Ragnhild Syversdatter Skamsar.  Han gifta seg med 51. Marith Larsdatter 14 feb 1765.

     51.  Marith Larsdatter, født 1744 i Harsheim; døde i Skamsar.  Hun var datteren til 102. Lars Olsen og 103. Marit Sylfestdatter.

 

Litt til om Syver Skamsar og Marith Larsdatter:

Gift: 14 feb 1765

SKJÅK

 
    

Barna til Syver Skamsar og Marith Larsdatter er:

                 i.   Hans Syversen, født 1768.

                ii.   Lars Syversen, født 1770.

     25     iii.   Ragnhild Syversdatter Bruheim, født 1775 i Bruheim; døde 01 mai 1840 i Ormem i Romsdalen; blei gift med Peder Hansen Spærstad 31 jan 1797 i Lom.

               iv.   Ole Syversen, født 1781.

 

 

     52.  Jakob Henriksen, født 1731 i Brude; døde 1806.  Han var sønnen til 104. Henrik Brude.  Han gifta seg med 53. Synneve Joensdatter 1754 i Kors Kirke.

     53.  Synneve Joensdatter, født 1731 i Brude; døde 1806.  Hun var datteren til 106. Joen Olsen.

 

Litt til om Jakob Henriksen og Synneve Joensdatter:

Gift: 1754, Kors Kirke

    

Barna til Jakob Henriksen og Synneve Joensdatter er:

                 i.   Ellen Jakobsdatter, født 1754 i Brude; døde 1800; blei gift med (1) Rasmus Gudmundsen; født 1750 i Brøste  (1.  mann til Ellen); blei gift med (2) Hans Pedersen; født i (2. mann til Ellen).

     26      ii.   Ole Jakobsen, født 1757 i Rødstøl; døde 1827; blei gift med Anne Larsdatter.

               iii.   Ane Jakobsdatter, født 1762 i Rødstøl.

               iv.   Kristen Jacobsdatter, født 1768 i Brude; døde 1817; blei gift med Peder Pedersen; født 1761 i Einbu Lesja; døde 1823.

 

 

     54.  Lars Amundsen, født 1710 i Brøste; døde 1763.  Han var sønnen til 108. Amund Larsen og 109. Ane Eriksdatter.  Han gifta seg med 55. Lisbet Povelsdatter.

     55.  Lisbet Povelsdatter, født 1713 i Løkra på gården Eidet (2 kone).  Hun var datteren til 110. Povel Amundsen og 111. Inger Harkieldsdatter.

    

Barna til Lars Amundsen og Lisbet Povelsdatter er:

                 i.   Povel Larsen, født 1748 i Brøste; blei gift med Birgithe Randesmoesdatter; født i Mjelve.

                ii.   Kristen Larsdatter, født 1749 i Brøste; blei gift med Ole Knudsen; født i Brøste.

               iii.   Birgitte Larsdatter, født 1750 i Brøste.

               iv.   Ingrid Larsdatter, født 1752 i Brøste.

     27       v.   Anne Larsdatter, født 1754 i Brøste; blei gift med Ole Jakobsen.

               vi.   Lisbeth Larsdatter, født 1755 i Brøste.

              vii.   Elen Larsdatter, født 1758 i Brøste.

 

 

Generasjon nr. 7

 

     64.  Torfinn Pedersen, født 1665 i Ødegård i Vistdalen; døde 1729 i Ødegård i Vistdalen.  Han var sønnen til 128. Peder Torfinnson og 129. Ingeborg Sivertsdatter.  Han gifta seg med 65. Anne Olsdatter.

     65.  Anne Olsdatter  Hun var datteren til 130. Ola.

Notater om Torfinn Pedersen:

Torfinn Pederson f. ca. 1665 gifta seg med Anne Olsdtr Vi er usikre på opphavet hennar. Det var mange som heitte Anne og Ole i bygda. Torfinn Pederson tok over 1 pd. i Lille Berset etter foreldra på den tida dei døydde, resten 2 pd. bygsla han av Hans Fimmer sine arvingar.

Torfinn Pederson vart tidleg sjølveigar. Han fekk skøyte på 2 pd. frå Hans Fimmer sine arvingar den 9/8 1703. Han var lagrettemann i 1705 og 1721. 11711 betalte Torfinn Pederson skoskatt for kona, 2 av sønene og Birgitte, som må vere systera hans. Ved krigsstyrmanntal i 1721 vart Torfinn Pederson skattlagt med 1 rd. 48 sk. Aret etter gav han skøyte til ein av sønene.

 

Torfinn Pederson døydde og det var skifte etter han den 3/6 1729. Bruttoen i dødsbuet var på 90 rd. 22 sk., og nettoen til deling på Anne Olsdtr. og dei 4 barna var på 30 rd. 22 sk. Anne Olsdtr. levde på kåret etter at både sonen og sonesonen hadde teke over. Anne Olsdtr. og Torfinn Pederson var foreldre til desse barna:

  1. Peder f. ca. 1695 d. i 1750-åra, g.m. Gjertrud Eriksdtr. Meringdal, brukar av Meringdal (sjå b. 8 s. 17). Eldste sonen Aslak f. 1712 kravde

      odelsrett på br.nr. 1 her i 1768 etter at syskenbarnet Just tok over, men han kom ingen veg med det.

  2.Ole f. ca. 1698.

  3. Knut f. ca. 1702, tok over bruket

  4. Ingeborg d. 1746, g.m. Erik Toreson Sæter f. ca. 1671 d. 1727, g. 2. gong m. Lasse Olson Nerland (sjå br.nr.2 her).

 

Knut Torfinnson f. ca. 1702 fekk skøyte på 1 våg med bygselråderett frå foreldra tinglyst den 11/7 1722. Han gifta seg med Kari Knutsdtr., men ho døydde ca. 1730. Det var skifte etter henne den 14/7 1730. Dødsbuet var på 121 rd. 22 sk., og det var igjen 113 rd. 3 ort 22 sk. etter at gjelda

 

Kilder:

Gards og ættesoge for Nesset bind X side 46.

    

Barna til Torfinn Pedersen og Anne Olsdatter er:

     32        i.   Peder Torfinnsen, født 1695 i Ødegård i Vistdalen; døde 1750 i Derin Meringdal ved Eikesdalsvatnet; blei gift med Gjertrud Eriksdatter.

                ii.   Knut Torfinnsen, født ca 1702.

               iii.   Ole Torfinnsen, født ca 1698.

               iv.   Ingeborg Torfinnsdatter

 

 

     66.  Erik Olsen, født 1614 i Derin Meringdal ved Eikesdalsvatnet; døde 1683 i Derin Meringdal ved Eikesdalsvatnet.  Han var sønnen til 132. Oluf Meringdal.  Han gifta seg med 67. Eli Gundersdatter.

     67.  Eli Gundersdatter, døde i Derin Meringdal ved Eikesdalsvatnet.  Hun var datteren til 134. Gunder.

 

Notater om Erik Olsen:

I 1650 bøksler Erik halve gården o g broren Knut

den andre halvdelen. Erik bruker hele gården i 1683.

11657 fora Eli og Erik 2 hestar, 9 storfe, 7 geiter, 2 sauer og betalte 1 slettdalar 18 sk. i kvegskatt. 1 1664 var han 50 år og hadde sonen Ola, 6 år.

Ved skifte etter Erik Olson 7/6 1683 vart buet sett til 35 rd. 1 ort 2 sk. Nettoen vart vel 17 riksdalar.

 

Kilder:

Gards- og ættesoge for Nesset bind VII.

 

 

 

    

Barna til Erik Olsen og Eli Gundersdatter er:

                 i.   Ola Eriksen, født 1655 i Derin Meringdal ved Eikesdalsvatnet; døde 1715 i Derin Meringdal ved Eikesdalsvatnet; blei gift med Anne Olsdatter; født 1660 i Øverås i Eresfjord; døde 1760 i Derin Meringdal ved Eikesdalsvatnet.

 

Notater om Ola Eriksen:

Ola Eriksen "Derinn" ble brukert ca. 1680-1715.

Han bøksla de 2 punda foreldrene han hadde

brukt. Tradisjonen sier at Ola gifta seg med Anne

Olsdtr. Øverås f. 1660 d.1760, altså 100 år gammel.

I 1701 la Ola 1 skjeppe havre og 2 merker ost

i kongetiende.

 

Kilder:

Gards og ættesoge for Nesset VIII s. 16-17.

 

                ii.   Peder Eriksen

               iii.   Kari Eriksdatter

     33      iv.   Gjertrud Eriksdatter, født i Derin Meringdal ved Eikesdalsvatnet; døde 1734 i Derin Meringdal ved Eikesdalsvatnet; blei gift med Peder Torfinnsen.

 

 

     68.  Lars Knutsen Sandvik

    

Barn of Lars Knutsen Sandvik er:

     34        i.   Jon Larsen, født 1680 i Sandvik på Buggestranda; døde 1762 i Derut Meringdal ved Eikesdalsvatnet; blei gift med Eldri Olsdatter.

 

 

     70.  Ola Eriksen, født 1655 i Derin Meringdal ved Eikesdalsvatnet; døde 1715 i Derin Meringdal ved Eikesdalsvatnet.  Han var sønnen til 66. Erik Olsen og 67. Eli Gundersdatter.  Han gifta seg med 71. Anne Olsdatter.

     71.  Anne Olsdatter, født 1660 i Øverås i Eresfjord; døde 1760 i Derin Meringdal ved Eikesdalsvatnet.  Hun var datteren til 142. Ole.

 

Notater om Ola Eriksen:

Ola Eriksen "Derinn" ble brukert ca. 1680-1715.

Han bøksla de 2 punda foreldrene han hadde

brukt. Tradisjonen sier at Ola gifta seg med Anne

Olsdtr. Øverås f. 1660 d.1760, altså 100 år gammel.

I 1701 la Ola 1 skjeppe havre og 2 merker ost

i kongetiende.

 

Kilder:

Gards og ættesoge for Nesset VIII s. 16-17.

    

Barna til Ola Eriksen og Anne Olsdatter er:

     35        i.   Eldri Olsdatter, født i Derin Meringdal ved Eikesdalsvatnet; døde 1733 i Derut Meringdal ved Eikesdalsvatnet; blei gift med Jon Larsen.

                ii.   Erik Olsen, født 1689.

               iii.   Eli Olsdatter, født 1697.

               iv.   Brit Olsdatter, født 1698.

 

 

     72.  Peder Johnsen, født 1662 i Jobruket på Frøysa i Sunnylven Sunmøre; døde 1749 i Jobruket på Frøysa i Sunnylven Sunmøre.  Han var sønnen til 144. John Frøysa.

 

Notater om Peder Johnsen:

Frøyse

 Peder Joenssøn og hans Qvinde

 har ingen Tieniste folch, uden  2de sønner og 1 datter

 Slipper og betale skoskatt.

 

Kilder:

http://home.no.net/lhnm/kjelder/skoskatt1711/skoskatten1711.htm

 

FRØYSA:

Frøysatunet ligg 7 km. frå Hellesylt og 183 m. o. h. I dette tunet bur i alt 10 gardbrukarar, så her er det største tunet vi har i Sunnylven. Husa står så tett saman avdi elvar og fonnfare ikkje gjev større rom, og utflytting er det store vanskar med endå det er store vidder her. Heile eigedomsvidda er pålag 6100 mål.

Bøen er for det meste ei stor flate der det før har stått eit vatn som Volevatnet var løyving av. Dette vart uttappa omkring 1800. Denne flata kallast "Frøysavelline" (fleirtal av voll) . Her er god jord, men vanskeleg å få heilt turr. Dette er retta på ved å leggja om elvafaret i 1940?ara. På austsida av "vellå" ligg Voleberget, og på vestsida av elva er Reitane utafor "byen".

Namnet vert sagt "f råisa". Skrivemåtar: Frøysin (Aslak Bolts jordebok ca. 1430) . Frøzze, (Norske regnskaber og jordebøger fra 16. årh.) Ffrøseim, (Olaf Engelbretsens jordebog ca. 1530) . Frøze 1603. Frøsse 1606. Frøesse 1617. Frøze med Espelund 1666.

Tyding av namnet: Frøysin samansett med ?vin. Første led er truleg Frøys, genetiv av gudenamnet Frøy. Same namn er Frøysen i Ø. Gausdal, truleg og Frøyse i Lom. (Etter O. Rygli.

Truleg var det tidleg i landnåmstida at veidemannsfolk fann fråm til denne staden og busette seg her. Det er rimeleg at segna er rett som seier at det har budd folk i Volebergja først. Volevatnet kan opphavleg ha vore rett stort og fiskerikt. Attåt var det i Voleberget lett å lage dyregraver og andre fangstgreier for villdyr, og likeins oppå fjellviddene bakom Helsetkopen. At Volemannen i noko seinare tid har fora krøter og funne det. tenleg å flytte med dei om sommaren langt opp i enden av dalen og setre på Volusetraa som segna nemner, er ikkje utruleg. Volebergsida med dei bratte skredene og det høge f jellet ?oppover var ein farleg bustad i lengda, og staden der dei budde er truleg for lenge sidan nedgrytt av ur.

Då dei tok til å dyrka jord, fann dei ut at skredjorda på andre sida av elva var særs grornæm, og dyrka her korn på reitebruksmåten. Men her var fonnfarleg, og så busette dei seg der tunet no er, og der dei sit trygge. Så var det om å gjere å stå seg godt med dei høgre maktene, og så gav dei bustaden sin namn etter Frøy, guden for all vokster. Slik kan ein i alle høve tenkje seg at utviklinga har gått for seg.

Erkebiskop i Nidaros, Aslak Bolt, skriv i si jordebok ca. 1430 kva kvar kyrkje i hans bispedøme åtte: "I Sløstada ?kirkiusokn å Strandinue: Af Frøysin bygt fore hudhlag, før ?til Christkirkinue j Borgund ."

Etter dette høyrde Frøysagarden 1430 og før, til Slyngstad kyrkje, og frøysarane måtte årleg legge landskyld frå seg: i garva eller 2 ugarva kuhuder. Frå først var. det Christkyrkja i Borgund som fekk denne landskylda. Denne kyrkja var den eldste i Borgund, så det er i tidleg tid at Frøysa og visstnok Frøysøye og Frøysadal har vorte ?bygselskyldige til kyrkjene. Korleis dette har gått for seg er uklårt.

Ein kan gisse på at det har gått slik for seg: På Frøysa har stått gudehov eller har vore ein heilag lund, først for soldyrking, seinare vigd til Frøy. I Borgund stod fylkeshovet. Som vanleg hadde gardmennene visse skyldnader til hovet, også til fylkeshovet. Ved kristninga vart skyldnaden til hovet lagt til fylkeskyrkja, Christkyrkja, som var hovudkyrkja frå først. Då Arlitr Gaddabein bygde kyrkje i Uksvika, vart kanhende skyldnaden lagt til henne, og så til Sløstad kyrkje då ho vart bygd og Uksvik kyrkje vart nedlagd.

 

 Ved reformasjonen tok danskekongen mykje geistleg gods til statseigedom .eller krongods, også Frøysa og dei andre her nemnde gardar. Trass i dette har mennene ofte rekna seg som odelsmenn, ?og ein kan seie at det var med rette. I omlag 300 år var desse gardane krongods. Landskylda, i hud eller 1 vog smør var ikkje så tung, men då kongen la gardane under seg, vart det annleis.

 

 

Kilder:

Sunnylven og Geiranger, P.A. Lillebø (1972)

    

Barna til Peder Johnsen er:

                 i.   Ole Pedersen, født 1694 i Jobruket på Frøysa i Sunnylven Sunmøre; døde 1775 i Jobruket på Frøysa i Sunnylven Sunmøre; blei gift med Anne Nilsdatter; født 1704 i Ystetunet på Hole i Sunnulven Sunmøre; døde 1781 i jobruket på Frøysa i Sunnylven Sunmøre.

 

Notater om Ole Pedersen:

Ole var gift to ganger. 1) Ane Gammelsdtr. Øye døde 1736.

2) Anne Nilsdtr. Hole som var mor til neste Anne.

 

Kilder: Sunnylven og Geiranger.

 

     36      ii.   Lars Pedersen, født i Larsgården, Myklebust i Vistdalen Romsdal; døde 1749 i Larsgården, Myklebust i Vistdalen Romsdal; blei gift med Inger Aslaksdotter.

 

 

     74.  Aslak Jonson, født ca 1681 i Aslakgården br.nr.2 Nerland, Vistdalen i Romsdal; døde 1759 i Aslakgården br.nr.2 Nerland, Vistdalen i Romsdal.  Han var sønnen til 148. Jon Lasseson og 149. Inger Olsdatter.  Han gifta seg med 75. Ingeborg Ellingsdatter.

     75.  Ingeborg Ellingsdatter, født Bef. 1681 i Opdal br.nr. 4, Vistdalen i Romsdal; døde i Aslakgården br.nr.2 Nerland, Vistdalen i Romsdal.  Hun var datteren til 150. Elling Didrikson og 151. Ingeborg Olsdatter.

 

Notater om Aslak Jonson:

Forutan i manntal i 1701, høyrer vi om Aslak forste gong på tinget den 21/1 1708. Han var stemna fordi han hadde brukt skjellsord på siste Romsdalsmarknaden mot Iver Olson Ødegard i Heropp, Ødegard. Aslak had om orsaking, og dei drog heim att vel forlikte. Ja, Iver gifta seg endåtil med ei av døtrene til Aslak om lag 30 år seinare.

I 1727 verserte 2 saker mot Aslak Jonson på tinget. Den 17/2 var han stemna av futen for slagsmål 3. juledag saman med naboen Nils Hansson Nerland og Jon Olson Rødal. Berre 3 vitne møtte og saka vart utsett. Saka kom opp at på hausttinget, men grunna fråvær av vitne vart det igjen utsetjing. Vi høyrer ikkje meir om dette, så futen hadde kanskje viktigare saker å to seg av.

I den andre saka dette året var det Elisabeth Munthe, enkja etter Johan Müllenfort, som stemna Aslak og Nils Nerland fordi dei hadde brukt 1 pd. av garden Nerland utan å betale bygselavgift. Nils sa at han hadde fått bygsel av Nils Chr. Aboe på ½ våg av kyrkja sitt gods. Etter det han visste, inngjekk ikkje ½ pd. i dette. Aslak sa at han hadde bygsla 2 pd. 12 mrk av Johan Müllenfort, dessutan hadde han 2 pd. 18 mrk i grasleige. Han meinte at den omdiskuterte delen lag i Nils sitt bruk. Aboe som kyrkjepaktar og bygselmann, var ikkje stemna i saka, og det fanst ikkje noko skyldbrev heller. Så saka vart lagt bort. Til trass for at det var mange saker mot Aslak, så var han ogsA lagrettemann på tinget.

Den 1/2 1729 fekk Aslak Jonson skøyte på 1 våg 21 mrk. som vart landskylda som følgde Aslakgarden til det var skilt ut andre bruk på slutten av 1800-talet. Aslak Jonson vart dermed den første sjølveigaren av bruket, og det er nok hans namn som har gitt garden namn.

Aslak Jonson vart dømt til å betale 2 rd. til hospitalet på Reknes i 1734 fordi han hadde tatt i hus den fredlause Elling Knutson Opdal, saka var vel heller tvilsam og burde ha komme Aslak til gode (sjA under Opdal g.nr. 109/4).11735 var Aslak uvøren med munnen sin igjen, og det vart sak mot han stemna av Peder Olson, ein av sønene i Herut (sjå br.nr. 1 her).

Det kjem også fram positive ting om Aslak Jonson på tinget. Han var ein habil bjørnejeger. Vinteren 1734 viste han fram skinnet av ein bjørnunge, i. 1737 viste han eit bjørneskinn, i 1738 fekk han først premie for 2 fullvaksne bjørneskinn, seinare vart han premiert for skinnet av ein vaksen bjørn.

11754-57 var Aslak sitt bruk blant dei jordegods som slapp å betale odelsskatt. Ingeborg Ellingsdtr. vart jordfesta 3. søndag i advent i 1758. På sine eldre dagar kom Aslak pa kåret og vart titulert som husmann. Alderen hans er nok sterkt overdriven i kyrkjeboka då han døydde og vart jordfesta 3. søndag advent i 1759 samanlikna med manntal i 1701 og familietilhøve. Det står at han døydde 103 år gammal!

 

Kilder:

Gard og ættesoge for Nesset bind X side236 og 237

 

 

 

 

 

Notater om Ingeborg Ellingsdatter:

Ingeborg Ellingsdtr. og Ole Knutson Ødegård f. ca. 1653 i fekk leiarmålsbot i 1699 (sjå g.nr. 106/1 og Jakob-/Jogarden her). Barnet var:

1. Knut f. ca. 1699, ukjend lagnad.

 

Kilder:

Gard og ættesoge for Nesset bind X side 237

    

Barna til Aslak Jonson og Ingeborg Ellingsdatter er:

     37        i.   Inger Aslaksdotter, født 1705 i Nerland i Vistdal, Romsdal.; døde i Sira i Eresfjorden, Romsdal; blei gift med Lars Pedersen.

                ii.   Elling Aslakson, født 1708.

               iii.   Agate Aslaksdotter, født 1710.

               iv.   Jon Aslakson, født 1718.

                 v.   Brit Aslaksdotter, født 1728.

 

 

     76.  Jon Jonsen, født 1656 i Finnnset i Eikesdal; døde i Åse i Eresfjord.  Han var sønnen til 152. Jon Halvardsen.  Han gifta seg med 77. Søgni Eriksdatter.

     77.  Søgni Eriksdatter, døde 1704 i Finnnset i Eikesdal.

    

Barna til Jon Jonsen og Søgni Eriksdatter er:

     38        i.   Endre Jonsen, født 1689 i Finnnset i Eikesdal; døde 1744 i Solhjell i Eresfjord; blei gift med Guri Knutsdatter.

                ii.   Jon Jonsen, født 1693.

               iii.   Erik Jonsen, født 1695.

               iv.   Brynhild Jonsdatter

 

 

     78.  Knut Bårdsen, født 1657; døde 1710 i Solhjell i Eresfjord.

    

Barna til Knut Bårdsen er:

     39        i.   Guri Knutsdatter, født 1693 i Solhjell i Eresfjord; døde 1750 i Solhjell i Eresfjord; blei gift med Endre Jonsen.

                ii.   Ingeborg Knutsdatter, født i Hans Petter Garden på Mele i Ørsta.

               iii.   Ola Knutsen

 

 

     88.  Ola Henriksen, født 1674; døde 1726 i Øverås i Eresfjord Romsdal.  Han var sønnen til 176. Henrik.  Han gifta seg med 89. Synnøve Olsdatter.

     89.  Synnøve Olsdatter, døde i Øverås i Eresfjord Romsdal.

Notater om Ola Henriksen:

Øverås

G.nr 77.

Øverås hadde fra gammalt av ei skyld på 9 våger. Samla skyld for garden er no 32 mark 81 øre.

Gamle skriveformer av namnet er Ewerass 1520, Offueraas 1610, Øffueraas 1669 og Overaas 1723. Namnet vert uttala Øverås.

Garden ligg i sørhellinga av den store endemorenen som vi har omtala under Nerås. Men Øverås ligg så lagt at havet ein gong stod til oppå Neråsbøen. Storparten av Øverås ligg såleis under den marine grensa. Dette ser ein av leira som finst i undergrunnen på dei lågare områda av Øverås. Då høgdedraget (morenen) stengjer for kalde vindar fra nord, vert det tidleg vår her.

Øverås er nok ein av dei eldste gardane i Eresfjord. Av oldsaker er her funne ein flintbeitel, ei jarncelt (øks) og eit stort gravfelt. Fyrste gongen vi har funne garden nemnd i skriftlege kjelder er i Aslak Bolt si jordebok fra 1430 åra. Her står det: Av Øverås 3 kyrlag. Ein må vel forstå dette såleis at landskylda (den årlege jordavgifta) på Øverås før Svartedauden har vore 3 kyrlag ): 3 lytefrie kyr fra 3 til 8 år gamle. Kvar ku skulle ha hatt minst ein kalv.

Tiendpengemanntalet 1520 nemner at Bjørn på Ewerass la i skatt 1/2 lodd sølv og 2 mark for jordegods. Lauriss Ewerass "har ingenting". Truleg fanst det ikkje fleire brukarar på Øverås den tid. I 1603 var det 4 brukarar på Øverås. Nokre år seinare (1625) var der 6 brukarar. I 1640?ara var brukartalet korne opp til 7, men i slutten av 1600?talet var det 6. Manntalet 1701 nemner 6 brukarar, og slik heldt det seg frametter 1700?talet. Jordtakstkommisjonen 1803 har 6. Like eins matrikkelverket 1838. Det svarer til hovudbruka på Øverås før bruksdelinga: Nordvollen, Bortasti, Trondgarden, Småskoggarden, Pestugarden og Jovollen.

Husa på Øverås stod i gammal tid ovafor vegen som går bort til Pestua. Jovollen og Nordvollen var attast og Bortasti bortast (lengst innst) i husrekkja. Vollagardane låg attafor Pestua oppunder bakken, og så var det Småskogan, Trondstua og Bortasti.

Dei fyrste opplysningane om gardsdrifta gjev skriftlege kjelder fra 1657. Då betalte 7 brukarar kvegskatt for i alt 15 hestar, 69 kyr (mjølkedyr og ungdyr), 18 geiter og 20 sauer. Matrikkelkommisjonen 1723 seier om Øveråsgarden at han hadde 6 brukarar og at generalløytnant Georg von Schultz sine arvingar åtte garden. Der var ingen husmenn. Garden hadde ei seter 1 1/2 mil fra garden. To bekkekverner for 12 skilling. Garden var lettvunnen for høyavl og viss for korn. Dei kunne så 1 1/2 tynne blandkorn og 29 tynner havre. Til saman køyrde dei 119 lass høy inn i ståla. Dei kunne fø 11 hestar, 25 kyr, 34 ungdyr og 36 småfe. Sjølv om det var 1 brukar mindre i 1723 enn i 1657, kan vi ikkje sjå bort fra at det er oppgjeve for lite.

Kilder: Gards- og ættesoge for Nesset bind VI side 303 og 304.

 

    

Barna til Ola Henriksen og Synnøve Olsdatter er:

     44        i.   Henrik Olsen, født i Øverås i Eresfjord Romsdal; døde 1736 i Øverås i Eresfjord Romsdal; blei gift med Anne Toresdatter.

                ii.   Ola Olsen, født 1705.

               iii.   Erik Olsen

               iv.   Trond Olsen

                 v.   Marit Olsdatter

               vi.   Gjertrud Olsdatter

              vii.   Inger Olsdatter

 

 

     90.  Tore Toresen, født i Sæter i Eikesdal Romsdal; døde 1742 i Sæter i Eikesdal Romsdal.  Han var sønnen til 180. Tore Knutsen.  Han gifta seg med 91. Gjertrud Bjørnsdatter.

     91.  Gjertrud Bjørnsdatter, født 1685 i Oppigard i Eikesdal Romsdal; døde 1743 i Sæter i Eikesdal Romsdal.  Hun var datteren til 182. Bjørn Guttormsen og 183. Anne Audunsdatter.

 

Notater om Tore Toresen:

Gården Sæter:

Garden hadde trå gammalt av ei skyld på 3 vager 1 pund Samla skyld på garden no er 12 mark 9 øre. Namnet på garden vart 1 16 10, 1633, 1669 skrive Setter, og i 1723 Sætter. I dag vert namnet skrive Sæter.

Sæter

 
Garden ligg sør for Litlevatnet, om lag 7 km frå Eikesdalsvatnet. Grannegardar er Eikesdal i nord og Finnset i sør. I aust og vest går eigedomen opp til høgfjellet.

Jorda på Sæter er danna av elveavsetjingar frå Aura. Her har elva runne forholdsvis roleg og har lagt att finare massar som i dag gjev grunnlag for jordbruket på garden. Før utskiftinga i 1860-åra stod alle husa innmed ura vest for det noverande br.nr. 4. 1 dag er det dyrkamark der. Kva tid folk busette seg på Sæter veit vi ikkje. I skriftlege kjelder møter vi garden fyrst mot slutten av 1500-talet. Under utskrivinga av landskatten i 1597 er det nemt ein brukar på Sæter.

På 1600-talet kan vi nok til ein viss grad rekne oss til kor mykje korn det vart avla på garden, for det dei svara i tiend, skulle vere tiandeparten av avlinga minus såkornet. Tienda vart gjerne betalt i skjepper eller tveitar. Sjå ordforklaringa. Vi kan ta talet for 1617 som eit dømee. Det året ser det ut for at brukarane samla svara 7 1/2 skjeppe i kongetiend, og den samla avlinga på garden skulle då vere 225 skjepper eller 28 1/8 tynne korn (+ såkorn).

Fyrst på 1600-talet var det 2 brukarar på Sæter, og frå 1620- åra 3 brukarar. Slik heldt det seg framover til ikring 1870, då det vart 4 brukarar. Kvart bruk hadde ei skyld på I våg 8 merker. 1 1657 fødde dei tre bruka på Sæter til saman 7 hestar, 45 nautkrøter, 29 geiter, 34 sauer og I gris.

Kilder: G. og æ. for Nesset VII s. 150 og 240.

 

På sommertinget i 1714 blei Tore innstevna fordi han som gift mann hadde "begået" samleie med Helje Toresdatter belektet

med hustruen i 3. die Ledd. Han blei dømt til å reise til Helgeland fiskelæger og hun  til Eidsvoll bergverk ved Mjøsa for 2 år.

Ihvertfall så reiste ikke Tore nordover.

Kilder: G. og Æ. for Nesset bind VII side 239-240.

 

Notater om Gjertrud Bjørnsdatter:

Gjertrud måtte i 1703 bøte 2 1/2 lodd sølv for fortidlig

samleie med soldat Tore Toresen Sæter. Det var hans

første samleie. Bakrunnen for at kilda forteller dette

var at soldater fra 1690 var fritatt for straff for sitt

første samleie. Det var skifte etter Gjertrud 31. mai

1743. Bruttoen i boet var: 232 daler 3 ort 12 skilling.

Kilder: G. og æ. for Nesset VII s. 150 og 240. I 1703 måtte hun bøte 2 1/2 lodd sølv for fortidlig

samleie Med Tore Toresen.

Kilder: G. og Æ. for Nesset bind VII side 239.

    

Barna til Tore Toresen og Gjertrud Bjørnsdatter er:

     45        i.   Anne Toresdatter, født i Sæter i Eikesdal Romsdal; døde 1735 i Øverås i Eresfjord Romsdal; blei gift med Henrik Olsen.

                ii.   Tore Toresen, født 1699.

               iii.   Marit Toresdatter, født 1712.

               iv.   Aleth Toresdatter

                 v.   Tore Toresen, født i Sæter i Eikesdalen; døde 1763 i Sæter i Eikesdalen; blei gift med Brit Knudsdatter; døde 1801 i Sæter i Eikesdalen.

 

Notater om Brit Knudsdatter:

Brit gifta seg på nytt i 1765 med Ole Amundsen

Bjølverud på Lesja. og her blei det selfølgelig

ingen barn.

Kilder: G. og Æ. for Nesset bind VII side 240.

 

 

     92.  Anders Endresen, født 1671 i Slenes Nedre i Eresfjorden, Romsdal; døde 1750 i Slenes Nedre i Eresfjorden, Romsdal.  Han var sønnen til 184. Endre Jenssen.

 

Notater om Anders Endresen:

For 80 riksdaler fikk Ander skjøte på bruket av

herrene Erik Must og Morten Wium på

"den gaard Slenes Skyldende 1 vog 2 pund

fiskeleye med bøxel og herlighed udj Eritz

fiærds otting".

Anders var gift, men vi kjenner ikke navnet

på hans kone. Vi veit om sønnen Tore.

Kilder: Gard og ættesoge for Nesset VIII s. 156.

    

Barn of Anders Endresen er:

     46        i.   Tore Andersen, født i Slenes Nedre i Eresfjorden, Romsdal; døde 1754 i Slenes Nedre i Eresfjorden, Romsdal; blei gift med Randi Knutsdatter.

 

 

     94.  Knut Nilsen, født 1689 i Br. nr. 3 Hånde i Eresfjorden, Romsdal.; døde 1730 i Br. nr. 3 Hånde i Eresfjorden, Romsdal..  Han var sønnen til 188. Nils Olsen.

 

Notater om Knut Nilsen:

Knut fikk bøksel på 1 våg og 20 mark i Hånde

18. desember 1714. I 1718 og 1724 er han nevnt

som lagrettsmann. Kona er ukjent, men 5 barn kjennes.

 

Namnet vert i dei eldste skriftlege kjeldene skrive Honne 1520 og Hønne 1610. Honne 1633. Haande 1669 og 1723.

Namnet kjem av horn som i stadnamn vert bruka om eit hønne. Dette høver svært godt her. Det høgste punktet på terassen heiter den dag i dag Home, eller Hånne som det vert sagt i daglegtale. Hornet ligg nettopp der terassen gjer ei skarp retningsendring og som sett nedanfrå bygda kan ta seg ut som eit horn.

Garden ligg oppe på den store endemorenen som strekkjer seg tvers over Eresfjorden. Elva har grave seg ned i denne morenen og delt han i gardane Hånde og Moen på vestsida av elva og Øverås og Nerås på austsida. I skråningane opp mot fjellet er det parti med varm skredjord, men pa sjølve moreneplatået er det sand og myrjord. Leira i undergrunnen fortel oss at havet ein gong stod så høgt.

Hånde grensar i sør mot Meringdal, i aust mot Eira og Moen og i nord mot Slenes. Vest for den flate sletta, som utgjer mest dyrka jord, reiser bratte skogkledde lier seg, som til slutt går over i snaufjellet.

Vi veit ikkje når dei fyrste busette seg på Hånde, men garden er nok ein av dei eldste i Eresfjorden. Han er nemnd i Aslak Bolts Jordebok fra 1430?åra. Tiendepengemanntalet 1520 fortel at Engelbret på Home betalte 2 lodd og 1 1/2 kvintin og 10 skilling i skatt.

Utetter 1600?talet var der hovudsakleg 3 brukarar som betalte landskyld av 3 1/2 pund kvar. Frå kring 1700 og til 1875 var brukartalet heile tida 2, som kvar bruka 1 v. 2 pd. 18 mrk. 11875 vart brnr. 2 og brnr. 4 utskilde frå dei to gamle hovudbruka, og sidan har det vøre 4 bruk på Hånde. Brnr. 2 er no nedlagt som sjølvstendig brukseining. Dei fyrste opplysningane om gardsdrift gjev skriftlege kjelder frå 1657. Då betalte Oluf Olson, Nils Olson og Peder Knutson kvegskatt for i alt 11 hestar, 43 storfe, 26 geiter, 21 sauer og 1 gris. Vi ser at dei dreiv hesteal i stor stil.

Kilder: Gard og ættesoge for Nesset VIII s. 81.

 

    

Barna til Knut Nilsen er:

     47        i.   Randi Knutsdatter, født 1706 i Hånde i Eresfjorden, Romsdalen; døde 1755 i Slenes Nedre i Eresfjorden, Romsdal; blei gift med Tore Andersen.

                ii.   Aslak Knutsen, født 1714.

 

Notater om Aslak Knutsen:

Aslak f. 1714 og døde 1778 på Moen.

 

               iii.   Endre Knutsen

 

Notater om Endre Knutsen:

Endre var bruker i 1740 årene og han blei gift med

Marit Andersdtr. Moen f. 1705 og d. 1761.

      Barn:

            1) Knut f. 1734, neste bruker på gården. Gifta seg

                 med enka Mari Toresdtr. Utigard . Det blei ikke

                 barn i dette ekteskapet, men Mari hadde to barn

                 fra sitt ekteskap med Tron Olsen Utigard:

                      a) Ola f. 1746, tok over garden i Eikesdalen.

                      b) Tore f. 1748, blei bruker etter faren.

             2) Marit f. 1736. g.m. enkemann Jon Knutsen Stubø.

             3) Kari f. 1739, g.m. Jon Knutsen Sæter f. 1737.

             4) Randi f. 1740, hun var husmor på gården.

Kilder: G. og æ. for Nesset VIII s. 81.

 

               iv.   Marit Knutsdatter

 

Notater om Marit Knutsdatter:

Marit gifta seg med enkemannen Jon Jonsen Stubø

i Eidsvågen. Ikke hadde Jon barn i sitt 1. ekteskap

med Gjøri Olsdtr. og heller bli det ingen barn med Marit.

Enka Marit fikk kårbrev 27. juli 1788, utferda av

" direktøren for Wedøe Hovedkirke."

Kilder: G og æ for Nesset IV s. 280 og VIII s. 81.

 

                 v.   Ingrid Knutsdatter, født 1711.

 

Notater om Ingrid Knutsdatter:

Ingrid ble gift med Tore Olssen Moen.

De fikk ikke barn sammen.

Kilder: G. og æ. for Nesset VIII s. 81 og 108.

 

 

     100.  Hans Larsen Skamsar, født ca 1700 i Skjåk Nedre; døde i Skjåk.  Han var sønnen til 200. Lars Olsen Skjåk og 201. Kari Rasmusdatter Steinsgard.  Han gifta seg med 101. Ragnhild Syversdatter Skamsar 1734.

     101.  Ragnhild Syversdatter Skamsar, født 1715 i Skamsar,Skjåk i Oppland; døde 1772 i Skjåk.  Hun var datteren til 202. Syver Jakobsen Skamsar og 203. Anne Nilsdatter Bøje.

Notater om Hans Larsen Skamsar:

Seks skinn med bygsel i Skamsar vart selt på auksjonen

på Elstad for 100 riksdaler til opsitjaren Hans Larsen.

Kilder:

Skjåk Bygdebok bd. II side 163

 

Skjåk

 
Litt til om Hans Skamsar og Ragnhild Skamsar:

Gift: 1734

    

Barna til Hans Skamsar og Ragnhild Skamsar er:

                 i.   Hans Hansen, født 1735.

                ii.   Lars Hansen, født 1736.

     50     iii.   Syver Hansen Skamsar, født 1739 i Skamsar; døde 1827 i Skamsar; blei gift med Marith Larsdatter 14 feb 1765.

               iv.   Jacob Hansen

                 v.   Gunhild Hansdatter, født 1747.

               vi.   Ola Hansen, født 1750.

              vii.   Anne Hansdatter, født 1753.

             viii.   Hans Hansen, født 1756.

 

 

     102.  Lars Olsen, født 1711 i Harsheim; døde 1770 i Harsheim.  Han gifta seg med 103. Marit Sylfestdatter.

     103.  Marit Sylfestdatter, født i Ramstad.  Hun var datteren til 206. Sylfest O. Ramstad og 207. Marit Persdatter Ramstad.

 

Notater om Lars Olsen:

 Ein kontrakt på ein plass under Harsheim frå året 1809 liknar mykje på dei vi har omtala frå 1750. Det var Lars Olsen Harsheim som utferda kontrakten til Lars Johannessen Smedhaugen. Husmannen og kona fekk bruke plassen så lenge dei levde, mot å betale 4 riksdalar årleg og yte to vekers arbeid for resten av leiga, den eine veka i våronna og den andre i slåtten. Attåt dette hadde dei arbeidsplikt på tilseiing. Dei skulle sjølv koste stu¬guhus, men kunne fritt ta tømmer til dette i gardsskogen.

Ressursbruken var etter måten detaljert fastsett. Plassfolket kun¬ne bruke alt dei behøvde av lauv og hamning innagjerdes på plas¬sen. Utagjerdes, altså på garden utanom plassen, fekk dei ta så mykje lauv som dei trong, og dessutan nytte sommarhamning til ei ku «eller nogle gjeder».

Kilder:

Skjåk Bygdebok bd. II side 268

 

Litt til om Marit Sylfestdatter:

Burial: 16 jun 1770, Lom

    

Barna til Lars Olsen og Marit Sylfestdatter er:

                 i.   Ola Larsen, født 1741.

     51      ii.   Marith Larsdatter, født 1744 i Harsheim; døde i Skamsar; blei gift med Syver Hansen Skamsar 14 feb 1765.

 

 


     104.  Henrik Brude, født 1665; døde 1743.

    

Barna til Henrik Brude er:

                 i.   Kristen Henriksdatter, født 1720 i Brude; blei gift med Jon Olsen; født 1702 i Brudeli; døde 1788.

                ii.   Maritte Henriksdatter, født 1723; blei gift med Ivar Jakobsen; født 1730 i Slettali.

               iii.   Ole Henriksen, født 1725; døde 1731.

     52      iv.   Jakob Henriksen, født 1731 i Brude; døde 1806; blei gift med Synneve Joensdatter 1754 i Kors Kirke.

 

 

     106.  Joen Olsen, født 1705 i Brude; døde 1734.  Han var sønnen til 212. Ole Pedersen og 213. Gulau Joensdatter.

    

Barn of Joen Olsen er:

     53        i.   Synneve Joensdatter, født 1731 i Brude; døde 1806; blei gift med Jakob Henriksen 1754 i Kors Kirke.

 

 

     108.  Amund Larsen, født i Brøste.  Han gifta seg med 109. Ane Eriksdatter.

     109.  Ane Eriksdatter, født 1680 i Brøste; døde 1761.  Hun var datteren til 218. Erik Eriksen og 219. Eli Brøste.

    

Barna til Amund Larsen og Ane Eriksdatter er:

     54        i.   Lars Amundsen, født 1710 i Brøste; døde 1763; blei gift med (1) Lisbet Povelsdatter; blei gift med (2) Kristen Kutsdatter.

                ii.   Eli Amudsdatter, født 1713 i Brøste; blei gift med Lars Rasmusen; født 1714 i Brøste.

               iii.   Erik Amundsen, født ca 1720 i Brøste.

 

 

     110.  Povel Amundsen, født 1667 i Eidet; døde 1758.  Han gifta seg med 111. Inger Harkieldsdatter.

     111.  Inger Harkieldsdatter, døde 1735.  Hun var datteren til 222. Harkield Pedersrn og 149. Inger Olsdatter.

Brøste

 
    

Barna til Povel Amundsen og Inger Harkieldsdatter er:

                 i.   Harkield Povelsen, født 1703 i Løkra.

     55      ii.   Lisbet Povelsdatter, født 1713 i Løkra på gården Eidet (2 kone); blei gift med Lars Amundsen.

               iii.   Amund Povelsen, født 1716 i Løkra; døde 1738.

               iv.   Ingelev Povelsdatter, født 1720 i Løkra.

                 v.   Nils Povelsen, født 1722 i Løkra; døde 1772; blei gift med Ane Olsdatter; født 1707 i Brude; døde 1776.

               vi.   Paul Povelsen, født 1724; døde 1739.

 

 

Generasjon nr. 8

 

     128.  Peder Torfinnson, født ca 1613 i Nedre Myklebostad,Knutegarden br.nr.1 Vistdal i M.og R.; døde 1686 i Ødegård/Bersethjell lille, Herut br.nr.1 Vistdal i M. og R..  Han var sønnen til 256. Torfinn Bårdson.  Han gifta seg med 129. Ingeborg Sivertsdatter.

     129.  Ingeborg Sivertsdatter, født i Ødegård/Bersethjell lille, Herut br.nr.1 Vistdal i M. og R.; døde 1689 i Ødegård/Bersethjell lille, Herut br.nr.1 Vistdal i M. og R..  Hun var datteren til 258. Sivert Ødegård.

 

Notater om Peder Torfinnson:

Peder er også nevnt som soldat.

 

Kilder:

Gards og ættesoge for Nesset bind IX side 198.

 

Notater om Ingeborg Sivertsdatter:

Ingeborg Sivertsdtr. gifta seg med Peder Torfinnson Myklebostad f. ca. 1613 i Knutgarden på Myklebostad (sjå b. 9 s. 198). Dei brukte garden saman med Mogens dei første åra til Peder Torfinnson står som brukar av 1 våg i 1659. I 1635 la Peder 4 tveitar havre i tiend til kongen. Ut frå dette skulle årsavlinga vere mellom 8 og 900 kg havre. Ingeborg og Peder fekk mange barn, men berre ein son. I prestemanntal i 1665 får vi vite at sonen var født då.

Peder Torfinnson betalte ryttarskatt etter ei landskyld på 1 våg i 1666. 1 Peder Torfinnson si brukartid vart Hans Fimmer eigar av 2 pd. og fekk råderetten over bygsla, medan Peder sjølv åtte 1 pd. Grunnleige og leidang skulle betalast i 1678 med 7 tveitar korn og 10 merker smør for begge bruka til saman. Peder døydde og det var skifte etter han den 27/9 1686, nettoen i dødsbuet var på 69 rd. Ingeborg Sivertsdtr. døydde og etter henne vart det halde skifte 19/6 1689. Bruttoen i buet etter henne var på 43 rd.

 

Kilder:

Gards og ættesoge for Nesset bind X side 45.

    

Barna til Peder Torfinnson og Ingeborg Sivertsdatter er:

     64        i.   Torfinn Pedersen, født 1665 i Ødegård i Vistdalen; døde 1729 i Ødegård i Vistdalen; blei gift med Anne Olsdatter.

                ii.   Inger Pedersdatter

               iii.   Birgitte Pedersdatter

               iv.   Marit Pedersdatter

                 v.   Olaug Pedersdatter

               vi.   Magnhild Pedersdatter

 

 

     130.  Ola

    

Barn of Ola er:

     65        i.   Anne Olsdatter, blei gift med Torfinn Pedersen.

 

 

     132.  Oluf Meringdal

 

Notater om Oluf Meringdal:

Om Meringdalsgården i de tidligste tider var seter

er noe usikkert, den er nevnt i Aslak Bolts Jordebok (1440).

Sitat:

Af Horner oc Mæringasætre, x aura bol er Bryniulf oc Aslak

Sigurdzssynir seldo herræ Eskille vnder stadhen ( half eign, bygt

fire iiij au<ra>

Oversatt;

Av Horne og Meringdalen, 10 øresbol som Brynjulv og Aslak

Sigurdssønner solgte til herr Eskild og erkebispesetet, halve

eiendommen, bøkslet for 3 øre.

 

Kilder:

Gards og ættesoge for Nesset VIII s. 15-16 og

Aslak Bolts Jordebok M:75. (s.123A -B)

 

MERINGDAL

 

Garden ligg ved Eikesdalsvatnet mellom Hoem i sør og Hånde i nord. Bytbekken dannar grensen mot Hoem og Skiftingsgarden mot Moen og Håndes utmark. I vest strekkjer garden seg opp til snaufjellet. Høgd over havet er 22 meter. Sola er borte frå oktober til midt ut i februar.

Vi møter Meringdal i skriftleg kjelde, i skattelistene frå 1603. Då var det ein brukar på garden, og han heitte Oluf. Dette namnet går att i kjeldene til kring 1640. I 1634 betalte han 1/2 dr. 16 sk. i 3. årsbygsel for 4 pund jord. Han er ikke nemnd i Koppskattemanntalet 1645. Året etter var det Enchen Merringdal som betalte 6 rd. i kontribusjon. I 1630 åra betalte dei feskatt for 5 kyr. Andre husdyr skulle det ikkje skattast av ved dette høvet.

Kring 1650 vart garden delt i to like store partar mellom Erik og Knut Olufsøner. Kvart bruk fekk ei skyld på 2 pund. Sidan har det vore 2 brukarar på garden til drifta vart nedlagt i 1970 åra. Frå no av er brukarsoga ført vidare under dei einskilde bruka.

Grunnlaget for fast busetjing i Meringdal er den endemorenen som isen og elva gjennom Meringdalen har lagt frå seg framføre Eikesdalsvatnet. Isen har skura ned gjennom dalen og lagt att massar før han kalva i vatnet. Etter at isen trekte seg tilbake, har elva ført med seg skredjord som er lagt att på dei flatare områda nær vatnet. Her vart det etter kvart tilhøve for dyrking av jorda.

Tradisjonen fortel at dei fyrste oppsitjarane slo seg ned i Ådalen. Der kunne dei lenge sjå tomter og restar etter syllmurar, som har kome bort under jorddyrking. Husa måtte seinare flyttast på grunn av snøskred og elveflaum. Det skulle vere folket på det bruket som seinare vart kalla "der ut" som fyrst braut opp. Seinare flytta dei på det andre bruket ned til vatnet der husa står i dag. Dette bruket vart i daglegtalen kalla "der inn".

Kvegskattelista 1657 fortel at dei på dei to bruka til saman fødde 4 hestar, 21 storfe (vaksne + kalvar), 15 geiter og 3 sauer. Fire hestar på to bruk skulle tyde på at dei anten dreiv med hesteal, eller bruka var så arbeidskrevjande at kvar brukar trong 2 hestar. Det siste er lite sannsynleg.

Fyrst i 1720-åra vart alle gardane i landet verdsette med tanke på ei betre fordeling av skattane. Dette forslaget vart ikkje sett ut i livet, men det er likevel verdfullt for oss av di det gjev gode opplysningar om gardane på den tid.

Matrikkelframlegget 1723 fortel m.a. dette om Meringdal: Der var 2 oppsitjarar. General Georg von Schultz sine arvingar åtte heile gar-den. Dei sådde 6 tynner 4 skjepper havre. Dei fekk 20 lass høy og kunne vinterfore 2 hestar, 8 kyr, 8 ungnaut og 15 småfe. Utmarkshøyet er ikkje medrekna her. Her var stor fare for fjellskred. Garden hadde seter like ved og to bekkekverner som dei årleg svara 16 skilling skatt av. Der var ingen husmann.

Vi høyrer at garden var utsett for ras. Frå vårt hundreår veit vi om at det gjekk store snøskred i åra 1909, 1923, 1953 og 1963. År 1923, den 25. januar, gjekk eit stort snøras frå Nebba. Det førte ein masse stein og grus nedover marka ved GrØnhola, RØysin, Rabben og Stordalen. Raset delte seg i to delar på Fonnajaren så at ein stor del kom nedover Lauvodden i retning etter Nylandsreina og til eit almetre som stod ved staurhuset. Det vart heilt dekt av snø, og tak, rafter og samhald vart rivne bort. Skredet stansa ti meter frå Storåkerreina.

Dei dreiv mykje utmarksslått. Dei slo oppe i Meringdalen på Hølå, Svarthammaren, Brandhaugen og i Gjerdet. Det var utløer på alle slættene. Dei er no borte. I Rotvika kunne dei nytte slåmaskin, og der var det løe med høystål i den eine enden og fjøs i den andre. 1 1865 fekk dei to bruka 14 lass høy på utslåttar. Høyet tok dei heim om vinteren.

Det er nemnt i matrikkelforslaget at garden hadde seter. Ho låg oppe i Meringdalen ca. 1 times gange frå garden. Seterbu og fjøs låg kvar for seg, og kvart bruk hadde eigne hus. Seterdrifta vart avvikla i 1942, og no er berre murane att. Frå hausten 1944 gøymde dei to franskmenn der oppe. Dei hadde rømt frå fangeleiren på Kvam. Til Eresfjorden kom dei med motorbåt frå Oterøya, der dei hadde opphalde seg 2-3 veker. Odd Meringdal fekk Torbjørn Frisvoll til å køyre dei oppover til "derinn" i Meringdalen. Franskmennene budde på setra til krigen var slutt og meringdalingane bar opp proviant. til dei. Den eine franskmannen likte seg så godt i Meringdalen at han vart verande "derinn" hos Ingeborg og Joakim til hausten 1945.

I 1996 mottok Ingeborg Meringdal Æresdiplom frå General d'Armée Servtanckx, President General for Souvenir Francais i Paris, som er tilkjent henne og hennar avdøde mann Joakim som takk og ei erkjenning for kva dei hadde gjort for franskmennene under krigen. I 1621 betalte Oluf Meringdal kvernskatt "for en liten kvern". Det gjorde han og i 1623. Matrikkelen 1669 nemner 1 kvern for 6 sk. I 1723 var det 2 kverner i Meringdal. Det same i 1803. 1 nyare tid hadde garden 3 kverner, 2 stod på "der inn" og 1 på "der ut". Under krigen plomberte tyskarane alle kvernene, men den eine kverna på "der inn", som stod litt lenger oppe i elva, visste myndigheitene ikkje om. I krigsåra vart det i løynd male mykje korn på denne kverna. Brukarar frå andre gardar kom 6g til Meringdal med ein og annan kornsekken. Båe bruka hadde sag. Skogsdrift og sal av skogsvyrke var ein naturleg del av gardsdrifta. Kvart bruk har eigne skogteigar med unntak av ein teig ute ved Rønndøla, der det er sambruk. Dei selde m.a. famneved, bjørkeplank til møblar, furumaterialer, jernbanesviller og bandbuntar.

Jakt og fiske har gjennom tidene vore viktige attåtnæringar også for folket i Meringdal. I gamle dagar var det mykje bjørn, villrein og fugl i liene og inne på høgfjellet. I boka "Beskrivelse over Romsdals amt" 1856 nemner amtmann Guldbrand Thesen (1792-18?) garden Meringdal i samband med binæringar. Han skriv: "Af saadanne giver Jagt efter Fuglevildt og Rensdyr adskillig Indtægt. Rensdyr søge til Fjeldregionerne paa begge Sider of Eikesdalen og Eikesdalsvandet. Fra Sira-Bygden er Jægernes eneste Opgang dertil fra Gaarden Mæringdal ved den nordligste Ende of Vandet paa vestre Side."

Garden har fiskerett i Eikesdalsvatnet og Røndølskarvatnet. Fiskereiskapane er garn og snøre. I Storvatnet er det også tillate å fiske med lyster. Før i tida hadde dei notbruk i Meringdal. Petter Paulsen (f. 1915) fortel at farfar hans fiska mykje med not.

Før var båten einaste framkomstmiddel til og frå Meringdal som ligg ca. 2 km frå allfarveg (Osen). Men spørsmålet om landverts samband dukka opp nokså tidleg. Alt i 1829 sende dei 5 oppsitjarane på Hånde og i Meringdal søknad til amtmann Hilmar Meincke Krohg (1776-1851) om å få opparbeide ein gang- og rideveg mellom dei to gardane. I brevet peika dei m.a. på kor vanskeleg det var for folket i Meringdal å kome over vatnet med båt "i Tilfælde of Uvejr og Isleje som der ofte indtræffer." Men myndigheitene prioriterte andre veg-prosjekt, så meringdalingane måtte halde fram med å slite i årene i mange år enno.

I 1887 vart saka teken opp att på nytt, men heller ikkje denne gongen kom det noko ut av oppmodinga.

Den 25. sept. 1917 forma dei to gardbrukarane, Petter P og Petter J. Meringdal; eit skriv til kommunestyret med bøn om vegsamband til Osen. Dette gjekk kommunestyret med på og sende saka til dei offentlege instansane. I si utgreiing nemnde fylkesmannen at "...de to bruk på Mæringdal med en samlet skyld 7,41 mark er meget vanskelig stillet med hensyn til forbindelse med bygden, da der ofte er ufremkommelig både langs stranden og over vannet."

Veganlegget var kostnadsrekna til 30.000 kroner, og av dette skulle fylket (som det heitte frå 1918) yte 1/4, og dei to brukarane i Meringdal skulle sørgje for resten. Vegen skulle vere ferdig innan 5 år, men det vart gjeve dispensasjon slik at oppsitjarane kunne få heile 8 år på seg å gjere han ferdig.

Arbeidet kom i gang hausten 1924 med handmakt, hest og vogn. Under arbeidet vart anlegget påført flaumskader eit par gonger, noko som sinka og fordyra anlegget. For å lette arbeidet noko kom Peder P Meringdal i nov. 1932 frå Øksendalen med sin Fordbil. Baksetet vart teke ut og i staden vart det sett inn ei kasse til å frakte sand i utover til veganlegget.

Anlegget var på det næraste fullført innan fristen i 1933, men det stod då att ein del mineringsarbeid etc. Vegen vart opna 30. juni 1936 og Meringdal var "landfast".

I 1905 vart nabobruket Osen knytt til telefonnettet i bygda. Dette var eit stort framsteg, for no kunne ein i alle fall gje beskjed innover til Meringdal ved å hengje opp eitt kvitt flagg på ein avtalt stad. Denne spanande sommaren var Edvard E. Hånde (f. 1873) slåttekar i Meringdal, og rett som det var gløste han attover til Osen for å sjå om det kom opp kvitt flagg. Helst såg han at så ikkje gjorde, for det tydde berre ein ting: Krig mellom Noreg og Sverige. Heldigvis fekk Edvard halde fram som slåttekar.

Året etter (1906) vart det strekt telefonline innover til Meringdal. Til saman var det 5-6 apparat på denne lina, så det var ikkje alltid like lett å kome fram.

Meringdalgarden har ikkje hatt felles elektrisk kraftverk, men under krigen bygde Joakim Meringdal eit lite kraftverk (1 kW) i Meringdalselva som gav straum til "Derinn". Verket var i drift til Aurakrafta kom i 1956.

Til ulike tider har så mange personar butt i Meringdal: 1701: 3 mannspersonar. 1801: 16 personar. 1845: 14 personar. 1865: 19 personar og 4 hushaldningar. 1875: 18 personar og 4 hushaldningar. 1891: 19 personar. 1900: 21 personar og same antal (4) hushaldningar. 

Ingen av dei fem nominelle folketeljingane nemner husmenn under garden.

 

Eigarane av Meringdal i Leiglendingstida.

 

I 1647 var heile garden krongods, men i 1661 var garden komen under Vestnesgodset som oberst Reinhold von Hoven åtte. Generalmajor

Georg von Schultz var gift med ei dotter av von Hoven. Han overtok eigedomsretten etter svigerfaren.

Frå von Schultz gjekk Meringdal kring 1730 over til madame Anna salig Randulfs og arvingane etter Herman Treschow (1665-1723). Biskop Marius E Bang fekk skøyte i 1766 og hadde garden til i 1781, då han skøytte han over til sonen, justisråd Carsten Gerhard Bang. Etter ti år selde han garden til sorenskrivar Johan Lausen Bull som fekk skøyte 28/1 1792. Same året selde Bull garden (1 v. 1 pd.) til dei to brukarane, Peder Torfinnson og Jon Aslakson, som fekk skøyte på 2 pund kvar 4. sept. 1792 for 145 riksdalar.

 

Kilder:

Gards- og ættesoge for Nesset bind VII.

    

Barna til Oluf Meringdal er:

     66        i.   Erik Olsen, født 1614 i Derin Meringdal ved Eikesdalsvatnet; døde 1683 i Derin Meringdal ved Eikesdalsvatnet; blei gift med Eli Gundersdatter.

                ii.   Knut Olsen

 

 

     134.  Gunder

    

Barn of Gunder er:

     67        i.   Eli Gundersdatter, døde i Derin Meringdal ved Eikesdalsvatnet; blei gift med Erik Olsen.

 

 

     142.  Ole

    

Barn of Ole er:

     71        i.   Anne Olsdatter, født 1660 i Øverås i Eresfjord; døde 1760 i Derin Meringdal ved Eikesdalsvatnet; blei gift med Ola Eriksen.

 

 

     144.  John Frøysa

 

Notater om John Frøysa:

Digitalarkivet: Koppskatten 1645 for Dale skipreide. [4056/36]

Rettar til dataene: Tor Myklebust og Arne Solli

Gardnamn Bruk Fornamn   Farsnamn    Kone      Tjenestefolk          Betalar Antal

415 Frøesa  1    Joen          hans quinde  hans dreng thoe piger  16 s + 1 ort  5 

416 Frøesa  2    Steffen      hans quinde  hans dreng och pige  16 s + 16 s  4 

417 Frøesa  3    Peder        Hagens.  hans quinde  hans dreng thoe piger  16 s + 1 ort  5 

418 Frøesa  4    Knud         Niels.  hans quinde  hans dreng och pige  16 s + 16 s  4 

419 Frøesa  5    Ingbret      hans quinde  pige  1 ort  3 

420 Frøesa  6    Dafind       hans quinde  hans dreng och pige  16 s + 16 s  4 

421 Frøesa  7    Peder        Erichs.  hans quinde     16 s  2 

422 Frøesa  8    Laurtz       hans quinde  pige  1 ort  3 

423 Frøesa  9    Ellend       hans quinde     16 s  2 

424 Frøesa  10  Pouel        hans quinde  dreng och pige  16 s + 16 s  4 

 

 

Digitalarkivet: 1664 Census i Geiranger og Sunnylven, Nordal. [5522/28]

All rights: Tor Myklebust og Arne Solli

Record 26-31 of 242 total i The database  Local parish Farm name Farm type Given name Father name Position

22  Synøfls Sogen och Gieranger Capell  Frøise  Hellegaarder  Amund     Bønnder 

23  Synøfls Sogen och Gieranger Capell  Frøise  Hellegaarder  Ingebret     Bønnder 

24  Synøfls Sogen och Gieranger Capell  Frøise  Hellegaarder  Haagen     Bønnder 

25  Synøfls Sogen och Gieranger Capell  Frøise  Hellegaarder  Steffen     Bønnder 

26  Synøfls Sogen och Gieranger Capell  Frøise  Hellegaarder  Joen  N  Bønnder 

27  Synøfls Sogen och Gieranger Capell  Frøise  Hellegaarder  Iffuer     Bønnder 

28  Synøfls Sogen och Gieranger Capell  Frøise  Hellegaarder  Ellend     Bønnder  

29  Synøfls Sogen och Gieranger Capell  Frøise  Hellegaarder  Lauridtzis Enche     Bønnder 

30  Synøfls Sogen och Gieranger Capell  Frøise  Hellegaarder  Lauridtz  Ingebrets.  Sønner eller Drenge 

31  Synøfls Sogen och Gieranger Capell  Frøise  Hellegaarder  Olle  Lauridtzen  Sønner eller Drenge 

  Local parish Farm name Farm type Given name Father name Position

 

    

Barn of John Frøysa er:

     72        i.   Peder Johnsen, født 1662 i Jobruket på Frøysa i Sunnylven Sunmøre; døde 1749 i Jobruket på Frøysa i Sunnylven Sunmøre.

 

 

     148.  Jon Lasseson, født ca 1644 i Aslakgården br.nr.2 Nerland, Vistdalen i Romsdal; døde i Aslakgården br.nr.2 Nerland, Vistdalen i Romsdal.  Han var sønnen til 296. Lasse Jonson.  Han gifta seg med 149. Inger Olsdatter.

     149.  Inger Olsdatter, født i Ryttergården, Myklebust i Vistdalen; døde 1677.  Hun var datteren til 298. Ole Aslakson.

 

Notater om Jon Lasseson:

Jon Lasseson f. ca. 1644 var brukar i 1666. Han var gift med Inger Olsdtr. Myklebostad frå garden som var opphavet til Ekren og Ryttergarden (sjå b. 9 s. 215). Jon Lasseson bygsla i 1666 1 pd. 6 mrk. frå far sin og 1 pd. fra Vistdal kyrkje. Det var faren som hadde råderetten over bygselen. 2 pd. 6 mrk. vart landskylda som Jon Lasseson brukte i åra framover til 1688. Då begynte bruket hans å nærme seg den storleiken vi kjenner som Aslakgarden. Han bygsla då 1 våg 12 mrk. Vi Finn Jon Lasseson som lagrettemann på tinget i 1685 og framover til 1691.

11696 la Jon Lasseson 6 skjepper havre, 1/2 skjeppe blandakorn og 8 merker ost i tiend til kongen, som skulle ha '/, av tienda. Avlinga skulle då bli ca. 30 tønner havre, vel 1 tønne blandakorn og det vart produsert om lag 80 kg ost i året I manntal i 1701 var Jon Lasseson talt saman med 2 søner Han betalte skoskatt i 1711, men det ser ut til at han var enkjemann då. Ved krigsstyrmanntal i 1721 hadde yngste sonen tatt over.

Jon Lasseson hadde ei dotter med syster til kona si, Magnhild Olsdtr. Myklebostad (g.m. Bjørn Knutson, sjd Lensmannsgarden, Den gamle Lassegarden under g.nr. 105):

1. Brit f. ca. 1677 g.m. Nils Hansson Nerland (sjd bruket som vart delt i Jo- og Jakobgarden her på Nerland).

 

Inger Olsdtr. og Jon Lasseson hadde desse barna:

1. Lasse f. ca. 1679, soldat i 1701, vidare lagnad ukjent.  2. Aslak f. ca. 1681, brukar etter faren .

3. Brit g.m Knut Kasparson Lange (sjd g.nr. 114).

 

Kilder:

Gards og ættesoge for Nesset Bind X side 235-236

 

 

 

    

Barna til Jon Lasseson og Inger Olsdatter er:

     74        i.   Aslak Jonson, født ca 1681 i Aslakgården br.nr.2 Nerland, Vistdalen i Romsdal; døde 1759 i Aslakgården br.nr.2 Nerland, Vistdalen i Romsdal; blei gift med Ingeborg Ellingsdatter.

                ii.   Lasse Jonson, født ca 1679.

               iii.   Brit Jonsdatter

 

 

     150.  Elling Didrikson, født ca 1649 i Heropp br. nr. 1 Helle i Vistdalen, M. og R.; døde 1681 i Aslakgården br.nr.2 Nerland, Vistdalen i Romsdal.  Han var sønnen til 300. Didrik Helle.  Han gifta seg med 151. Ingeborg Olsdatter.

     151.  Ingeborg Olsdatter, født i Knutegarden på Hovdenakk i Ørsta; døde i Ørstavik.  Hun var datteren til 302. Ola Steinarsson og 303. Anne Knutsdatter.

 

Notater om Elling Didrikson:

Elling blei ikke gammel, det blei holdt skifte etter ham 24 okt. 1681.

 

Kilder:

Gard og ættesoge for Nesset bind X side 512

 

Notater om Ingeborg Olsdatter:

Som Enke gifta Ingeborg seg på nytt med en Knut Pederson Opdal f. ca. 1651.

 

Kilder:

Gard og ættesoge for Nesset bind X side 512

    

Barna til Elling Didrikson og Ingeborg Olsdatter er:

     75        i.   Ingeborg Ellingsdatter, født Bef. 1681 i Opdal br.nr. 4, Vistdalen i Romsdal; døde i Aslakgården br.nr.2 Nerland, Vistdalen i Romsdal; blei gift med Aslak Jonson.

                ii.   Endre Ellingsson, født ca 1670.

 

 

     152.  Jon Halvardsen, født i Finnnset i Eikesdal; døde i Finnnset i Eikesdal.  Han var sønnen til 304. Halvard Finnset.

 

Notater om Jon Halvardsen:

Jon Halvardsson overtok dette bruket ca. 1644. Han la 1 mark i koppskatt for seg,

kona og faren 1645. I 1657 fora Jon og kona 2 hestar, 12 kyr, 8 geiter og 6 sauer.

Dei vart enno brukarar her i 1661.

 

Kilder:

Gards og ættesoge for Nesset Bind VII side 289

 

 

 

 

    

Barna til Jon Halvardsen er:

     76        i.   Jon Jonsen, født 1656 i Finnnset i Eikesdal; døde i Åse i Eresfjord; blei gift med (1) Søgni Eriksdatter..

                ii.   Hallvar Jonsen, født 1858.

               iii.   Peder Jonsen, født 1860.

 

 

     176.  Henrik

    

Barn of Henrik er:

     88        i.   Ola Henriksen, født 1674; døde 1726 i Øverås i Eresfjord Romsdal; blei gift med Synnøve Olsdatter.

 

 

     180.  Tore Knutsen, døde i Sæter i Eikesdal Romsdal.  Han var sønnen til 360. Knut Nerås.

    

Barn of Tore Knutsen er:

     90        i.   Tore Toresen, født i Sæter i Eikesdal Romsdal; døde 1742 i Sæter i Eikesdal Romsdal; blei gift med Gjertrud Bjørnsdatter.

 

 

     182.  Bjørn Guttormsen, født 1627 i Oppigard i Eikesdal Romsdal; døde 1690 i Oppigard i Eikesdal Romsdal.  Han var sønnen til 364. Guttorm Aslaksen.  Han gifta seg med 183. Anne Audunsdatter 1670.

     183.  Anne Audunsdatter, født i Øvregarden gnr. 141 br.nr. 10 Aspa, Straumsnes, N.Møre; døde 1728 i Oppigard i Eikesdal Romsdal.  Hun var datteren til 366. Audun Ivarsen og 367. Ales Audunsdatter.

 

Notater om Bjørn Guttormsen:

Bjørn var bruker på Oppigard ca. 1656-1690.

I futemanntallet 1665 er han 38 år og bruker

1 våg 2 pund 6 mrk. jord. I 1657 fora Anne og Bjørn

3 hester, 24 kyr, 16 geiter, 2 sauer og 2 griser.

 

 

Notater om Anne Audunsdatter:

DIGITALDEBATT:

33497: Anne Audunsdatter Trygge skifte 1726

Fylke: Møre og Romsdal

Stikkord: Aspa Anne Audunsdatter Trygge Eikesdalen Tingvoll Anders Pedersen

--------------------------------------------------------------------------------

John H. Aarønes, Florø, 22.10.2005 17:47 (1)

22/8 1726 var det skifte på Opigaard i Eikesdalen i Eridsfjord Otting etter Anna Oudensdatter.

Her får vi vite at hun var gift med Knud Toresen og hadde barna Kari, Allet, Marit, Giertrud og Margrete Biørnsdøtre, Guttorm Biørnsen og Biørn Knudsen.

 

Boet hadde følgjande jordegods:

 

Bersås på Nordmøre 1 vog med bøksel

 

Høgset på Nordmøre 2 pd. med bøksel.

 

Slippen i Opdalen 1 vog med bøksel.

 

Arven deltes med lik brorpart på sonene frå begge Anne Oudensdatters ekteskap. Tilsaman ervde barna halvparten og enkemannen andre halvparten.

 

Det var også sølvskeier i boet merkt T.K.S.

 

På eit ting i Eresfjorden 5/7 1706 får vi vite at Kari Bjørnsdatter har eit barn med Tore Gunders. då dei vart stemna av Niels Skreddar for resterende gjeld 8 Rdlr. for deres felles barns oppdragelse med kost og klede. Dette barnet hadde skredderen tatt hand om i 5 1/2 år.

 

I denne saka fortel oss også namnet på siste ektemannen til Anne Audunsdatter, nemleg Knud Toresen Egisdal som møtte på sin stedatters vegne.

 

I ein artikkel i Årsskrift af Romsdal Sogelag 1928 har Asbørn Øverås (s. 49 - 55) ein artikkel 'Aspøy-ætta eller Tryggeætta - og renningar av henne i Erisfjord-Eikisdal'.

 

Her vert Anne nemnt for Anne Oudensdatter Trygge, og det nemnast og at Trygge - namnet finst på ei kiste etter henne i Eikesdal.

 

Vidare får vi opplyst at far til Anne heitte Ouden Ivarsson og han var gift med dotter av Tingvollpresten Anders Pedersen. Dette er også opplyst i ættetavle 7 i rapporten frå Aspa-seminaret s. 18. (artikkel av Tore H. Vigerust)

 

Spørsmål 1:

 

Veit ein noko meir om kven Annes 1. ektemann Bjørn?

 

Spørsmål 2:

 

Veit ein namnet på mannen til Audun Iversen i Aspa - og var ho datter av Hr. Anders Pedersen til Thingvold?

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Randi Rostrup, Oslo, 22.10.2005 21:29 (2)

Når det gjeld spørsmål 2, kan eg syna til tema 22158: «Ouden Aagesøn på Reknes (Molde)» der same problemstillinga er formulert i innlegg 4, og med eit fullgodt svar i innlegg 5.

--------------------------------------------------------------------------------

 

John H. Aarønes, Florø, 22.10.2005 23:02 (3)

Takk for det Randi!

Det var nesten litt flaut! :-| og så eit tema som eg oppretta sjølv då!!

 

Ales Audunsdotter til Boksaspen var altså mora, datter til Audun Trondson. Eg skjønar eg må verte flinkare til å notere ned svar på spørsmål eg stiller sjølv, - og som eg fekk kort og greitt svar på.

 

Kilda er eit dokument dagsett på Frei 7.2.1661 der vi får vite at Audun Iversen var gift med eit av stebarna til Per Hallvardsson i Boksaspa.

 

Men så kjem tvilen (berre litt riktignok) - i artikkelen av Myrvoll: Eitkvart nytt um Aspa-ætti i Norsk Slektshistorisk Tidsskrif XXXVI (1998) hefte 4 står referert frå dokumentet frå Frei 7/2 1661:

 

'Då kaupte Per Hallvardsson i Boksaspa 2 øyre 18 marklag og 1 øyre i laksevarpet same stad på vegner av steborni Trond i Boksaspa, Ola på Halset (på Bergsøyi, no i Gjemnes herad), Audun i Boksaspa, alle Audunssøner, Alhed Audunsdatter, Audun Iversen Aspens Hustru og Guro Audunsdatter, kona hans Ola Andersson på Nålsund i Straumneset'

 

Kva står det eigentleg i originaldokumentet? Såvidt eg kan forstå er det i Riksarkivet ei avskrift av originaldokumentet lånt inn i 1884 av stortingsmann og kaupmann O. Jullum, Kristiansund. Berre eit komma eller mangelen på komma kan jo endre meininga i ei utsegn. Er det nokon som har sett dette dokumentet?

 

Men eg går ut frå at det er riktig tolking som er utlagt av Myrvoll, dvs. at kona til Audun Iversen heiter Ales Audunsdatter. Det synes i alle fall klårt at han var gift med ei datter av Audun Trondson og Anne Olsdatter.

 

Eg skulle gjerne visst kva for kjelde rapporten frå Aspa-seminaret har nytta når dei skriv at Audun Iversen var gift med 'datter av Anders Pederssøn pr. i Tingvoll'.

 

Det var dette siste som fekk meg til å spekulere på dette nok ein gong.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Randi Rostrup, Oslo, 23.10.2005 18:57 (4)

Kjelda til opplysninga i rapporten frå Aspa-seminaret er temmeleg sikkert den same som du sjølv nytta, nemleg artikkelen til Asbjørn Øverås i «Årsskrift af Romsdal Sogelag» (som eg ikkje sjølv har lese). Slik bruker det oftast gå når ein berre skriv av og ikkje etterprøver udokumenterte opplysningar i eldre artiklar. Det var her Myrvoll gjorde ein så framifrå jobb i NST og fekk retta opp ein heil del av desse feila.

--------------------------------------------------------------------------------

 

Tore H Vigerust, Gamlebyen, 23.10.2005 19:33 (5)

Takk og pris. Ellers så har jeg endelig bestilt et nytt opplag av Asparapporten (har vært utsolgt i to år). Rapport 2 om Aspa burde komme snart, den også, kanskje neste år (nytt om leddene bakover fra 1400).

--------------------------------------------------------------------------------

 

John H. Aarønes, Florø, 23.10.2005 23:35 (6)

Ja, artikkelen i NST av Myrvoll verkar grundig og underbygd.

I innlegg 1 har eg skrive namnet på jordegods i Oppdal for Slippen. Det rette har eg no sett er Slipper (Skattematrikkelen 1647 - trykt utg).

 

Skattematrikkelen for Sør-Trøndelag 1647 - Oppdal

 

Joen Slipper Olle Hage i Rombsdal 16 mkl.

 

Olle ibm. Olle Hages oddel 16 mkl.

 

Effuind ibm. Olle Hages oddel 1 øre

 

Imgebret ibm. Olle Hages oddel 1 øre

 

Lauridtz ibm. Olle Hages oddel 16 mkl.

 

Dette er jo mykje meir enn Anne Oudensdatter etterlot seg i 1726.

 

Diverre har eg ikkje tilgang til 1661 matrikkelen for å følgje vandringa mellom eigarar for dette Jordegodset i Oppdal.

 

Det er jo også interessant at Trond Egesdal, frå same distriktet som Olle Hage eig tilsaman 1 spd. i Heffle i Oppdal.

 

Vidare eig Bendix Ols(en) på Molle 1/2 spd. i Wff som ikkje ligg langt frå Slipper.

 

Molle som er nemnt her må vel som J. Lyngstad nemner i Eideboka (bd. 1?) vere Male i noverande Fræna kommune, - og ikkje Molde(gaard).

 

Er det nokon som har kjennskap til korleis Anne Oudensdatter fekk hand om Slipper? Eller har tilgang til Skattematrikkelen for 1661 - Sør-Trøndelag og sjå kven som eig Slipper då.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Jonny Lyngstad, 6493 Lyngstad, 24.10.2005 00:50 (7)

Det som fram til nå er tydet som Bendik Molle er nok den Bendik Olsen på Male i Hustad som fram til ca. 1650 bodde på Lyngstad i Eide.

Odelsmanntallet fra 1624-26, Statthalderarkivet, bind 29, er ei viktig begynnelseskilde for mye av de opplysningene jeg har om de som eide jord i Oppdal.

 

I denne finner jeg bl.a.:

 

Thorre Eggisdall i Rumsdall i Heffle - 1 spand.

 

Olluff Longstad paa Nordmør i Wagnild - 1,5 spand, forne Olluff i Wff 0,5 spand, End wdi Hualssiord 1 spand.

 

Peder Stocke paa Nordmør i Wagnild 1 spand 2,5 øre

 

Suend Øen paa Nordmøre i Bryggen 1 spand.

 

Olluf Kroguigen paa Nordmør i Wagnild 1 spand, forne Olluff i Dørrem 1 spand 0,5 øre, End i Isshoell 2,5 øre.

 

Gudmond Thywig och Olluff Fossen paa Nordmør i Dørrem 1 spand 0,5 øre

 

Olluf Iffuersen paa Nordmør i Dørrum 2 øre 18 mrkl.

 

Asslak Baardsenn och Biørn Persen i Rumssdall i Sliper 1 spand 1 øre

 

Denne 'Olle Krechuigen paa Normør Eiger i Rechnes 2 woger fisk' i samme skattemanntallet.

 

Mye av dette jordegodset kan jeg så følge i lensrekneskapa fram til ca. 1680

 

I 1643,-44, -45 står det under kjøpegods at Erich Pedersen Juel paa Noemøer eide 1 spann i Dørrum.

 

I 1655 eier Tore Eggesdall 0,5 spann i Heffle, mens Olle Bagge eide 0,5 spann.

 

Rester av godset som Bendik Olsen på Male eide, kan vi følge til langt ut på 1700-tallet blant hans etterkommere i Hustad, Fræna.

 

Longstad = Lyngstad i Eide, Kroguiken = Krekvika i Eide, Øen = Øyen i Eide, Thyvig = Tevika i Kornstad, Fossen = Lille Fosen Juel = Jyl i Tingvoll.

 

Jeg kommer snart med en oversettelse av dokumentet fra 1661.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

John H. Aarønes, Florø, 24.10.2005 17:16 (8)

Det var nykje interessant informasjon fra Odelsmanntaklet 1624-26. Må ein til Riksarkivet for å få lese Statthalderarkivet, bind 29 eller ligg det tilgjengeleg på mikrofilm e.l.?

Takk for det Jonny L.!

 

Gler meg til å få høve til å lese oversetjinga di av dokumentet dagsett Frei 7/2 1661.

 

Blir også spennende å lese 'Rapport om Aspa 2' - då går eg ut frå at Myrvoll sine resultat er teke med. Kanskje eit lite håp om at det finst meir informasjon om sambandet til Teiste også? {:-)

 

Ellers må eg få lov å seie at eg set stor pris på at dykk (Randi, Tore og Jonny og fleire andre) som profesjonelle fagfolk tek dykk tid til å svare hobbyfolk som meg. Det er motiverande. Eg deler nok dette synet med mange andre.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Jonny Lyngstad, 6493 Lyngstad, 24.10.2005 23:15 (9)

Her kommer avskrifta som jeg lovte dere:

Freyø 7de Februar 1661.

 

Peder Olufsøn Ulset, Lensmand i Gangnat Thinglag, Laurits Michelsen Gyulff, Peder Joensøn Gangnat, Jens Pedersøn Echrimb, Ener Baarsøn Flemmen og Peder Kiærringvig, Lagrettesmænd i bemeldte Thinglag, gjør vitterlig, at det er dem fuldt bekjendt, at Peder Halvorsen Buxaspen paa sine Stedbørns Vegne, nemlig Thrund Audensen Buxaspen, Oluf Audensen Halfset, Auden Audensen Buxaspen, Alhed Audensdatter, Auden Iversen Aspens Hustrue, og Guri Audensdatter, Oluf Andersen Naalsunds Kvinde, for dennem til evindelig fri og frelse Odel kjøbt efternævnte Odelsgods i forne Gaard Buxaspen og Sletten med alle Hærligheder der fra Arilds Tid tilligget haver og med Rette tilligge bør, nemlig af bemelte Børns Fadersøster Marette Thrundsdatter Ensets Børn Oluf Styrkersen Enset og Styrker Ingvoldsen ibid. Samt efter deres Sødskende, paa hvis Vegne de samme Kjøb hjemler og tilstaar udi Buxaspen 12 Marklaug og i underliggende Laxevarpe 6 Marklaug, derfor betalt bemeldte deres Moder samt dennem fuld Fornøjelse med 18 Rigsdaler.

 

Af Kari Thrundsdatters Børn Thrund Halvorsen Huseby paa egne og Sødskendes Vegne i forne Buxaspens Laxevarpe 6 Marklaug, dennem derfor betalt og levert 6 Rigsdaler.

 

Af Thrund Dale paa sin Moders Appolonia Thrundsdatters samt hans Sødskendes Vegne i Buxaspens Gaard og Leiermaal 6 Marklag, item i forne underliggende Laxevarpe 6 Marklag og ham derfor betalt med 16 Rdr.

 

Af Jon Lassesen Sletten kjøbt paa sin Moder Mildri Thrundsdatters Vegne hendes tilfaldne Arvepart, som han har arvet efter hende, først i forne Buxaspens Gaard og Jord 1 Øre og 6 Marklag og i den underliggende Laxevarpe 6 Marklag og derfor betalt ham 36 Rdr.

 

Endvidere har forne Fællesbørn og Samarvinger efter deres sal. Fader Auden Thrundsen fordum boende paa Buxaspen, kjøbt af efterbemeldte Joen Lassesen Sletten, hvad han mer end ut supra i Buxaspen efter sin sal. Moder Mildri Thrundsdatter odelsejende var, Odelsgods 18 Marklag og ham derfor fuldfornøjeligen betalt med 18 Rdr.

 

Forskrevne kjøbte Odelsgods af bemelte Lodejere i Buxaspens Gaard og Jord 2 Øre og 18 Marklag, item i forne underliggende Laxevarpe en Øres Leje, som er til sammen 1 Spand og 18 Marklag for en samlet Kjøbesum af 94 Rdr.

 

Det kjøpte Odelsgods skal nu være sal. Auden Thrundsens Børns evindelige Odel, idet enhver af Sælgerne har faaet fuld Betaling og Vederlag efter deres Kjøb.

 

Herudinden videre et at eragte, at atterbemeldte sl. Auden Thrundsens Børn, Brødre og Søstre, er jevngode i Odel og Arv til fælles lige Deling, som forne kjøbte Odelsgods, enhver lige meget efter advenant, det kjøbt og betalt haver. Item forne Børns Stedfader Peder Halvorsen, Buxaspens itzige Aasidder, nu ogsaa bekjender og tilstaar af sine forne Stedbørn nøjagtigen igjen er bleven erlagt og tilfulde betalt (overstrøket, Jonny Lyngstads kommentar) contenteret alle hvis (hine) Penge, som han paa deres Vegne til forrige Lodejere ut supra for bemelte Odelsgods leveret og udgivet havde, saa han hos ingen af dem aldeles intet har at fordre efter denne Dag.

 

Til Vidnesbyrd om ovenstaaende Sandhed har Udstederne tillige med Sorenskriveren Henrik Nilssøn, Sat sine Signeter nedenunder dette Brev. Actum Freyø 7 Febr. 1661.

 

Indlaant fra Stortingsmand Kjøbmand O. Jullum, Chr.sund 1884

 

Original paa Pergament. Af 7 Segl de 2 første borte, de 5 sidste bevarede

 

Underskrevet af Sorenskriveren, der kalde sig: not: Norm:

 

Dette er ei avskrift. Hvor originalen befinner seg, er det vel ingen som vet. Kanskje gikk den opp i røyk da Kristiansund ble bomba i 1940?

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

John H. Aarønes, Florø, 25.10.2005 20:04 (10)

Ja, her var mange interessante navn.

Eit spørsmål:

 

'Alhed Audensdatter, Auden Iversen Aspens Hustrue'

 

Er dette ein eller to stebarn - Alhed og ei anna stedatter som er gift med Auden Iversen? Eg har lagt merke til at i skifteprt. for Molde/Romsdal står det t.d. i 1723

 

'Magrethe Madsdttr. Jens Odens. hustru'

 

altså utan komma mellom konas namn og ektemannens namn.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Lars Steinar Hansen, Trondheim, 25.10.2005 23:02 (11)

Til innlegg 6 - jordegods i Oppdal i 1661:

Slipper Euind och Jngbrigt | 2 ørre 16 mrkl Self eir | 1 ørre En quinde i Romssdal | 1 ørre 16 mrkl. Bøxler alt. 1/4 part quernsted | 3 sk.

 

Slipper Peder och Olle. | 1/2 spd. Til Amund Lind paa Nordmør | 1/2 spd. Med bøxel

 

Annet med tilknytning til Romsdal:

 

Ytter Vangnild Euind. | 1 1/2 spd. Til Bendigt Molle i Romssdal | 1 1/2 spd. Med bøxel. 1 quernsted | 12 sk. Skarset engslet - 6 less høe | 12 sk.

 

Qualssiord Enchen. | 1/2 spd. 6 mrkl. Til Bendigt Molle i Romsdal | 1/2 spd. Til Ko. Ma. af Soloe och scharsetter | 6 mrkl. Huer bøxler. 1/2 quernsted | 6 sk. 1 huussmand | 1/2 dlr.

 

Qualssiord Euind. | 1/2 spd. 6 mrkl. Til Ko. Ma. af engesleter | 6 mrkl. Bendikt Molle | 1/2 spd. Huer bøxler. 1/2 quernsted | 6 sk.

 

Hefle Olle. | 1/2 spd. 3 mrkl. Til Ko. Ma. | 3 mrkl. Erich Fagerslet i Romsdal | 1/2 spd. Ko. bøxler. Erich Fagerslet bøxler. 1/2 quernsted | 6 sk.

 

Hefle Jonn. | 1/2 spd. 3 mrkl. Til Ko. Ma. | 3 mrkl. Erich Skroch i Romssdal | 1/2 spd. Ko. b. Erich Skroch bøxler. 1/2 quernsted | 6 sk.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

John H. Aarønes, Florø, 25.10.2005 23:07 (12)

Takk skal du ha Lars Steinar H.!

Dette var nyttig.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Kjell Ove Hattrem, Trondheim, 31.10.2005 17:14 (13)

Ad (1): Anne Audunsdotters første ektemann var Bjørn Guttormsson (ca. 1627-ca. 1690), sønn av Guttorm Aslaksson i Oppigard.

Se bind 7 av gårds- og slektshistorien for Nesset (s. 150-151).

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

John H. Aarønes, Florø, 31.10.2005 21:51 (14)

Takk for det! Da fekk eg svar på kven Bjørn var.

--------------------------------------------------------------------------------

 

John H. Aarønes, Florø, 04.11.2005 20:17 (15)

Takk til dykk som har hjelpt meg med å finne svar på begge spørsmåla eg stillte.

I tillegg har eg fått svar på mykje meir - om jordegods i Oppdal i eiga til personar på Nordmøre og Romsdal. Dokumentet som Jonny la ut dagsett Freyø 7de Februar 1661 set eg og svært stor pris på å få tilgong til.

 

Her fekk eg mykje nytt og spennande å leite vidare etter. Tusen takk for hjelpa!!

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Finn Oldervik, Aure på Nordmøre, 04.11.2005 21:41 (16)

Anne Audunsdtr. Trygge hadde også en bror som døde barnløs, nemlig Audun Audunson Sallaupen. Denne Audun døde ca 1750 og skifte ble holdt 17. juli 1750 (nr. 63 s. 1182). I skiftet etter Audun kommer følgende opplysninger fram:

A. Bror: Erik Audunson Aspen, død. 5 barn:

 

1. Torstein Erikson, lever. 2. Peder Erikson Aspen, lever 3. Esten Erikson Storvik, lever 4. Gjertrud Eriksdtr., død, sønn: a) Erik Kristenson, myndig 5. Aleth Eriksdtr. g.m. Torstein Erikson Kvisvik.

 

B. Søster: Anne Audunsdtr. død. Barn med 1. mann;

 

1. Guttorm Bjørnson, myndig 2. Kari Bjørnsdtr., død, en datter; Aleth, gift. 3. Gjertrud Bjørnsdtr. død, barn;

 

a) Tore Toreson, myndig b) Mali Toresdtr., gift c) Aleth Toresdtr., død en sønn, Jon Knutsen d) Anne Toresdtr. død. Har etterlatt seg barn.

 

4. Margrethe Bjørnsdtr., død

 

a) Bjørn Iversen b) Anders Iversen c) Aasell Iversdtr., gift

 

5. Aleth Bjørnsdtr. gift og barn

 

Barn med Knut Toreson; 6. Bjørn Knutsen

 

C. Maria Audunsdtr. Juul. Død. 2 sønner og 2 døtre som alle var myndige

 

D. Margrethe Audunsdtr. Kvisvik, død 2 sønner 3 døtre: 1. Arent Rasmussen 2. Audun Rasmussen 3. Anne Nålsund 4. Alet Kletten 5. Margrethe Faxvåg

 

E. Alet Audunsdtr., død, 3 sønner og 5 døtre:

 

1. Augustinus 2. Haftor 3. Ole 4. Alet Haftorsdtr. Lillevik, enke Se skifte 17.02.1750 nr. 39, barn: a) Anders Pederson 17 år, Form: Jens Einset b) Audun Pederson 14 år, Form: Tore Kjerringvik c) Kristen 11 år, Form: Ole Rasmusson Gjengset

 

5. Synnøve Omsund, Enke 6. Anne Haftorsdtr. Ørnvik 7. Mali, gift 8. Lisbeth, gift

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Kjell Ove Hattrem, Trondheim, 07.11.2005 07:41 (17)

Takk for interessant skifteutdrag!

Den avdøde er åpenbart han som Aspa-rapporten kaller 'Audun Audunssøn på Boksaspa' og oppgir at levde fra 1667 til 1730 (sic).

 

Ellers kalles søsteren (E) Alex i Aspa-rapporten, men Alet er mer i tråd med navnetradisjonene.

 

Bygdeboka for Nesset (bind VII) kaller for øvrig Gjertrud Bjørnsdotters datter for Marit, og ikke Mali (B 3 b).

 

Angående B 4: Knut Toresson i Eikesdal ble i 1713 innstevnet på sommertinget i Eresfjord for sitt forhold til sin myndling Marit. Aslak Knutsson i Utigard møtte for Marit. Knut ble fradømt sin del av formuen. Lensmann Nils Tjøstelsson i Eidsvåg og Tore Eriksson i Eikesdal var vurderingsmenn. De mest verdifulle tingene i boet var 1 sølvkanne til 7 riksdaler, 1 sølvbeger til 1 riksdaler 2 ort, 4 sølvskjeer til 3 riksdaler, 1 sølvkjede til 1 riksdaler, en del ting av tinn og kopper, 1/8 av ei sildenot til 2 riksdaler 2 ort, 2 hester til 5 riksdaler, 1 føll til 1 riksdaler 1 ort, 7 kyr til 16 riksdaler 2 ort, 2 kviger til 2 riksdaler 2 ort, 5 kalver til 3 riksdaler 3 ort, 20 geiter med kje til 4 riksdaler 2 ort 8 skilling, 7 sauer med lam til 3 riksdaler 2 ort, og 9 sauer uten lam til 1 riksdaler 3 ort 16 skilling. Boet ble oppgjort med en brutto på 94 riksdaler 2 ort 20 skilling, og en netto på 84 riksdaler 20 skilling. Den ble delt slik: kona, Anne Audunsdotter, fikk 42 riksdaler 10 skilling, kongen fikk 21 riksdaler 5 skilling, og stedatteren Marit fikk 21 riksdaler 5 skilling. Alt sølvet gikk til kongen.

 

Til innlegg (1): Det står vel ingenting i skiftet om når Anne Audunsdotter døde? Jeg regner med at 1726, som mange pålitelige kilder opererer med, er et cirkaårstall.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Finn Oldervik, Aure på Nordmøre, 08.11.2005 01:46 (18)

Har litt problem med å godta at Audun Audunson Boksaspa er den samme som det her er referert skifteutdrag fra, men vil ikke her og nå benekte det. Nå hadde Ouden Oudenson Sallaupen også en bror som het Iver Oudenson Trygge. Også denne broren døde barnløs. Han døde ca 1739 og skifte ble holdt 2. og 3. april i 1739. her får vi vite følgende: Arvinger: Fullbroren: Erik Oudenson, død 5 barn:

a) Sønnen Torstein Erikson Trygge, Bor på gården Boksaspen. b) Sønnen Peder Erikson Trygge, bor i Aspen c) Sønnen Esten Erikson Trygge, myndig, bor i Sørvigen (Trolig på Averøya ved Bådalen) d) Datteren Gjertrud Eriksdtr. Trygge, Aspen, død 1 sønn aa) Erich Christensen 16 år gml. boende på Aspen. e) Datteren Ales Eriksdtr. Trygge, ugift, 24 år gml.

 

2. Fullbroren Ouden Oudenson Trygge, ungkar, myndig, tilholdende på Sallaupen.

 

3. Fullsøsteren Anna Oudensdtr. Trygge, Oppigård i Egesdalen i Romsdalen. Hennes barn:

 

a) sønnen: Gutorm Bjørnson, bor i Viken i Romsdal, myndig.

 

b) sønnen Bjørn Knutson, avlet med siste mann, på Oppigård i i Romsdal.

 

c) datteren: Kari Bjørnsdtr. død, hennes barn; aa) datteren Alet Tørresdtr., umyndig, bor på Store Giellen i Romsdal.

 

d) datteren: Alet Bjørnsdtr. g.m. Laurits Bjerkestrand

 

e) datteren: Gjertrud Bjørnsdtr. g.m. Tore Egesdalsetter i Romsdal.

 

f) datteren: Margrethe g.m. Jon Tue Flotten? i Gulbrandsdalen ( i Agershus Stift)

 

4. Fullsøsteren Maren Oudensdtr. Trygge, enke, tilholdende på Juul, til stede med sin sønn Jens Joenson Trygge paa Juul.

 

5. Fullsøsteren Margrethe Oudensdtr. Trygge Qvisvigen, død. Hennes barn:

 

a) sønnen: Auden Rasmussen i Quisvigen, myndig

 

b) sønnen: Arent Rasmussen i Quisvigen.

 

c) datteren: Ane Rasmusdtr. g.m. Knud Naalsund

 

d) datteren: Alet Rasmusdtr. g.m. Jon Kletten

 

e) datteren: Margrethe Rasmusdtr. g.m. Tollef Faxvogen, sergiant ved Capt. Laurits Nannestads anfortrede Compagnie

 

6. Fullsøsteren Alet Oudensdtr. Trygge Giengset, død, hennse 8 barn:

 

a) sønnen: Augustinus Hagtorsen Giengset, myndig

 

b) sønnen: Hagtor Hagtorsen Giengset, myndig.

 

c) sønnen: Ole Rasmusen Giengset (avlet med hennes 2. mann)

 

d) datteren: Synneve Hagtorsdtr. g.m. Tore Danielsen Omsen

 

e) datteren: Anne Hagtorsdtr. g.m. Arent Ørnevigen

 

f) datteren: Mali Hagtorsdtr. g.m. Jens Einset

 

g) datteren: Alet Hagtorsdtr. g.m. Peder Andersen Lillevigen.

 

h) datteren: Elisabeth Rasmusdtr. (avlet med hendes 2. mand.) g.m. Tore Pedersen Kiervigen.

 

Formue: ca 333, Til deling ca 286. Eide jordegods i Boxaspen, Sundmørsvik, Årsund og Svanevold.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Finn Oldervik, Aure på Nordmøre, 08.11.2005 02:07 (19)

Glømde å få med følgende:

Iver Oudenson var gift med Maria Mogensdtr. født på Vebenstad i Bremsnes, Averøy, mens skiftet ble avholdt på Boksaspen i Straumsnes, nå Tingvoll kommune.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Endre Holten, Eide, 08.11.2005 11:03 (20)

Til siste innlegg: Mari(a) Mo(ge)nsdotter, g. m. Iver Audenson Trygge i Bogsaspa, var f. på Søbstad i Bådalen, dotter til Mons Erikson Vebenstad, Søbstad. Han var son til handelsborgaren Erik Monsson Vebenstad. Mons dreiv også med handel og buet etter han viste ein netto på omlag 200 rdl. Til innlegg 18: Jon Tue Flotten i Gudbrandsdalen - ? (S)tue-flotten (Stuguflaten)i Lesja ?

--------------------------------------------------------------------------------

 

Torgeir Kvalvaag, Nordstrand, 08.11.2005 12:14 (21)

Opprinnelsen til Trygge-navnet har vært mye diskutert. Så vidt jeg husker er Christen Eriksen på Kvalvåg førstemann som i skriftlige kilder hittil er knyttet til navnet.

Er det noen som kan si noe om når bruken av navnet 'tok av' der det ikke er snakk om 'tilbakeføring' av navnet? Var det ei bestemt grein av Aspa-ætta som var mer 'aktive' enn andre? Hilsen Torgeir. 

 

 

Kjell Ove Hattrem, Trondheim, 8.11.2005 14:23 (22)

Ad nr. (18): Takk for enda et flott skifteutdrag! Nå vet ikke jeg om 'Audun Audunssøn på Boksaspa' (1667-1730) har eksistert, men han er på Auduns plass i søskenflokken (som ellers ser ut til å stemme) i rapporten fra Aspa-seminaret. Jeg vet ikke hvor disse opplysningene kommer fra. For øvrig er han oppgitt med samme fødselsår som broren Ivar.

Ellers er det fint å se samtidig dokumentasjon på at navnet Trygge var i bruk i denne familien.

 

Jeg pønsker ellers på om (3 a) Guttorm Bjørnsson, som i 1739 bor i 'Viken i Romsdal', kan være far til Knut Guttormsson på Vike (øvre), født ca. 1728. Bygdeboka insinuerer dette, om jeg har tolket den riktig (jeg har den ikke for hånden), men forfatteren kunne ikke si noe mer konkret da jeg kontaktet ham i sin tid.

 

Denne Guttorm Bjørnsson hadde tre leiermål på samvittigheten i 1726. Jeg vet ikke hvorvidt bygdeboknemnda kjente til skiftet fra Straumsnes. Kan 'Viken i Romsdal' stå for Vike ved Eikesdalsvatnet?

 

Om (3 f): I tillegg til Stuguflotten i Bjorlie-grenda på Lesja, som nevnt i innlegg (20), finnes en gård Flåten i Sel som i 1668 ble skrevet 'Flotten under Weggum'.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Osvald Rydjord, Sandefjord, 8.11.2005 18:05 (23)

Til (18) og Endres tips om Margrete Bjørnsdatter gift til Stuguflotten i nr (20). Jeg tror Endre traff blink!

Bygdebok I for Lesja s 40: 1-6. ca 1720-1783.Iver Andersen frå Eikesdalen, ca 1690-1731, g.m. Margrete Bjørnsdatter frå Oppigard i Eikesdalen, ca 1689-1743. Dei brukte heile garden (Stuguflåtten) frå ca. 1720, men med bygsel først frå 1725. Iver arbeidde vissnok som masmeister, og dreiv garden attåt. Barn:

 

1. Åse, ca 1721, sjå Nystugu, her (3-3).

 

2. Anders, 1725-1725.

 

3. Bjørn, 1728, sjå Sør-Slettom (5-6).

 

4. Anders, 1730 sjå nr 7c.

 

I 1732 var det skifte etter Iver, og i 1744 etter Margrete, sjå framfor. Margrete gifta seg opp att, sjå neste brukar.

 

1-7. 1734-1783. Margrete g.2.g. 1734 med Jon Jonsen frå Grytten, ca. 1696-1787. Same året fekk dei bygselsetel på heile garden, og fire år seinare kjøpte dei sjøveige. Ikkje barn. Jon g.2.g. 1750 m. Brit Knutsd. frå Nørdre Slettom (1-6), ca 1721-1808. (Jon og Brit har 5 barn og Jon kan ha hatt en datter, Ingeborg Jonsd. som konfirmeres her i 1742, før han kom til garden).

 

Jon Jonsen er altså ikke fra Stuguflåtten (men fra Grytten), men får navnet Stuguflåtten (Tue Flotten) når han gifter seg med enka på Stuguflåtten, Margrete Bjørnsdatter 

 

John H. Aarønes, Florø, 27.11.2005 02:22 (24)

I Haram Bygdebok (1947) 2. halvindet av M. Rogne kan ein finne følgjande under Søre Fjørtoft:

'...Peder Nordmør åtte 2 våger. Denne mannen var gift med enkja etter Audun Tronds. Boks-Aspen, s.s. son til Trond E. Boks-Aspen som visstnok var son til Erik Ausnes, og bror til Torstein Erikson på Aspen, farfar til Erik Aud. s. i Kvalvåg, Nordmør. ..............'

 

'Skipper-Lauris i Søgård åtte noko jordegods, og sia ser me at versonen Nils Hansen åtte 3 1/2 mellag i S. Fjørtoft kring 1660. Paul og Sjur Søre Fjørtoft åtte også 3 1/2 mellag i 1667. Det kan sjå ut som ervelutar etter same eigaren, men det var nok ikkje det, for Tore S. Fjørtoft åtte også noko jordegods på same tid som Skipper-Lauris, så det sistnemnde må helst ha vore hans eigedom. Tore og Lauris må ha ervd 7 mellag etter dei gamle eigarane, borna hans Bjørn viverkse og Gyri Kane. Ein stor lut av Søre Fjørtoft vart kjøpt av Kane-ætta på Nordmøre lenge før 1600. Det kan forresten ha vore ervegods, men me finn ikkje prov. I dette høve skal nemnast ei ny hypotese: Den førnemnde rikmannen, Erik på Ausne, var truleg verbror til Jon Ivarson av Aspa, som i 1520 budde på Veigholmen. Han åtte jordgods til 25 lodd sylv, Erik på Ausnes for 35 lodd, omframt 36 lodd for barnegods. Han var kanskje son til Bjørn (Trygge) vikverske på Fjørtoft.

 

Han må ha ervd S. Fjørtoft. 2 søner flytta tilbake til Nordmøre. Den rike mannen, Erik i Kvalvågen, veit me, var av Aspe-ætta, og det ligg nær å tru at han ætta frå Erik Ausnes. Aspe-ætta åtte utan tvil noko av Aspe- og Kane-godset, men størstedelen av Aspe- og Kane-godset vart samla av Peder Gris, som var inngift i Kaneætta ved 1500 talet......'

 

'Lasse Vogseter i Romsd. åtte 1 våg, truleg arv etter Peder Nordmør.'

 

Er det noko hald i det Rogne skriv om sambandet mellom Erik Ausnes, Bjørn vikverkse, Gyri Kane og Aspe-ætta?

 

Peder Nordmør må vel være den same som Peder Halvorsen Buxaspen gift med enka Ales Audunsdotter til Boksaspen.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Bjørn Jonson Dale, Ålesund, 27.11.2005 18:26 (25)

Huff, dette er ei salig røre. Det visse er at ekteparet Bjørn Vikværske og kona Gyri ein gang på 1400-tallet, men etter 1433, ga 13 månadsmatbol i Fjørtoft 'søre garden' (helst i Nøre Fjørtoft) til erkestolen for eit profastdøme. Gyri er aldri kalt med fars- eller ættnamn. Sambandet mellom Bjørn og Gyri og seinare folk på Fjørtofta er ikkje kjent, sjølv om Rogne går ut fra at paret budde på øya.

Erik på Austnes på Haramsøya var ein av dei aller største skattytarane på norskekysten i 1520, og det er omtrent det einaste vi veit om han. At han kan ha vore far til Torstein Erikson i Veigen, er sjølvsagt mulig, men ikkje lett å prove. Han kan også vere den Erik som er oppført utan etterkommarar på Synestavla, son av Bård Jonson, men vi kjem ikkje lenger. Derimot er det svært sannsynlig at den såkalte Saxeætta stamma fra Erik, men heller ikkje dette er lett å prove.

 

I 1661 eigde magister Peder (Nilssen Lem) i Bergen 7,5 våger 0,5 pund fisk i Søre Fjørtoft; landskylda av heile garden var då 10,5 våger fisk. Peder Lem sitt gods ser ut til å skrive seg fra hustru Thyri Anfinnsdatter Soop, dvs at Peder Lem kan ha kjøpt godset av Elias Olufsen Soop. 

 

 

 

Ansvarleg redaktør: Yngve Nedrebø

WebDebatt ©Jan Oldervoll 2002 

 

 

 

Litt til om Bjørn Guttormsen og Anne Audunsdatter:

Gift: 1670

    

Barna til Bjørn Guttormsen og Anne Trygge er:

                 i.   Jon Bjørnsen

    

Barna til Bjørn Guttormsen og Anne Audunsdatter er:

     91        i.   Gjertrud Bjørnsdatter, født 1685 i Oppigard i Eikesdal Romsdal; døde 1743 i Sæter i Eikesdal Romsdal; blei gift med Tore Toresen.

                ii.   Kari Bjørnsdatter

 

Notater om Kari Bjørnsdatter:

Kari blei i 1698 tiltalt for "leiermål" med Tore Gundersen Sæter.

De fikk dattera Alet. Kari måtte bøte 12 lodd sølv og Tore

det dobbelte. Alet blei gift til Storhjellen i Romsdal.

Kilder: G. og æ. for Nesset VII s.150.

 

               iii.   Aleth Bjørnsdatter

 

Notater om Aleth Bjørnsdatter:

Aleth blei gift med enkemann Lars Ellingsen Ohr.

 

               iv.   Marit Bjørnsdatter

 

Notater om Marit Bjørnsdatter:

I 1743 blei stefaren tiltalt for å ha lagt med henne.

 

                 v.   Margrete Bjørnsdatter

 

Notater om Margrete Bjørnsdatter:

Margrete ble 1. gang gift med Ivar Andersen Stugufloten.

2. gang med Jon Jonsen fra Grytten. Se A.K. Lesjabok I s.40.

 

               vi.   Jon Bjørnsen, født 1688.

 

Notater om Jon Bjørnsen:

Jon er ikke nevnt i skifte etter mora i 1726.

 

              vii.   Guttorm Bjørnsen, født 1690.

 

Notater om Guttorm Bjørnsen:

Guttorm blei i 1719 stevna for "leiermål" med Gjertrud

Knutsdatter Åse. "De var beslektet i 3die ledd".

I 1726 blei han tiltalt for "leiermål" med Marit Knudsdtr.

Eikesdal. Dette var hans 3. leiermål. Han blei dømt

til leiermålsbøter, vatn og brød i 6 uker.

Kilder: G. og æ. for Nesset VII s. 150.

 

 

     184.  Endre Jenssen, født 1637; døde i Slenes Nedre i Eresfjorden, Romsdal.  Han var sønnen til 368. Jens.

 

Notater om Endre Jenssen:

Tiendemanntallet i 1683 viser at Endre da måtte ut

med 35 tveiter korn og 12 mark ost i kongetiende.

Kornavlingen hans det året var ca. 24 tønner +

såkorn, 1701 manntallet forteller at Endre var 70 år

og hadde sønnen Anders Endresen, 30 år.

I 1711 betalte Endre 24 skilling i skoskatt for seg,

kona, sønnen Anders og ei jente, Gjertrud.

Kilder: G. og æ. for Nesset VIII s. 155-156.

    

Barna til Endre Jenssen er:

     92        i.   Anders Endresen, født 1671 i Slenes Nedre i Eresfjorden, Romsdal; døde 1750 i Slenes Nedre i Eresfjorden, Romsdal.

                ii.   Gjertrud Endresdatter

 

 

     188.  Nils Olsen, født 1628; døde 1690 i Br. nr. 3 Hånde i Eresfjorden, Romsdal..  Han var sønnen til 376. Ole.

    

Barna til Nils Olsen er:

     94        i.   Knut Nilsen, født 1689 i Br. nr. 3 Hånde i Eresfjorden, Romsdal.; døde 1730 i Br. nr. 3 Hånde i Eresfjorden, Romsdal..

                ii.   Aslak Nilsen, født 1673.

               iii.   Ola Nilsen, født 1680.

               iv.   Endre Nilsen, født 1689.

                 v.   Gjertrud Nilsdatter, født i Hustad i Hjørundfjord; døde Aft. 1721 i Hansgarden på Vatne i Ørsta; blei gift med Hans Ellingsson; født i Hansgarden på Vatne i Ørsta; døde 1721 i Hansgarden på Vatne i Ørsta.

 

 

     200.  Lars Olsen Skjåk, født ca 1658 i Skjåk Nedre; døde ca 1708 i Skjåk Nedre.  Han var sønnen til 400. Ole Larsen Skjåk og 401. Marit Lassesdatter Hove.  Han gifta seg med 201. Kari Rasmusdatter Steinsgard 1689 i Skjåk, Lom i Oppland.

     201.  Kari Rasmusdatter Steinsgard, født 1662 i Steinsgard; døde 1751 i Skjåk.  Hun var datteren til 402. Rasmus Kristensen Steinsgard og 403. Marit Hansdatter Forberg.

 

Litt til om Lars Skjåk og Kari Steinsgard:

Gift: 1689, Skjåk, Lom i Oppland

    

Barna til Lars Skjåk og Kari Steinsgard er:

     100     i.   Hans Larsen Skamsar, født ca 1700 i Skjåk Nedre; døde i Skjåk; blei gift med Ragnhild Syversdatter Skamsar 1734.

                ii.   Lars Larsen Skamsar, født 1708.

               iii.   Sevald Larsen Tråstad, født 1704; døde 1765.

               iv.   Rasmus Larsen Hagen, født 1694; døde 1763.

 

 

     202.  Syver Jakobsen Skamsar, født i Skamsar,Skjåk i Oppland; døde ca 1722 i Skamsar,Skjåk i Oppland.  Han var sønnen til 404. Jakob Syversen og 405. Ragnhild Olsdatter Seljereite.  Han gifta seg med 203. Anne Nilsdatter Bøje.

     203.  Anne Nilsdatter Bøje, født i Bøje,Skjåk i Oppland; døde Bef. 1733 i Skamsar,Skjåk i Oppland.  Hun var datteren til 406. Nils Knutsen og 407. Marit Johannesdatter.

    

Barn of Syver Skamsar og Anne Bøje er:

     101     i.   Ragnhild Syversdatter Skamsar, født 1715 i Skamsar,Skjåk i Oppland; døde 1772 i Skjåk; blei gift med Hans Larsen Skamsar 1734.

 

 

     206.  Sylfest O. Ramstad, født 1688 i Ramstad,Skjåk i Oppland; døde 1761 i Ramstad.  Han var sønnen til 412. Ola Amundsen Ramstad og 413. Magnhild Kristensdatter.  Han gifta seg med 207. Marit Persdatter Ramstad.

     207.  Marit Persdatter Ramstad, født 1696 i Kvaale, Skjåk i Oppland; døde 1754 i Ramstad.  Hun var datteren til 414. Per Larsen Kvaale og 415. Torø Jakobsdatter Kvaale.

    

Barna til Sylfest Ramstad og Marit Ramstad er:

     103     i.   Marit Sylfestdatter, født i Ramstad; blei gift med Lars Olsen.

                ii.   Ola Sylfestsen

               iii.   Per Sylfestsen, født 1724.

 

 

     212.  Ole Pedersen, født ca 1680 i Brude; døde 1728.  Han gifta seg med 213. Gulau Joensdatter.

     213.  Gulau Joensdatter, døde 1733.  Hun var datteren til 426. Joen Einarsen.

    

Barna til Ole Pedersen og Gulau Joensdatter er:

     106     i.   Joen Olsen, født 1705 i Brude; døde 1734.

                ii.   Ane Olsdatter, født 1707 i Brude; døde 1776; blei gift med (1) Nils Povelsen; født 1722 i Løkra; døde 1772; blei gift med (2) Lagrettsmann Ole Pedersen 01 jan 1731/32 i Kors Kirke; født 1701 i Sletta.

 

Litt til om Ole Pedersen og Ane Olsdatter:

Gift: 01 jan 1731/32, Kors Kirke

 

               iii.   Iver Olsen, født 1711 i Brude; døde 1746 i Druknet i Rauma under Føting; blei gift med Birgithe Jørgensdatter; født ca 1690 i Fladmark.

 

 

     218.  Erik Eriksen, født 1655 i Brøste.  Han gifta seg med 219. Eli Brøste.

     219.  Eli Brøste, født 1660.

    

Barna til Erik Eriksen og Eli Brøste er:

     109     i.   Ane Eriksdatter, født 1680 i Brøste; døde 1761; blei gift med Amund Larsen.

                ii.   Erik Eriksen, født 1681 i Brøste; døde 1762 i Sletta; blei gift med (1) Guri Eriksdatter; født i Sletta; blei gift med (2) Marith Eriksdatter; født i Sletta.

               iii.   Jørn Eriksen, født 1694 i Brøste.

 

 

     222.  Harkield Pedersrn, født 1640 i Eidet.  Han gifta seg med 149. Inger Olsdatter.

     149.  Inger Olsdatter, født i Ryttergården, Myklebust i Vistdalen; døde 1677.  Hun var datteren til 298. Ole Aslakson.

    

Barna til Harkield Pedersrn og Inger Olsdatter er:

     111     i.   Inger Harkieldsdatter, døde 1735; blei gift med Povel Amundsen.

                ii.   Karen Harkieldsdatter, født ca 1660 i Eidet.

               iii.   Bertha Harkieldsdatter, født 1662 i Eidet.

               iv.   Peder Harkieldsen, født 1664 i Eidet; døde 1726 i Remmem.

                 v.   Ole Harkieldsen, født 1669 i Eidet  Marstein; døde 1703; blei gift med Siri Sivertsdatter.

               vi.   Ingebrigt Harkieldsen, født 1670 i Eidet; døde 1728; blei gift med Lussia Olsdatter; født 1666; døde 1750.

 

 

Generasjon nr. 9

 

     256.  Torfinn Bårdson  Han var sønnen til 512. Bård Myklebostad.

 

Notater om Torfinn Bårdson:

Vi finn Torfinn Bårdson første gongen nemnd i manntal i 1617 der han betalte ½ dalar i husmannsskatt Frå 1625 betalte han 1 ¼ dalar i leiglendingsskatt til det i 1628 steig til 3 dalar.

 

Midt i 1630 åra auka kornavlinga hans monaleg. I 1634 skulle han ut med 4 tønner korn i tiend, men i 1636 var han komen opp i 10 tønner. Det var

Torfinn Bårdson som Jon Erikson i Henrikgarden i 1639 slo i hovudet med ein lysestake, noko som gav 1 dalar i statskassa.

 

Torfinn brukte 2 våg, noko meir enn Knutgarden, i 1643 betalte han rossteneste etter denne landskylda. Av dette var 4 pd. 6 mrk. eige odelsgods. 1 1645 betalte han koppskatt for kona, 2 søner og 1 dotter. Han hadde fleire barn enn dette, men etter som sønene var soldatar, var dei vel ute i kongens teneste. iI 1649 vart 2 av sønene hans bøtelagt. Peder Torfinnson måtte ut med 1 dalar i bot fordi han hadde slått ein kaptein med flat hand og røska han i håret.

 

Ved kvegskatten i 1657 betalte Torfinn Bårdson 7 ort 19 sk. for 4 hestar, 17 kyr, 8 geiter og 3 får. Sonen Erik tok over frå 1659, men vi finn Torfinn framover som skattebetalar til 1663. Vi veit ikkje kven som var kona til Torfinn Bårdson.

 

Knutgarden Br. nr. 1

 

Skyld før I838: I våg I pund I8 mrk. I838: 1 spd. 2 ort 21 sk. I890: 3,43 mark, I907: 3,41 mark. og I997: 3,21 mark.

Dette bruket er gått ut frå det storbruket som brørne Peder og Bård dreiv først på 1600-talet (sjå Myklebostad III). Det var ein del av Bård sin part sonen

Torfinn Bårdson tok over i I625.

 

Bruket ligg på flat grusjord danna av elvebotn frå gammal tid. Garden ligg i byte med Pe-Olagarden i Øvre Myklebostad på austsida, kyrkja og Larsgarden i nord, i vest på andre sida av hovudvegen ligg Ryttergarden, dei har ein teig sør for Ryttergarden mellom hovudvegen og elva, elva skil dei frå Lange. I sør ligg Heraust og Skjolden. Husa på bruket ligg i det gamle Nedregardstunet der det opphavleg har ligge med nabohus både i Nedre- og Øvre Myklebostad like ved.

 

Kilder:

Gards og ættesoge for Nesset bind IX sidene 191 og 198.

 

 

Litt til om Torfinn Bårdson:

Burial: Nedre Myklebostad,Knutegarden br.nr.1 Vistdal i M.og R.

    

Barna til Torfinn Bårdson er:

     128     i.   Peder Torfinnson, født ca 1613 i Nedre Myklebostad,Knutegarden br.nr.1 Vistdal i M.og R.; døde 1686 i Ødegård/Bersethjell lille, Herut br.nr.1 Vistdal i M. og R; blei gift med Ingeborg Sivertsdatter.

                ii.   Erik Torfinnson, født ca 1612.

               iii.   Beret Torfinnsdatter

               iv.   Bård Torfinnson, født ca 1621.

                 v.   Knut Torfinnson

 

 

     258.  Sivert Ødegård

 

Notater om Sivert Ødegård:

Sivert betalte 2 sk. i skatt til Kronen i 1603 for 10 mrk. landskyld som han åtte sjølv, dessutan brukte han 2 pd. som han bygsla og for dette måtte han betale ½ ort. I 1610 betalte han odelsskatt far 1 våg. I 1611 fekk han skuddpengar, eller skotlott etter landskyld på 1 våg 1 pd. Dette var ein jektelott som bygdefarjakta fekk for føring til og frå fiskeværa eller med varer til og frå Bergen. Sivert var brukar framover til midten av 1630-åra. Vi veit lite om familien hans, men det må vere dotter hans og mannen hennar som vart brukarar seinare.

 

Kilder:

Gards og ættesoge for Nesset bind X side 45.

 

Ødegård/Bersethjell lille Gardsnr 105.

 

Det gamle namnet på denne garden var Bersethjell lille også kalla Lille Berset. Sjå elles om namnet under g.nr. 103 og 104. Garden er monaleg større enn g.nr. 104, Bersethjell, så det kan vere vanskeleg å skjønne kvifor dette vedhenget med "lille" er med. Det kjem truleg frå den tida gardane i Bersettunet på andre sida vart kalla Store Berset, dessutan var det eit brukarsamband mellom Knutgarden i Store Berset og ein del av denne garden. Garden har vore kalla Ødegård, uttala Øi'garn, og den 10/7 1901 vart det tinglyst erklæring på namneendring av denne garden til Ødegård.

 

I 1603 finn vi skrive Lilleberset, i 1628 Liden Berset, i 1689 Lille Berset Ødegård, i 1723 Lille Berset, i 1726 Lille Berset Ødegård igjen, i 1736 Lille Bersetgield. Siste forma held seg til slutten av 1700-talet. Då vart det skrive Bersetgield, eller med vedhenget lille på slutten. Dette var det offisielle namnet som var i bruk til det vart erklært namneendring til Ødegård.

 

Vi finn ikkje garden i skattelistene før enn i 1603. Dette kan vel tyde på at garden har lege øyde ei stund før denne tida. Ordet Øydegard kjem ofte fram i eldre kjelder, og tolkinga av det må setjast inn i ein historisk samanheng. Ein gard kunne omtalast som Øydegard om han låg usådd og utan busetnad, var bygsel-ledig, for ei kortare tid. Gardar låg også permanent øyde på 14-1500-talet, særleg etter Svartedauden, og fekk denne nemninga. Frå 1569 kom nemninga inn som eigen skatteklasse i landsskatten. Dette var gjenrydda gardar som verkeleg hadde lege øyde. Namnet Ødegård her kjem truleg av at både denne og nabogarden g.nr. 106 Ødegård, verkeleg har vore Øydegardar.

 

Garden ligg aust for og i le av Åsnebba. I nordvest går bytet mot Bersethjellen g.nr. 104 og Knutgarden, Berset g.nr. 103/5, i nordaust reiser fjellet seg, i søraust grensar garden mot Ødegård g.nr. 106 og Meland g.nr. 107 og i sørvest renn Visa. Det har vore tvistar om byte mellom brukarane av g.nr. 105 og brukarane av nabogardane Ødegård og Nerland g.nr. 108.

 

Delar av jorda her har nok ein gong vore sjøbotn. Det er skjel i jorda. Store delar av den dyrka jorda er flatlendt i dag og ligg nedover mot Visa. Jorda består av blanding av mold, myr og aurjord. Vi skal ikkje mange åra tilbake i tida før det var store sandhaugar her. Dei er til dels utjamna sidan det vart meir maskinell drift.

 

Ein kjempehaug, Oksehaugen låg nedanfor bygdevegen. Oksehaugen som var kjegleforma ruva 25-30 meter høgt nede på flata. Ein annen haug var Lassehjellen, denne hadde ei meir avlang form. Det var nok knytt overtru til desse haugane, særleg Oksehaugen. Her brukte dei å leie kyrne rundt før dei drog på setra også i siste hundreåret. Dette var vel opphavleg meint som vern mot vonde makter og haugfolket.

 

Herut/Brynhjellgarden Brnr 1.

 

Skyld før 1838: 1 våg, revidert i 1838 til: 1 spd. 3 ort 11 sk. 1890: 2,48 mark, 1998: 2,48 mark.

 

Bruket har nok blitt kalla Herut av naboane, men vidare utover bygda har garden for utan å bli kalla "Øygarden" også gått under namnet Brynhjellgarden/Brynhjelløygarden det siste hundreåret. Det siste er nok av namnet til Brynjulf, i bygda kalla Brynhjell, som kom til garden i 1847.

 

Brynhjellgarden grensar i nordvest mot Bersethjellen g.nr. 104 og Knutgarden, Berset g.nr. 103/5, i nordaust mot utmarka, i søraust mot Lassegarden br.nr. 3 og Dilen br.nr. 2 her og i vest strekkjer markane seg nedover til Visa. Før det var utskifting av innmarka i 1911, var det tvistar mellom naboane om bytet, og dei vart i 1910 pålagt ei omfattande gjerding som kroka seg etter dei blanda teigane.

 

Jordsmonnet har alt frå myr til sandjord. Det var på bruket her den store Oksehaugen låg som eit kjegleforma sandfjell med skog oppetter midt ute i åkeren. No er markane frå husa og nedover mot elva slette og fine, men dei gamle namna vitnar om at det ikkje har vore så slett alltid på Brynhjellgarden. I den brattaste delen mot Bersethjellen ligg Småbakkane, så kjem Myllågjerdet (Mellomgjerdet) og Gjerdet. Ved bytet mellom br.nr. 2 og 3 låg Flata oppå ein sandhaug. Dumpa var mellom Flata og Gjerdet. Her gjennom Dumpa gjekk den aller eldste Ødegårdsvegen (Øygardsvegen), ein gammal kjerreveg, tidlegare mellom tuna på garden. Ved bytet mot Lassegarden låg ei raudmåla grind, kalla Lassegrinda.

 

Kilder:

Gards og Ættesoge for Nesset bind X sidene 33-34 og 40.

 

 

    

Barn of Sivert Ødegård er:

     129     i.   Ingeborg Sivertsdatter, født i Ødegård/Bersethjell lille, Herut br.nr.1 Vistdal i M. og R.; døde 1689 i Ødegård/Bersethjell lille, Herut br.nr.1 Vistdal i M. og R; blei gift med Peder Torfinnson.

 

 

     296.  Lasse Jonson, født ca 1607 i Aslakgården br.nr.2 Nerland, Vistdalen i Romsdal; døde i Aslakgården br.nr.2 Nerland, Vistdalen i Romsdal.  Han var sønnen til 592. Jon.

 

Notater om Lasse Jonson:

Lasse Jonson f. ca. 1607 la 7 tveitar korn i tiend saman med Jon i 1634. Då brukt han bygseljorda og var leiglending medan Jon enno åtte odelsjorda som han bygsla bort. I 1638-41 betalte Lasse 1 ort i bygselavgift. Lasse Jonson var gift. I 1645 betalte han 1 ort i koppskatt for kona og ei jente. Sønene som vi veit om, var nok ikkje gamle nok enno.

Lasse Jonson la 8 tveitar havrekorn i 1649 i tiend. Dette skulle svare til ei årsavling på om lag 1600 kg eller ca. 21 tønner. Lasse skatta for 4 pd. odelsjord fra 1640-åra, det same som førre brukaren hadde bygsla bort.

11657 betalte Lasse Jonson 1 dalar 13 ort i kvegskatt for 2 hestar, 10 kyr, 4 geiter og 5 sauer. Ved manntal i 1663-66 hadde han ein vanfør tenestegut, Anders Øysteinson på 20 år hos seg. Skattemanntal i 1662 syner at Lasse og sonen Jon åtte 1 pd. i Hausteng g.nr. l 11. Frå 1666 finn vi sonen som brukar, men Lasse var enno med. I Kongeleg Majestets Jordebok fra 1669 bygsla Lasse Jonson 1 pd. 5 mrk fra Vistdal kyrkje, og 1 1/2 pd fra Iver Andersen på Kvernes, og han skatta for 1 kvern. Lasse Jonson døydde truleg omkring 1670. Vi veit ikkje kva kona eller dottera heitte eller om det var fleire barn:

1. Ei dotter over 12 år i 1645.

2. Endre f. ca. 1635, brukar av Brekken/Meland (sjå g.nr. 107). 3. Jon f. ca. 1644, neste brukar.

 

Kilder:

Gards og ættesoge for Nesset Bind X side 235

    

Barna til Lasse Jonson er:

     148     i.   Jon Lasseson, født ca 1644 i Aslakgården br.nr.2 Nerland, Vistdalen i Romsdal; døde i Aslakgården br.nr.2 Nerland, Vistdalen i Romsdal; blei gift med Inger Olsdatter.

                ii.   Endre Lasseson, født ca 1635.

 

 

     298.  Ole Aslakson, døde i Ryttergården, Myklebust i Vistdalen.  Han var sønnen til 596. Aslak.

    

Barna til Ole Aslakson er:

                 i.   Magnhild Olsdatter

                ii.   Brit Olsdatter

     149   iii.   Inger Olsdatter, født i Ryttergården, Myklebust i Vistdalen; døde 1677; blei gift med (1) Harkield Pedersrn; blei gift med (2) Jon Lasseson.

 

 

     300.  Didrik Helle, døde i Heropp br. nr. 1 Helle i Vistdalen, M. og R..

 

Notater om Didrik Helle:

Didrik Helle bygsla 1 vag i Helle fra omkring 1640. Kvar han kom i fra veit vi ikkje, men etterslekta hans lever enno i bygda. Han betalte 1 dalar i leiglendingsskatt i 1641, og i 1645 betalte han koppskatt for ei hustru utan at namnet vert oppgjeve. Etter Didrik døydde far vi vite namnet på kona hans. Han var gift med Ingeborg. Frå 1645 bygsla Didrik 1 1/2 vag (1 vag 1 pd. 12 sk.) som frå då var landskylda på Heropp. Ved feskatten i 1657 skatta han for 1 hest,

15 kyr, 12 geiter, 12 sauer og 1 gris, og betalte 1 1/2 dalar 21 sk. Ved manntal i 1663 budde ein av sønene heime, 14-åringen Elling, dessutan tenesteguten Jon Iverson på 12 år. I Kongelige Majestets Jordebog i 1669 var det enkja Ingeborg som bygsla 1 1/2 våg av von Hoven.

 

Helle Gardsnr. 102

Namnet på garden vert uttala Han’lle Vi finn det brukt i erkebiskop Aslak Bolt si Jordebog fra omkring 1430 skrive «af Hello», i 1550 kjem forma Helle. I dokument fra åra 1610, 1669 og 1723 er garden skriven Helde. Namnet er eit naturnamn som syner oss at dette er ein gammal gard. Professor Oluf Rygh gjev tydinga Helle, flat berggrunn. Berggrunn og fjellknausar er det på Helle, men garden ligg ikkje akkurat flatt til som Rygh seier. Terrenget er brattlendt og stig fra Visa og oppover mot utmarka i fjellet Stuen. I det øvste laget finn vi til dels sur moldjord som dekkjer leirbotn og fjellknausar.

 

Årsmelding av 1903 fra Vitenskapsmuseet i Trondheim fortel at det vart funne ein flintdolk (eller spydodd) på Helle. Enda nedste delen manglar, måler han

12,2 cm. I 1960-åra var det gjort funn av steinar med hol i jorda på Herinn.

Garden grensar mot Hjellen i nordvest, i vest og sørvest reiser fjellet Stuen seg, i sør og søraust er Bersetgardane og i aust renn Visa som skil garden fra Myklebostad og ein del av Bersetgardane.

Frå gammalt av har garden hatt ei samla landskyld på 3 våger. I 1597 var det 3 bruk på Helle. Men utover første halvdel av 1600-talet varierte dette til omkring 1645. Då kan vi begynne og sjå konturane for det som skulle bli bruka vi har i dag. I 1430 finn vi i Aslak Bolts Jordebog følgjande skriv om garden: « Af Hello, bygt fire j kørlag Rørdall, aut samleickt», som omsett vert: « Av Helle i Rødalen, bygsla for 1 kyrlag, øyde, samleigd».

Ved prøvematrikkelen i 1723 far garden følgjande omtale: General von Schultz var eigar og rådde med bygsla. Det var ingen husmann under garden. Det var seter 1/2 fjerding fra garden og skog til eige brennefang. Dei hadde ikkje kvern og dreiv ikkje med fiske. Det var god fegang. Garden låg i sollia ca. 6 1/2 mil frå havet, hadde god jord som var viss til korndyrking og god til eng. Men jorda var tungdriven utan utveg for nyrydding. Utsæden var på 4 1/2 skjepper blandakorn og 13 tønner havre. Dei hausta 54 lass høy. Garden fødde 14 kyr, 19 ungnaut, 34 småfe og 3 hestar. Landskylda var på 3 våger, men vart tillagt

1 pd. Brukaren av Herinn, Ole fekk tillagt 16 mrk. og brukaren av Herut, Aslak fekk tillagt 8 mrk. Didrik, i Heropp fekk ikkje noko endring i landskylda.

Dei 3 bruka i den gamle Hellegarden hadde husa sine samla i eit gardstun omlag 90 m.o.h. der husa i Heropp og delvis i Herut står igjen.

 

Kilder:

Gard og ættesoge for Nesset bind X sidene 428, 429 og 438

 

    

Barna til Didrik Helle er:

     150     i.   Elling Didrikson, født ca 1649 i Heropp br. nr. 1 Helle i Vistdalen, M. og R.; døde 1681 i Aslakgården br.nr.2 Nerland, Vistdalen i Romsdal; blei gift med Ingeborg Olsdatter.

                ii.   Just Didrikson

               iii.   Anne Didriksdatter

 

 

     302.  Ola Steinarsson, født i Knutegarden på Hovdenakk i Ørsta; døde i Knutegarden på Hovdenakk i Ørsta.  Han var sønnen til 604. Steinar Andersson.  Han gifta seg med 303. Anne Knutsdatter.

     303.  Anne Knutsdatter, født i Br. nr.1 Aurstad i Volda; døde i Hjorthaugås.  Hun var datteren til 606. Knut Knutsson.

    

Barna til Ola Steinarsson og Anne Knutsdatter er:

                 i.   Knut Olsson, født i Knutegarden på Hovdenakk i Ørsta; døde i Knutegarden på Hovdenakk i Ørsta; blei gift med Ingeborg Amundsdatter; født i Vassbotn i Volda; døde i Knutegarden på Hovdenakk i Ørsta.

                ii.   Ola Olsson, født i Knutegarden på Hovdenakk i Ørsta; døde i Sandvik Ryste.

               iii.   Arne Olsson, født i Knutegarden på Hovdenakk i Ørsta; døde i Rovde.

     151   iv.   Ingeborg Olsdatter, født i Knutegarden på Hovdenakk i Ørsta; døde i Ørstavik; blei gift med Elling Didrikson.

                 v.   Marte Olsdatter, født i Knutegarden på Hovdenakk i Ørsta; døde i Osborg.

               vi.   Gurine Olsdatter, født i Knutegarden på Hovdenakk i Ørsta; døde i Ytre Åm.

 

 

     304.  Halvard Finnset, født i Finnnset i Eikesdal.

 

Notater om Halvard Finnset:

Hallvard hadde overteke bruket i 1625. Han og brukaren på grannegarden, Kristoffer, betalte 2 1/2 ort i tredjeårstake av 4 pd. 1627.

I 1630-åra la Hallvard kvart år 2 rd. i landskyld. Han og  Kristoffer la 7 tveitar havre i korntiend 1635. Dei avla 210 tveitar (14 t.) + såkorn.

I 1640-åra er dei nemnde "fattige ødegårdsmenn".

 

Finnset G.nr. 81

Lengst søraust i Nesset kommune ligg garden Finnset. Det er inste garden i Eikesdalen, 11 km fra Eikesdalsvatnet. Høgd over havet er 185 m. Garden hadde fra gamal tid ei skyld på 1 våg 1 pund og vart rekna for øydegard (lægste skatteklassa). Samla skyld no er 4 mark 28 øre. Fyrste leden i namnet er visstnok mannsnamnet Finn (gno. Finnr). Endinga -set tyder bustad, oppholdsstad. Gardsnamnet skulle då tyde bustaden til Finn.

Ei segn seier at ein mann som heitte Alv Finn, visstnok skulle bu på Finnset. Han levde for det meste av jakt og fiske. Dei laga seg fallgraver oppå fjella, som reinsdyra gjekk seg nedi. Det var ogsa ein mann i Grøvdalen (Isfjorden) som dreiv likeins. Han kom så langt inn på Alv Finn sine einemerke at har vart sint. Han tok då viltet ut av gravene åt Grøvdalsmannen. Så vart det ufred mellom dei. Dei lét kongen avgjere grensetvisten. Kongen delte fjellet mellom dei slik at Grøvdalsmanmen skulle eige inni Sangrobotnen, og Alv Finn derifra og inni Aursjøstrupen.

Men så kom AN Finn i klammeri med eikesdalingane. Kongen dømde då ogsa: Han Alv Finn skulle vere fredlaus. Ingen skulle bøte om dei drap han. Då fann han det tryggast å flytte innåt Aursjøen. Der levde han til han doydde og vart gravlagd. Det skal vere etter han ein har fått namnet Alfseter inne ved Aursjøen. (Rekdal: "Folkeminne fra Romsdal s. 161.)

 

Gamle skriveformer av namnet er Findset 1610. Finndset 1647. Findsetter 1661. Findset 1723.

Husa på dei to hovudbruka har alltid lege samla i eitt tun. Storulukka på Finnset hende 15. februar 1928. Då brann heile garden red. Mykje gamal og verdfull lausøyre gjekk tapt. Dette galdt m.a. kjerald og anna husgeråd med namn og årstal på. Ingen menneske eller dyr omkom i brannen. Dei nye husa vart bygde opp på same staden.

 

Grunnlaget for gardsdrift på Finnset er elveavsetjingar fra Aura. Elva renn her etter måten roleg. Ho har difor lagt att stein, grus og sand ogsa på denne garden. Men den gode jorda som er i området, kiem av skredjorda fra dei bratte fjellsidene kring Finnset. Jorda er svært tørkesvak, men med vatning kan det takast store avlingar her. Finnset og Sæter fekk felles vassforsynings- og vatningsanlegg i 1977.

Dette anlegget var ein del av erstatningane etter Aura-utbygginga.

Kjeldene fortel at Finnset - liksom Sæter - stadig var utsett for flaumskader. Sjå innleiinga til Sæter. Elva gjekk før i mange buktningar gjennom båe gardane, men i byrjinga av 1970- åra retta NVE opp elveløpet og bygde føre elva. Dette førte til at jordstykka på Sæter og Finnset fekk ei betre arrondering. I dag ville nok ikkje Finnset ha vorte klassifisert som øydegard.

 

Kilder:

Gards og ættesoge for Nesset Bind VII sidene 289, 281og 289

 

 

 

 

    

Barn of Halvard Finnset er:

     152     i.   Jon Halvardsen, født i Finnnset i Eikesdal; døde i Finnnset i Eikesdal.

 

 

     360.  Knut Nerås, døde i Nerås Eresfjord Romsdal.

    

Barn of Knut Nerås er:

     180     i.   Tore Knutsen, døde i Sæter i Eikesdal Romsdal.

 

 

     364.  Guttorm Aslaksen, født i Eikesdal; døde i Eikesdal.  Han var sønnen til 728. Aslak Eikesdal.

 

Notater om Guttorm Aslaksen:

 Guttorm Aslakson bruka denne garden ca. 1604?ca. 1655. Han er kanskje bror til Peder Aslakson på grannegarden. Han la 1 dr. i leiglendingsskatt kvart år i tida 1610-14. Han skatta av 2 pund odelsgods 1623. 1 1634/35 betalte han 3 1/2 ort i tredjeårsbygsel for 1 1/2 våg 18 mark jord i Eikesdal. Han la 1 1/2 mark 4 sk. koppskatt for seg, 2 drenger og 1 jente. 1650 la han 92,58 kg korn i tiend.

 Kilder: Gards- og ættesoge for Nesset Bind VII side 150.

 

    

Barn of Guttorm Aslaksen er:

     182     i.   Bjørn Guttormsen, født 1627 i Oppigard i Eikesdal Romsdal; døde 1690 i Oppigard i Eikesdal Romsdal; blei gift med (1) Anne Audunsdatter Trygge; blei gift med (2) Anne Audunsdatter 1670.

 

 

     366.  Audun Ivarsen, født 1628; døde 1707 i Øvregarden gnr. 141 br.nr. 10 Aspa, Straumsnes, N.Møre.  Han var sønnen til 732. Ivar Audunsen og 733. Margarethe von Ravensborg.  Han gifta seg med 367. Ales Audunsdatter.

     367.  Ales Audunsdatter, døde i Aspøya.  Hun var datteren til 734. Audun Trondsson og 735. Anne Olsdatter.

 

Notater om Audun Ivarsen:

ØVERGARDEN G.nr 141, brnr 10. Matrsk. 3,94.

Dei to hovudbruka i Aspa, br.nr. 1 og dette, lag opphavleg i eitt tun om lag der dette bruket framleis har tunet. Etter den store brannen i 1804, vart br.nr. 1 flytta tit nye tufter. Det vart teke opp eit tingsvitne etter brannen. Gjennom dette far vi vita kva hus som var på bruket før det brann: "Paa Erich Iversens Part var 4 Stuelaaner, hvorav de tvende, som var Dagligstue og Sængestue med et Køkken imellem under eet Tag samt en Stue og Ildhuset under eet Tag, og den 4de Stue for sig selv med et Køkken hos, og var mahlet. En Kornlade eller Terskelade med Kornstaal paa begge Ender. En Stald med Foderlem over og et Smaafæhuus i den eene Ende av Stalden. 2de Stabure samt et Baadskiul og Hvedskiul begge under eet Tag. 2de Svinehuuse. Et Fæhuus med Lem over og 1 Smide." Med unntak av fehuset og smia, brann alle desse husa, viss vi skal halde oss tit det som vart gjort kjent på tinget. Men eitt stabbur vart i alla fall redda. Det star no på Kvernes bygdemuseum.

Det vart sjølvsagt bygd ny stue på garden etter brannen. Tradisjonen veit ikkje å fortelje om bygging seinare. Det er derfor grunn tit å tru at eldste delane av den noverande stua skriv seg frå 1804. Da Dalann vart frådelt tit Marit Gjertine, reiv dei av nordre enden og bruka den tit å reise stue på Kongsvoll. Ola Aasen bygde på ny kårende i 1939. Det vart bygd ny driftsbygning på garden i 1984. Det gamle fjoset som vart rive, hadde vore påbygd fleire gonger, men kva tid det først var bygd, er ikkje kjent. Eit nytt stort reiskapshus vart bygd i 1996.

Kilder:

Gards- og ættesoge for Straumsnes bind III side 487

 

 

I følge et skifte i Gjemnes Tinglag 12. juni 1688 satt

Audun oppe med halvdelen av hele gårde Aspa.

Han gifta seg med ei datter til presten Anders

Pedersen i Tingvoll.

Kilder: Aspa-seminaret.

 

 Sidenr Amt Prestegjd           År           Gardslag           Gard    Gardskyld

166 32 Nordmør provsti     1665      Fulde Gaarde     Aspen      5 Spd

      Status    Førenamn Etternamn Alder Bruksskyl

433 Opsidere  Ouden                      36      2,5 Spd

434 Opsidere  Torsten                    34      2,5 Spd

435 Tienistedrenge Jon Asoen        32   

436 Husmend oc Strandsidere Ingbret Gundersen 20  

437 Husmend oc Strandsidere Lars Bundtmager   60  

438 Husmend oc Strandsidere Elling Andersen 46  

 

 

Notater om Ales Audunsdatter:

Audun Ivarsson i Aspa var gift med Ales Audunsdotter frå Boksaspa

I tavla 7 er det endå ein "attergangar". Audun Ivarsson i Aspa (fødd ikring 1628) var ikkje gift med ei dotter av Tingvoll-presten Anders Pedersøn. Det er Asbjørn Øverås som lyt taka på seg skuldi for denne konstruktionen og Det er hjå honom me finn upplysningi fyrst, og sidan hev dette skrømtet gjenge att i Aspa-litteraturen. Det er underlegt kor stor lit folk hev sett til denne artikkelen endå han ikkje inneheld ei einaste kjeldetilvising!

Eit originaldokument dagsett på Frei 7. februar 1661 gjev oss svaret på kven Audun Ivarsson i Aspa var gift med. Då kaupte Per Hallvardsson i Boksaspa 2 øyre 18 marklag i Boksaspa og 1 øyre i laksevarpet same stad på vegner av steborni Trond i Boksaspa, Ola på Halset (på Bergsøyi, no i Gjemnes herad),Audun i Boksaspa, alle Audunssøner, Alhed Audunsdatter, Audun Iversen Aspens Hustru og Guro Audunsdotter, kona hans Ola Andersson på Nålsund i Straumsneset. Alle desse var sysken, og bom av Audun Trondsson i Boksaspa og kona Anne Olsdotter. Audun Ivarsson i Aspa var altso gift med slektningen Ales Audunsdotter frå grannegarden på Aspøyi, og ikkje med dotter åt Tingvoll presten!

Eg hev ingi sikre upplysningar um når Audun Ivarsson i Aspa og kona, Ales Audunsdotter, døydde, men etter eit " syrgjebrev" frå Audun Torsteinsson With på Asgard,dagsett 5. februar 1704 var dei båe då uppegangande. I " syrgjebrevet" bed Audun With syskenbarnet Oden Iversen Tryge paa Aspen med hans

kjæreste, koma åt gravferdi åt mori, Dorothea With, i Stangvik kyrkja den 13. same månad.

Etter Halvdan Koht vart Audun Ivarsson nemnd i live endaa so seint som aar 1705,51 og Trygve Width segjer og at han livde endnu i 1705.52 Asbjørn Øverås derimot, skriv Bastant at Audun Ivarsson døyde i

1707. Heller ikke han i likhet med fleire gjev nokor kjelda for upplysningi.

Grunnet med at skifteprotokollen for Nordmøre millom 1697 og 1714 er burtkomen, kann væra med og

gjere det vansklegare å finne ut når Audun og Ales døyde.

 

Kilder:

Klaus Johan Grønseth Myrvoll i NST bd. XXXVI hft. 4.  1998.

 

    

Barna til Audun Ivarsen og Ales Audunsdatter er:

     183     i.   Anne Audunsdatter, født i Øvregarden gnr. 141 br.nr. 10 Aspa, Straumsnes, N.Møre; døde 1728 i Oppigard i Eikesdal Romsdal; blei gift med Bjørn Guttormsen 1670.

                ii.   Erik Audunsen, født 1658 i Trygge.

 

Notater om Erik Audunsen:

Erik Audenson

Den desidert største private jordeieren på Nordmøre i 1647. Erik Audenson var stiftsskriver og bodde på Kvalvåg. Han tilhørte den kjente Aspa-ætta og var sønn av Auden Torsteinson i Aspa og hustru Lisbet. Erik døde i 1655.

 

Kilder:

 Lars Steinar Hansen (larssh@online.no)

 

               iii.   Ivar Audunsen, født i Trygge.

               iv.   Maren Audunsdatter, født i Trygge.

                 v.   Margrete Audunsdattert, født i Trygge.

               vi.   Aleth Audunsdatter, født i Trygge.

 

 

     368.  Jens

 

Notater om Jens:

Axel Larsen opplyser videre at slekten sannsynligvis kom fra Hoorn i Holland. Dette er bestemt ikke riktig. Slekten er norsk. I Kragerø bys historie side 102/103 blir det opplyst at faren til Søfren Jensen var Jens Engelsen som var sogneprest i Leikanger i perioden 1565 - 1607. Det opplyses samme sted at Jens Engelsen også hadde en sønn Engel Jensen som var lagmann i Skien 1603.

 

Kilde:

http://home.online.no/~tssoko/heltehst.htm

    

Barna til Jens er:

     184     i.   Endre Jenssen, født 1637; døde i Slenes Nedre i Eresfjorden, Romsdal.

                ii.   Svein Jensen, født i Dyrdal I Aurland Sogn og Fj.; døde i Dyrdal I Aurland Sogn og Fj.

 

Notater om Svein Jensen:

Gården Dyrdal ligger på vestsiden av Nærøyfjorden.  "Dyrdal var ein storgard og noko av eit sentrum i Nærøy sokn" står det i Aurland Bygdebok. Dyrdal var gjestgiversted og tingsted. I tingboken fra 1664 står det: "Svend Jensen Dyrdal bruger en bekkesag stående på hans egen grund. Tømmeret får han av sin egen odelsskog Dyrdal, han må føre det til vands til sagen. Han skjærer 100 tylfter årlig, med megen sne i fjellet kan han skjære 120 tylfter". Så oppsummerer bygdeboken: "Denne Svein må ha vore mykje av ein storbonde. I 1660 eig han heile Dyrdal, og i 1658 er han nemnt som lagrettemann, og tre år seinere er han, saman med Jon Holum, utsending til kongehyllingi i Christiania." Svein Jenssøn Dyrdal var postbonde, det vil si at han hadde ansvar for postføringen og fikk kompensasjon for dette i form av skattelette. Sønnen Knut Svendsen Dyrdal (1652-1721) fortsatte som postbonde. Han drev også sagbruket etter faren, og skar sammen med Arne Dyrdal årlig rundt 50 tylfter tømmer på slutten av 1600-tallet. På Dyrdal levde folk av jordbruk, skogsdrift, jakt og fiske. Særlig rike var jaktmulighetene.

 

Svein var postbonde.

 

Det fortelles om postbøndene ved Nærøyfjorden at de utviklet en egen båt, som var en kombinasjon av en båt og en slede som kunne brukes vinterstid når det var usikker er på fjorden. Dyrdal var en sentrum på 1600-tallet. Men stedet mistet en del av sin betydning med bedrede transportforhold mot slutten av 1700-tallet. Da tok Gudvangen over som handelssted.

 

Kilder:

http://www.mtnloco.com/hjellum/farms/Dyrdal.html

 

               iii.   Kristen Jensen

               iv.   Søfren Jensen

 

 

     376.  Ole

    

Barn of Ole er:

     188     i.   Nils Olsen, født 1628; døde 1690 i Br. nr. 3 Hånde i Eresfjorden, Romsdal..

 

 

     400.  Ole Larsen Skjåk, født ca 1624 i Skjåk Nedre; døde 1708 i Skjåk Nedre.  Han var sønnen til 800. Lars Mikkelson Blakar.  Han gifta seg med 401. Marit Lassesdatter Hove.

     401.  Marit Lassesdatter Hove, født i Hove, Skjåk; døde ca 1704 i Skjåk Nedre.  Hun var datteren til 802. Lasse Jakopsen Hove og 803. Rønnaug Olsdtr. Sandbu.

 

Notater om Ole Larsen Skjåk:

Bonden Ola Larsen på Nigard Skjåk gjorde forskjell på dei to plassane Nørdre og Søre Formoen med omsyn til ressurstilgangen På den fyrstnemnde tok han det vanlege atterhaldet om at dei son budde der ikkje måtte «fornærme» gardmannen med hogst og har ning, og i tillegg vart dei pålagde å passe på at ingen andre «ulovlig snige sig i min skoug». På Søre Formo, derimot, fekk plassfolket løyve til å utnytte området mellom dei to Juvene «og giøre sig det saa nyttigt og gavnligt som (de) vil og best ved i fra Tjeld og til fjæ. re». På liknande vis kontraktfesta bonden på Maurstad at plassen Bakken skulle disponere ein særskild teig i gardsskogen.

Kilder:

Skjåk Bygdebok bd. II side 267

    

Barna til Ole Skjåk og Marit Hove er:

     200     i.   Lars Olsen Skjåk, født ca 1658 i Skjåk Nedre; døde ca 1708 i Skjåk Nedre; blei gift med Kari Rasmusdatter Steinsgard 1689 i Skjåk, Lom i Oppland.

                ii.   Lasse Olsen Skjåk, født 1658 i Skjåk Nedre; døde 1738 i Maurstad i Skjåk.

               iii.   Iver Olsen Skjåk, født ca 1660 i Skjåk Nedre.

               iv.   Samuel Olsen Skjåk, født i Skjåk Nedre; døde 1733 i Hove i Skjåk.

                 v.   Tore Olsen Skjåk, født ca 1670 i Skjåk Nedre; døde 1722 i Ramstad/Hosar.

               vi.   Rønnaug Olsdatter Skjåk, født ca 1670 i Skjåk Nedre; døde 1698 i Mallaug.

              vii.   Torø Olsdatter Skjåk

             viii.   Kari Skjåk

               ix.   Marit Skjåk

 

 

     402.  Rasmus Kristensen Steinsgard, født 1646 i Steinsgard, Skjåk; døde 1709 i Steinsgard.  Han var sønnen til 804. Kristen Olsson Prestegard og 805. Torø Rasmusdatter Steinsgard.  Han gifta seg med 403. Marit Hansdatter Forberg.

     403.  Marit Hansdatter Forberg, født ca 1646 i Forberg, Skjåk; døde Aft. 1709 i Steinsgard.  Hun var datteren til 806. Hans Persson Forberg og 807. Kari Erlandsdatter Forberg.

    

Barna til Rasmus Steinsgard og Marit Forberg er:

     201     i.   Kari Rasmusdatter Steinsgard, født 1662 i Steinsgard; døde 1751 i Skjåk; blei gift med Lars Olsen Skjåk 1689 i Skjåk, Lom i Oppland.

                ii.   Torø Rasmusdatter Steinsgard, født 1675 i Steinsgard; døde 1744 i Einarsvoll i Lom.

 

 

     404.  Jakob Syversen, født i Skjåk i Oppland; døde 1714 i Skjåk i Oppland.  Han var sønnen til 808. Syver.  Han gifta seg med 405. Ragnhild Olsdatter Seljereite.

     405.  Ragnhild Olsdatter Seljereite, døde Aft. 1714 i Skjåk i Oppland.  Hun var datteren til 810. Ole Olsen Viddal og 811. Berethe Pedersdatter Seljereite.

 

Notater om Jakob Syversen:

Gardbrukar og gift mann Jakob Syversen Skamsar fekk i 1694 beslaglagt

halve formuen etter å ha gjort hor med "fattig huskvinne" Ågot Jahannesdotter.

Kilder:

Skjåk Bygdebok bd. II side 147

    

Barn of Jakob Syversen og Ragnhild Seljereite er:

     202     i.   Syver Jakobsen Skamsar, født i Skamsar,Skjåk i Oppland; døde ca 1722 i Skamsar,Skjåk i Oppland; blei gift med Anne Nilsdatter Bøje.

 

 

     406.  Nils Knutsen, født i Bøje,Skjåk i Oppland; døde 1715 i Bøje,Skjåk i Oppland.  Han var sønnen til 812. Knut.  Han gifta seg med 407. Marit Johannesdatter.

     407.  Marit Johannesdatter, døde i Bøje,Skjåk i Oppland.  Hun var datteren til 814. Johannes.

    

Barna til Nils Knutsen og Marit Johannesdatter er:

     203     i.   Anne Nilsdatter Bøje, født i Bøje,Skjåk i Oppland; døde Bef. 1733 i Skamsar,Skjåk i Oppland; blei gift med Syver Jakobsen Skamsar.

                ii.   Kari Nilsdatter, født i Jo Iver Garden på Bjørdal i Ørsta; døde i Vatne.

 

 

     412.  Ola Amundsen Ramstad, født 1649 i Ramstad; døde Aft. 1715 i Ramstad.  Han var sønnen til 824. Amund Olsen Ramstad og 825. Anne Sylfestdatter Ramstad.  Han gifta seg med 413. Magnhild Kristensdatter.

     413.  Magnhild Kristensdatter, døde 1715 i Ramstad.  Hun var datteren til 826. Kristen.

    

Barn of Ola Ramstad og Magnhild Kristensdatter er:

     206     i.   Sylfest O. Ramstad, født 1688 i Ramstad,Skjåk i Oppland; døde 1761 i Ramstad; blei gift med Marit Persdatter Ramstad.

 

 

     414.  Per Larsen Kvaale  Han var sønnen til 828. Lars Pedersen og 829. Ingeborg Rasmusdatter.  Han gifta seg med 415. Torø Jakobsdatter Kvaale.

     415.  Torø Jakobsdatter Kvaale  Hun var datteren til 830. Jakob.

    

Barn of Per Kvaale og Torø Kvaale er:

     207     i.   Marit Persdatter Ramstad, født 1696 i Kvaale, Skjåk i Oppland; døde 1754 i Ramstad; blei gift med Sylfest O. Ramstad.

 

 

     426.  Joen Einarsen

    

Barn of Joen Einarsen er:

     213     i.   Gulau Joensdatter, døde 1733; blei gift med Ole Pedersen.

 

 

Generasjon nr. 10

 

     512.  Bård Myklebostad

 

Notater om Bård Myklebostad:

Myklebostad III- storbruk som vart delt:

 

På dette bruket budde Peder i 1597 og odelskvinna Marit ser ut til å herske ved sida av han. Det kan tenkjast at ho var mor hans, eller stemora.

I 1603 var Bård komen i staden for Marit, og vi får vite at Peder og Bård var brør. Det var denne Bård vi høyrde om som slo Trond i Myklebostad I i hovudet slik at han vart bøtelagt i 1605. Når vi veit at einehersen i 1520 heitte Bård, kan det vere nærliggjande å tru at desse brørne med mesteparten av jorda i Myklebostad var av etterkommarane hans.

 

Det var nok Peder som var storbrukaren på denne tida, og det var han som sat med bygsla i 1603 på heile 22 ½ pund eller 7 våger 1 ½ pund. Han betalte skatt for dette i 1603, og av skatten skulle det skattast for ¼ til "kronen" altså kongen for 5 ½ pund 2 merker. Denne firedelinga hekk igjen frå mellomalderen.

 

I 1607 og 8 betalte Peder og Bård Myklebostad 1 øres leige i kyrkjejord, det vil seie til kyrkja og presteskapet. Myklebostad var ikkje delt enno, og det var nok for den delen som seinare skulle bli Nedre Myklebostad dei betalte leige for kyrkjejord. 1 1610 betalte Bård og Peder 1 dalar i leiglendingsskatt kvar for seg.

 

I 1610-11 betalte dei begge 1 vett i korntiend, 61,72 kg. 1 1613-14 betalte dei odelsskatt i lag for 1 våg 2 pund, og 1 dalar kvar i leiglendingsskatt.

 

Peder vart bøtelagt på tinget i 1610 fordi han hadde stukke grannen sin Aslak Myklebostad med ein kniv, og han måtte betale 4 dalar i bot. I 1614-15 har det vore strid mellom brørne. Bård vart bøtelagt med 40 dalar for å ha brote ein kontrakt som han og Peder hadde gjort. Vi får ikkje opplysningar om kva det gjaldt.

Men vi finn dei som brukarar i lag enno nokre år framover til 1620. Det vi finn om dei i åra framover, er at Bård bygsla halve elva på Gauprøra i lag med Trond som han før hadde vore i strid med. Og i 1617 betalte Peder halv lønn for ein tenestegut. Same året skulle dei betale dobbelt leidang. Siste gongen dei er nemnde saman var då dei i 1620 skulle ut med leidang i lag på 2 vetter korn og 1 pund 8 merker smør. Neste gong vi finn skrive at Bård betalte leidang, var i 1626 og då la han ut det same ilag med Knut Pederson som sikkert var sonen til broren, Peder. Etter dette finn vi ikkje meir om Bård heller.

Vi veit ikkje kven desse brørne var gift med, men det kjem fram namn på ein del av barna deira, utan at vi kan vite rekkjefølgjen.

Peder var far til:

  1. Knut Pederson d. omkring 1656, brukar av Heraust 99/5.

  2. Tore Pederson d. omkring 1652, brukar av Larsgarden 99/4.

 

Bård var far til:

  1. Aslak Bårdson f. omkring 1600, brukar av Ekren/Ryttergarden 99/ 2 og 3 og ein liten del av Pe-Olagarden 98/4.

  2. Torfinn Bårdson d. omkring 1645, brukar av Knutgarden 99/1.

 

Kilder:

Gards og ættesoge for Nesset Bind IX side 62-63.

 

Myklebostad Gardsnr. 98 og 99.

 

Namnet vert uttala m’òkkelbósta. I erkebiskop Aslak Bolt si Jordebog frå 1430 finn vi namnet skrive Myklabolstad. I 1610 har det danske språket gjort sitt, og vi finn forma Møckelboustaa, i 1669 Øffre -, Nedre Møchelboestad, og i 1723 Over Mochelbost og Nere Mochelbost. Oluf Rygh meiner namnet kjem frå det gammalnorske Mikilbólstaðr som tyder den store bustaden eller garden, noko som høver her når vi ser kor stor landskyld garden har. Jamfør også det gammalnorske namnet på Istanbul - Miklagard.

 

Garden ligg på ei øyr, gamal elve-sjøbotn, ut mot den vide bukta av Langfjorden som går inn til Vistdalen. I vest dannar hovudelva gjennom dalen, Visa, grense mot Lange, og i sør mot Hanset. I søraust ligg Bergset, mot aust står Husfjellet brattreist, og i nord ligg fjorden og Gauprøra. Det rullar av og til stein frå Husfjellet, men nokon større skade er ikkje gjort. Lægje ved sjøen rett over for Tjelle, kan få oss til å tenkje på Tjellefonna, men det er ingen dokument som tyder på at det er gjort nokon nemneverdig skade her sjølv om gardane ligg lågt og rett i mot. Tradisjonen seier at det skulle gå ut over nausta. Kanskje Vistdalsholmen har brote flaumbølgja. Ein teori som også har versert, er at Vistdalsholmen var landfast før Tjellefonna vaska vekk ei sandtunge med jord som gjekk utover her, men dette har vi ikkje prov for.

 

Myklebostad har frå gammalt av hatt ei landskyld på 12 våger fiskeleige, og er dermed største garden i Nesset kommune, til samanlikning kan nemnast Sira i Eresfjord med 6 våger 2 pund, ikkje stort meir enn halvparten. Før 1838 Øvre Myklebostad: 6 våger og Nedre Myklebostad: 6 våger. 11838: Øvre Myklebostad: 7 spd. 17 sk., Nedre Myklebostad: 8 spd. 19 sk. og i 1890: Øvre Myklebostad. 16,42 mrk., Nedre Myklebostad 14,32 mrk. 11997: 30,76 mrk. med 16,38 mrk. på Øvre Myklebostad og 14,38 mrk. på Nedre Myklebostad. (Verdien i. landskyld varierer mellom Øvre- og Nedre Myklebostad fordi br.nr. 4 i Øvre Myklebostad, Pe-Olagarden hadde litt landskyld i Nedre Myklebostad også.).

 

Garden er gammal, og det har opphavleg vore ein gard. 1 1647 var Myklebostad den fjerde største garden i heile Romsdal. Berre Sogge, Sandøy og Setnes var større. I siste halvdel av 1600-talet har det foregått ei deling av garden, og på den tida gjekk det føre seg ei utvikling der det vart fleire brukarar. Det var også på denne tida, i 1668 at kyrkja vart flytta ned frå Nerland.

 

I Romsdal Sogelags Årsskrift for 1925 skriv konservator Th. Petersen at av tre runesteinar med innskrift av eldre runar frå Romsdal, skriv to seg frå Myklebostad. Den eine av steinane var ved midten av det førre hundreåret nytta som trappestein i ein av gardane. Innskrifta var slitt og vanskeleg å tyde. Steinen vart redda og gjeven til Latinskulen i Ålesund som i 1885 sende han til Universitetets oldsaksamling. I 1888 vart ein annan funnen i nærleiken av der den første hadde stått, og han vart sendt same stad. Det går også rykte om ein tredje stein som skal vere mura inn i ein fjøsmur. Her sluttar konservator Petersen si beretning.

 

Den første steinen Petersen fortel om, vart funnen i Sandvika omkring 1840. Tradisjonen seier at denne steinen nokre tiår før hadde stått på ein bakke, men vart teken vekk då dei rydda ny jord. Folk meinte at det var ein søsterstein til denne. Det var den andre som vart funnen i 1888 i åkeren. Det synte seg at dei to steinane var delar av same stein. Den tyske vitskapsmannen, Wolfgang Krause, meinte innskriftene går attende til 400 e. Kr.

 

I Tidsskrift for Sunnmøre Historielag 1996 skriv Helge Sørheim, konservator ved Sunnmøre museum og Middelaldermuseet i Borgundkaupangen, at ein ikkje klarte å tyde runene på Myklebostadsteinen før enn i 1928. Då fann professor Carl Marstrander ut at dei to steinane høyrde saman. Einskilde teikn er ikkje leselege, men det Marstrander fekk ut av det var følgjande: "a(n)sugasdiR hlaiwa aih ek soman bi wor(um)malaiba" som han tolkar slik: "Asgest Grav (Asugast kviler her). Eg har krav på godtgjersle hos Ormleif". Dette er altså ei gravinnskrift, men også eit rettskrav. Eg siterer Sørheim sin konklusjon: "Runer og språkform kan datere innskriften tilbake til 400-tallet e. Kr. Er tolkingen riktig må vel dette være et av de eldste rettsdokumentene vi har, noe som gjør Myklebostadinnskriften til en kulturhistorisk kilde av største interesse".

Denne steinen gjev oss namn på personar i Vistdalen for 1600 år sidan, og sidan Asgest fekk si grav nede på vollane i Sandvika, kan vi gå ut frå at han hadde heimen sin på Myklebostad. Om Ormleif var frå Myklebostad eller nokon annan stad i bygda er uråd å vite.

 

Nedste hella på trappa til sakristiet i nykyrkja frå 1869, skal vere ein runestein. Asbjørn Øverås seier at Henrik Dahl opplyste om at steinen hadde vore nytta som hjørnestolpe i ei løe i Austigarden, og at han hadde stått i kyrkjeportalen til gamlekyrkja. Då nykyrkja vart bygd skulle han ha blitt slegen i to, og den andre delen skal vere i kyrkjemuren utan at nokon kan seie kvar. Gamle folk sa at det var noko "krot" på steinen. Runene var slitte og vanskeleg å tyde.

Asbjørn Øverås seier at det har stått 5 bautasteinar her på Myklebostad, 3 i ei rad og 2 i ei, og at runesteinen frå Sandvika stod midt i fremste rekkja. Dette er nok noko som har gått på folkemunne for Helge Sørheim nemner også desse 5 steinane i sin artikkel. Fjøsmuren som Petersen nemner skal visstnok vere i Larsgarden.

I "Den eldste busetnaden i Erisfjord og Vistdal", skriv Asbjørn Øverås at det var Erik Larsson Myklebostad som fann steinen i 1840 og at han brukte han til trappehelle i Larsgarden. Kristian Henrikson Dahl 1837-75, gift med ei Ålesundsdame, spurte onkelen sin, Erik, om å få steinen. Han tok med seg steinen til Latinskulen i Ålesund. Finnaren Erik Larsson var svigerfar til Andreas Sølsnes som fortalde dette til Øverås i 1927.

Frå folkevandringstida (4-550 e. Kr. f.) kan det også daterast gravfunn på Myklebostad. Funnet er gått tapt. Det var eit leirkar som var i eit gravrom omgjeve av heller. Derimot er det teke vare på funn frå ei mannsgrav frå eldre vikingtid (omkring 9.-århundre). Der vart det funne våpen som er i Vitskapsselskapet si oldsaksamling i Trondheim.

 

Ein armring av bronse vart funnen ca. 20 m nedanfor Henrikgardstua. Ringen er i Det kongelege norske Vitskapsselskapet si antikvariske avdeling. Ein 1600-talsmynt vart også funnen, men han smuldra saman.

Mot sjøen nedanfor Henrikgarden, der vegen til Gauprøra går, var det oppmura brystvern mot åtak frå sjøen. Murane var forlengst jamna med jorda då vegen vart bygd. Desse oldtidsminna syner at Myklebostad allereie i folkevandringstida har vore eit senter. Om det har vore eit religiøst senter, kan vi ikkje slå fast.

Det første vi finn om gardsdrift på Myklebostad, er i Aslak Bolts Jordebog frå 1430-åra. Aslak. Bolt gav ein oversikt over jordegodset som høyrde til erkebispesetet i Nidaros, og om Myklebostad er det skrive: "Af Myklabolstad j Vistedal, xxij aura bol, oll eign, bygt fire ij kyrlag, nw fire vij øre" som tyder: Av Myklebostad i Vistdal, 22 øresbol, heile eigedommen, bygsla for 2 kyrlag, no for 7 øre.

 

Kva slags busetnad og drift det var på Myklebostad den første tida, har vi ikkje noko dokumentasjon for. Vi finn ingen skrivne dokument om personar på meir enn 1000 år frå Asgest og Ormleif hadde noko uoppgjort omkring år 400 e. Kr. f. til vi i 1520 finn at Bård betalte ein sølvskatt på 3lodd og 12 lodd for jordgodset. Talet syner at Bård ikkje er nokon nyrydningsmann, men at det allereie er ein stor gard han driv. Ingen annan brukar er nemnd på denne tida. (1 lodd svara til 12 skilling i 1520, i 1514 gjekk det 24 skilling på dalaren) Vi kjem dermed fram til 7 ½ dalar, ein stor sum etter tida.

Ved slutten av 1500-talet tok det til ei utvikling. 1 1597 var det 4 brukarar, først på 1600-talet vart det 5, og omkring 1630 kom talet opp i 7 brukarar som betalte leiglendingsskatt. Vidare når vi kjem til omkring 1660, finn vi delinga i Øvre- og Nedre Myklebostad.

 

Eit gammalt kart over Myklebostad, syner at gardane låg samla i tun på flata innanfor kyrkja. Det var ikkje stort skilje mellom Øvre- og Nedre Myklebostad. Øvregardstunet låg næraste Husfjellet omkring der Aunehuset står no. Nedregardstunet låg omkring der bruket Skjolden ligg. Det var utskifting av innmarka i 1879-80, og då flytta tre av bruka ut. Før utskiftinga hadde Myklebostadbruka heile 596 parsellar spreidde rundt omkring.

Frå gammalt av var det sambruk av beite og skog mellom Øvre- og Nedre Myklebostad.

 

Kilder:

Gards og ættesoge for Nesset bind IX side 52-56.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Barna til Bård Myklebostad er:

     256     i.   Torfinn Bårdson.

                ii.   Aslak Bårdson

 

 

     592.  Jon, døde i Aslakgården br.nr.2 Nerland, Vistdalen i Romsdal.

 

Notater om Jon:

Lasse betalte landskatt for 2 pd. jord som han bygsla i 1597. Han var truleg ein aldrande brukar for vi finn ikkje meir om han. Men det er truleg han som er stamfar til ei slektsrekkje vi kan følgje i Aslakgarden fram til i dag, med berre 8 års opphald i 1880-åra. I 1603 betalte Jon skatt etter ei landskyld på 3 mrk. jord til kronen eller kongen. Han betalte skatt for 1 pd. odelsjord i 1610. Odelsskatt var skatt for jord han sjølv åtte men som

han bygsla bort til ein annan brukar. Same året betalte han 1 dalar i leiglendingskatt. Etter tienda på 6 skjepper korn i 1617, kan vi sjå at årsavlinga av korn var på om lag 30 tønner. Fra 1623 skatta han for odelsjord med 4 pd. i landskyld.

Fra 1634 vart neste brukar, Lasse, saman med Jon, men Jon var nok enno ein vital kar. I 1638 vart han dømd til å betale 1 dalar i bot fordi han hadde vore i slagsmål med naboen i Herut. I dei kommande ara viser det seg at Jon betalte skattane som var knytte til odelsjorda, medan bygselavgifta for leiglendingsjord vart skatta av etterkommaren som var blitt brukar.

Jon kom vekk frå kjeldene i 1640-årene. At det var skyldskap mellom den tidligare brukaren Lasse og Jon syner namnet på neste brukar som var

son til Jon: Lasse født omlag 1607, og blei neste brukar.

 

Kilder:

Gards og ættesoge for Nesset Bind X side 234-235

    

Barn of Jon er:

     296     i.   Lasse Jonson, født ca 1607 i Aslakgården br.nr.2 Nerland, Vistdalen i Romsdal; døde i Aslakgården br.nr.2 Nerland, Vistdalen i Romsdal.

 

 

     596.  Aslak

    

Barn of Aslak er:

     298     i.   Ole Aslakson, døde i Ryttergården, Myklebust i Vistdalen.

 

 

     604.  Steinar Andersson, født i Knutegarden på Hovdenakk i Ørsta; døde i Knutegarden på Hovdenakk i Ørsta.  Han var sønnen til 1208. Anders.

    

Barna til Steinar Andersson er:

     302     i.   Ola Steinarsson, født i Knutegarden på Hovdenakk i Ørsta; døde i Knutegarden på Hovdenakk i Ørsta; blei gift med Anne Knutsdatter.

                ii.   Lars Steinarsson, født i Knutegarden på Hovdenakk i Ørsta.

               iii.   Marte Steinarsdatter, født i Knutegarden på Hovdenakk i Ørsta; døde i Stokke i Hjørundfjord.

 

 

     606.  Knut Knutsson, født i Skrøppa på Breim i Nordfjord; døde i Br. nr.1 Aurstad i Volda.  Han var sønnen til 1212. Knut.

 

Notater om Knut Knutsson:

Gn. 43. Aurstad.

Første gong namnet er nemnt, er i skattelistene frå 1520-22. Det er da skrive Overstad og Iordstade. På 1600-talet er skrive Everstad, Ouffrestad, Overstad, Ørrestad, Ørnestad m. m. Rygh tyder namnet ut frå eit elvcnamn, Aur eller Aura. Det kan og nærmest at jordsmonnet mykje er aurjord og at her er mykje skredjord.

Busetnaden er truleg frå vikingtid, då gardar med stad-ending _ ein svært eter del er rekna til dei tider. Her er funne ei stein-ula i jorda; men slike funn kan knapt vere til noko rettleiing om aaldercn på garden, då vandringsfolk og kan ha etterlate seg slike reiskapar.

I 1606 er her n. 2 bruk, i 1609 3 bruk og i 1610 -i bruk. Jord skylda var i 1626 3' våg, og dei 4 brukarane sådde 7 tn. korn. Eigedomsretten var delt mellom St. Jørgens hospital i Bergen, som var eigar av det gamle Selje kloster sine eigedomar, og Volda kyr-kje og prestebord som sat med den andre parten. Dei 4 bruka var ikkje like store. I 1658 fora Erik 1 hest, 1 okse, 6 kyr, 6 geiter og

sauer med lam. Ola fora 1 okse, 8 kyr, 8 geiter og 4 sauer. Ras-mus fora 5 kyr, I geiter og 2 sauer. Ola Olsson fora 5 kyr, 5 geiter og 4 sauer.

I 1((6 sådde dei 4 brukarane tilsaman 8 tn. korn og hausta 40 tn. Dei fora 36 bukroter, og tienda I tn. havre og 2 våg ost. Leidangen var: 2 geitskinn, og garden hadde nok brenneved.

I 1680 hadde St. Jørgens hospital bygselretten til heile Aur-stad, men hospitalet åtte ikkje garden åleine. Ørsta kyrkje åtte 1 1/6 mel.. Volda prestebord åtte 11 6 mel. og Borgund prestebord 1½ mel. Men då St. Jørgens hospital åleine åtte 7½ mel, hadde det bygselretten til alt. Brukarane har sete som bygsle-menn i lange tider; dei off. institusjonar heldt på sine rettar, så det var uråd for bøndene å løyse bruka og verte sjølveigarar, fot lova om sal av det benefiserte gods kom i 1820-åra. Ein liten part av skylda åtte då brukarane sjølve, nemleg 1 mel. 18 mk.

Kilder:

Voldasoga bind II side 400.

Knut Knutson (Skrøppa) brukte i 1602 omlag halvparten av garden

og åtte i 1624 2 pd odelsgods. Han laut pantsette bruket sitt til kyrkja

for kring 60 rdl. som han var skyldig som kyrkjeverje.

 

Kilder:

Soga om Gloppen og Breim bind 5 side 845.

    

Barna til Knut Knutsson er:

                 i.   Knut Knutsson, født 1590 i Br. nr.1 Aurstad i Volda; døde 1663 i Br.nr.1 Nilsgarden på Ullaland i Volda.

     303    ii.   Anne Knutsdatter, født i Br. nr.1 Aurstad i Volda; døde i Hjorthaugås; blei gift med Ola Steinarsson.

               iii.   Marte Knutsdatter, født i Br. nr.1 Aurstad i Volda.

               iv.   Jon Knutsson, født i Br. nr.1 Aurstad i Volda.

                 v.   Rasmus Knutson, født ca 1593 i G. nr. 117 Br. nr. 2 Nedanielva Breim i Nordfjord; døde 1674 i G. nr. 75 Framtunsbruket, Førde på Breim(Jølster), N.fjord; blei gift med Marte Nilsdatter; døde 1675 i G. nr. 75 Framtunsbruket, Førde på Breim(Jølster), N.fjord.

 

Notater om Rasmus Knutson:

G.NR. 75 FØRDE I JØLSTER

 

Garden Førde låg fram til 1964 til Breim i Nordfjord, men vart ved kommunereguleringa flytta over til Jølster i Sunnfjord. Garden er med i den gamle bygdeboka for Gloppen-Breim av Jakob Aaland, og med i bygdeboka for Jølster ved A. O. Klakegg. Men ein gard som har vore i grenseområdet mellom to sorenskriveri, mellom to prestegjeld og (ei tid) mellom to futedømme, er det ikkje lett å halde styr på i kjeldene. Difor har eg laga ei revidert utgåve av opplysningane som gjeld dei eldste slektsledda på garden. Sjølve teksten er laga i 1986, og eg har nytta den ved gjevne høve, men den har ikkje vore publisert tidlegare.

 

Rasmus Knutson Bogstad, fd. ca. 1593, gravlagd i Helgheimskyrkja 3. april 1674. Gift med Marte Nilsdtr. - ho vart gravlagd i Helg- heimskyrkja 21. april 1675. Rasmus brukte i 1646 1/2 laup smør 2 faar i garden - det tilsvara 1 laup smør, eller 2/3 av garden.

 

Rasmus Knutson var frå Bogstad i Breim. Han og brørne er nemnde i ei rettssak om pantsett jordegods som Rasmus hadde løyst inn, men som den eldste broren Erik Knutson Bogstad gjorde krav på. Dei to andre brørne som er nemnde i saka er Hans Knutson Fløtre og Anders Knutson Fløtre. Saka enda med forlik der Anders Knutson sa seg villig til å flytte frå Bogstad i 1653. (Kjelde: Nordfjord tingbok 4, fol. 59.) I tingbok 6. fol. 13 er Rasmus Førde nemnd på vegne av broren Berdon Knutson. Dei var søner av Knut Knutson (fødd kring 1560) frå Skryppa, bonde på Bogstad.

 

Borna til Rasmus Knutson og Marte Nilsdotter:

 

1. Knut Rasmusson, fd. ca. 1620, død 1705. Gardbrukar på Fløtre frå 1653. Er nemnd i 1666 som brukar av 1 pd. 3 mrk. smør. I 1701 er to søner nemnde: Tore på 30, og Rasmus på 12.

 

2. Nils Rasmusson, fd. ca. 1622, død ca. 1665. Gift med Agate Jeremiasdtr. Myklebust, fd. ca. 1625, død 1712. Ho var dotter av Jeremias (Andersson) Myklebust, Jølster.

 

3. Anne Rasmusdtr, fd. før 1630 - nemnd i koppskattmanntalet 1645.

 

Kilder:

http://digitalarkivet.uib.no/sab/fordejolster.htm

 

Litt til om Rasmus Knutson:

Burial: 03 apr 1674, Helgheimskyrkja

 

Litt til om Marte Nilsdatter:

Burial: 21 apr 1675, Helg- heimskyrkja

 

               vi.   Erik Knutson

              vii.   Hans Knutson

             viii.   Anders Knutson

 

 

     728.  Aslak Eikesdal, født i Eikesdal; døde i Eikesdal.

 

Notater om Aslak Eikesdal:

Eikesdal hadde frå gamal tid ei skyld på I I våger I pund. Samla skyld er no 49 mark 71 Øre.

Gardsnamnet vart skrive Egesdall 1610. Eigesdall 1632. Eggisdall 1633. Eigesdahl 1669. Eigisdal 1723. 1 daglegtalen vert det sagt ei'kjisdalen.

Det har vøre litt uvisst kva namnet Eikesdal kjem av. Ei segn seier at før i tida var Storvatnet så stort at det gjekk til samans med Litlevatnet. Dei fyrste som kom åt dalen her skulle vere nokre finnar (samar) som kom roandes oppover vatnet i ei eikje ? ein båt som var laga av ein uthola trestokk. Når dei kom oppåt vassenden, batt dei eikja i ein stein der, på Setra. Den steinen kallast Eikjesteinen den dag i dag. Og etter eikja fekk dalen au namnet sitt.

Finnane drog oppover til Finnset og sette seg ned der. Derifrå kjem Finnsetnamnet. Somme seier at desse finnane var tå det gamle urfolket her i landet, som rømde unna for dei rette nordmennene då dei kom hit. (0. Rekdal: "Folkeminne frå Rornsdal" s. 135.)

Men slik har nok dalen ikkje fått namnet sitt. Gerhard Schøning, som var her i 1773, seier dette om namnet: "Véd den inderste eller søndre Ende af Vandet, begynder Eikisdal, som uden Tvil har faaet Navn af den Mængde Alme?Trær, som her voxe. Thi Eik kaldte vore Forfædre ei alleene, det, vi nu kalde Eegetræe i sær, men ogsaa ethvert stort og sterkt Løv? Træ. G. Schøning: Reise gjennom en Deel af Norge, 1773?75, bd. 1, side 122.

Professor Oluf Rygh meiner at fyrste lekken er genitiv av Eikir, "som må ha vore det gamle namnet på vatnet", seier han. Innsjøen Eikeren er same namnet. Det er avleidd av trenamnet eik, seier Rygh.

  Kilder: Gard og ættesogr for Nesset bind VII.

 

    

Barna til Aslak Eikesdal er:

     364     i.   Guttorm Aslaksen, født i Eikesdal; døde i Eikesdal.

                ii.   Peder Aslaksen

 

 

     732.  Ivar Audunsen, døde 1647 i Aspøya.  Han var sønnen til 1464. Audun Torsteinsen og 1465. Lisbeth.  Han gifta seg med 733. Margarethe von Ravensborg.

     733.  Margarethe von Ravensborg, født i Trondhjem; døde ca 1663 i Aspøya.  Hun var datteren til 1466. Meinz von Ravensborg og 1467. Margrethe Casparsdatter.

Notater om Ivar Audunsen:

Ivar bodde i 1610 på Veidholmen, men flytta til

Aspøya mellom 1615 og 1620. Etter at Ivar flytta ser

det ikke ut til at noen fra Aspe ætta har tilholdt der ute.

Ouden Iversen og Torsten Iversen, som ble nevnt som oppsittere på Aspa i manntallet i 1664, henholdsvis 36 og 34 år gamle, var sønner av Iver Oudensen på Aspa og hans hustru Margrethe Mentzdatter von Ravensborg, og sønnesønner av Ouden Torstenssøn på Aspa, som ved dom i herredagen 1578 gjenvant det jordegods som hans farmors farbror, erkebiskop Olav Trondsson, i 1473 hadde gitt til Nidaros domkirke på 30 år. Vi rekner da ikke med noen Ouden Oudensen, som Width (1926:23 f) uten kildehenvisning har stukket inn mellom Iver Oudensen og hans søsken og Ouden Torstenssøn. Ifølge Oldervik (1988:71 f) er denne Ouden Oudensen en ren konstruksjon. Ouden Torstenssøn må da ha vært gift med den "hustru Lisbeth" som ellers hette Lisbeth Eriksdatter og som levde ennå i 1597.

Kilder:Slekter i Eresfjord og Vistdal av Randi Ingunn Selnes og Aspaseminaret.

 

    

Barna til Ivar Audunsen og Margarethe von Ravensborg er:

     366     i.   Audun Ivarsen, født 1628; døde 1707 i Øvregarden gnr. 141 br.nr. 10 Aspa, Straumsnes, N.Møre; blei gift med (1) Ales Audunsdatter; blei gift med (2) N.N. Andersdatter.

                ii.   Torstein Ivarsen, født 1630.

 

Notater om Torstein Ivarsen:

Det bli holdt skifte 12. juni 1688 på Gjemnes Tinglag

etter  "sahl. afdøde danne mand" Torstein Iversen Aspen

til riktighet for hans etterlatte enke den "dydrige

danne quinde" Kirsten Martinusdatter på den ene side

og deres i ekteskap sammen avlede barn på den annen

side nemlig: Iver 20 år, Erik 12 år, og Ole 6 år,

samtlige Torsteinssønner Og Anne Torsteinsdatter 19 år,

som hadde til ekte danne mand Elling Andersen Gjøen,

Judit Torsteindtr. 17 år, Margrete Torsteinsdtr. 10 år,

Ingeborg Torsteinsdtr. 8 år og Anne Torsteinsdtr.d.y. 1 1/2 år.

Skyld eller gjeld fantes ikke i boet.

Kilder: Aspa-seminaret.

 

               iii.   Anders Ivarsen

               iv.   Thorstein Ivarsen

 

 

     734.  Audun Trondsson, født i Bogsaspa på Aspøy, Nordmøre; døde i Bogsaspa på Aspøy, Nordmøre.  Han var sønnen til 1468. Trond Jonsson og 1469. Guro Sjurdsdatter.  Han gifta seg med 735. Anne Olsdatter.

     735.  Anne Olsdatter, døde i Bogsaspa på Aspøy, Nordmøre.  Hun var datteren til 1470. Ola.

 

Notater om Audun Trondsson:

Audun blei bruker etter faren.

 

Kilder:

Gards- og ættesoge for Straumsnes bind III side 366

 

Notater om Anne Olsdatter:

Som enke gifta Anne seg på nytt med neste bruker, Peder Halvorson.

I dette ekteskapet ble det 4 barn, men bare et barn etterlot seg livsarvinger.

Berit som gifta seg med Frerik Møst.

 

Kilder:

Gards- og ættesoge for Straumsnes bind III side 366-367.

    

Barna til Audun Trondsson og Anne Olsdatter er:

     367     i.   Ales Audunsdatter, døde i Aspøya; blei gift med Audun Ivarsen.

                ii.   Trond Audunsson

               iii.   Ola Audunsson

               iv.   Guro Audunsdatter

 

 

     800.  Lars Mikkelson Blakar, født ca 1575 i Blakar, Lom; døde i Nigard, Skjåk.  Han var sønnen til 1600. Mikkel Lauritzon Blakar.

 

Notater om Lars Mikkelson Blakar:

På Nigard Skjåk heine husbonden i 1624 Lars. Han åtte i følgje odelsskattemanntalet bygselparten i heimegarden og lause partar i Kjæstad i Lom, Fossem i Øyer og Frisvoll i Romsdalen. Lars Skjåk var son til Mikkel Blakar, som nedstamma i rett mannslinje frå Henning Munk på Blakar, setesvein for erkebispen fyrst på 1500-talet (sjå band I side 262-263). Lars hadde brør på Blakar (Rolv, gift med Toro Prestgard) og på Helstad, båe storgardar i Lom. Sys¬ter til dei tre Mikkelssønene var Eline, gift til ein av storgardane i Vågå, Valbjør.

Kring 1620 sat det altså representantar for dei tre meir eller mindre aristokratiske mellomalderættene Bratt, Munk og List på dei tre grannegardane Prestgard, Nigard Skjåk og Uppigard Skjåk, i same rekkjefølgje.

Kilder:

Skjåk Bygdebok bd. II side 58.

    

Barn of Lars Mikkelson Blakar er:

     400     i.   Ole Larsen Skjåk, født ca 1624 i Skjåk Nedre; døde 1708 i Skjåk Nedre; blei gift med Marit Lassesdatter Hove.

 

 

     802.  Lasse Jakopsen Hove, døde 1663 i Hove i Skjåk.  Han var sønnen til 1604. Jakob Hove.  Han gifta seg med 803. Rønnaug Olsdtr. Sandbu.

     803.  Rønnaug Olsdtr. Sandbu, født i Sandbu i Fron; døde Bef. 1663 i Hove i Skjåk.  Hun var datteren til 1606. Ola Sandbu og 1607. Gunhild Sandbu.

    

Barn of Lasse Hove og Rønnaug Sandbu er:

     401     i.   Marit Lassesdatter Hove, født i Hove, Skjåk; døde ca 1704 i Skjåk Nedre; blei gift med Ole Larsen Skjåk.

 

 

     804.  Kristen Olsson Prestegard, født 1599 i Prestegard; døde 1666 i Steinsgard, Skjåk.  Han var sønnen til 1608. Ola Torstensn Prestegard og 1609. Guri Nilsdatter Busvoll.  Han gifta seg med 805. Torø Rasmusdatter Steinsgard.

     805.  Torø Rasmusdatter Steinsgard, døde Bef. 1666 i Steinsgard, Skjåk.  Hun var datteren til 1610. Rasmus.

    

Barn of Kristen Prestegard og Torø Steinsgard er:

     402     i.   Rasmus Kristensen Steinsgard, født 1646 i Steinsgard, Skjåk; døde 1709 i Steinsgard; blei gift med Marit Hansdatter Forberg.

 

 

     806.  Hans Persson Forberg, født ca 1597; døde ca 1670 i Forberg, Skjåk.  Han var sønnen til 1612. Per.  Han gifta seg med 807. Kari Erlandsdatter Forberg.

     807.  Kari Erlandsdatter Forberg, døde ca 1670 i Forberg, Skjåk.  Hun var datteren til 1614. Erland.

    

Barn of Hans Forberg og Kari Forberg er:

     403     i.   Marit Hansdatter Forberg, født ca 1646 i Forberg, Skjåk; døde Aft. 1709 i Steinsgard; blei gift med Rasmus Kristensen Steinsgard.

 

 

     808.  Syver

    

Barn of Syver er:

     404     i.   Jakob Syversen, født i Skjåk i Oppland; døde 1714 i Skjåk i Oppland; blei gift med Ragnhild Olsdatter Seljereite.

 

 

     810.  Ole Olsen Viddal, født 1626 i Viddal i Hjørundfjorden; døde 1695 i Viddal i Hjørundfjorden.  Han var sønnen til 1620. Ole Styrkarsen.  Han gifta seg med 811. Berethe Pedersdatter Seljereite.

     811.  Berethe Pedersdatter Seljereite, født 1628 i Seljereite; døde i Viddal i Hjørundfjorden.  Hun var datteren til 1622. Peder Knutsen.

    

Barna til Ole Viddal og Berethe Seljereite er:

     405     i.   Ragnhild Olsdatter Seljereite, døde Aft. 1714 i Skjåk i Oppland; blei gift med Jakob Syversen.

                ii.   Lisbeth Olsdatter

 

 

     812.  Knut

    

Barn of Knut er:

     406     i.   Nils Knutsen, født i Bøje,Skjåk i Oppland; døde 1715 i Bøje,Skjåk i Oppland; blei gift med Marit Johannesdatter.

 

 

     814.  Johannes

    

Barna til Johannes er:

                 i.   Anne Johannesdatter, døde i Grøvo, Hol i Hallingdal; blei gift med Ola Olsen; født 1632 i Mørk Hol i Hallingdal; døde 1707 i Grøvo, Hol i Hallingdal.

 

Notater om Ola Olsen:

Det var skifte etter Ola 9. juli 1707.

Kilder: Folk og Fortid i Hol.

 

     407    ii.   Marit Johannesdatter, døde i Bøje,Skjåk i Oppland; blei gift med Nils Knutsen.

 

 

     824.  Amund Olsen Ramstad, født 1613; døde 1678 i Ramstad.  Han var sønnen til 1648. Ola.  Han gifta seg med 825. Anne Sylfestdatter Ramstad.

     825.  Anne Sylfestdatter Ramstad, døde Bef. 1678 i Ramstad.  Hun var datteren til 1650. Sylfest.

    

Barn of Amund Ramstad og Anne Ramstad er:

     412     i.   Ola Amundsen Ramstad, født 1649 i Ramstad; døde Aft. 1715 i Ramstad; blei gift med Magnhild Kristensdatter.

 

 

     826.  Kristen

    

Barn of Kristen er:

     413     i.   Magnhild Kristensdatter, døde 1715 i Ramstad; blei gift med Ola Amundsen Ramstad.

 

 

     828.  Lars Pedersen, født 1603; døde i 1665.  Han var sønnen til 1656. Peder.  Han gifta seg med 829. Ingeborg Rasmusdatter.

     829.  Ingeborg Rasmusdatter, døde 1678.  Hun var datteren til 1658. Rasmus.

    

Barn of Lars Pedersen og Ingeborg Rasmusdatter er:

     414     i.   Per Larsen Kvaale, blei gift med Torø Jakobsdatter Kvaale.

 

 

     830.  Jakob

    

Barn of Jakob er:

     415     i.   Torø Jakobsdatter Kvaale, blei gift med Per Larsen Kvaale.

 

 

Generasjon nr. 11

 

     1208.  Anders, døde i Knutegarden på Hovdenakk i Ørsta.

    

Barna til Anders er:

     604     i.   Steinar Andersson, født i Knutegarden på Hovdenakk i Ørsta; døde i Knutegarden på Hovdenakk i Ørsta.

                ii.   Steinar Andersson, født i Knutegarden på Hovdenakk i Ørsta.

               iii.   Peder Andersson, født i Knutegarden på Hovdenakk i Ørsta.

 

 

     1212.  Knut

    

Barn of Knut er:

     606     i.   Knut Knutsson, født i Skrøppa på Breim i Nordfjord; døde i Br. nr.1 Aurstad i Volda.

 

 

     1464.  Audun Torsteinsen, født i Veien. (Veidholmen); døde 1590 i Aspøya.  Han var sønnen til 2928. Torstein Eriksen og 2929. Gurun Johnsdatter.  Han gifta seg med 1465. Lisbeth.

     1465.  Lisbeth, døde 1624 i Åsgård.

Notater om Audun Torsteinsen:

Mange har men at far Ivar var en ved navn

Audun Audunsen  (Ouden Oudensen) , men

ifølge Aspa-seminaret holdt i 1997 så skal det

være tilbakevist, sånn at far til  Ivar Audunsen

skal være Audun Torsteinsen som tok over

ættegården etter foreldrene. Det var han som

fikk tilbake eiendommen som olderfaren Ivar

Trondsen hadde gitt til domkirka i Nidaros.

Kirka skulle få bruke eiendommene i 30 år,

noe som faktisk blei nesten 100 år. I 1566

pantsetter Peder Ivarsen, Aspa (i Frei) til sin

farbror Audun Torsteinsson for 70 (50?) daler,

og gir han dessuten rett til å bruke Svartvarpa

inntil pengene er tilbakebetalt,

I 1584 bygde Audun ei berømt røkstue på Aspen.

den var bygget av overmåte stort tømmer, og i

stedet for mose, var den isolert med rødt stoff.

Stua blei kallt "Herrestua" eller "Kongestua".

Den stod til en brann i 1804. Da forsvant også

gårdens dokumenter opp i røyk.

Kilder: Aspa-seminaret og S.E.V. og

D.N. XXI nr. 1129.

 

Dataene er fra Diplomatarium Norvegicum bind I-XXI

b.XXI s.865 Sammendrag: 6 svorne lagrettemenn på Nordmøre kunngjør arveskifte, som de etter

partenes oppfordring har foretatt mellom Audun Torsteinsson og hans

brorsønn Peder Ivarsson. Først fikk Peder den nederste garden og Audun

den øvre garden i Aspa i Øre prestegjeld, som hver for seg rentet 3 spann.

Peder fikk dessuten garden Nastad, og Audun garden Sallaupen i Tingvoll

prestegjeld, som begge rentet 1/2 spann. Peder fikk videre Svartvarpa i

Tingvoll prestegjeld, mens Audun fikk Ikornness-varpa i Kvernes prestegjeld.

VEIDHOLMEN PÅ SMØLA

 
Etter at skiftet var fullført, pantsatte Peder både det jordegodset han

hadde fått ved skiftet, og varpa til sin farbror Audun for 70 daler, en sølv-

daggert som veide 50 lodd, og dessuten 50 våger fisk, som han hadde mottatt

før. Jfr. nr. 1129.

 

b.XXI s.866 

Kilde: Avskrift av presten Eiler H. Kempe i Det Kgl. Norske VidenskabersSelskab, Trondheim, Ms. 8vo 563, s. 463-464. I margen tilføyd av Kempe:ditto (d. e. Pergam., som det står foran i håndskriftet ved nr. 781). -Et kort utdrag av dette brevet fins i legget Varia variorum annorum, somer lagt på året 1440 i Langebeks Diplomatarium i Rigsarkivet, København.I margen har skriveren føyd til merket x). Se for øvrig under nr. 780. -I Langebeks Excerpter i Det Kongelige Bibliotek, København, underAspen, er en relativt nøyaktig kopi av dette utdraget utført med hånd c.Jfr. nr. 21. - I Langebeks Excerpter er også i G. Schønings list Af AspøensPapirer (nr. 32) nevnt et Skifte-Brev mellem Auden Torstenson ogPeder Iffuerson Aspen. 1564.

 

Nummer: 1121.

Dato: 1564. Sted: Veigen (i Edøy).

 

Brevtekst (fra den trykte utgaven):

Allum Mannum som thette Breff seer hørrer eller Lesze Bekenn-

esz wy Effterschreffne Biornn Jennszen Jonn Erickszenn Erick

stygszenn Chrystiernn Mortenszenn Aundt Gunarsenn Jonn Hansenn

svoorne Laugrettes Mennd paa Normør: At Anno domini 1564

Worti wy tyll bednne aff Erliig Mand Ouden Torstenszenn: och aff

Erliig svennd peder Jffuerszenn Att schyffte Nogiit goedz thenn-

um y mellum som the Effter theriis Qiere foreldre salliig hwos

Gud Erffuidt haffuer hwylkett wy ochszaa giorde. Tha schyffte wy

thenum saa Emellum att forst fyck Peder Jffuerszenn paa synn

partt thenn neste gaaerdt y aspenn som Renter iij span Ther Emode

fyck Erliig Mand Ouden torstennsenn paa synn pardt then øffre

garden y aspen som Rennter lyge saa møckett: och lygger samme

Joerdt y Øffre preste gielldt paa Normør: Nu fyck Peder Jffuerszenn

En Joerdt som Nattlestadt heiiter och Rennter En hallf spaand

ther Emod fyck Ouden torstenszenn sadelløpenn som Renter Et

halff spannd och lygger y tynguoldt preste gieldt paa Normør:

Nu fyck peder Jffuerszenn En warpe som svorte warpe hetter lygger

y tynguoldt preste gieldt. Ther Emod fyck Erliig Mannd Ouden

Torstenszenn ein warppe som y kornnesz heiiter: Lygger y quernesz

preste gielldt. Tha wy forschreffnne Mennd thenum saa wenliigenn

Emellum schyfft haffde: som thenum paa begge syder welladt

nøgidis. Thaa gyck Peder Jffuerszenn tyll och paantsette syn Kiere

faderbroder Oudenn torstennszenn samme forschreffne godz och

warpe for syufftj daler noch for En sølff dagert wog femtj lodt noch

femtj woger fysch, som hand tyllfornn vppeborit haffde: At saa

vdy Reth sandhedt Er som forschreffuett staar Thrucke wy for-

schreffne Mennd worre Jndsigle nedden for thette wortt obne Breff

som schreffuidt Er y Weydden anno vtt supra.

 

 

Diplomatarium Norvegicum (volumes I-XXI)

Forrige brev i trykkrekkefølge(b.21 nr.1128) Neste brev i trykkrekkefølge (b.21 nr.1130)

 

b.XXI s.872 Sammendrag: Peder Ivarsson pantsetter Aspa (iFrei) til sin farbror Audun Torsteinsson

for 70 (50?) daler, og gir ham dessuten rett til å bruke Svartvarpa inntil

pengene er tilbakebetalt. Jfr. nr. 1121.

 

 

 

Kilde: Utdrag i legget Varia variorum annorum, som er lagt på året 1440i Langebeks Diplomatarium i Rigsarkivet, København. I margen har skri-veren føyd til u). Se for øvrig under nr. 780. - I Langebeks Excerpter iDet Kongelige Bibliotek, København, under Aspen, fins en relativt nøyaktigkopi av dette utdraget utført med hånd c. Jfr. nr. 21. - Et annet utdragfins i Langebeks Excerpter i G. Schønings liste Af Aspøens Papirer(nr. 13). - I Det Kgl. Norske Videnskabers Selskab, Trondheim, Ms. 8vo563, s. 466, er et utdrag skrevet av presten Eiler H. Kempe, også her medbokstaven U i margen.

 

Nummer: 1129.

Dato: 1566. Sted: Uten sted.

 

Brevtekst (fra den trykte utgaven):

Varia variorum annorum:Peder Iversøns obligation Stor 70 *Rsd: til hans Farbroder

Ouden Torstensøn, hvor hand pantsetter Aspen gaard, og lader ham

bruge Svorthe-Vorpe uden afgifft, indtil betaeling skeer. dat. 1566.

 

b.XXI s.873  Af Aspøens Papirer:

Pante-Brev af *Pedo1 Iversen, til hans Farbroder Auden Thor-

steinson, paa Aspen, for 70 daler. 1566. Suort-Vorpe og pandsat.

563:

ved et Pergam: dat: 1566. pantszetter Peder Jverszen Ein

gaardt, som heder Aspenn, liggendis paa nordttmør (hvorav synes,

at *handi har boed paa Aspen)2 til sin Farbroder Ouden Thorsten-

sen for et Laan av femthi Enkinde daler, og under ham at bruge 1

Vorpe, kalded suortt uorpe, indtil Betalning skeer; er beseglet til-

lige av Bjørne Jenszen og Jon Erikszen

 

 

 

Notater om Lisbeth:

Fra et debattinnlegg i Digitalarkivet, forfattet av

Bjørn Jonson Dale, Ålesund, 14.02.2005 22:08 (21)

 

Kona til Audun Torsteinson på Veigen heitte Lisbet, kort og godt. Ingen veit kor ho kom fra eller kva far hennar heitte. Jordegodset i Ulveraker og Eidsvåg kan ha vore del av hennar arv, likeeins kvinnenamnet Adelus som med eitt dukkar opp på eitt av barnebarna hennar. Men både gods og namn kan ha komme inn via Sjur Torkelson på Veigen/Helgebostad.

Sjur Torkelson var gift med ei datter av Audun Torsteinson og hustru Lisbet. Så vidt eg veit er namnet til kona aldri nemnt, heller ikkje av Klaus Johan Grønseth Myrvoll.